Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

      Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się  dnia  19 czerwca  2024 roku (środa) o godz. 14.30 w biurze rady powiatu.

Porządek obrad: 

1.      Wstępna rekrutacja uczniów do szkół powiatowych.

2.      Zapoznanie się z projektami arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2024/2025.

3.      Informacja o bieżących i planowanych inwestycjach w szkołach oraz placówkach wychowawczych.

4.      Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

5.      Sprawy wniesione, wolne wnioski.                                                                         

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Radosław Burdon
  data wytworzenia: 2024-06-12
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2024-06-13 09:55

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się  dnia  23 maja 2024 roku (czwartek) o godz. 14.00 na sali sesyjnej.  

Porządek obrad: 

1.      Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.

2.      Informacja o sytuacji finansowej placówek oświatowych w I kwartale br.

3.      Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

4.      Sprawy wniesione, wolne wnioski.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Radosław Burdon
  data wytworzenia: 2024-05-15
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2024-05-16 08:35

Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji

Zapraszam na wspólne posiedzenie komisji stałych, które odbędzie się dnia 27 marca 2024 r., godz. 15.00 (środa). Posiedzenie odbędzie się na sali sesyjnej im. L. Prądzyńskiego, ul. Kościuszki 11 w Sępólnie Kraj.

Porządek spotkania:

 1. Sposób wykorzystania 1.200.000 zł na dokumentacje projektowe pod planowane inwestycje.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 3. Przyjęcie Raportu o stanie powiatu.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesje.
 5. Sprawy wniesione.
 6. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2024-03-22 10:14

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

                             Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się  dnia  16 lutego 2024 roku (piątek) o godz. 11.00 w biurze rady.  

Porządek obrad: 

1.        Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2023 roku.

2.      Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji na rynku pracy oraz zapotrzebowania na określone profesje.

3.      Informacja dotycząca organizacji Powiatowych Targów Pracy i Edukacji.

4.      Informacja dotycząca subwencji oświatowej na 2024 rok.

5.      Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

6.      Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2024-02-12
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2024-02-12 11:10

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

         Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się  dnia  22 stycznia 2024 roku o godz. 11.15 w biurze rady.  

Porządek obrad: 

1.      Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji, (…) za 2024 rok.

2.      Informacja o realizacji pomocy stypendialnej dla uczniów szkół powiatowych.

3.      Informacja Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego.

4.      Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

5.      Sprawy wniesione, wolne wnioski.

                                                                         

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2024-01-15
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2024-01-15 12:10

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

                             Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się  dnia  18 grudnia 2023 roku (poniedziałek) o godz. 11.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie Krajeńskim.   

Porządek obrad: 

1.      Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury, sportu, turystyki i rekreacji w Powiecie Sępoleńskim.

2.      Podsumowanie pracy komisji.

3.      Przygotowanie planu pracy na rok 2024.

4.      Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

5.      Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2023-12-11
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-12-11 14:05

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji stałych, które odbędzie się 7 grudnia 2023 roku o godzinie 14.00. Posiedzenie odbędzie się na sali sesyjnej im. Lucjana Prądzyńskiego przy ul. Kościuszki 11 w Sępólnie Kraj.

Porządek spotkania:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu powiatu na 2024 rok.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-12-01 10:58

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

                             Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się  dnia  20 listopada 2023 roku (poniedziałek) o godz. 11.00 w biurze rady.  

Porządek obrad: 

1.      Zapoznanie się z informacją na temat osiągnięć uczniów szkół powiatowych w 2023 roku – olimpiady, konkursy, zawody itp.

2.      Informacja o funkcjonowaniu szkół zaocznych prowadzonych przez powiat.

3.      Bieżąca działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

4.      Opiniowanie projektów uchwał na sesję

5.      Sprawy wniesione, wolne wnioski.   

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2023-11-13
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-11-14 11:54

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się

20 października 2023 (piątek) o godz. 11.00 w biurze rady.

Porządek obrad:

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
 2. Zapoznanie się z Programem Współpracy z Organizacjmai Pozarzadowymi.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2023-10-13
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-10-13 09:11

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się  dnia  23 sierpnia 2023 roku (środa) o godz. 11.00 w biurze rady.  

Porządek obrad: 

1.      Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2023/2024.

2.      Stan sanitarny powiatowych placówek oświatowych w 2023 r.

3.      Ostateczna informacja o naborze uczniów do szkół wg aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego na rok 2023/2024.

4.      Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

5.      Sprawy wniesione, wolne wnioski.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2023-08-16
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-08-16 13:15

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się  dnia 19 czerwca 2023 roku (poniedziałek) o godz. 11.00 w biurze rady.

Porządek obrad: 

1.      Informacja o współpracy międzynarodowej szkół powiatu.

2.      Wykorzystanie funduszy unijnych w okresie: styczeń 2022 – maj 2023.

3.      Wstępna rekrutacja uczniów do szkół powiatowych.

4.      Informacja o bieżących i planowanych inwestycjach w szkołach i placówkach wychowawczych.

5.      Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

6.      Sprawy wniesione, wolne wnioski.

                                                                         

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2023-06-12
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-06-12 10:51

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się 22 maja 2023 roku o godz. 14.00 w biurze rady.

Porządek spotkania:

 1. Bezpieczeństwo w szkołach oraz problem narkomanii i alkoholizmu.
 2. Sposoby przeciwdziałania patologiom społecznym.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Zofia Krzemińska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-06-12 11:04

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 26.04.2023 r. o godz. 10.00 w biurze rady.

Porządek obrad: 

1.      Analiza arkuszy organizacyjnych szkół powiatowych.

2.      Informacja dotycząca dzieci szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu w świetle prognoz demograficznych.

3.      Informacja nt. przygotowania szkół do egzaminów maturalnych i zawodowych w szkołach powiatowych.

4.      Działania promocyjne szkół z udziałem dyrektorów.

5.      Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

6.    Sprawy wniesione, wolne wnisoki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2023-04-19
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-04-19 14:44

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji

Zapraszam na współne posiedzenie Komisji stałych, które odbędzie się dnia 18 kwietnia 2023 r., o godz. 14.00 (wtorek). Posiedzenie odbędzie sie na sali sesyjnej, ul. Kościuszki 11 w Sępólnie Kraj.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 2. Przyjecie Raportu o stanie powiatu.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
  data wytworzenia: 2023-04-12
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-04-13 08:33

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

 Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się  dnia  21 marca 2023 roku (wtorek) o godz. 11.00 w biurze rady.

 1. Zapoznanie się z informacją na temat zagrożenia przestępczością nieletnich na terenie powiatu przedstawione przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim.
 2. Informacja dot. bazy sportowej szkół powiatowych.
 3. Zapoznanie się z kalendarium kulturalno-sportowym powiatu.
 4. Informacja z działalności sportowej w powiecie przedstawionego przez Powiatowego Koordynatora Sportu.
 5. Informacja na temat działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
 6. Opiniowanie projektów uchwała na sesję.
 7. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Zofia Krzemińska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-03-14 14:49

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się  22 lutego 2023   roku (środa) o godz. 11.00 w biurze rady.  

Porządek obrad:

1.      Informacja dotycząca wysokości subwencji oświatowej na 2003 rok.

2.      Informacja dotycząca realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2022 roku.

3.      Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2023-02-15
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-02-15 13:35

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

                             Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się  dnia  25 stycznia 2023 roku (środa) o godz. 12.15 w biurze rady.  

Porządek obrad: 

1. Informacja o realizacji pomocy stypendialnej dla uczniów szkół powiatowych wraz z listą stypendystów szkół powiatowych w roku 2022/2023 za osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022.

2. Zapoznanie się z działalnością Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego.

3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję. (w sprawie wyodrębnienia, z budżetu powiatu sępoleńskiego, środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli).

4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.                                                                 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2023-01-18
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-01-18 10:40

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

                             Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się  dnia  14 grudnia 2022 roku (środa) o godz. 11.30 w biurze rady.   

