Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie siędnia 23 maja 2024 roku, o godzinie 09.00 na sali sesyjnej.

Porządek spotkania:

 1. Wybór Wiceprzewodniczącego komisji.
 2. Przyjęcie sprawozdań z działalności PCPR, DPS-ów, CADDD, WTZ.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Sępoleńskiego.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Danuta Zalewska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2024-05-17 13:07

Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji

Zapraszam na wspólne posiedzenie komisji stałych, które odbędzie się dnia 27 marca 2024 r., godz. 15.00 (środa). Posiedzenie odbędzie się na sali sesyjnej im. L. Prądzyńskiego, ul. Kościuszki 11 w Sępólnie Kraj.

Porządek spotkania:

 1. Sposób wykorzystania 1.200.000 zł na dokumentacje projektowe pod planowane inwestycje.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 3. Przyjęcie Raportu o stanie powiatu.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesje.
 5. Sprawy wniesione.
 6. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2024-03-22 09:47
 • zmodyfikował: Anna Kuchna
  ostatnia modyfikacja: 2024-03-22 09:47

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

 Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się 22 lutego 2024 roku o godzinie 10.30 na sali sesyjnej.

Porządek spotkania:

1.      Informacja o sytuacji na rynku pracy z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

2.      Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2023 r.

3.      Opiniowanie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Statutu Powiatu Sępoleńskiego,

4.      Omówienie bieżącej sytuacji w  DPS dla Dzieci młodzieży w Kamieniu Kraj.

5.      Sprawy wniesione, wolne wnioski.

6.      Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
  data wytworzenia: 2024-02-15
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2024-02-15 14:51
 • zmodyfikował: Anna Kuchna
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-19 07:54

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się 25 stycznia 2024 roku o godzinie 09.00 w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy ul. Kosciuszki 3 w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:

 1. Działalność WTZ w Sępólnie Kraj.
 2. Ustalenie planu pracy Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2024 rok.
 3. Przyjecie sprawozdania Starosty Sępoleńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
  data wytworzenia: 2024-01-19
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2024-01-19 13:29

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, zaprasza na posiedzenie Komisji, ktore odbędzie się 21 grudnia o godzinie 9.00 w biurze Rady Powiatu.

Porządek obrad:

 1. Sprawozdanie z prac Komisji w roku 2023.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-12-14 10:44

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji

Zapraszam na współne posiedzenie Komisji stałych, które odbędzie się 7 grudnia 2023 roku o godzinie 14.00. Posiedzenie odbędzie się na sali sesyjnej im. Lucjana Prądzyńskiego przy ul. Kościuszki 11 w Sępólnie Kraj.

Porządek spotkania:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu powiatu na 2024 rok.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-12-01 10:56

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się dnia 23 listopada 2023 roku o godz. 12.00 w biurze Rady Powiatu.

Porządek spotkania:

 1. Pomoc wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych w usamodzielnianiu się.
 2. Opiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokosci tych środków na rok 2023.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
  data wytworzenia: 2023-11-15
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-11-16 08:16

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

 Przewodnicząca Komisji   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie, które  odbędzie   się   dnia   26 października  2023 r. (czwartek) godz. 12.00 w biurze Rady Powiatu.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
 2. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 3. Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
  data wytworzenia: 2023-10-20
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-10-20 08:19

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się 28 września 2023 roku o godzinie 14.15 w biurze Rady Powiatu.

Porządek spotkania:

 1. Informacja dotycząca realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w powiecie.
 2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2023.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
  data wytworzenia: 2023-09-20
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-09-21 09:17

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2023 r. o godz. 10.15 w biurze Rady Powiatu.

Porządek spotkania:

 1. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego realizowanego przez Novum - Med sp. z o.o.
 2. Informacja nt. działaslnosci Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu sępoleńskiego. Przygotowanie do sezonu turystycznego.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
  data wytworzenia: 2023-06-21
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-06-21 12:54

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Przwodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu, zapraszają na wspólne posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 25 maja 2023 r. godz. 08.00 na sali sesyjnej.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie sprawozdań z działalności PCPR, DPS-ów, CADDD i WTZ.
 2. Analiza kosztów działalności PCPR, Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wiecborku, WTZ i DPS-ów.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przew. Barbara Bury i Przew. Ireneusz Balcer
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-05-19 12:18

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się dnia 27 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 w biurze Rady Powiatu.

Porządek spotkania:

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 2. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 3. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
  data wytworzenia: 2023-04-20
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-04-20 13:34

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji

Zapraszam na współne posiedzenie Komisji stałych, które odbędzie się dnia 18 kwietnia 2023 r., o godz. 14.00 (wtorek). Posiedzenie odbędzie sie na sali sesyjnej, ul. Kościuszki 11 w Sępólnie Kraj.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 2. Przyjecie Raportu o stanie powiatu.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
  data wytworzenia: 2023-04-12
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-04-13 08:32

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się dnia 30 marca 2023 roku o godz. 11.00 w biurze Rady Powiatu.

Porządek spotkania:

 1. Informacja w zakresie realizacji zadań przez Państwową Powiatową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną oraz Komendę Powiatową Policji.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Informacja nt. pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-03-24 11:21

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 23 lutego 2023 roku o godzinie 10.00 w biurze Rady Powiatu.

Porządek spotkania:

 1. Informacja o sytuacji na rynku pracy z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i obcokrajowców.
 2. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2022 roku.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-02-16 09:07

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się dnia 26 stycznia 2023 roku (czwartek) o godz. 11.15 w biurze Rady.

Porządek spotkania:

 1. Ustalenie planu pracy Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2023 rok.
 2. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2022 rok.
 3. Przyjęcie sprawozdania Starosty Sępoleńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

   

odbędzie  

    

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-01-20 13:49
 • zmodyfikował: Anna Kuchna
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-20 13:54

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się dnia 15 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 11.15 w biurze Rady Powiatu.

