BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Wyszukiwarka

:

Menu główne

Menu główne

Nawigacja

Nawigacja    RADA POWIATU > Komisje > Komisja Rewizyjna > Zaproszenia >

Treść strony

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

             Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 14 maja 2019 r. ( wtorek ) o godz.1500   w siedzibie rady powiatu.

 

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 

 1. Przygotowanie do kontroli „Kontrola płac, wydatków rzeczowych i stanu zatrudnienia w Zarządzie Drogowym w Sępólnie Kr.„:
  1. analiza i zatwierdzenie materiałów kontrolnych (arkusz kontroli),
  2. wyznaczenia zespołu kontrolnego,
  3. ustalenie terminu przekazania materiałów do jednostki kontrolowanej oraz czasu
    ich przygotowania dla komisji,
  4. wyznaczenie terminu posiedzenia zespołu kontrolnego poświęconego analizie
   dostarczonych danych oraz ustalenie terminu kontroli w Zarządzie Drogowym.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji.
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Andrzej Chatłas
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-05-11 08:15

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 17.04. 2019 r. (środa) o godz.13:00 w siedzibie rady powiatu.

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 1. Wydanie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu za wykonanie budżetu 2018 r. .
 2. Wstępna analiza projektu arkusza kontroli w Zarządzie Drogowym.  
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Andrzej Chatłas
  data wytworzenia: 2019-04-16
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2019-04-16 09:01

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

             Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 22 lutego 2019 r. (wtorek) o godz.0830   w siedzibie rady powiatu.

 

 

W porządku posiedzenia Komisji przewiduje się:

 

 1.  Analiza wydatków i przygotowanie pytań do rozmowy z dyrektorami.
 2. Określenie terminów kontroli.
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej - Andrzej Chatłas
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-02-20 14:27

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

       Komisja Rewizyjna  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 19 kwietnia 2017 r. (środa)  godz. 1500 w  biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:               

 1. Wydanie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu za wykonanie budżetu 2016 r. wraz z wnioskiem absolutoryjnym .
 2. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 3. Zakończenie

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Henryk Pawlina                    

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Henryk Pawlina
  data wytworzenia: 2017-04-14
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2017-04-14 10:05

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

   Uprzejmie  zapraszam na posiedzenie  Komisji  Rewizyjnej Rady  Powiatu, które odbędzie się  dnia 9 kwietnia 2015 r.  (czwartek ) o godz. 14:00 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

 1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
 2. Wydanie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu za wykonanie budżetu 2014 r. wraz z wnioskiem absolutoryjnym.
 3. Przyjęcie informacji na temat wniosków pokontrolnych.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Henryk Pawlina

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Henryk Pawlina
  data wytworzenia: 2015-04-03
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-04-07 10:43

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 14 marca 2014r. (piątek) o godz. 9:00 w biurze Rady Powiatuw Sępólnie Krajeńskim.

Przewidywany porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie.
2. Ustalenie wniosków pokontrolnych.
3. Wolne wnioski.
4. Zakończenie.

                                                                       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Edward Węglewski
  data wytworzenia: 2014-03-05
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2014-03-05 12:40

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

       Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 49 Statutu Powiatu zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. Posiedzenie odbędzie się w dniu 20 stycznia 2014r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62) w Sępólnie Kr., ul. Kościuszki 11.

Przewidywany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie wniosku 9 radnych z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie odwołania Starosty Sępoleńskiego.
2. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
3. Zakończenie.

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Franciszek Klóska
  data wytworzenia: 2014-01-13
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2014-01-14 11:12

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

       Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 49 Statutu Powiatu zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. Posiedzenie odbędzie się w dniu 20 listopada 2013r. (środa) o godz. 12:00 w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62) w Sępólnie Kr., ul. Kościuszki 11.

Przewidywany porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie protokołu z kontroli w zakresie:
1) Działalność merytoryczna i finansowa DPS w Kamieniu Kr. (dla dorosłych); bieżąca realizacja budżetu w 2013 r..
2) Stosowanie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie udostępniania jej w biuletynie Starostwa oraz w wybranych jednostkach powiatowych.
3) Wydawanie i rozliczanie delegacji służbowych w Starostwie za 3 kwartały 2013 r..
4) Funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku w 2013 r..
Sporządzenie i skierowanie do kierowników kontrolowanych jednostek - ewentualnych wystąpień pokontrolnych zawierających wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
2. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
3. Zakończenie.

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Franciszek Klóska
  data wytworzenia: 2013-11-12
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-11-13 08:19

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

       Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 49 Statutu Powiatu zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. Posiedzenie odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2013r. (piątek) o godz. 13:00 w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62) w Sępólnie Kr., ul. Kościuszki 11.

Przewidywany porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie protokołu z kontroli w zakresie:
a) realizacji planu zimowego utrzymania dróg powiatowych przez Zarząd Drogowy- sezon zimowy 2012/2013 r..
Sporządzenie i skierowanie do kierownika kontrolowanej jednostki - ewentualnych wystąpień pokontrolnych zawierających wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
2. Przyjęcie sprawozdania okresowego Komisji Rewizyjnej z wykonania planu kontroli na 2013 r. w wersji do przedstawienia na najbliższej sesji Rady Powiatu.
3. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
4. Zakończenie.

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Franciszek Klóska
  data wytworzenia: 2013-08-19
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-08-19 13:23

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

       Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 49 statutu Powiatu zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. Posiedzenie odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2013r. (piątek) o godz. 10:00 w biurze Rady Powiatu (pokój nr 62) w Sępólnie Kr., ul. Kościuszki 11.

Przewidywany porządek posiedzenia:

1. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za rok 2012 wraz przyjęciem informacji o stanie mienia Powiatu.
2. Opracowanie wniosku i projektu uchwały w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
3. Omówienie protokołów z przeprowadzonych w miesiącu marcu br. - kontroli w zakresie:
a) Rozpatrywanie skarg mieszkańców Powiatu na działalność Starosty i podległych mu jednostek za okres 2012r.
b) Ocena obsługi klienta oraz sprawności funkcjonowania wprowadzonych systemów obsługi klienta w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego.
c) Wypracowanie wniosków lub zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonych powyższych kontroli.
4. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
5. Zakończenie.

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Franciszek Klóska
  data wytworzenia: 2013-04-04
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-04-04 10:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-04-04 10:59

drukuj całą stronę

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 13 00, fax. 52 388 13 03
sepolnopow@pro.onet.pl    www.bip.powiat-sepolno.pl
Licznik odwiedzin: 13073055
ostatnia aktualizacja: 2019-08-20 11:07
baner toplayer