Porządek obrad: 

1.      Podsumowanie pracy komisji.

2.      Przygotowanie planu pracy Komisji na 2023 rok.

3.       Opiniowanie projektów uchwał na sesję. ( w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków, szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz niektórych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat sępoleński).

4.      Sprawy wniesione, wolne wnioski.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Zofia Krzemińska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-12-06 14:20

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji stałych, które odbędzie się dnia 7 grudnia br. o godz. 15.00. Posiedzenie odbędzie się na sali sesyjnej im. L. Prądzyńskiego w Sępólnie Kraj., ul. Kościuszki 11.

Porządek spotkania:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia budżetu Powiatu na 2023 r.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-12-06 11:48

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

                             Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się  dnia  22 listopada 2022 roku (wtorek) o godz. 09.00 w biurze rady.   

Porządek obrad: 

1.      Informacja dotycząca funkcjonowania szkół zaocznych prowadzonych przez powiat.

2.      Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

3.      Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-11-18 11:08
 • zmodyfikował: Anna Kuchna
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-18 11:09

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

                 Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się  dnia  24 października 2022 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w biurze rady.   

Porządek obrad: 

1.      Informacja dotycząca wyników egzaminów maturalnych i zawodowych.

2.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2021/2022.

3.      Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

4.      Sprawy wniesione, wolne wnioski.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2022-10-17
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-10-17 10:28

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisi Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 23 września (piątek) o godz. 10.00.

Posiedzenie odbędzie się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie.

Porządek spotkania:

 1. Bieżąca realizacja zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sępólnie.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2022-09-14
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-09-14 13:55

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

          Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się  dnia  22 sierpnia 2022 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w biurze Rady Powiatu.

Porządek obrad:

 1. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2022/2023.
 2. Informacja o naborze uczniów do szkół.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2022-08-16
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-08-16 14:05

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się  dnia  20 czerwca 2022 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w Domach Dla Dzieci nr 1 i 2 w Więcborku przy ulicy Korczaka.

Porządek obrad: 

 1. Zapoznanie się z działalnością Domów Dla Dzieci w Więcborku.
 2. Informacja o przebiegu rekrutacji uczniów do szkół powiatowych.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-06-14 10:33

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się  dnia  17 maja 2022 roku (wtorek) o godz. 10.00 w Domu Dla Dzieci nr 3 w Małej Cerkwicy a następnie o około godziny 11.30 w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim.

Porządek obrad: 

 1. Zapoznanie się z działalnością Domu Dla Dzieci nr 3 w Małej Cerkwicy oraz DPS Dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Kraj.              
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.                         

                                                                      

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-05-18 09:15

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  

25 kwietnia (poniedziałek) 2022 r. godz. 10.00  na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

 1. Analiza arkuszy organizacyjnych szkół powiatowych.
 2. Przyjęcie raportu o stanie powiatu.
 3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2022-04-15
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-04-20 14:02

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się  dnia  

18 marca 2022 roku (piątek) o godz. 12.00  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

Porządek obrad: 

 1. Działania promocyjne szkół powiatowych z udziałem dyrektorów.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

 

                                                                                          

                                                                      

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2022-03-14
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-03-14 14:28

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  

21 lutego (poniedziałek) 2022 r. godz. 10.00  w trybie zdalnym na platformie Microsoft Teams.

Porządek obrad: 

 1. Informacja o planowanych działaniach w zakresie kultury i sportu w powiecie.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2022-02-11
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-02-11 13:53

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

   

                                   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  10 stycznia 2022 roku (poniedziałek) o godz. 09.00  na sali sesyjnej.

Porządek obrad: 

 1. Sprawozdanie z prac Komisji.
 2. Ustalenie planu pracy Komisji na 2022 r.
 3. Zapoznanie się z zasadami tworzenia oddziałów szkolnych oraz przesłankami do utworzenia przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.
 4. Zapoznanie się z listą stypendystów szkół powiatowych.
 5. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 6. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

                          

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2022-01-03
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-01-03 10:26

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

 Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  

14 grudnia (wtorek) 2021 r. godz. 10.00  w trybie zdalnym na platformie Microsoft Teams.

Porządek obrad: 

 1. Sprawozdanie z działalności komisji.
 2. Przygotowanie planu pracy komisji.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2021-12-08
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-12-08 14:25

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Przewodniczący Rady Powiatu, zaprasza na wspólne  posiedzenia Komisji stałych , które odbędzie   się   dnia 2 grudnia br.   godz. 1100  (czwartek) . Posiedzenie odbędzie się na sali sesyjnej im. L. Prądzyńskiego 11a, ul. T. Kościuszki 11 w Sępólnie Kraj. W związku z dynamiczną sytuacją pandemiczną wspólne posiedzenie może  mieć charakter zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na platformie Microsoft TEAMS bądź hybrydowy. O formie posiedzenia zostaniecie Państwo poinformowani przed posiedzeniem.

     Porządek spotkania:                

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2022 r.
 3. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
 4. Zakończenie.                                    

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
  data wytworzenia: 2021-11-25
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-11-25 13:49

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

 Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia 25 listopada (czwartek) 2021 r. godz. 09.00  na sali sesyjnej.

Porządek obrad: 

1.Struktura zatrudnienia w szkołach.

 1. Informacja dotycząca pozyskanych środków zewnętrznych na realizację projektów oświatowych.
 2. Analiza i realizacja potrzeb inwestycyjnych w szkołach i placówkach oświatowych.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2021-11-17
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-11-17 11:08

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  

25 października (poniedziałek) 2021 r. godz. 10.00  w biurze Rady Powiatu.

Porządek obrad: 

 1. Zapoznanie się z Programem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
 2. Przyjęcie informacji o wynikach egzaminów maturalnych i zawodowych.
 3. Informacja dot. realizacji zadań oświatowych za rok ubiegły.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2021-10-15
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-10-18 14:24

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się 

dnia 20 września (poniedziałek) 2021 r. godz. 09.00  w biurze Rady.

Porządek obrad: 

 1. Informacja w zakresie wyniku naboru uczniów na rok szkolny 2021/2022.
 2. Informacja o realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych powiatu oraz plan działań na nowy rok szkolny.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2021-09-13
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-09-13 14:03

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  

23 sierpnia (poniedziałek) 2021 r. godz. 11.00  w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego  w Sępólnie Kraj., ul. Młyńska 42.  

Porządek obrad: 

 1. Wstępna informacja o naborze uczniów do szkół powiatowych.
 2. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2021/2022.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2021-08-18
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-08-19 11:45

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

 Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się 

dnia 21 czerwca (poniedziałek) 2021 r. godz. 11.00  na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie wstępnych danych dotyczących naboru do szkół na rok szkolny 2021/2022. dla których organem prowadzącym jest powiat sępoleński.
 2. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży „POMOST”.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-06-16 12:54

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

 Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  24 maja (poniedziałek) 2021 r. godz. 11.00  w trybie zdalnym.

Porządek obrad: 

 1. Informacja dotycząca działalności Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Kraj. oraz Domów dla Dzieci w Małej Cerkwicy.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-05-20 07:58

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu wraz z Zarządem Powiatu, które odbędzie   się  dnia  26 kwietnia (poniedziałek) 2021 r. godz. 8.00  w trybie zdalnym.

Porządek obrad: 

 1. Analiza arkuszy organizacyjnych szkół powiatowych na rok szkolny 2021/2022.
 2. Informacja dotycząca bieżącej działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, (...) Kataryna Kolasa
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-04-20 14:35

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

 Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  

22 marca (poniedziałek) 2021 r. godz. 09.00  w trybie zdalnym.

Porządek obrad: 

 1. Zapoznanie się z działaniami promocyjnymi LO w Sępólnie Kraj.
 2. Informacja o sytuacji finansowej szkół powiatowych.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski. 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Zofia Krzemińska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-03-19 09:36

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

 Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu wraz z Zarządem Powiatu, które odbędzie   się  dnia  22 lutego (poniedziałek) 2021 r. godz. 10.00  na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Kościuszki 11.