Porządek spotkania:

 1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 2. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 3. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-12-08 15:04

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji stałych, które odbędzie się dnia 7 grudnia br. o godz. 15.00. Posiedzenie odbędzie się na sali sesyjnej im. L. Prądzyńskiego w Sępólnie Kraj., ul. Kościuszki 11.

Porządek spotkania:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia budżetu Powiatu na 2023 r.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-12-06 11:47

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnai 24 listopada 2022 roku (czwartek) o godz. 11.15 w biurze Rady Powiatu.

Porządek spotkania:

 1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję
 2. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 3. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-11-23 12:25

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

  Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie, które  odbędzie   się   dnia    27 października  2022 r. (czwartek) godz. 11.00 w biurze Rady Powiatu.

Porządek spotkania:

 1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 2. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 3. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-10-21 08:27

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

  Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie, które  odbędzie się dnia 29 września 2022 r. (czwartek) godz. 09.00 w biurze Rady Powiatu.

      Porządek spotkania:                                                                                                                    

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2022 roku.
 2. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 3. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-09-23 08:41

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

    Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie, które  odbędzie   się   dnia    25 sierpnia 2022 r. (czwartek) godz. 10.30 w biurze Rady Powiatu.

      Porządek spotkania:                                                                                                                       

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2022.
 2. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 3. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-08-19 13:34

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się dnia 22 czerwca 2022 roku (środa) o godz. 11.30 w biurze Rady Powiatu.

Porządek spotkania:

 1. Sprawozdanie z działalnosci Szpitala Powiatowego.
 2. Przygotowanie do sezonu letniego pod kątem sanitarnym. Stan sanitarny Powiatu Sępoleńskiego za 2020.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-06-15 12:43

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 23 maja 2022 r. o godz. 8.00 w biurze Rady Powiatu.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie sprawozdań z działalności PCPR, DPS-ów, RDD, CADDD oraz WTZ.
 2. Realizacja Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-05-18 09:28

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie, które  odbędzie   się   dnia    28 kwietnia (czwartek) 2022 r. godz. 11.00 w biurze Rady Powiatu.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 2. Przyjęcie raportu o stanie powiatu.
 3. Ocena zasobów pomocy społecznej na terenie powiatu.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-04-20 14:28

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej i Komisji Budżetu i Finansów , zaprasza na wspólne  posiedzenia Komisji  , które odbędzie   się   dnia 24 marca br.   godz. 0830  (czwartek) . Posiedzenie będzie miało częściowo charakter wyjazdowy , druga i trzecia cześć odbędzie się na sali sesyjnej im. L .Prądzyńskiego przy ul. Kościuszki 11 w Sępólnie Kraj . 

Porządek spotkania:

 I część godz. 8.30 w CADDD w Więcborku przy Al.600-lecia 9 w Więcborku

 1. Analiza kompleksu budynków przy Alei 600 lecia w Więcborku.  Inwentaryzacja i potencjał pod kątem przygotowania dokumentacji w zakresie adaptacji , przebudowy na potrzeby jednostek powiatowych związanych z działalnością społeczną oraz  na rzecz osób niepełnosprawnych.
 2. Zaopiniowanie uchwał w sprawach.

II część godz. 10.00  na sali sesyjnej im. L .Prądzyńskiego w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim.

 1. c) przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2022 roku,
 2. d) wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia na rzecz rozwoju „Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2021-2027”,
 3. e) uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok,
 4. f) uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2028.
 5. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021.

III część godz. 11.00- tylko Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej i  zaproszeni goście  na sali sesyjnej im. L .Prądzyńskiego w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim

 1. Informacja w zakresie  realizacji  zadań  przez  Państwową Powiatową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną oraz  Komendę Powiatową Policji.
 2. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.

      6. Zakończenie.                            

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Bury i Ireneusz Balcer
  data wytworzenia: 2022-03-17
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-03-17 14:42

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

          Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie, które  odbędzie   się   dnia    24 lutego (czwartek) 2022 r. godz. 11.30 w biurze Rady Powiatu. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na platformie Microsoft TEAMS.

Porządek spotkania:

 1. Informacja o sytuacji na rynku pracy.
 2. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 3. Zakończenie.

        

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-02-21 08:37
 • zmodyfikował: Anna Kuchna
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-21 08:41

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się dnia 19 stycznia (środa) 2022 r. o godz. 9.00 w trybie zdalnym.

Porządek spotkania:

 1. Ustalenie planu pracy Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2022 rok.
 2. Przyjęcie sprawozdania Starosty Sępoleńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-01-13 13:16

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie, które  odbędzie   się   dnia    16 grudnia   2021 r. godz. 11.00 w biurze Rady Powiatu.

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na platformie Microsoft TEAMS.

              Porządek spotkania:                                                                                                                         

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w 2021 roku.
 2. Stan zaangażowania inwestycji w Szpitalu Powiatowym w Więcborku .
 3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 4. przyjęcia „Powiatowego programu działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Powiecie Sępoleńskim na lata 2022-2030,
 5. przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sępoleńskiego na lata 2022-2030,
 6. zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2021
 7. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 8. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-12-10 13:57

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodniczący Rady Powiatu, zaprasza na wspólne  posiedzenia Komisji stałych , które odbędzie   się   dnia 2 grudnia br.   godz. 1100  (czwartek) . Posiedzenie odbędzie się na sali sesyjnej im. L. Prądzyńskiego 11a, ul. T. Kościuszki 11 w Sępólnie Kraj. W związku z dynamiczną sytuacją pandemiczną wspólne posiedzenie może  mieć charakter zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na platformie Microsoft TEAMS bądź hybrydowy. O formie posiedzenia zostaniecie Państwo poinformowani przed posiedzeniem.

       Porządek spotkania:                  

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2022 r.
 3. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
 4. Zakończenie.                                    

