Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Instrukcja korzystania z BIP

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODMIOTOWEJ STRONY BIP

Informacje publiczne zawarte w naszym Biuletynie udostępniamy wszystkim zainteresowanym (odwiedzającym) przez 24h/dobę bez przerwy. W przypadku krytycznej awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający są informowani o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.

ELEMENTY NASZEJ STRONY BIP

Widoczna na ekranie podmiotowa strona naszego Biuletynu Informacji Publicznej (w skrócie BIP), składa się z 3 części:

 • nagłówka,
 • menu przedmiotowego,
 • pola publikacji treści.

ZAWARTOŚĆ NAGŁÓWKA

W górnych rogach nagłówka zamieszczone są elementy graficzne:

 • logo Biuletynu (znak graficzny) – które po naciśnięciu przeniesie nas na stronę główną BIP, prowadzoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • herb i logo podmiotu.

W środkowym polu pomiędzy logami znajduje się nazwa podmiotu, który prowadzi tą stronę BIP, czyli w naszym przypadku jest to BIP Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. Poniżej tej nazwy zamieszczony jest „zlinkowany” adres do naszej strony internetowej: www.bip.powiat-sepolno.pl.

W skład nagłówka wchodzą również zamieszczone działy informacyjne.

W lewym polu nagłówka są to kolejno:

 • struktura serwisu – przedstawia całą zawartość menu tematycznego ukazanego w formie struktury drzewiastej. Mapa pozwala na zorientowanie się co do położenia danego działu menu względem pozostałych działów oraz umożliwia bezpośrednie przejście do jego zawartości poprzez kliknięcie myszką w jego nazwę;
 • wybór wielkości czcionki spośród trzech możliwych: standardowa, większa i największa;
 • zwiększenie kontrastu strony;
 • moduł wyszukujący – pozwala na sprawne wyszukanie danej grupy informacji w zawartości całego Biuletynu. Wystarczy wpisać w okno wyszukiwarki dany wyraz lub frazę, po jakiej chcemy dokonać wyszukiwania, a następnie wcisnąć klawisz [enter] lub przycisk [szukaj]. Wynik wyszukiwania otrzymamy w postaci wylistowanych skrótów informacji, w których wyszukiwany wyraz lub fraza wystąpiła. W przypadku negatywnego rezultatu wyszukiwania, czyli braku znalezienia informacji publicznych, które zawierały kryterium wyszukiwania, prosimy o podjęcie ponownej próby na podstawie nowego kryterium.

W prawym polu nagłówka zamieszczono działy informacyjne:

 • redakcja biuletynu – dane teleadresowe do zespołu redagującego podmiotową stronę naszego Biuletynu;
 • kontakt – dane teleadresowe Starostwa;
 • Monitor Polski;
 • Dziennik Ustaw;
 • placówki oświatowe – wykaz placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych Powiatu Sępoleńskiego.

Na samym dole Biuletynu znajdują się działy informacyjne:

 • stan załatwianych spraw;
 • struktura Biuletynu;
 • instrukcja korzystania z BIP – zawiera czytaną przez Państwa instrukcję korzystania z naszej podmiotowej strony Biuletynu;
 • redakcja Biuletynu;
 • oświadczenie o dostępności;
 • rejestr zmian – lista informacji publicznych, których treść udostępniona w BIP uległa zmianom. Dane o modyfikacji poszczególnych informacji są ułożone chronologicznie: od najnowszych u góry, po starsze poniżej. Każda pozycja na liście posiada: tytuł informacji, której zmiana dotyczy, czas wprowadzenia zmiany, oznaczenie tożsamości osoby, która wprowadziła zmianę. Dodatkowo można zapoznać się rejestrem zmian z ostatnich kilku dni (tu możemy wybrać liczbę dni).

POLE PUBLIKACJI TREŚCI

Środkowa i zarazem największa część strony Biuletynu. Pole to służy do wyświetlania treści zawartej w poszczególnych działach i poddziałach BIP.

ELEMENTY KAŻDEJ INFORMACJI PUBLICZNEJ

Każda informacja publiczna, jaka została opublikowana w naszym BIP, poza swą treścią w postaci tekstu, załączników, linków, zdjęć, tabel, itp., posiada na swym końcu stopkę informacyjną określającą:

 • tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji;
 • tożsamość osoby (redaktora), która wprowadziła informację do BIP;
 • oznaczenie czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia w BIP;
 • dane o ostatnio przeprowadzonej zmianie jej treści: data zmiany, streszczenie na czym zmiana polegała, tożsamość osoby dokonującej zmiany;
 • rejestr wszystkich zmian jakim informacja była poddawana od momentu jej udostępnienia w BIP;
 • ikona drukarki oznaczająca możliwość wydrukowania treści tej informacji publicznej, bez nagłówka i menu tematycznego BIP. Wygląd przygotowanej do druku informacji jest widoczny w osobnym oknie przeglądarki, które uruchamia się po kliknięciu w ikonę drukarki.

Treść każdej informacji publicznej wyświetla się w polu publikacji treści naszego Biuletynu.

PORUSZANIE SIĘ PO STRONIE BIP

W celu sprawnego poruszania się po naszej stronie BIP, najlepiej wykorzystywać komputerową mysz. Aby zapoznać się z treścią danego interesującego nas działu, należy wskazać kursorem jego nazwę (nastąpi zmiana koloru tła na niebieski oraz pokaże się tzw. łapka kursora) w menu przedmiotowym lub na mapie biuletynu, a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy. Zawartość działu lub pierwszego z poddziałów (jeśli występują) wyświetli się w polu publikacji treści. Jeśli w danym miejscu zamieszczono większą ilość informacji publicznych to zobaczymy ich listę w postaci tytułów i skrótów treści, z możliwością zapoznania się z pełną treścią każdej z informacji po wciśnięciu opcji więcej>>

Aby przejść ponownie do listy informacji publicznych w danym poddziale lub dziale należy wybrać przycisk wstecz w oknie przeglądarki internetowej lub wybrać interesujący nas poziom menu w ścieżce dostępu do informacji.

Informacja publiczna może posiadać w swej treści linki, czyli tzw. hiperłącza pozwalające na szybkie przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi podstronami Biuletynu  lub odsyłające na inne strony www. Obecność linku w danej informacji możemy rozpoznać dzięki pojawieniu się tzw. łapki po wskazaniu kursorem jego treści. Dodatkowo treść linku często posiada odmienny kolor czcionki (np.: niebieski z podkreśleniem treści), od czcionki zwykłego tekstu. Po kliknięciu w link, zostajemy automatycznie przeniesieni na inną podstronę naszego Biuletynu (link wewnętrzny) lub do innego serwisu www (link zewnętrzny).

ZAŁĄCZNIKI W BIP

Część informacji publicznych udostępnionych w naszym Biuletynie posiada format załącznika w postaci pliku: doc, xls, pdf,  jpg i inne. Nazwa załącznika zostaje podkreślona na niebiesko po jej wskazaniu kursorem myszy. W celu otwarcia danego pliku lub zapisania go na dysku swojego komputera, należy kliknąć w podświetloną nazwę pliku i wybrać jedną z opcji okna dialogowego, jakie się pojawi na ekranie.

INFORMACJE NIEJAWNE W BIP

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podajemy zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazujemy organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - podmiot w interesie, którego dokonano wyłączenia jawności.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13418
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-03-18 10:29:38
baner toplayer