Porządek obrad: 

 1. Informacja dotycząca podejmowanych działań na rzecz podopiecznego DPS dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim.
 2. Zapoznanie się z listą stypendystów szkół powiatowych.
 3. Zapoznanie się z kalendarium kulturalno-sportowym na 2021 rok.
 4. Opiniowanie uchwał na sesję.
 5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-02-17 12:45

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

 Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  

25 stycznia (poniedziałek) 2020 r. godz. 10.00  w trybie zdalnym.

Porządek obrad: 

 1. Sprawozdanie z prac komisji.
 2. Ustalenie planu pracy komisji.
 3. Przyjęcie informacji dotyczącej działalności PPP.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2021-01-19
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-01-19 15:01

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

 Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  

15 grudnia (wtorek) 2020 r. godz. 08.30  w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Podsumowanie pracy komisji w roku 2020.

 2.Przygotowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.

 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

 5.  Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2020-12-09
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-12-09 10:57

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji

Przewodniczący Rady Powiatu zaprasza na wspólne posiedzenie Komisji stałych, które odbędzie się dnia 2 grudnia br. godz. 10.00 (środa). Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Porzadek spotkania:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2021 r.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
  data wytworzenia: 2020-11-25
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-11-25 10:41

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się 

dnia  23 listopada (poniedziałek) 2020 r. godz. 11.00  w trybie zdalnym.

Porządek obrad: 

 1. Informacja dotycząca funkcjonowania szkół zaocznych prowadzonych przez Powiat Sępoleński.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2020-11-17
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-11-17 12:18
 • zmodyfikował: Anna Kuchna
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 12:25

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji, które odbędzie się dnia 26 października 2020 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Informacja dot. stypendiów, egzaminów maturalnych i zawodowych.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2020-10-16
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-10-16 11:09

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

                                   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu wraz z Zarządem Powiatu Sępoleńskiego, które odbędzie   się  dnia  21 września (poniedziałek) 2020 r. godz. 15.00 na terenie placówek szkolnych mieszczących się w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek posiedzenia:

 

 1. Spotkanie członków Komisji i Zarządu na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sępólnie (ul. Przemysłowa 15). – godz. 15.00.
 2. Wizyta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie (ul. Hallera 29).
 3. Spotkanie na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie (ul. Młyńska 42).
 4. Informacja w zakresie wyniku naboru uczniów na rok szkolny 2020/2021.
 5. Opiniowanie projektów uchwał na sesję
 6. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2020-09-15
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-09-15 09:45

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

 

               Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  24 sierpnia (poniedziałek) 2020 r. godz. 10.00  w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego.
 2. Informacja o naborze uczniów do szkół.
 3. Przedstawienie wyników matur uczniów.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 5. Sprawy wniesine, wolne wnioski.
 6. Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2020-08-19
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-08-19 11:32

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

                                   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  22 czerwca (poniedziałek) 2020 r. godz. 13.00  w biurze Rady Powiatu pokój nr 62.

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 Porządek spotkania:

1. Analiza funkcjonowania placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat sępoleński po uwzględnieniu   uwag wypracowanych na wspólnym posiedzeniu Komisji z Zarządem Powiatu w dniu 15 czerwca br.

2. Analiza arkuszy organizacyjnych szkół powiatowych z uwzględnieniem uwag wniesionych na wspólnym posiedzeniu Komisji z Zarządem Powiatu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2020-06-16
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-06-16 13:39

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

                                   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  15 czerwca (poniedziałek) 2020 r. godz. 10.30  w sali sesyjnej.

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 Porządek spotkania:

1. Analiza funkcjonowania placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest powiat sępoleński.

2. Analiza arkuszy organizacyjnych szkół powiatowych.

3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

5. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2020-06-08
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-06-09 08:39

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

                                   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  25 maja (poniedziałek) 2020 r. godz. 13.00  w trybie zdalnym.

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 Porządek spotkania:

 1. Zapoznanie się z działalnością Domu dla Dzieci nr 3 w Małej Cerkwicy.
 2. Przyjęcie raportu o stanie powiatu i zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.
 3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu.
 5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 6. Zakończenie.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2020-05-21
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-05-21 11:16

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

                                   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  19 lutego (środa) 2020 r. godz. 09.30  w biurze Rady Powiatu pokój nr 62.

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

Porządek spotkania:

 1. Informacja Dyrektorów szkół zawodowych o istniejących i planowanych kierunkach kształcenia.
 2. Informacja dotycząca sposobu działania stołówki i internatu w CKZiU w Więcborku.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2020-02-12
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-02-12 12:21

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

                                   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  22 stycznia (środa) 2020 r. godz. 09.00  w biurze Rady Powiatu pokój nr 62.

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 Porządek spotkania:

 

 1. Analiza sieci szkół powiatowych.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-01-20 08:44

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Przewodniczący Rady Powiatu, zaprasza na wspólne posiedzenie Komisji stałych, które odbędzie się dnia 20 stycznia 2020 r. godz. 15.30 (poniedziałek) w sali L. Prądzyńskiego w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Jubileuszu 100-lecia utworzenia Powiatu Sępoleńskiego.

2. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

3. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-01-14 08:21

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

 

                                   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  18 grudnia (środa) 2019 r. godz. 08.30  w biurze Rady Powiatu pokój nr 62.

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

Porządek spotkania:

 1. Podsumowanie pracy Komisji.
 2. Wypracowanie założeń do planu pracy Komisji na 2020 rok.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-12-13 09:08

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

                                   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  2 grudnia 2019 r. o godz. 09.30  w biurze Rady Powiatu pokój nr 62.

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 Porządek spotkania:

 

       1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r.

       2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy   

           Finansowej.

       3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

       4. Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-11-25 10:43

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

 

                                   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  

27 listopada (środa) 2019 r. godz. 08.00  w biurze Rady Powiatu pokój nr 62.

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 Porządek spotkania:

      1. Informacja Zarządu Powiatu dot. pomocy materialnej dla uczniów.

      2. Informacja dotycząca funkcjonowania szkół zaocznych prowadzonych przez Powiat.

      3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

      4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

      5. Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-11-21 08:05

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

 

                                   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  

17 października (czwartek) 2019 r. godz. 10.00  w biurze Rady Powiatu pokój nr 62.

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 

Porządek spotkania:

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Sępoleńskim za rok szkolny 2018/2019.
 2. Informacja dotycząca wyników egzaminów maturalnych i zawodowych.
 3. Przedstawienie osiągnięć szkół w roku szkolnym 2018/2019.
 4. Przyjęcie informacji o Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
 5. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 6. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 7. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-10-16 12:04

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

                                   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  25 września  (środa) 2019 r. godz. 09.30  w biurze Rady Powiatu pokój nr 62.

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 Porządek spotkania:

1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019 roku.

2. Informacja w zakresie wyniku naboru uczniów na rok szkolny 2019/2020.

3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

5. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-09-17 11:30

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

                                   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  28 sierpnia (środa) 2019 r. godz. 09.30  w biurze Rady Powiatu pokój nr 62.

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 

Porządek spotkania:

 

 1. Informacja o przygotowaniu szkół powiatowych do nowego roku szkolnego.
 2. Informacja o sytuacji finansowej placówek oświatowych za I półrocze 2019 r.
 3. Realizacja programów zdrowotnych i profilaktycznych w szkołach powiatowych pod względem narkotyków, dopalaczy, alkoholu i innych uzależnień.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 6. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-08-19 13:15

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  

18 czerwca (wtorek) 2019 r. godz. 11.00  w biurze Rady Powiatu pokój nr 62.

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 

Porządek spotkania:

 1. Informacja o dotychczasowym naborze  uczniów do szkół powiatowych na rok szkolny 2019/2020.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-06-11 13:51

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

                                   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  

22 maja (środa) 2019 r. godz. 9.30  w biurze Rady Powiatu pokój nr 62.

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 

Porządek spotkania:

 1. Informacja dotycząca realizacji zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Kraj.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-05-16 09:55

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia 24 kwietnia (środa) 2019 r. godz. 09.30  w biurze Rady Powiatu pokój nr 62.

