Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Zgłaszanie informacji przez ośrodki szkolenia kierowców

Zgłaszanie informacji przez ośrodki szkolenia kierowców w ramach realizacji obowiązków,
o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
(Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.).

Kierownik ośrodek szkolenia jest obowiązany:

 1. przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu, informację o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników kursu;
 2. przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, najpóźniej 3 dni przed planowanym przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego, informację o terminie i miejscu jego przeprowadzenia;
 3. przekazywać staroście, o którym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni od dnia zakończenia kursu i wydania zaświadczenia o jego ukończeniu, następujące dane osób, które ukończyły kurs:
 • imię i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), zwany dalej "numerem PESEL", a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument,
 • adres zamieszkania,
 • zakres ukończonego kursu,
 • imię i nazwisko odpowiednio instruktora lub wykładowcy, który prowadził zajęcia, jego numer ewidencyjny oraz numer ewidencyjny jednostki szkolącej;
 1. umożliwić osobie upoważnionej przez starostę przeprowadzenie kontroli wymaganej dokumentacji, kontroli prowadzonych zajęć oraz uczestnictwo w tych zajęciach;
 • składać staroście, dokumenty zawierające informację o przeprowadzonych kursach:do dnia 31 stycznia każdego roku - w zakresie dotyczącym poprzedniego roku,
 • w terminie 14 dni od dnia, w którym przedsiębiorca zrezygnował z prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców lub w którym wydano decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców - w zakresie dotyczącym okresu od dnia 1 stycznia bieżącego roku do tego dnia.

Na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.) i § 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) Starosta umożliwia przekazywanie powyższych informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego za pośrednictwem EPUAP pod następującym adresem: www.epuap.gov.pl

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Mruk
  data wytworzenia: 2014-02-21
 • opublikował: Łukasz Mruk
  data publikacji: 2014-02-21 12:40
 • zmodyfikował: Łukasz Mruk
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-26 13:28

43. Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorcówv prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Mruk
  data wytworzenia: 2014-02-21
 • opublikował: Łukasz Mruk
  data publikacji: 2014-02-21 09:20
 • zmodyfikował: Łukasz Mruk
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-24 12:46

44. Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Mruk
  data wytworzenia: 2014-02-21
 • opublikował: Łukasz Mruk
  data publikacji: 2014-02-21 09:25

45. Przedłużenie i wymiana legitymacji instruktora

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Mruk
  data wytworzenia: 2014-02-21
 • opublikował: Łukasz Mruk
  data publikacji: 2014-02-21 10:59
 • zmodyfikował: Łukasz Mruk
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-21 11:20

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13993
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-11-05 11:07:46
baner toplayer