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
  data wytworzenia: 2021-11-25
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-11-25 13:41

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie, które  odbędzie   się   dnia    28 października  2021 r. godz. 10.30 w biurze Rady Powiatu.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 2. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

 3. Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
  data wytworzenia: 2021-10-22
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-10-22 09:58

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie, które  odbędzie   się   dnia    23 września  2021 r. godz. 12.00 w  biurze rady.           

 Porządek spotkania:                                                                                                                        

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2020 roku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję:  zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2021. 
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-09-16 08:31

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie, które  odbędzie   się   dnia    26 sierpnia 2021 r. godz. 11.00 w Rodzinnym Domu Dziecka w Wąwelnie, ul. Długa 20B, 89-413 Wąwelno.                   

      Porządek spotkania:                                                                                                                           

 1. Wizyta w Rodzinnym Domu Dziecka w Wąwelnie.
 2. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 3. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
  data wytworzenia: 2021-08-19
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-08-19 13:25

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

  Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie, które  odbędzie   się   dnia    23 czerwca 2021 r. godz. 11.00 w  sali sesyjnej 11A im. L. Prądzyńskiego w Sępólnie Krajeńskim.                   

Porządek spotkania:                                                                                                                           

 1. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego im dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego realizowanych przez Novum – Med Spółkę z o.o.
 2. Przygotowanie Powiatu do sezonu letniego pod kątem sanitarnym.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję: - przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu, Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2025”.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-06-16 13:48

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 27 maja 2021 r. o godz. 09.00 w trybe zdalnym.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności PCPR, DPS-ów, Rodzinnego Domu Dziecka, CADdD w Więcborku oraz WTZ w Sępólnie.
 2. Realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-05-20 08:23

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

  Przewodnicząca Komisji   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie, które  odbędzie   się  

 dnia    29  kwietnia  2021 r. godz. 09.00 w trybie zdalnym.

      Porządek spotkania:                                                                                                                    

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej na terenie powiatu.
 2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 3. Przyjęcie raportu o stanie powiatu.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję:

- udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim,

 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za      2020 rok,

- udzielenia dla Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim absolutorium za 2020 rok.                                                                                                                                  

 1. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 2. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-04-22 10:06

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

 Przewodnicząca Komisji   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie, które  odbędzie   się   dnia   

 25 marca   2021 r. godz. 11.30 w trybie zdalnym.

 Porządek spotkania:

 1. Stan sanitarny Powiatu Sępoleńskiego za 2021 rok.
 2. Sytuacja w szkołach w kontekście uzależnień.
 3. Opiniowanie projektów uchwa na sesję: zwiększenia zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pn. "Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie"; ustalenia zasad udzielania dofinansowań osobom niepełnosprawnym oraz uprawnionym podmiotom ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 r.; określenia zadań, na które przeznacza sie środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepłnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskaznaiem wysokosci tych środków na rok 2021; w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących premoc w rodzinie na lata 2021-2022".
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-03-19 10:26

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Spłecznej, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 25 lutego 2021 roku o godz. 10.30 w trybie zdalnym.

Porządek spotkania:

 1. Analiza funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sępólnie Kraj.
 2. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 3. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
  data wytworzenia: 2021-02-18
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-02-19 11:34

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodnicząca Komisji   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie, które  odbędzie   się   dnia    28 stycznia  2021 r. godz. 12.00 w trybie zdalnym.

       Porządek spotkania:                                                                                                      

 1. Ustalenie planu pracy Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2021 rok.
 2. Przyjęcie sprawozdania Starosty Sępoleńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
 3. Informacja o sytuacji na rynku pracy z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i obcokrajowców.
 4. Opiniowanie projektu uchwały na sesję:

- wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum 3” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo,  Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 1. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 2. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-01-21 14:31

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się dnia 16 grudnia 2020 roku o godz. 13.00 w trybie zdalnym.

Porządek spotkania:

1. Sprawozdanie z działalnosci Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w 2020 roku.

2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję:

   a) przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego na lata 2021-2023,

   b) zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2020

3. Sprawy wniesione.

4. Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
  data wytworzenia: 2020-12-08
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-12-09 08:57

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji

Przewodniczący Rady Powiatu zaprasza na wspólne posiedzenie Komisji stałych, które odbędzie się dnia 2 grudnia br. godz. 10.00 (środa). Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Porzadek spotkania:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2021 r.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
  data wytworzenia: 2020-11-25
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-11-25 10:39

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się dnia 26 listopada 2020 roku o godz. 13.00 w trybie zdalnym.

Porządek spotkania:

 1. Propozycje do planu pracy Komisji na 2020 rok.
 2. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 3. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
  data wytworzenia: 2020-11-18
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-11-19 08:39

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 29 października 2020 r. o godz. 12.30 w trybie zdalnym.

Porządek spotkania:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawncyh dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2020.
 2. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 3. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
  data wytworzenia: 2020-10-10
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-10-22 09:59

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie, które odbędzie sie dnia 27 sierpnia 2020 r. o godz.11.30 w trybie zdalnym.

Porządek spotkania:

 1. Informacja na temat funkcjonowania mieszkań chronionych.

      2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję:

a) zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wyskokosci tych srodków na rok 2020.

      3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

      4. Zakończenie.  

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
  data wytworzenia: 2020-08-20
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-08-24 11:57

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

       Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie, które  odbędzie   się   dnia  24 czerwca  2020 r. godz. 13.30 w biurze rady.

  Porządek spotkania:

1. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego realizowanych przez Novum - Med Spółkę z o.o.

2. Przygotowanie Powiatu do sezonu letniego pod kątem sanitarnym.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

- zaciągnięcia kredytu długoterminowego

- wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego NOVUM-MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Więcborku prowadzącą Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku

- zmiany uchwały w sprawie utworzenia mieszkań chronionych oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

5. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
  data wytworzenia: 2020-06-18
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-06-18 10:54

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

          Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie w trybie zdalnym  , które  odbędzie   się   dnia  28 maja  2020 r. godz. 09.00 w biurze rady.