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie raportu o stanie powiatu.
 2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 3. Analiza funkcjonowania szkół powiatowych w 2018 r. na podstawie wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 6. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2019-04-16
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2019-04-16 09:06

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

                                   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady

Powiatu, które odbędzie   się  dnia  27 marca (środa) 2019 r. godz. 09.30  w biurze Rady Powiatu pokój nr 62.

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 

Porządek spotkania:

 1. Informacja w zakresie realizacji zadań na rzecz placówek oświatowych przez Powiatową Straż Pożarną oraz Komendę Powiatową Policji.
 2. Informacja na temat stanu sanitarnego w szkołach średnich Powiatu Sępoleńskiego.
 3. Organizacja „Dni otwartych” w szkołach średnich Powiatu Sępoleńskiego.
 4. Analiza arkuszy organizacyjnych szkół.
 5. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 6. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 7. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Zofia Krzemińska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-03-20 13:15

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Przewodniczący Rady Powiatu, zaprasza na wspólne posiedzenia Komisji stałych , które odbędzie się dnia 27 lutego 2019 r. godz. 15.00 (środa) w sali im. L. Prądzyńskiego w Sępólnie Krajeńskim.
Porządek spotkania:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu postępowania naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2019-2021
2. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
3. Zakończenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczacy Rady Powiatu - Marek Chart
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-02-26 10:29

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

 

                                   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  

19 lutego (wtorek) 2019 r. godz. 11.00  w biurze Rady Powiatu pokój nr 62.

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 

Porządek spotkania:

 1. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji na rynku pracy oraz zapotrzebowanie na określone profesje.
 2. Informacja dotycząca organizacji Powiatowych Targów Pracy i Edukacji.
 3. Zapoznanie się z kalendarium kulturalno-sportowym Powiatu Sępoleńskiego na 2019 r.
 4. Analiza zatrudnienia w działach administracji i obsługi w placówkach  szkolnych.
 5. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 6. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Zofia Krzemińska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-02-13 12:43

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

                                   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  

22 stycznia (wtorek) 2019 r. godz. 11.00  w biurze Rady Powiatu pokój nr 62.

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 

Porządek spotkania:

 1. Ustalenie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji na 2019 r.
 2. Przyjęcie sprawozdania Starosty Sępoleńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego.
 3. Zapoznanie się z działalnością szkół powiatowych.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Zofia Krzemińska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-01-16 13:48

              Przewodniczący Rady Powiatu, zaprasza na wspólne  posiedzenia Komisji stałych , które  odbędzie   się   dnia 12 grudnia 2018 r.   godz. 1400  (środa) w sali im. L. Prądzyńskiego  w Sępólnie Krajeńskim.

                   Porządek spotkania:

                  

                   I część godz. 14.00

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r.
 2. .Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027.

II część spotkania

 1.  Przedstawienie opinii do projektu budżetu i WPF poszczególnych komisji. 

4. Sformułowanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu

5. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.

6. Zakończenie.                                    

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-12-12 07:58

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

 

 

 

                                   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  

03 grudnia (poniedziałek) 2018 r. godz. 13.00  w biurze Rady Powiatu pokój nr 62.

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 

Porządek spotkania:

 

 1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Zofia Krzemińska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-11-28 12:44

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

                                   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  

16 października (wtorek) 2018 r. godz. 07.45  w sali sesyjnej ul. Kościuszki 11 w Sępólnie Kraj.

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 

Porządek spotkania:

 

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Sępoleńskim za rok szkolny 2017/2018 (m.in. wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych).
 2. Przedstawienie osiągnięć szkół w roku szkolnym 2017/2018.
 3. Przyjęcie informacji o Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 5. Sprawy wniesione.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-10-12 09:56

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

                                   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  

25 września 2018 r. (wtorek) godz. 07.30  w biurze nr 37 (gabinet Starosty).

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 

Porządek spotkania:

 

 1. Analiza realizacji budżetu Powiatu w I półroczu 2018 r., zwłaszcza w zakresie oświaty, kultury, sportu, promocji.
 2. Informacja o ostatecznych wynikach naboru do szkół powiatowych na rok szkolny 2018/2019.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-09-21 08:34

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

                                   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  

29 sierpnia (środa) 2018 r. godz. 08.00  w sali 62 ul. Kościuszki 11.

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 

Porządek spotkania:

 1. Informacja o przygotowaniu szkół powiatowych do nowego roku szkolnego z uwzględnieniem prac remontowych przeprowadzonych w obiektach.
 2. Informacja Zarządu Powiatu o wykonaniu planowanego naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.
 3. Informacja o sytuacji finansowej placówek oświatowych w I półroczu 2018 r.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 5. Sprawy wniesione.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-08-22 13:41

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

                                   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  

19 czerwca (wtorek) 2018 r. godz. 12.00  w CKZiU w Więcborku.

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 

Porządek spotkania:

 

 1. Zapoznanie się Komisji z warunkami pracy i nauki w szkołach więcborskich.
 2. Środki zewnętrzne w budżetach szkół i ich wykorzystanie.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-06-15 10:01

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

 

                                   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  

22 maja (wtorek) 2018 r. godz. 13.00  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Krajeńskim.

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 

Porządek spotkania:

 

 1. Zapoznanie się Komisji z warunkami i organizacją pracy Poradni.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-05-15 13:55

Zapraszamy na wspólne posiedzenie komisji: Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej i Komisji Edukacji, Kultury, (...), które odbędzie się dnia 17 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Domu Dziecka w Małej Cerkwicy.

Porządek spotkania:

1. Informacja na temat funkcjonowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Więcborku oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Małej Cerkwicy.

2. Zapoznanie się z planem podziału budynku w Małej Cerkwicy.

3. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przew. Zofia Krzemińska i Przew. Dorota Witkowska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-04-17 14:22

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia 

24 kwietnia (wtorek) 2018 r.

godz. 12.30  biuro Rady Powiatu (pokój nr 62) – część I;

godz. 14.00  ZSP w Sępólnie Kraj., LO Sępólno Kraj. – część II.

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 

Porządek spotkania:

 

Część I

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 2. Stan sanitarny powiatowych placówek oświatowych w roku 2017.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

 

Część II

 1. Zapoznanie się Komisji z warunkami pracy i nauki w szkołach sępoleńskich.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-04-17 13:56

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej i Komisji Edukacji (...)

Zapraszamy na wspólne posiedzenie komisji: Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej i Komisji Edukacji, Kultury, (...), które odbędzie się dnia 17 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Domu Dziecka w Małej Cerkwicy.

Porządek spotkania:

1. Informacja na temat funkcjonowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Więcborku oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Małej Cerkwicy.

2. Zapoznanie się z planem podziału budynku w Małej Cerkwicy.

3. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przew. Dorota Witkowska i Przew. Zofia Krzemińska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-04-17 14:09

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia 

16 marca (piątek) 2018 r. o godz. 12.30 w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 

Porządek spotkania:

 

 1. Informacja o realizacji zadań przez Państwową Powiatową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną oraz Komendę Powiatową Policji na rzecz placówek oświatowych.
 2. Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Powiecie Sępoleńskim w 2017 r.
 3. Analiza kosztów funkcjonowania szkół powiatowych w roku 2017 w zestawieniu z otrzymaną subwencją.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 5. Sprawy wniesione.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-03-12 14:18

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia 

16 lutego (piątek) 2018 r. o godz. 11.00 w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 

Porządek spotkania:

 

 1. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy na temat zapotrzebowania na pracowników określonych profesji na lokalnym i regionalnym rynku pracy w 2018 r. oraz w latach następnych.
 2. Oferta edukacyjna szkół powiatowych na nowy rok szkolny uwzględniająca uwarunkowania demograficzne (informacja dyrektorów szkół).
 3. Omówienie założeń dotyczących organizacji „Drzwi otwartych” w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu sępoleńskiego.
 4. Analiza ilości uczniów dojeżdżających do poszczególnych szkół powiatowych taborem publicznym (busy, autobusy) w celu ewentualnego wnioskowania do Zarządu Powiatu o uruchomienie dowozu uczniów do szkół.
 5. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 6. Sprawy wniesione.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-02-07 09:54

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia 

23 stycznia 2018 r. o godz. 13.00 w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 

Porządek spotkania:

 

 1. Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji, (…) na rok 2018.
 2. Informacja Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na rok 2017 w odniesieniu do bezpieczeństwa pożarowego i zagrożenia przestępczością narkotykową na terenie szkół powiatowych.
 3. Informacja na temat organizacji III Powiatowych Targów Pracy i Edukacji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 5. Sprawy wniesione.             

