Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Sępólno Krajeńskie, dnia 11 maja 2023 r.

RO.613.44.2023

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a    s i ę

że w dniu 11 maja 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Burmistrza Więcborka znak: SR.6131.2.45.2023  w sprawie: wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce stanowiącej własność Gminy Więcbork, tj.:

        działka nr 257 obręb ewidencyjny Jeleń,

        działka nr 51 obręb ewidencyjny Zakrzewska Osada,

 podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.

 W związku z powyższym informuje się, że w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia.

Miejscem wnoszenia wniosków i zastrzeżeń oraz zapoznania się z zebranymi aktami sprawy jest siedziba:

Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach: 7:30 – 15:30,

we wtorki od 7:30 do 16:00, a w piątki od 7:30 do 15:00,

ul. T. Kościuszki 11, 89 – 400 Sępólno Krajeńskie

Otrzymują:

1.      Wnioskodawca,

2.      Tablica informacyjna Urzędu Miejskiego w Więcborku,       

3.      Tablica informacyjna oraz Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim,

4.      A / a.

Sp.: M.W.

 

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Wiśniewska
  • opublikował: Małgorzata Szpojda
    data publikacji: 2023-05-11 12:58
  • zmodyfikował: Małgorzata Szpojda
    ostatnia modyfikacja: 2023-05-11 13:01

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1685995
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-06 15:18:24
baner toplayer