     Porządek spotkania:                                                                                                                 

 1. Przyjęcie raportu o stanie powiatu.
 2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 3. Przyjęcie sprawozdań z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domów Pomocy Społecznej, Rodzinnego Domu Dziecka, Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 4. Realizacja Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 5. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 6. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 7. Zakończenie.

     

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
  data wytworzenia: 2020-05-21
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-05-21 11:01

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji z Komisją Budżetu i Finansów w trybie zdalnym  , które  odbędzie   się   dnia  20 kwietnia 2020 r. godz. 13.00 w biurze rady.

Porządek spotkania:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie  przyjęcia programu postępowania naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2020 – 2022.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  ustalenia zasad udzielania dofinansowań osobom niepełnosprawnym oraz  uprawnionym podmiotom ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 r.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz  ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2020 r.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 6. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
  data wytworzenia: 2020-04-17
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-04-17 12:41

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

          Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się  

          dnia  21 lutego 2020 r. godz. 09.00 w biurze rady.

Porządek spotkania:

 1. Informacja o sytuacji na rynku pracy z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i obcokrajowców.
 2. Analiza funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sępólnie Kraj.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
  data wytworzenia: 2020-02-14
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-02-14 11:02

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

 

                        Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia  30 stycznia 2020 r. godz. 09.00 w biurze rady.

Porządek spotkania:  

 

 1. Ustalenie planu pracy Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2020 rok.
 2. Przyjęcie sprawozdania Starosty Sępoleńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku Publicznego.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-01-22 13:58

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodniczący Rady Powiatu, zaprasza na wspólne posiedzenie Komisji stałych, które odbędzie się dnia 20 stycznia 2020 r. godz. 15.30 (poniedziałek) w sali L. Prądzyńskiego w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Jubileuszu 100-lecia utworzenia Powiatu Sępoleńskiego.

2. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

3. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-01-14 08:17

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społeczej

Przewodniczący Rady Powiatu, zaprasza na wspólne posiedzenie Komisji stałych, które odbędzie się dnia 20 stycznia 2020 r. godz. 15.30 (poniedziałek) w sali L. Prądzyńskiego w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Jubileuszu 100-lecia utworzenia Powiatu Sępoleńskiego.

2. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

3. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-01-14 08:11

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społeczej

Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia  18 grudnia 2019 r. godz. 12.00 w biurze rady.

Porządek spotkania:    

 

 1. Informacja dotycząca wykorzystania uzyskanych dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 2. Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Powiatu na 2020 rok.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w 2019 roku.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-12-13 08:59

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społeczej

          Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 

          5 grudnia 2019 r. godz. 9.00 w biurze rady.

Porządek spotkania:  

       1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r.

       2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej .

       3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

       4. Zakończenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-11-26 14:44

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społeczej

                  Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   

dnia  24     października  ( czwartek )  o godz. 11.00 w biurze Rady przy ul. Kościuszki 11, Sępólno Kraj.

Porządek spotkania:  

 

 1. Przyjęcie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
 2. Opieka nad seniorami – formy opieki i wsparcia świadczone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, organizacje i stowarzyszenia na terenie powiatu.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-10-18 10:59

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społeczej

          Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia  26 września ( czwartek )  o godz. 8.30 w biurze Rady przy ul. Kościuszki 11, Sępólno Kraj.

Porządek spotkania:

 1. Opieka zdrowotna w szkołach powiatowych.
 2. Informacja Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w zakresie działań podejmowanych w celu zapewnienia pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży powiatu sępoleńskiego.
 3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019 roku.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-09-19 14:25

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społeczej

    Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji,które  odbędzie   się   dnia  29 sierpnia ( czwartek )  o godz. 11.30 w biurze Rady przy ul. Kościuszki 11, Sępólno Kraj.

     Porządek spotkania:         

 

 1. Realizacja programów zdrowotnych i profilaktycznych w szkołach powiatowych pod względem narkotyków, dopalaczy, alkoholu i innych uzależnień.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-08-23 11:12

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

          Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia  27 czerwca  ( czwartek )  o godz. 11.30 w biurze Rady przy ul. Kościuszki 11, Sępólno Kraj.

Porządek spotkania:    

 

 1. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego im dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego realizowanych przez Novum – Med Spółkę z o.o.
 2. Realizacja Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
 3. Przygotowanie Powiatu do sezonu letniego pod kątem sanitarnym.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję. 
 5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-06-19 14:29

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

          Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia  23 maja  ( czwartek )  o godz. 11.00 w Warsztatach Terapii Zajęciowej, przy ul. Kościuszki 3, Sępólno Kraj.

Porządek spotkania:    

 

 1. Działalność Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku.
 2. Przyjęcie sprawozdań z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domów Pomocy Społecznej, Rodzinnego Domu Dziecka, Centrum Administracji Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 3. Realizacja Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a)   zwiększenia zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pn: „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie”,

b)   zwiększenia zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pn: „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie”,

 1. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 2. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-05-16 09:53

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodnicząca Komisji  Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia  25 kwietnia  ( czwartek )  o godz. 12.00 w biurze rady powiatu.

Porządek spotkania:  

 1. Przyjęcie Raportu o stanie Powiatu Sępoleńskiego w 2018 r.
 2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 3. Ocena zasobów pomocy społecznej na terenie powiatu.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 5. Informacja nt. dostosowania rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych do potrzeb ludności na terenie powiatu sępoleńskiego.
 6. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 7. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2019-04-16
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2019-04-16 12:26

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

          Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia  28 marca ( czwartek )  o godz. 11.00 w biurze rady powiatu.

