BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Wyszukiwarka

:

Menu główne

Menu główne

Nawigacja

Nawigacja    RADA POWIATU > Komisje > Komisja Rewizyjna > Zaproszenia >

Treść strony

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

             Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 22 lutego 2019 r. (wtorek) o godz.0830   w siedzibie rady powiatu.

 

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 

 1.  Analiza wydatków i przygotowanie pytań do rozmowy z dyrektorami.
 2. Określenie terminów kontroli.
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej - Andrzej Chatłas
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-02-20 14:27

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

       Komisja Rewizyjna  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 19 kwietnia 2017 r. (środa)  godz. 1500 w  biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:               

 1. Wydanie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu za wykonanie budżetu 2016 r. wraz z wnioskiem absolutoryjnym .
 2. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 3. Zakończenie

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Henryk Pawlina                    

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Henryk Pawlina
  data wytworzenia: 2017-04-14
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2017-04-14 10:05

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

   Uprzejmie  zapraszam na posiedzenie  Komisji  Rewizyjnej Rady  Powiatu, które odbędzie się  dnia 9 kwietnia 2015 r.  (czwartek ) o godz. 14:00 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

 1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
 2. Wydanie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu za wykonanie budżetu 2014 r. wraz z wnioskiem absolutoryjnym.
 3. Przyjęcie informacji na temat wniosków pokontrolnych.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Henryk Pawlina

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Henryk Pawlina
  data wytworzenia: 2015-04-03
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-04-07 10:43

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 14 marca 2014r. (piątek) o godz. 9:00 w biurze Rady Powiatuw Sępólnie Krajeńskim.

Przewidywany porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie.
2. Ustalenie wniosków pokontrolnych.
3. Wolne wnioski.
4. Zakończenie.

                                                                       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Edward Węglewski
  data wytworzenia: 2014-03-05
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2014-03-05 12:40

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

       Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 49 Statutu Powiatu zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. Posiedzenie odbędzie się w dniu 20 stycznia 2014r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62) w Sępólnie Kr., ul. Kościuszki 11.

Przewidywany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie wniosku 9 radnych z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie odwołania Starosty Sępoleńskiego.
2. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
3. Zakończenie.

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Franciszek Klóska
  data wytworzenia: 2014-01-13
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2014-01-14 11:12

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

       Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 49 Statutu Powiatu zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. Posiedzenie odbędzie się w dniu 20 listopada 2013r. (środa) o godz. 12:00 w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62) w Sępólnie Kr., ul. Kościuszki 11.

Przewidywany porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie protokołu z kontroli w zakresie:
1) Działalność merytoryczna i finansowa DPS w Kamieniu Kr. (dla dorosłych); bieżąca realizacja budżetu w 2013 r..
2) Stosowanie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie udostępniania jej w biuletynie Starostwa oraz w wybranych jednostkach powiatowych.
3) Wydawanie i rozliczanie delegacji służbowych w Starostwie za 3 kwartały 2013 r..
4) Funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku w 2013 r..
Sporządzenie i skierowanie do kierowników kontrolowanych jednostek - ewentualnych wystąpień pokontrolnych zawierających wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
2. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
3. Zakończenie.

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Franciszek Klóska
  data wytworzenia: 2013-11-12
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-11-13 08:19

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

       Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 49 Statutu Powiatu zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. Posiedzenie odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2013r. (piątek) o godz. 13:00 w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62) w Sępólnie Kr., ul. Kościuszki 11.

Przewidywany porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie protokołu z kontroli w zakresie:
a) realizacji planu zimowego utrzymania dróg powiatowych przez Zarząd Drogowy- sezon zimowy 2012/2013 r..
Sporządzenie i skierowanie do kierownika kontrolowanej jednostki - ewentualnych wystąpień pokontrolnych zawierających wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
2. Przyjęcie sprawozdania okresowego Komisji Rewizyjnej z wykonania planu kontroli na 2013 r. w wersji do przedstawienia na najbliższej sesji Rady Powiatu.
3. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
4. Zakończenie.

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Franciszek Klóska
  data wytworzenia: 2013-08-19
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-08-19 13:23

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

       Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 49 statutu Powiatu zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. Posiedzenie odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2013r. (piątek) o godz. 10:00 w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62) w Sępólnie Kr., ul. Kościuszki 11.

Przewidywany porządek posiedzenia:

1. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za rok 2012 wraz przyjęciem informacji o stanie mienia Powiatu.
2. Opracowanie wniosku i projektu uchwały w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
3. Omówienie protokołów z przeprowadzonych w miesiącu marcu br. - kontroli w zakresie:
a) Rozpatrywanie skarg mieszkańców Powiatu na działalność Starosty i podległych mu jednostek za okres 2012r.
b) Ocena obsługi klienta oraz sprawności funkcjonowania wprowadzonych systemów obsługi klienta w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego.
c) Wypracowanie wniosków lub zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonych powyższych kontroli.
4. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
5. Zakończenie.

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Franciszek Klóska
  data wytworzenia: 2013-04-04
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-04-04 10:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-04-04 10:59

drukuj całą stronę

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 13 00, fax. 52 388 13 03
sepolnopow@pro.onet.pl    www.bip.powiat-sepolno.pl
Licznik odwiedzin: 10219679
ostatnia aktualizacja: 2019-03-20 14:15
baner toplayer