Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Metryka

 • opublikował: Łukasz Mruk
  data publikacji: 2010-07-23 08:34

UCHWAŁA Nr 57/236/09 ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 9 grudnia 2009 roku

w sprawie przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz załącznika Nr 8 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" do Uchwały Nr XXXV/203/09 Rady Powiatu w Sępolnie Krajeńskim z dnia 25 listopada 2009 r.
 

UCHWAŁA NR 56/235/09 ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 18 listopada 2009r. -

uchylona Uchwałą Nr 5/9/2011 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 9 lutego 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim.
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z zm. )

 

Metryka

 • opublikował: Łukasz Mruk
  data publikacji: 2010-07-23 08:19

UCHWAŁA Nr 54/228/09 ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM - straciła moc w związku z uchwałą nr 100/243/2014 z dnia 18 marca 2014 roku

z dnia 15 października 2009r.


w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowań osobom niepełnosprawnym do likwidacji barier funkcjonalnych, dofinansowania i korzystania z pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 

UCHWAŁA NR 54/227/09 ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 15 października 20009r.


zmieniającą uchwałę Nr 40/171/09 Zarządu Powiatu w Sępolnie Kr. z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania osobom niepełnosprawnym do likwidacji barier funkcjonalnych, dofinansowania i korzystania z pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 

UCHWAŁA NR 54/224/2009 ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 15 października 2009 r.


w sprawie: ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowych Powiatu Sępoleńskiego
Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 20 pkt 4 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz, 115 z późn. zm.)

 

UCHWAŁA NR 54/223/09 ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 15 października 2009 r.


w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009
Na podstawie art l2 pkt 5 ustawy 7. dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz art.165 ,art. 184, art, 188 ust 2: art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych { D2. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

 

UCHWAŁA NR 53/222/09 ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 22 września 2009 roku -

uchylona Uchwałą Nr 67/169/2013 Zarządu Powiatu z dnia 6 lutego 2013 roku


w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za budynki, budowle i grunty stanowiące własność Powiatu Sępoleńskiego.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 214 poz. 1806, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753)

 

UCHWAŁA NR 53/221/09 ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 22 września 2009 r.


w sprawie zaopiniowania uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 19991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ) i art. 32 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. )

 

UCHWAŁA NR 53/220/09 ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 22 września 2009 roku -

uchylona Uchwałą Nr 67/169/2013 Zarządu Powiatu z dnia 6 lutego 2013 roku


w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 217, poz. 1837 )

 

UCHWAŁA NR 52 /219/09 ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 09 września 2009 r.

w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu powiatu na 2010 rok, zasad, trybu i terminu opracowania materiałów do projektu budżetu oraz wzorów materiałów planistycznych.

UCHWAŁA NR 52 /218/09 ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 09 września 2009 r.


w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz art.165, art 184, art. 188 ust.2, art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U, Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
 

UCHWAŁA NR 49/205/09 ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 15 lipca 2009 roku


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta nauczyciela (Dz. U. z 2003 roku Nr 118 poz. 1112 z późniejszymi zmianami)

 

UCHWAŁA NR 49/202/09 ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 15 lipca 2009 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu premiowania dyrektorów Domów Pomocy Społecznej.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 r. z późn. zm.)
 

UCHWAŁA NR 48/201/ 09 ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM 
z dnia 30 czerwca 2009 r.


w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2s art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

 

UCHWAŁA Nr 47/200/09 ZARZĄDU POWIATU W SĘPOLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 17 czerwca 2009 roku


w sprawie przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.
 

Metryka

 • opublikował: Andrzej Zająkała
  data publikacji: 2009-08-11 15:21

UCHWAŁA NR 47/197/09 ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 17 czerwca 2009r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim.

 

Metryka

 • opublikował: Andrzej Zająkała
  data publikacji: 2009-08-11 15:16

UCHWAŁA NR 43/182/09 ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 6 kwietnia 2009 r.


w sprawie: utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Więcborku
 

Metryka

 • opublikował: Andrzej Zająkała
  data publikacji: 2009-08-11 14:38

UCHWAŁA Nr 43/181/09 ZARZĄDU POWIATU W SĘPOLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 6 kwietnia 2009 roku


w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępolnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku- uchylona uchwałą Nr 62/160/2012 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 14 grudnia 2012 roku
 

Metryka

 • opublikował: Andrzej Zająkała
  data publikacji: 2009-08-11 14:23

UCHWAŁA NR 43/180/09 ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 6 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Więcborku- uchylona uchwałą Nr 61/154/2012 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 4 grudnia 2012 roku

 

Metryka

 • opublikował: Andrzej Zająkała
  data publikacji: 2009-08-11 13:59

Uchwała Nr 42/177/09 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 16 marca 2009 roku

w sprawie przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podmiotom dokonującym wymiany pokryć dachowych zawierających azbest w 2009 r.
 

Załcznik nr 1

Metryka

 • opublikował: Andrzej Zająkała
  data publikacji: 2009-04-07 11:15

Uchwała Nr 42/176/09 Zarządu Powiatu  w Sępólnie Krajeńskim z dnia 16 marca 2009 roku

w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Sępólno Krajeńskie. Aktualizacja na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015"
 

Uchwała 40/172/09 Zarządu Powiatu  w Sępolnie Krajeńskim z dnia 12 lutego 2009 r.


w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg znajdujących się na terenie Miasta Kamienia Krajeńskiego
 

Zał. nr 1

Metryka

 • opublikował: Andrzej Zająkała
  data publikacji: 2009-04-07 11:30

Uchwała Nr 40/171/09 Zarządu Powiatu w Sępolnie Krajeńskim z dnia 12 lutego 2009 r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowań osobom niepełnosprawnym do likwidacji barier funkcjonalnych, dofinansowania i korzystania z pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 

Metryka

 • opublikował: Andrzej Zająkała
  data publikacji: 2009-04-07 12:29

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 35599
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-03-21 12:38:12
baner toplayer