Porządek spotkania:    

 

 1.  Stan sanitarny Powiatu Sępoleńskiego za 2018 r.
 2. Piecza zastępcza w powiecie.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję :
 1. ustalenia zasad udzielania dofinansowań osobom niepełnosprawnym oraz uprawnionym podmiotom ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 r.,
 2. określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz  ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2019.
 3. zwiększenia zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pn.: ,,Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie”,
 4. przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022.
 1. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

5.  Zakończenie.                                                        

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-03-20 13:12

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodniczący Rady Powiatu, zaprasza na wspólne posiedzenia Komisji stałych , które odbędzie się dnia 27 lutego 2019 r. godz. 15.00 (środa) w sali im. L. Prądzyńskiego w Sępólnie Krajeńskim.
Porządek spotkania:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu postepowania naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2019-2021
2. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
3. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-02-26 10:27

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

          Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia

 21 lutego ( czwartek )  o godz. 12.30 w biurze rady powiatu.

Porządek spotkania:  

 

 1.  Informacja o sytuacji na rynku pracy z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i obcokrajowców.
 2. Opieka paliatywna w powiecie.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

      5.   Zakończenie. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-02-20 14:20

Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia  25 stycznia( piątek )  o godz. 8.00 w biurze rady powiatu.

Porządek spotkania:  

 

 1.  Przedstawienie Informacji   Starosty     Sępoleńskiego    z   działalności Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zatwierdzenia planu Komisji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim  na 2019 r.,
 2. delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego.             

 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

 4.  Zakończenie.                                                         

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-01-16 13:46

Zaproszenie na Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej

          Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 

28 grudnia ( piątek )  o godz. 8.00 w biurze rady powiatu.

Porządek spotkania:    

 

    1.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie :

 1. przekształcenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Więcborku  w Dom  Dla  Dzieci  nr 1   w  Więcborku  i  Dom  Dla   Dzieci  nr 2  w Więcborku, przekształcenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Małej  Cerkwicy w  Dom Dla Dzieci  nr  3 w  Małej  Cerkwicy oraz przekształcenia Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku w Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci w Więcborku oraz  nadania mu statutu,

    2.Sprawy wniesione, wolne wnioski.

    3. Zakończenie.                                                         

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-12-21 11:14

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

              Przewodniczący Rady Powiatu, zaprasza na wspólne  posiedzenia Komisji stałych , które  odbędzie   się   dnia 12 grudnia 2018 r.   godz. 1400  (środa) w sali im. L. Prądzyńskiego  w Sępólnie Krajeńskim.

                   Porządek spotkania:

                  

                   I część godz. 14.00

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r.
 2. .Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027.

II część spotkania

 1.  Przedstawienie opinii do projektu budżetu i WPF poszczególnych komisji. 

4. Sformułowanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu

5. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.

6. Zakończenie.                                    

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-12-12 07:57

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

          Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia  3 grudnia ( poniedziałek )  o godz. 9.00 w biurze rady powiatu.

Porządek spotkania:    

 

    1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.

    3.Opiniowanie projektów uchwał.

 1. wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sępoleńskiego,
 2. zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu,
 3. udzielenia dotacji celowej dla Gminy Sępólno Krajeńskie na dofinansowanie zadania „ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego,
 4. uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego,
 5. uchwalenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
 6. ustalenia wynagrodzenia Starosty Sępoleńskiego.

    4.Sprawy wniesione, wolne wnioski.

    5. Zakończenie.                                                         

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia Barbara Bury
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-11-28 12:37

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

 

                        Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia  17 października ( środa)  o godz. 12.30 w gabinecie Starosty

            Porządek spotkania:    

 

    1. Zapoznanie się z laureatów Krajeńskiego Anioła i Krajeńskiej Iskierki.

    2.Zapoznanie się z programem  współpracy z organizacjami pozarządowymi.

    3.Opiniowanie projektów uchwał.

    4.Sprawy wniesione, wolne wnioski.

    5. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-10-12 12:11

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

          Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia  27 września ( czwartek)  o godz. 11.30 w biurze Rady Powiatu w Sępólno Kraj.

            Porządek spotkania:    

 

    1.Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2018 roku.

    2.Informacja dotycząca problemów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób

       niepełnosprawnych i ich potrzeby w świetle działań PCPR, PUP, organizacji pozarządowych.

    3.Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

    4.Sprawy wniesione, wolne wnioski.

    5. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-09-21 08:40

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

          Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia  29 sierpnia ( środa)  o godz. 13.00 w biurze Rady Powiatu w Sępólno Kraj.

            Porządek spotkania:    

 

 1. Opiniowanie projektów uchwał.
 2.   Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 3. Zakończenie.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-08-22 13:52

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

          Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia  28 czerwca ( czwartek)  o godz. 11.00 w biurze Rady Powiatu w Sępólno Kraj.

            Porządek spotkania:    

 

 1. Informacja dotycząca przygotowania Powiatu do sezonu letniego pod kątem sanitarnym.
 2.  Wykonanie zadań Powiatu w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców realizowanych przez Novum – Med sp.z o.o.
 3.  Opiniowanie projektów uchwał.
 4.   Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-06-21 13:23

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

 

                        Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia  24 maja ( czwartek)  o godz. 10.00 w biurze Rady Powiatu w Sępólno Kraj.

            Porządek spotkania:    

 

 1. .Przyjęcie sprawozdań z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej, Rodzinnego Domu Dziecka,Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo  - Wychowawczych oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 2. Zapoznanie się z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych.
 3. Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
 5. Opiniowanie projektów uchwał.
 6. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-05-17 08:49

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

          Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia  26 kwietnia( czwartek)  o godz. 11.00 w biurze Rady Powiatu w Sępólno Kraj.

            Porządek spotkania: 

 

1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2017   rok.

2.Ocena zasobów pomocy społecznej na terenie powiatu sępoleńskiego.

3.Informacja na temat stanu sanitarnego Powiatu Sępoleńskiego za 2017 rok. 