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-01-16 11:13

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  19 grudnia 2017 r. o godz. 13.30 w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 

Porządek spotkania:       

 

 1. Przedstawienie zestawienia dotyczącego finansowania poszczególnych szkół z podziałem na subwencje i środki własne. Wystąpienie Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Gabrieli Malczewskiej i Skarbnika Powiatu Władysława Rembelskiego.
 2. Podsumowanie rocznej pracy Komisji.
 3. Wypracowanie założeń do planu pracy Komisji na rok 2018.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2017-12-13 08:31

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  6 grudnia 2017 r. o godz. 15.00 w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 

Porządek spotkania:          

 1. Opiniowanie projektu budżetu 2018 r. oraz WPF.
 2. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 3. Zakończenie

 


                                                                                                                                         Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                                              Dorota Witkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2017-11-23 14:06

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  21 listopada br. (wtorek) o godz.  13 00  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Informacja o realizacji Strategii Obszaru Rozwoju Społ.-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego.
 2. Informacja o funkcjonowaniu szkół dla dorosłych prowadzonych przez powiat.
 3. Informacja Zarządu Powiatu na temat pomocy materialnej dla uczniów (stypendia).
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie

 

 

 

 

                                             

                                                   Przewodnicząca Komisji

 

                                                       Dorota Witkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2017-11-16 08:11

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

             Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  24 października br. (wtorek) o godz.  13 00  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Sępoleńskim za rok 2016/2017 (m.in. wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych).
 2. Przedstawienie osiągnięć szkół w roku szkolnym 2016/2017.
 3. Informacja o sytuacji finansowej placówek oświatowych po III kw. 2017 r.
 4. Przyjęcie informacji o Programie Współpracy z organizacjami Pozarządowymi.
 5. Sprawozdanie z działalności LGD „Nasza Krajna”.
 6. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”.
 7. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 8. Zakończenie.

 

                                              

                                                   Przewodnicząca Komisji

 

                                                       Dorota Witkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2017-10-19 10:41

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

             Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  26 września br. (wtorek) o godz.  13.00  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1.      Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w I półroczu 2017 r.

2.      Informacja o ostatecznych wynikach naboru do szkół powiatowych na rok szkolny 2017/2018.

3.      Sprawy wniesione.

4.      Zakończenie.

.

                                                                                                                          Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                               Dorota Witkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2017-09-19 13:39

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

        Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 16 czerwca br. (piątek) o godz. 12 30 w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Wstępne zapoznanie się z projektami arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych powiatu na rok szkolny 2017\2018.

2. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji

Dorota Witkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
  data wytworzenia: 2017-06-07
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2017-06-12 09:28

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

             Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  15 maja br. (poniedziałek) o godz.  9 00  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie Kraj. (ul. Wojska Polskiego 20)

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Zapoznanie się Komisji z warunkami pracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sępólnie.

2. Informacja o sytuacji finansowej placówek oświatowych w I kw. 2017r.

3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

4. Sprawy różne.

 

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
  data wytworzenia: 2017-05-05
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2017-05-09 13:18

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

             Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  24 kwietnia br. (poniedziałek) o godz.  10 00  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2016 wraz ze  sprawozdaniem finansowym.

2. Analiza kosztów funkcjonowania szkół powiatowych w roku 2016 na podstawie wykonania budżetu  Powiatu Sępoleńskiego.

3. Stan sanitarny  powiatowych  placówek oświatowych w roku 2016.

4. Informacja na temat organizacji i przebiegu egzaminów zawodowych w technikach i zasadniczych  szkołach zawodowych.

5. Sprawy różne.

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
  data wytworzenia: 2017-04-14
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2017-04-18 10:27

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

             Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie   się  dnia  10 kwietnia br. (poniedziałek) o godz.  14 40  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 2. Sprawy wniesione.

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
  data wytworzenia: 2017-04-04
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2017-04-05 09:13

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

             Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 23 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 830  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.   

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Informacja o realizacji zadań przez Państwową Powiatową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż    

     Pożarną oraz Komendę Powiatową Policji na rzecz placówek oświatowych.

2. Przyjęcie informacji Starosty o realizacji uchwał Zarządu i Rady Powiatu oraz wniosków Komisji Edukacji (…) w 2016r.

3. Informacja na temat działalności organizacji i stowarzyszeń działających na terenie powiatu w roku 2016.

4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

5. Sprawy różne.

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
  data wytworzenia: 2017-03-10
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2017-03-16 09:37

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 17 lutego 2017 r. (piątek) o godz. 1230  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.  

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

I część posiedzenia w biurze Rady Powiatu:

1. Informacja  Powiatowego Urzędu Pracy na temat zapotrzebowania na pracowników określonych profesji na lokalnych i regionalnym rynku pracy w 2017r. oraz w latach następnych.

2. Omówienie założeń dotyczących organizacji „Drzwi otwartych” w szkołach ponadgimnazjalnych  powiatu  sępoleńskiego.

3. Informacja na temat organizacji II Powiatowych Targów Pracy i Edukacji.

4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

II część posiedzenia w Zespole Szkół nr 2 w Sępólnie Kraj.:

1. Zapoznanie się Komisji z warunkami pracy ZS nr 2 w Sępólnie Kraj.

2. Sprawy różne.

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2017-02-08 13:21

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

             Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 20 stycznia 2017 r. (piątek) o godz. 1130  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.  

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Informacja na temat realizacji wniosku Komisji Edukacji z dn. 20.12.2016 r.
 2. Propozycja oszczędności w oświacie na rok 2017.
 3.  Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji (...) na 2017 rok.
 4. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie zmian w organizacji szkół.
 5. Sprawy różne.

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
  data wytworzenia: 2017-01-10
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2017-01-10 12:19

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 20 grudnia br. (wtorek) o godz.  14 30  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 

1. Podsumowanie rocznej pracy Komisji.

2. Wypracowanie założeń do planu pracy Komisji na rok 2017.

3. Sprawy różne.

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
  data wytworzenia: 2016-12-08
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-12-09 08:21

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 5 grudnia br. (poniedziałek) o godz.  14 00  w Sali im. Lucjana Prądzyńskiego  Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. (11a). 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.

 

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
  data wytworzenia: 2016-11-28
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-11-29 14:13

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 18  listopada 2016 r. (piątek) o godz. 1300  w biurze Rady Powiatu pokój 63.

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Przyjęcie informacji o Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

2. Sprawozdanie z działalności LGD „Nasza Krajna”.

3. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”.

4. Informacja o realizacji Strategii Obszaru Rozwoju Społ.-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego.

5. Informacja o funkcjonowaniu szkół dla dorosłych prowadzonych przez Powiat.
6. Informacja Zarządu Powiatu na temat pomocy materialnej dla uczniów (stypendia).

7. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

8. Sprawy różne.

 

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
  data wytworzenia: 2016-11-10
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-11-10 14:06

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 25  października 2016 r. (wtorek) o godz. 1430  w Sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. (11a).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Sępoleńskim za rok szkolny 2015/2016 (m.in. wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych).

2. Przedstawienie osiągnięć szkół w roku szkolnym 2015/2016.

3. Wstępne sformułowanie wniosków budżetowych dotyczących szkół prowadzonych przez powiat na rok 2017.

4. Informacja odnośnie planów przekazania szkoły Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie pod Ministerstwo Rolnictwa. Przedstawienie planów związanych z zagospodarowaniem pomieszczeń w internacie.

