Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I NIERUCHOMOŚCI

 

Dyrektor i Geodeta Powiatowy
Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości

    Agnieszka Rembelska
    pokój nr 5A
    tel. 52-388-13-26
    e-mail: gn.rembelska@powiat-sepolno.pl

 

Gospodarka Nieruchomościami:

1. Magdalena Maluchnik

    pokój nr 30
    tel. 52-388-13-31
    e-mail: gn.maluchnik@powiat-sepolno.pl

2. Karolina Begger

   pokój nr 30 

   tel. 52-388-13-31

   email: gn.begger@powiat-sepolno.pl

Ewidencja Gruntów i Budynków:

Wnioski do pobrania

1. Joanna Baczyńska
    pokój nr 31
    tel. 52-388-13-20
    e-mail: gn.baczynska@powiat-sepolno.pl

2. Martyna Gumińska
    pokój nr 31
    tel. 52-388-13-20
    e-mail: gn.guminska@powiat-sepolno.pl

3. Marcelina Kościelak    
    pokój nr 32 
    tel. 52-388-13-19
    e-mail: gn.koscielak@powiat-sepolno.pl

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

1.Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii

     Agnieszka Rembelska      
     pokój nr 8a      
     tel. 52-388-13-26
     e-mail: gn.rembelska@powiat-sepolno.pl

 

2. Łukasz Mruk 

    Zakładanie kont WebEWID - Portal  geodety/ Portal rzeczoznawcy/ Portal Projektanta/ Narada Koordynacyjna/ Portal Branżysty/ IntraEWID  

    pokój nr 4a
    tel. 52-388-13-27
    e-mail: gn.mruk@powiat-sepolno.pl

3. Bartosz Pałubicki       
     pokój nr 6a      
     tel. 52-388-13-29
     e-mail: gn.palubicki@powiat-sepolno.pl

4.  Barbara Solarek
     pokój nr 8a
     tel. 52-388-13-28
     e-mail: gn.solarek@powiat-sepolno.pl

 

 

Narady Koordynacyjne:

  1. Przewodniczący: Sylwia Nowicka
      pokój nr 8a
      tel. 52-388-13-28
      e-mail: gn.nowicka@powiat-sepolno.pl

Na terenie Powiatu Sępoleńskiego narady koordynacyjne przeprowadzane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez stronę internetową https://sepolenski.webewid.pl.

Zaleca się składanie wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w formie elektronicznej na powyższej stronie w zakładce Portal Projektanta. Dostęp do portalu poprzez Login.gov.pl lub za pomocą konta założonego dla potrzeb korzystania z Portalu Projektanta

Wniosek o dostęp do Portalu Projektanta

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie dokumentów droga elektroniczną zgodnie z art. 28bb Prawa Geodezyjnego

 

Wniosek należy przesłać na adres: gn.mruk@powiat-sepolno.pl lub gn.nowicka@powiat-sepolno.pl

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek elektroniczny wypełniony za pomocą Portalu Projektanta
 • załącznik z propozycją usytuowania projektu sieci uzbrojenia terenu w formacie PDF podpisany elektronicznie przez projektanta/projektantów (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym), sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta/projektantów
 • w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub osobistym mocodawcy albo zeskanowane pełnomocnictwo wraz z informacją, iż oryginał lub urzędowo poświadczony dokument w wersji papierowej został doręczony do PODGIK w Sępólnie Kraj.
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa,
 • plik w formacie .dxf w układzie geodezyjnym „2000” zawierający wyłącznie przebieg projektowanych sieci,
 • warunki techniczne, uzgodnienia lub inne dokumenty mające wpływ na przebieg narady w formacie PDF.

 

Po otrzymaniu z urzędu dokumentu obliczenia opłaty należy zapłacić i umieścić skan dokumentu w sprawie na Portalu Projektanta lub przesłać dowód uiszczenia opłaty na adres: gn.nowicka@powiat-sepolno.pl. Istnieje  również możliwość  zapłaty za pośrednictwem Portalu

Zawiadomienie o terminie narady koordynacyjnej oraz powiadomienie o możliwości odebrania odpisu protokołu z narady wraz z załącznikiem mapowym po zakończonej naradzie zostanie przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Istnieje możliwość złożenia wniosku w formie tradycyjnej oraz dostarczenie lub przesłanie wszystkich niezbędnych dokumentów do Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj.

 • Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 • Oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przesyłanie dokumentów droga elektroniczną zgodnie z art. 28bb Prawa Geodezyjnego
 • propozycję usytuowania projektu sieci uzbrojenia terenu przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta/projektantów - minimum dwa egzemplarze,
 • oryginał (lub poświadczona kopia) pełnomocnictwa od inwestora lub projektanta z dołączonym dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, w przypadku, gdy z wnioskiem występuje upoważniony wnioskodawca,
 • dane elektroniczne umożliwiające precyzyjną lokalizację projektowanych sieci, w tym zapis elektroniczny projektu w formacie dxf wysłany na adres: gn.nowicka@powiat-sepolno.pl
 • warunki techniczne, uzgodnienia lub inne dokumenty mające wpływ na przebieg narady.

 

Po otrzymaniu z urzędu dokumentu obliczenia opłaty należy zapłacić i przesłać dowód uiszczenia opłaty na adres: gn.nowicka@powiat-sepolno.pl

Zawiadomienie o terminie narady koordynacyjnej oraz powiadomienie o możliwości odebrania odpisu protokołu z narady wraz z załącznikiem mapowym po zakończonej naradzie zostanie przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Wniosek o przeprowadzenie narady dodatkowej.

 

Starosta Sępoleński udostępnia dane przestrzenne przy pomocy Geoportalu Powiatowego WebEWID. Dane te nie są płatne, dlatego przeciętny klient urzędu nie musi się autoryzować (logować) w systemie - wystarczy kliknąć ikonę "portal mapowy". Usługa udostępniana jest pod adresem:


WebEWID

 

Zawarte w Geoportalu Powiatu Sępoleńskiego  informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.

W związku z uruchomieniem Portalu Geodety zachęcamy wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do załatwiania spraw drogą elektroniczną. Po złożeniu wniosku geodeta uzyska nieodpłatny dostęp do Portalu.

Wniosek o dostęp do Portalu Geodety

Wniosek o dostęp do Portalu Rzeczoznawcy

Wniosek o dostęp do Portalu Narady Koordynacyjne / Zgoda na przesyłanie dokumentów droga elektroniczną 

Wniosek o dostęp do Portalu Projektanta

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym 

 

SPRAWY DO ZAŁATWIENIA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zygmunt - Lorbiecka- Dyrektor Wydziału Geodezji (...)
  data wytworzenia: 2021-10-08
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2010-08-04 09:30
 • zmodyfikował: Łukasz Mruk
  ostatnia modyfikacja: 2024-06-07 13:43

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 53170
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-06-07 13:43:43
baner toplayer