4.Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

5.Sprawy wniesione, wolne wnioski.

6. Zakończenie

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-04-27 08:23

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

 

                        Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia  22 marca ( czwartek)  o godz. 12.00 w biurze Rady Powiatu w Sępólno Kraj.

            Porządek spotkania: 

         1.Zapoznanie się z kandydaturą osoby zasłużonej dla powiatu.

       2. Informacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie działań podejmowanych w celu zapewnienia pomocy     psychologicznej dla dzieci i młodzieży powiatu sępoleńskiego.

        3.Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

       4.Sprawy wniesione, wolne wnioski.

       5.Zakończenie

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

     

          Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 

21 lutego ( środa)  o godz. 11.00 w biurze Rady Powiatu w Sępólno Kraj.

            Porządek spotkania:               

 

 1. Współpraca szpitala powiatowego z  gminnymi jednostkami pomocy społecznej.
 2. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie aktywizacji osób bezrobotnych w 2017r.

     3.  Przyjęcie informacji z działalności Powiatowej Rady Zatrudnienia.

     4.  Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

     5.  Sprawy wniesione, wolne wnioski.

     6.  Zakończenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-02-15 09:59

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

  Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia  25 stycznia (czwartek) o godz. 11.30 w biurze Rady Powiatu w Sępólno Kraj.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie sprawozdania Starosty Sępoleńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porzadku Publicznego.

2. Ustalenie planu pracy Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

4. Sprawy wniesione.

5. Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-01-22 14:51

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

  Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia  27 grudnia 2017 r.   o godz. 13.00 w biurze Rady Powiatu w Sępólno Kraj.

Porządek spotkania:

1. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w 2017 roku.

2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-01-22 14:46

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

          Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia  4 grudnia br.  o godz. 13.00 w biurze Rady Powiatu w Sępólno Kraj.

            Porządek spotkania:               

 1. Opiniowanie projektu budżetu 2018 r. oraz WPF.
 2. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 3. Zakończenie

 

 

 

 

                                                            

                                                                                                                       Przewodniczący  Komisji

 

                                                                                                                             Zofia Krzemińska

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Zofia Krzemińska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2017-11-23 14:13

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

          Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 23. listopada  (czwartek) o godz. 12.30  w biurze Rady Powiatu w Sępólno Kraj.

            Porządek spotkania:               

 1. Informacja dotycząca współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z ośrodkami pomocy na terenie powiatu.
 2. Informacja dotycząca pieczy zastępczej w powiecie.
 3. Propozycje do planu pracy Komisji na 2018 rok.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 6. Zakończenie

 

                                                                                                                Przewodniczący  Komisji

 

                                                                                                                     Zofia Krzemińska

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2017-11-17 08:01

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

          Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 26. października  (czwartek) o godz. 12.30  na sali sesyjnej im. L. Prądzyńskiego 11A, Sępólno Kraj.

            Porządek spotkania:               

 1. Problemy osób niepełnosprawnych na terenie powiatu.
 2. Zapoznanie się z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie

 

 

 

 

                                                                                                                              Przewodniczący  Komisji

 

                                                                                                                                   Zofia Krzemińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Zofia Krzemińska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2017-10-19 10:50

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

                                                                                                                                           Sępólno Kraj. 19.09. 2017 r.

     RP. 0012.1.131. 2017

 

                                                                                                                           W/g    rozdzielnika

                                                                                                          Zaproszenie

                        Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 28. września (czwartek) o godz. 12.00 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

            Porządek spotkania: 

1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2017 roku.

2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

4. Zakończenie

                                                            

                                                                                                                                     Przewodniczący  Komisji

                                                                                                                                           Zofia Krzemińska

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2017-09-19 13:16

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 24 sierpnia (czwartek) o godz. 11.30 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

            Porządek spotkania:               

 1. Informacja z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie

 

 

 

 

                                                            

                                                                   Przewodniczący  Komisji

 

                                                                          Zofia Krzemińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2017-08-17
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2017-08-17 09:07

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

           Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 21 czerwca ( środa) o godz. 11.30 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.


Porządek spotkania:
1. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego prowadzonego przez Spółkę z o.o. Novum – Med.
2. Przygotowanie Powiatu do sezonu letniego pod kątem sanitarnym.
3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
5. Zakończenie


Przewodniczący Komisji
Zofia Krzemińska

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

          Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 27 kwietnia (czwartek )  godz. 1000w  sali sesyjnej im. L. Prądzyńskiego w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:               

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2016 rok.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej  na terenie powiatu.
 3. Stan Sanitarny Powiatu Sępoleńskiego za 2016 rok.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 6. Zakończenie

 

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Zofia Krzemińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2017-04-19
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2017-04-21 08:55

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

      Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 30 marca  (czwartek )  godz. 1130 w  biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:              

 1. Informacja dotycząca działalności organizacji i stowarzyszeń działających na terenie powiatu za 2016 rok.
 2. Opieka paliatywna i długoterminowa w powiecie.
 3. Informacja dotycząca procedury umieszczania dzieci poza rodziną biologiczną w trybie interwencyjnym.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 6. Zakończenie

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Zofia Krzemińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2017-03-21
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2017-03-22 08:47

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

       Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 23 lutego  (czwartek )  godz. 1100 w  biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

 Porządek spotkania:              

 1. Informacja na temat funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie w 2016 roku.
 2. Informacja o sytuacji na rynku pracy z uwzględnieniem zatrudnienia obcokrajowców na terenie powiatu.
 3. Zapoznanie się z propozycją przyznania nagrody Starosty „Złoty Klucz Przedsiębiorczości”.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Zofia Krzemińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2017-02-16 10:30

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

     Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 26 stycznia (czwartek ) godz. 11:30 w biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.
Porządek spotkania:
1. Ustalenie planu pracy Komisji na 2017 r.
2. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o zagrożeniach występujących na terenie powiatu .
3. Opiniowanie uchwał na sesję.
4. Sprawy wniesione.
5. Zakończenie.