5. Sprawy różne.

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
  data wytworzenia: 2016-10-17
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-10-17 12:54

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

             Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 27  września 2016 r. (wtorek) o godz. 1430  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w I półroczu 2016r.

2  Informacja o ostatecznych wynikach naboru do szkół powiatowych.

3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

4. Sprawy różne.

 

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
  data wytworzenia: 2016-09-15
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-09-19 08:43

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

     Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 23  sierpnia 2016 r. (wtorek) o godz. 1230  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Informacja o przygotowaniu szkół powiatowych do nowego roku szkolnego z uwzględnieniem prac remontowych przeprowadzonych w obiektach.
2. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu naboru do klas pierwszych szkół  ponadgimnazjalnych.
3. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wykonania planu kontroli w I półroczu 2016r.
4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
5. Sprawy różne.

 

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
  data wytworzenia: 2016-08-09
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-08-10 13:16

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

      Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 14  czerwca 2016 r. (wtorek) o godz. 800  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1.  Informacja na temat działalności organizacji i stowarzyszeń działających na terenie powiatu za rok 2015 i bieżący.

2. Stan sanitarny  powiatowych  placówek oświatowych w roku 2015.          

3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

5. Sprawy różne.

      

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
  data wytworzenia: 2016-06-07
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-06-08 13:52

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 20  maja 2016 r. (piątek) o godz. 1300  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).
W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Wstępne zapoznanie się z projektami arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych powiatu na rok szkolny 2016/2017.
 2. Koncepcja przekształcenia placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu sępoleńskiego.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy różne.
 5. Zapoznanie się Komisji z postępem prac remontowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  w Sępólnie Kraj. – wizja w Poradni PP

      

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
  data wytworzenia: 2016-05-09
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-05-11 11:29

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

             Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 26 kwietnia 2016 r. (wtorek) o godz. 1200  w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62).

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2015 wraz ze

    sprawozdaniem finansowym.

2. Analiza kosztów funkcjonowania szkół powiatowych w roku 2015 na podstawie wykonania

    budżetu  Powiatu Sępoleńskiego.

3.  Informacja na temat organizacji i przebiegu egzaminów zawodowych w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych.

4. Koncepcja przekształcenia placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu sępoleńskiego.

5. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

6. Sprawy różne.

 

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
  data wytworzenia: 2016-04-11
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-04-15 09:24

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 15 marca 2016 r. (wtorek) o godz. 1300  w sali im. L. Prądzyńskiego w Sępólnie Krajeńskim.   

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Informacja w zakresie realizacji zadań przez Państwową Powiatową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną oraz Komendę Powiatową Policji na rzecz placówek oświatowych.

2. Przyjęcie informacji Starosty z działalności Zarządu Powiatu ( realizacja uchwał Zarządu i Rady Powiatu w 2015r. oraz wniosków Komisji).

3. Przyjęcie informacji na temat funkcjonowania Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

4. Przyszłość terenów po zlikwidowanych liniach kolejowych na terenie powiatu sępoleńskiego z przeznaczeniem pod ścieżki rowerowe.

5. Przyjęcie informacji Starosty na temat zaawansowania prac organizacyjnych powiatu MOS-u w Sypniewie.

6. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

7. Sprawy różne.

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
  data wytworzenia: 2016-03-03
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-03-04 11:24

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 23 lutego 2016 r. (wtorek) o godz. 1300  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.  

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Przyjęcie informacji dotyczących zmian w organizacji szkół.

2. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy na temat zapotrzebowania na pracowników określonych profesji na lokalnych i regionalnym rynku pracy w 2016r. oraz w latach następnych.

3. Omówienie założeń dotyczących organizacji „Drzwi otwartych” w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu sępoleńskiego.

4. Sprawy różne.

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
  data wytworzenia: 2016-02-05
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-02-16 09:43

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

             Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 12 lutego 2016 r. (piątek) o godz. 830  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.  

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Przyjęcie propozycji dotyczących zmian regulaminu wynagradzania oraz składników wynagrodzeń.
 2. Sprawy różne.

 

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
  data wytworzenia: 2016-02-05
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-02-08 09:27

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

    Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 26 stycznia 2016 r. (wtorek) o godz. 13:00  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.  

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Przyjęcie  planu pracy Komisji Edukacji (…) na 2016 rok.
 2. Przyjęcie propozycji dotyczących zmian regulaminu wynagradzania oraz składników wynagrodzeń w placówkach oświatowych. 
 3. Sprawy różne.

 

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
  data wytworzenia: 2016-01-05
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-01-11 09:39
 • zmodyfikował: Monika Wojtalewicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-08 09:23

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

             Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 15 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 1300  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.  

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Podsumowanie rocznej pracy Komisji.

2. Wypracowanie założeń do planu pracy Komisji na rok 2016.

3. Sprawy różne.

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
  data wytworzenia: 2015-12-03
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-12-07 09:54

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

 

    Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 17 listopada 2015 r. (wtorek) o godz. 1300  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).  

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Przyjęcie informacji o Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
2. Omówienie działalności Powiatu w dziedzinie sportu, turystyki i promocji.
3. Informacja o funkcjonowaniu szkół dla dorosłych prowadzonych przez Powiat.
4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
5. Sprawy różne.

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
  data wytworzenia: 2015-11-09
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-11-10 08:56

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 20 października 2015 r. (wtorek) o godz. 1300  na sali sesyjnej (11a) im. L. Prądzyńskiego w Sępólnie Kraj.

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Sępoleńskim za rok szkolny

    2014/2015 (m.in. wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych).

2. Przedstawienie osiągnięć szkół w roku szkolnym 2014/2015.

3. Informacja Zarządu Powiatu na temat pomocy materialnej dla uczniów (stypendia).

4. Wstępne sformułowanie wniosków budżetowych dotyczących szkół prowadzonych przez powiat na rok 2016.

5. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

6. Sprawy różne.

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
  data wytworzenia: 2015-10-12
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-10-12 12:51

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

     Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 17 września 2015 r. (czwartek) o godz. 730 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Informacja o ostatecznych wynikach naboru do szkół powiatowych.

2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w I półroczu 2015 r.

3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

4. Sprawy różne.

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
  data wytworzenia: 2015-09-08
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-09-10 08:36

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

     Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 18 sierpnia 2015 r. (wtorek) o godz. 1300 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).


W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Informacja o przygotowaniu szkół powiatowych do nowego roku szkolnego.

2. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu naboru do klas pierwszych szkół  ponadgimnazjalnych.

3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

4. Sprawy różne.

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
  data wytworzenia: 2015-08-03
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-08-05 12:40

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 23 czerwca 2015 r. (wtorek) o godz. 1300 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewidywane są:

1. Zapoznanie się z projektami arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych powiatu na rok 2015/2016.

2. Sprawozdanie z działalności LGD Nasza Krajna.

3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

4. Sprawy różne.

 

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                       Dorota Witkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
  data wytworzenia: 2015-06-12
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-06-16 10:11

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 19 maja 2015 r. (wtorek) o godz.1300   w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Wstępne zapoznanie się Komisji z projektami arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych powiatu na rok 2015\2016.

2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

3. Sprawy różne.

 

 

Przewodnicząca Komisji

Dorota Witkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
  data wytworzenia: 2015-05-12
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-05-12 13:06

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 14 kwietnia 2015 r. (wtorek) o godz.1300   w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. (pokój nr 62).
 

  W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:


1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
2. Analiza kosztów funkcjonowania szkół powiatowych w roku 2014 na podstawie wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego.
3. Informacja na temat organizacji egzaminów zawodowych w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych.
4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
5. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

                                                                                   Dorota Witkowska  

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
  data wytworzenia: 2015-04-07
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-04-07 13:33

Posiedzenie stałych komisji Rady Powiatu

   Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenia komisji :Komisji   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, Komisji Edukacji, Kultury, Komisji Infrastruktury i Gospodarki, Komisji Budżetu i Finansów  które  odbędzie   się   dnia 13 marca  ( piątek ) o godz. 1400 w sali sesyjnej 11 aim. L. Prądzyńskiego w Sępólnie Kraj.

