Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego jest udostępniana na wniosek.

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Starostwo Powiatowe, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Starostwo Powiatowe powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Starostwo Powiatowe w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Gdzie przesłać wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Starostwa Powiatowego w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim,
  ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie;
 • złożyć osobiście w Sekretariacie w Starostwie Powiatowym,
  ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie;
 • przesłać na numer fax: 52 388 13 03;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@powiat-sepolno.pl;
 • przesłać za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej:  www.epuap.gov.pl.

Opłaty:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Starostwo Powiatowe ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Starostwo Powiatowe może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

W takim przypadku Starostwo Powiatowe, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2, następują w drodze decyzji Starosty Sępoleńskiego, na którą przysługuje odwołanie.

 

Poniżej wniosek do pobrania:

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2024-01-24 11:08

wzór wniosku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2016-05-09
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2024-01-24 11:08

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Powiatu - Anna Deja - Dobrowolska
  data wytworzenia: 2021-10-01
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2024-01-24 11:07

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 758
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-01-24 10:30:01
baner toplayer