Przewodnicząa Komisji
Zofia Krzemińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2017-01-18
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2017-01-19 13:14

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

          Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 5 grudnia 2016 r. (poniedziałek)  godz. 1400 w  sali im. L. Prądzyńskiego w Sępólnie Krajeńskim.

            Porządek spotkania:              

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.
 3. Zakończenie

                                                            

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Zofia Krzemińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2016-11-28
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-11-29 14:18

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

                        Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 24 listopada   2016 r. (czwartek)  godz. 1200w  biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:               

 1. Przyjęcie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
 2. Współpraca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej w 2015 roku.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

                                                       

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Zofia Krzemińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2016-11-16
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-11-17 13:14

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

   Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 29 września  2016 r. (czwartek)  godz. 1100w  biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

 Porządek spotkania: 

 1.  Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2016 roku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Zofia Krzemińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2016-09-17
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-09-20 09:24

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

      Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 25 sierpnia  2016 r. (czwartek)  godz. 1200w  biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:              

 1. Informacja o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego
 2.  Informacja z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
 3.  Opiniowanie projektów uchwał.
 4.  Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Zofia Krzemińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2016-08-17
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-08-19 11:22

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

   Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 16 czerwca  2016 r. (czwartek)  godz. 1000w  biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

 Porządek spotkania:               

 1. Przyjęcie informacji na temat działalności organizacji i  stowarzyszeń za 2015 rok.
 2. Informacja na temat stanu sanitarnego powiatu sępoleńskiego za 2015 rok.
 3. Wykonanie zadań Powiatu w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców realizowanych przez Novum – Med sp.z o.o.
 4.  Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 6. Zakończenie.

 

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Zofia Krzemińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2016-06-09
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-06-10 08:02

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

  Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 19 maja 2016 r. (czwartek)  godz. 1000 w  biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

 Porządek spotkania:               

 1. Koncepcja przekształcenia placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu sępoleńskiego.
 2. Przyjęcie sprawozdań z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domów Pomocy Społecznej, Rodzinnego Domu Dziecka , Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo  - Wychowawczych oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 3. Zapoznanie się z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych.
 4. Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
 7. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 8. Zakończenie.

                                                            

             Przewodnicząca  Komisji

                                                                          Zofia Krzemińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2016-05-12
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-05-13 08:09

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

  Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 28 kwietnia 2016 r. (czwartek)  godz. 1100 w  biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania: 

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2015 rok.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej na terenie powiatu sępoleńskiego.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Opieka paliatywna i długoterminowa w powiecie.
 5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 6. Zakończenie

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Zofia Krzemińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2016-04-20
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-04-21 11:14

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

  Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 24 marca 2016 r. (czwartek)  godz. 1100 w  biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania: 

 1. Realizacja uchwał  Zarządu Powiatu oraz wykonanie  uchwał Rady Powiatu  za 2015r.
 2. Profilaktyka zdrowotna w placówkach oświatowych programy edukacyjne.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 5. Zakończenie

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Zofia Krzemińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dorota Witkowska
  data wytworzenia: 2016-03-16
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-03-18 07:50

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

     Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 25 lutego 2016 r. (czwartek)  godz. 1100 w  biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

            Porządek spotkania:

 1. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie aktywizacji osób bezrobotnych w 2015r.
 2. Zapoznanie się z kandydaturą osoby zasłużonej dla powiatu sępoleńskiego.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.          

             Przewodnicząca  Komisji

                                                                          Zofia Krzemińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2016-02-18
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-02-19 09:37

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

       Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 28 stycznia 2016 r. (czwartek) godz. 11:00 w biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.


Porządek spotkania:
1.Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w roku 2015.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 rok.
4. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
5. Zakończenie.


Przewodniczący Komisji


Zofia Krzemińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2016-01-19
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-01-22 09:35

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

 Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się  dnia 28 grudnia 2015 r. (poniedziałek)  godz. 1100 w  biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:

1.Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w roku 2015.

    2.Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

    3. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.

    4. Zakończenie.

                                

             Przewodnicząca  Komisji

                                                                          Zofia Krzemińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2015-12-15
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-12-22 07:28

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

  Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 26 listopada 2015 r. godz. 11:00 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.


Porządek spotkania:
1.Funkcjonowanie opieki paliatywnej i długoterminowej w powiecie sępoleńskim.
2. Przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
4. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
5. Zakończenie.


Przewodniczący Komisji
Zofia Krzemińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2015-11-19
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-11-23 11:29

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

  Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 29 października 2015 r.  godz. 1000 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:

1. Funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

2. Współpraca PCPR z ośrodkami pomocy społecznej w powiecie sępoleńskim.

3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

5. Zakończenie.

             Przewodnicząca  Komisji

Zofia Krzemińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2015-10-16
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-10-22 12:06

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

   Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 24 września 2015 r.  godz. 1000 w CAPOW w Więcborku, przy Al.600-lecia9.

 Porządek spotkania:

1.Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w I półroczu 2015 roku.

2. Funkcjonowanie szkolnictwa specjalnego w Powiecie (edukacja i terapia osób z autyzmem).

3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

5. Zakończenie.

             Przewodnicząca  Komisji

                                                                          Zofia Krzemińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2015-09-14
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-09-14 14:04

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

        Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 27 sierpnia godz. 9:30 w biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.


Porządek spotkania:
I część posiedzenia godz. 9:30 -10:30- WTZ -Plac Wolności (9:30.-10:00)
1.Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim . Zasady funkcjonowania.


II część posiedzenia godz. 10:30-12:30 biuro Rady Powiatu
2. Informacja o przygotowaniu szkół powiatowych do nowego roku szkolnego.
3. Sprawozdanie z działalności szpitala powiatowego
4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
5. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
6. Zakończenie.

