Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXVI / 148 / 08 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
 

Metryka

 • opublikował: Andrzej Zająkała
  data publikacji: 2010-06-16 15:15

Uchwała Nr XXVI/ 147/2008 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 29 grudnia 2008r.


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008.


Na podstawie art.35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz.92).
 

Uchwała Nr XXVI/146/2008 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.. z dnia 29 grudnia 2008 r.

 


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Więcborku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz, 1592 z późn. zm. ) oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. )
 

Uchwała Nr XXVI/145/2008 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 29 grudnia 2008 roku


w sprawie podjęcia negocjacji w zakresie realizacji zadań publicznych z udziałem partnera prywatnego w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym.


Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. )
 

Uchwała  Nr XXVI /144 /2008 Rady Powiatu  w Sępólnie Kraj. z dnia 29 grudnia 2008 r.


w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96 poz. 873 z późn. zm. ).
 

Uchwała Nr XXVI/143/2008 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na rok 2009


Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz § 15, ust. 1 Statutu Powiatu Sępoleńskiego ( Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2002 roku Nr 75, poz. 1538 z późn. zm. ).
 

Uchwała  Nr XXVI/142/2008 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 29 grudnia 2008 r

 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli

 

Na podstawie art.17 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z póżn. zm. ) oraz § 44 ust. 3 i 4 Statutu Powiatu Sępoleńskiego ( Dziennik Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002 r. Nr 75, poz. 1538 z póżn.zm)

Uchwała nr  XXVI /141 / 08 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
 

Budżet 2009

Metryka

 • opublikował: Andrzej Zająkała
  data publikacji: 2009-04-27 09:36
 • zmodyfikował: Andrzej Zająkała
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-27 09:42

Uchwała Nr XXV / 140 / 08 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
 

Metryka

 • opublikował: Andrzej Zająkała
  data publikacji: 2009-04-27 09:17

Uchwała  Nr XXV/139/2008 Rady Powiatu  w Sępólnie Kraj. z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie  usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym.
 

Uchwała  Nr XXV/138/2008 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 26 listopada 2008 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008.
 

Metryka

 • opublikował: Andrzej Zająkała
  data publikacji: 2009-04-27 09:06

Uchwała Nr XXV/ 137/2008 Rady  Powiatu  w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 listopada 2008 r

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Romana Bąka na działania Starosty
Sępoleńskiego
 

Uchwała Nr XXIV / 136 / 08 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008
 

Uchwała Nr XXIV /135 /08 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXIII / 134 / 08 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 29 października 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008
 

Uchwała Nr XXIII/ 133/08 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 października 2008 r.

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2008 r.
 

Uchwała Nr XXIII/132/08 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 października 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Sępoleński, umowy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu byłego województwa bydgoskiego, w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje” oraz wyrażenia zgody na pełnienie przez Powiat Tucholski funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy.
 

Umowa

Metryka

 • opublikował: Andrzej Zająkała
  data publikacji: 2009-03-13 13:45

Uchwała Nr XXIII/ 131 /08 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 29 października 2008 r.


w sprawie : zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008.
 

Załącznik do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/131/ z dnia 29 października 2008 r.

Metryka

 • opublikował: Andrzej Zająkała
  data publikacji: 2009-03-13 12:51

Uchwała Nr XXIII/130/08 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 października 2008 roku

w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Sępoleńskiego.
 

Uchwała Nr XXIII/129/08 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 października 2008 roku

w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Sępoleńskiego.
 

Uchwała Nr XXII / 128 / 08 Rada Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 24 września 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008
 

Uchwała nr XXII/127/08 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 24 września 2008

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kamień Krajeński na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.


Uchwała nr XXII/126/08 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 24 września 2008

ustalenia wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie

Uchwała nr XXII/125 /08 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 24 września 2008

zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008

Uchwała nr XXI/124/08 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 29 sierpnia 2008

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008

Uchwała nr XXI/123/08 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 29 sierpnia 2008

wynagrodzenia Starosty Sępoleńskiego

Uchwała nr XXI/122/08 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 29 sierpnia 2008

ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim

Uchwała nr XXI/121/08 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 29 sierpnia 2008

ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Więcborku.

Uchwała nr XXI/120/08 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 29 sierpnia 2008

w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Uchwała nr XXI/119/08 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 29 sierpnia 2008

w sprawie : upoważnienia Zarządu Powiatu Sępoleńskiego do przejęcia nieruchomości gruntowej zabudowanej na cele publiczne

Uchwała nr XXI/118 /08 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 29 sierpnia 2008

w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sępoleńskiego.

Uchwała nr XXI/117/08 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 29 sierpnia 2008

w sprawie: uchwalenia Regulaminu programu „Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego w województwie kujawsko -pomorskim” realizowanego w działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała nr XXI /116/08 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 29 sierpnia 2008

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Sępoleński umowy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (powiatami i gminami) w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2008/2009” oraz wyrażenia zgody na pełnienie przez Powiat Toruński funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy.

następna strona »

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 67138
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-01-29 10:37:30
baner toplayer