 Porządek spotkania:

 1. Zaopiniowanie Programu Postępowania Naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2015-2017
 2. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
  data wytworzenia: 2015-03-10
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-03-11 12:36

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 17 marca 2015 r. (wtorek) o godz. 1300   w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Przyjęcie informacji o wysokości otrzymanych środków zewnętrznych, złożonych wnioskach oraz o efektach ich realizacji w latach 2014-2015.
2. Przyjęcie informacji o zaawansowaniu prac związanych z rozbudową szpitala powiatowego.
3. Omówienie funkcjonowania klas mundurowych w liceach powiatowych - dyrektorzy szkół.
4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
5. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

                                                                                   Dorota Witkowska  

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
  data wytworzenia: 2015-03-09
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-03-10 12:08

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 17 lutego 2015 r. (wtorek) o godz. 1000 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj (pokój nr 62).

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

I część (część wyjazdowa)  Wyjazd nastąpi po sprawdzeniu obecności w biurze Rady Powiatu
1. Zapoznanie się Komisji z warunkami pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Zespołu Szkół nr 2  w Sępólnie Krajeńskim.

II część (biuro Rady Powiatu (pokój nr 62)
1. Omówienie propozycji dotyczących zmian w organizacji szkół.
2. Informacja dotycząca działalności Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie rejestracji osób  bezrobotnych  absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w latach 2010-2014.

3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

                                                                                   Dorota Witkowska  

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
  data wytworzenia: 2015-02-09
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-02-09 11:11

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

 Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 20 stycznia 2015 r. (wtorek) o godz.800   w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku.

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

1. Informacja Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za rok 2014.

2. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2015.

3. Omówienie propozycji działań zmierzających do zmniejszenia kosztów funkcjonowania szkół powiatowych.

4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

5. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

                                                                                   Dorota Witkowska  

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
  data wytworzenia: 2015-01-13
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-01-14 11:20

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia  9 grudnia  2014 r. (wtorek ) o godz. 11:00 w  biurze rady powiatu.

 1. Przedstawienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2015 -2027 oraz projektu budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2015 rok.
 2. Wypracowanie wniosków budżetowych, przedstawienie opinii do w.w. projektów.
 3. Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie

                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                           Dorota Witkowska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
  data wytworzenia: 2014-12-02
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2014-12-09 08:22

 

IV KADENCJA


 

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia  23 października 2014 r. (czwartek ) o godz. 11:00 w biurze rady powiatu.

Porządek obrad:

 1. Informacja o stanie oświaty szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Sępoleński za rok szkolny 2013/2014 (m. in. wyniki egzaminów maturalnych  2014).
 2. Przedstawienia osiągnięć szkół w roku szk. 2013/2014- wystąpienie dyrektorów placówek oświatowych.
 3. Przedstawienie wniosków budżetowych dotyczących szkół prowadzonych przez powiat na rok 2015 - wystąpienie dyrektorów placówek oświatowych.
 4. Podsumowanie pracy komisji w roku 2014.
 5. Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

Iwona Bonecka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Iwona Bonecka
  data wytworzenia: 2014-10-15
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2014-10-16 10:49

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia  18 września 2014 r. (czwartek ) o godz. 12:00 w biurze Rady Powiatu.

Porządek obrad:
1.       Informacja o ostatecznych wynikach naboru do szkół powiatowych.
2.       Informacja Zarządu Powiatu na temat pomocy materialnej dla uczniów 
          (stypendia)
3.       Informacja Zarządu Powiatu o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2014
          roku.
4.       Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych uchwał Rady Powiatu.
5.       Przedstawienie informacji z działalności  powiatowego koordynatora sportu w
          latach 2013-2014. 
6.       Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

Iwona Bonecka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Iwona Bonecka
  data wytworzenia: 2014-09-10
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2014-09-12 12:22

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 21 sierpnia 2014 r. (czwartek ) o godz. 0900 w biurze rady powiatu.

W porządku posiedzenia Komisji przewidywane są:

1. Informacja o przygotowaniu szkół powiatowych do nowego roku szkolnego.

2. Bieżąca informacja Zarządu Powiatu o przebiegu naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.

3. Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych uchwał Rady Powiatu.

4. Sprawy różne.

5. Zakończenie.

 

Przewodniczaca Komisji

Iwona Bonecka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Iwona Bonecka
  data wytworzenia: 2014-08-14
 • opublikował: Katarzyna Niepiekło-Theil
  data publikacji: 2014-08-14 14:38
 • zmodyfikował: Katarzyna Niepiekło-Theil
  ostatnia modyfikacja: 2014-08-14 14:40

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 12 czerwca 2014 r. (czwartek ) o godz. 08:00 w gabinecie Starosty pokój nr 37.

W porządku posiedzenia Komisji przewidywane są:

 1. Zapoznanie się z wnioskami z arkuszami organizacyjnymi placówek oświatowych powiatu na rok szkolny 2014/2015.
 2. Wstępna informacja Zarządu Powiatu o planowanym naborze do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych uwzględniająca rodzaj szkół i profile kształcenia – na podstawie arkuszy organizacyjnych szkół.
 3. Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie.

Przewodnicząca Komisji

Iwona Bonecka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Iwona Bonecka
  data wytworzenia: 2014-06-05
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2014-06-06 09:14

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 22 maja 2014 r. (czwartek ) o godz. 13:30 w sali sesyjnej im. L. Prądzyńskiego nr 11A.

W porządku posiedzenia Komisji przewidywane są:
I część spotkania 13:30 - sala sesyjna
1. Spotkanie z przedstawicielami rad pedagogicznych powiatowych szkół ponadgimnazjalnych.

II część posiedzenia
2. Przegląd kierunków kształcenia zawodowego w placówkach szkolnych podległych powiatowi w stosunku do oczekiwań rynku pracy.
3. Informacja o zadaniach związanych z promocją Powiatu Sępoleńskiego w dziedzinie turystycznej i kulturalnej.
4. Zaopiniowanie sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2013.
5. Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych uchwał Rady Powiatu.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Iwona Bonecka
  data wytworzenia: 2014-05-15
 • opublikował: Katarzyna Niepiekło-Theil
  data publikacji: 2014-05-16 10:42

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 24 kwietnia 2014 r. (czwartek ) o godz. 12:00 w  biurze Rady Powiatu w Sępólno Krajeńskim, pokój nr 62 .

W porządku posiedzenia Komisji przewidywane są:

 1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego za 2013 rok.
 2. Analiza kosztów funkcjonowania szkół powiatowych w roku 2013 na podstawie wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego.
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie.

Przewodnicząca Komisji

Iwona Bonecka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Iwona Bonecka
  data wytworzenia: 2014-04-17
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2014-04-17 11:48

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

             Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 20 marca 2014 r. (czwartek ) o godz. 10:00 w Liceum Ogólnokształcącym  im. Tadeusza Kotarbińskiego, ul. Młyńska 42 Sępólno Krajeńskie .

W porządku posiedzenia Komisji przewidywane są:

 1. Zapoznanie się Komisji z warunkami pracy Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Krajeńskim
 2. Omówienia funkcjonowania klas mundurowych w liceach powiatowych – dyrektorzy szkół.
 3. Omówienie działalności powiatu w dziedzinie sportu i turystyki.
 4. Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych projektów uchwał
  Rady Powiatu.
 5. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

mgr Iwona Bonecka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Iwona Bonecka
  data wytworzenia: 2014-03-12
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2014-03-13 12:31

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 20 lutego 2014 r. (czwartek) o godz. 11:00 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie.

W porządku posiedzenia Komisji przewidywane są:

 1. Zapoznanie się Komisji z warunkami pracy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie (omówienie zmian organizacyjnych, projekty dotyczące wykorzystania infrastruktury szkoły, działania zmierzające do zwiększenia naboru).
 2. Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych projektów uchwał Rady Powiatu (w tym utworzenie nowych typów szkół i specjalności).
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie.

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Tomasz Fifielski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Tomasz Fifielski
  data wytworzenia: 2014-02-10
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2014-02-13 13:54

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 23 stycznia 2014 r. (czwartek) o godz. 1100w siedzibie rady powiatu.

W porządku posiedzenia Komisji przewidywane są:

 1. Informacja Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego za rok 2013.
 2. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2014.
 3. Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

mgr Andrzej Chatłas

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Andrzej Chatłas
  data wytworzenia: 2014-01-14
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2014-01-14 11:03

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 3 grudnia 2013 r. (wtorek) o godz. 1000 w siedzibie rady powiatu.

W porządku posiedzenia Komisji przewidywane są:

 1. Wypracowanie opinii Komisji na temat projektu Wieloletniej Perspektywy Finansowej oraz projektu budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2014.
 2. Podsumowanie rocznej pracy Komisji.
 3. Wypracowanie założeń do planu pracy komisji na rok 2014.
 4. Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych uchwał Rady Powiatu.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

mgr Andrzej Chatłas

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Andrzej Chatłas
  data wytworzenia: 2013-11-25
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-11-26 11:25

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

     Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 21 listopada 2013 r. (czwartek) o godz. 1100 w siedzibie rady powiatu.

W porządku posiedzenia Komisji przewidywane są:

 1. Zaopiniowanie Programu współpracy Powiatu Sępoleńskiego
  z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.
 2. Informacja o funkcjonowaniu szkół dla dorosłych prowadzonych przez powiat.
 3. Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Komisji

                                                                            mgr Andrzej Chatłas

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Andrzej Chatłas
  data wytworzenia: 2013-11-14
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-11-14 10:44

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

     Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 24 października  2013 r. (czwartek) o godz. 11:00 w siedzibie rady powiatu.

W porządku posiedzenia Komisji przewidywane są:

 1. Informacja o stanie oświaty szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Sępoleński za rok szkolny 2012/2013 (m. in. wyniki egzaminów  maturalnych  2013)
 2. Przedstawienia osiągnięć szkół w roku szk. 2012/2013
 3. Sformułowanie wniosków budżetowych dotyczących szkół prowadzonych przez powiat na rok 2014.
 4. Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych uchwał Rady Powiatu.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

                                                                            mgr Andrzej Chatłas

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Andrzej Chatłas
  data wytworzenia: 2013-10-16
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-10-17 11:53

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 19 września 2013 r. (czwartek) o godz. 1000 w siedzibie rady powiatu.

W porządku posiedzenia Komisji przewidywane są:

 1. Informacja Zarządu Powiatu o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku.
 2. Informacja Zarządu Powiatu na temat pomocy materialnej dla uczniów (stypendia).
 3. Informacja o ostatecznych wynikach naboru do szkół powiatowych.
 4. Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych uchwał Rady Powiatu.
 5. Sprawy różne.

godzina 1200

 1. Spotkanie z opiekunami samorządów uczniowskich powiatowych szkół ponadgimnazjalnych.

godzina 1300

 1. Spotkanie z samorządami uczniowskimi.
 2. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji

mgr Andrzej Chatłas

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Andrzej Chatłas
  data wytworzenia: 2013-09-10
 • opublikował: Małgorzata Mierzyńska
  data publikacji: 2013-09-12 13:01

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

      Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 22 sierpnia 2013 r. (czwartek) o godz.1100   w siedzibie rady powiatu.

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Informacja z działalności Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Nasza Krajna”.
 2. Informacja o przygotowaniu szkół powiatowych do nowego roku szkolnego.
 3. Bieżąca informacja Zarządu Powiatu o przebiegu naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.
 4. Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych uchwał Rady Powiatu.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji

                                                                            mgr Andrzej Chatłas

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Andrzej Chatłas
  data wytworzenia: 2013-08-14
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-08-14 14:54

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

    Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 20 czerwca 2013 r. (czwartek) o godz. 11:00   w siedzibie rady powiatu.

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Zapoznanie się z arkuszami organizacyjnymi placówek oświatowych powiatu na rok 2013/2014.
 2. Wstępna informacja Zarządu Powiatu o planowanym naborze do klas pierwszych szkół powiatowych.
 3. Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie

 

Przewodniczący Komisji

                                                                            mgr Andrzej Chatłas

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Andrzej Chatłas
  data wytworzenia: 2013-06-13
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-06-13 12:06

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

          Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 23 maja 2013 r. (czwartek) o godz. 11:00   w siedzibie rady powiatu.

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Zaopiniowanie sprawozdania Zarządu Powiatu  z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012.
 2. Informacja o zadaniach związanych z promocją Powiatu Sępoleńskiego w dziedzinie turystycznej i kulturalnej.
 3. Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji

                                                                            mgr Andrzej Chatłas

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Andrzej Chatłas
  data wytworzenia: 2013-05-16
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-05-17 08:21

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

             Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 18 kwietnia 2013 r. (czwartek) o godz. 11:00  w siedzibie Rady Powiatu.

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego za 2012 rok.
 2. Analiza kosztów funkcjonowania szkół powiatowych w roku 2012 na podstawie wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego.
 3. Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji

                                                                            mgr Andrzej Chatłas

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Andrzej Chatłas
  data wytworzenia: 2013-04-10
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-04-11 11:26

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

       Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 21 marca 2013 r. (czwartek) o godz.13:00   w siedzibie rady powiatu.

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Omówienie działalności powiatu w dziedzinie sportu i turystyki.
 2. Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych projektów uchwał Rady Powiatu.
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad

Przewodniczący Komisji

                                                                            mgr Andrzej Chatłas

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Andrzej Chatłas
  data wytworzenia: 2013-03-14
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-03-15 09:23
 • zmodyfikował: Małgorzata Mierzyńska
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-18 11:04

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

    Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 21 lutego 2013 r. (czwartek) o godz. 11:00 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie ul. Kwiatowa 3.

W porządku posiedzenia Komisji przewidywane są:

 1. Spotkanie z udziałem Pana Janusza Wielgosza z firmy „Gospodarstwo Rolne Teresa i Janusz Wielgosz, Gębice” właściciela byłego gospodarstwa pomocniczego na temat współpracy z ZSCKR w dziedzinie praktycznego szkolenia uczniów.
 2. Zapoznanie się Komisji z warunkami pracy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie (wystąpienie dyrektora szkoły):
  1. perspektywy rozwoju szkoły,
  2. propozycje wykorzystania obiektów szkolnych (np. budynek internatu),
  3. dyskusja.
 3. Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych projektów uchwał Rady Powiatu (w tym utworzenie nowych typów szkół i specjalności).
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie obrad

Przewodniczący Komisji

                                                                            mgr Andrzej Chatłas

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Andrzej Chatłas
  data wytworzenia: 2013-02-14
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-02-14 09:24
 • zmodyfikował: Monika Wojtalewicz
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-14 09:29

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

         Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 24 stycznia 2013 r. (czwartek) o godz.11:00  w siedzibie Rady Powiatu.

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Omówienie wyników ankiety dotyczącej preferencji uczniów klas trzecich gimnazjów z terenu powiatu w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.
 2. Omówienie propozycji działań zmierzających do zmniejszenia kosztów funkcjonowania szkolnictwa powiatowego.
 3. Informacja Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli
  i Porządku Publicznego za rok 2012.
 4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2013.
 5. Zaopiniowanie wg właściwości merytorycznych projektów uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Komisji

                                                                            mgr Andrzej Chatłas

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Andrzej Chatłas
  data wytworzenia: 2013-01-17
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-01-17 13:54
 • zmodyfikował: Monika Wojtalewicz
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-18 13:22

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu, które odbędzie sie dnia 26 października (poniedziałek) 2020 roku godz. 10.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Informacja dotycząca stypendiów, egzaminów maturalnych i zawodowych.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnisoki.
 5. Zakończenie.

Metryka

 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-10-16 11:04

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25562
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-06-13 09:55:59
baner toplayer