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Zofia Krzemińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zastępca Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2015-08-12
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-08-20 09:07

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

     Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 24 czerwca  (środa)  o  godz. 1000 w biurze rady powiatu p. 62

Porządek spotkania:                             

 1. Przyjęcie informacji na temat stanu sanitarnego Powiatu Sępoleńskiego za rok 2014.
 2. Informacja na temat zabezpieczenia specjalistycznych świadczeń medycznych w powiecie sępoleńskim przez Novum –Med.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
 5. Zakończenie.          

        Przewodnicząca Komisji

                                                                               Lucyna Suchomska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Lucyna Suchomska
  data wytworzenia: 2015-06-17
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-06-19 13:06

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

   Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 21 maja  (czwartek)  o  godz. 1000 w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Kraj., ul. Podgórna 2, 89-430 Kamień Kraj.

 Porządek spotkania:

 1. Przyjęce sprawozdań z działalności: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domów Pomocy Społecznej, Rodzinnego Domu Dziecka oraz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 2. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
 3. Zakończenie.

                       

        Przewodnicząca Komisji

                                                                    Lucyna Suchomska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Lucyna Suchomska
  data wytworzenia: 2015-05-13
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-05-18 12:18

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

   Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 16 kwietnia  (czwartek)  o  godz. 1000 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim (pokój 62).

 Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2014.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej na terenie powiatu sępoleńskiego.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

                       

        Przewodnicząca Komisji

                                                                    Lucyna Suchomska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Lucyna Suchomska
  data wytworzenia: 2015-04-09
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-04-13 08:36

Posiedzenie stałych komisji Rady Powiatu

   Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenia komisji :Komisji   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, Komisji Edukacji, Kultury, Komisji Infrastruktury i Gospodarki, Komisji Budżetu i Finansów  które  odbędzie   się   dnia 13 marca  ( piątek ) o godz. 1400 w sali sesyjnej 11 aim. L. Prądzyńskiego w Sępólnie Kraj.

 Porządek spotkania:

 1. Zaopiniowanie Programu Postępowania Naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2015-2017
 2. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
  data wytworzenia: 2015-03-10
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-03-11 12:36

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

   Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 19 marca (czwartek)  o  godz. 1030 w szpitalu powiatowym w Więcborku, ul. Mickiewicza  22.

Porządek spotkania:

 1. Informacja o zaawansowaniu prac związanych z rozbudową szpitala powiatowego.
 2. Informacja o wysokości otrzymanych środków zewnętrznych, złożonych wniosków oraz efektach ich realizacji w latach 2014-2015.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

                      

        Przewodnicząca Komisji

                                                                    Lucyna Suchomska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Lucyna Suchomska
  data wytworzenia: 2015-03-10
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-03-11 08:24

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

        Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 19 lutego  (czwartek)  o  godz. 1000 w pokoju nr 62 w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:

 1. Informacja dotycząca działalności Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w 2014 roku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.                            

        Przewodnicząca Komisji

                                                                    Lucyna Suchomska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Lucyna Suchomska
  data wytworzenia: 2015-02-12
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-02-12 14:25

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

   Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się  dnia 26 stycznia (poniedziałek)  o  godz. 1000 w pokoju nr 62 w Sępólnie Krajeńskim.

 Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie sprawozdania Starosty Sępoleńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa obywateli  i Porządku Publicznego.
 2. Ustalenie planu pracy Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2015 rok.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

                                

        Przewodnicząca Komisji

                                                                    Lucyna Suchomska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Lucyna Suchomska
  data wytworzenia: 2015-01-19
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-01-23 09:32

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się  dnia 5 grudnia (piątek)  o  godz. 9:00 w pokoju nr 53 (gabinet Dyrektora PUP) w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:

 1. Przedstawienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2015 - 2027.
 2. Przedstawienie budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2015 rok.
 3. Wypracowanie wniosków budżetowych, przedstawienie opinii do w.w. projektów .
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
 5. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
 6. Zakończenie

        Przewodnicząca Komisji

                                                                    Lucyna Suchomska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Lucyna Suchomska
  data wytworzenia: 2014-12-01
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2014-12-09 08:43

 

IV KADENCJA


 

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie się dnia 22 października o godz. 9:00w biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
 2. Podsumowanie pracy Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w IV kadencji Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 5. Zakończenie

        Przewodnicząca Komisji

                                                                    Lucyna Suchomska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Lucyna Suchomska
  data wytworzenia: 2014-10-15
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2014-10-16 10:43

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie  się   dnia 17 września  godz. 9:00 w biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:

I część posiedzenia godz. 9:00-11:00 - Biuro Rady

1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w I półroczu 2014 roku.
2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

II część posiedzenia godz. 11:00-12:00 Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie

3. Wizyta w Rodzinnym Domu Dziecka.
4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
5. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
6. Zakończenie.            

        Przewodnicząca Komisji

                                                                    Lucyna Suchomska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Lucyna Suchomska
  data wytworzenia: 2014-09-08
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2014-09-12 12:16

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, która odbędzie   się   dnia 20 sierpnia o godz. 9:00 w sali im. L. Prądzyńskiego nr 11A w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:

I część posiedzenia godz. 9:00

 1. Podsumowanie rozbudowy Szpitala.
 2. Informacja Zarządu Powiatu na temat analizy finansowej spółki.

II część posiedzenia

 1. Przyjęcie informacji o przygotowaniu szkół powiatowych do nowego roku szkolnego.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

Przewodnicząca Komisji

                                                                    Lucyna Suchomska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Lucyna Suchomska
  data wytworzenia: 2014-08-13
 • opublikował: Krystian Pyrc
  data publikacji: 2014-08-13 15:02

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

   Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 18 czerwca   godz. 09:00  w sali im. L. Prądzyńskiego nr 11A w Sępólnie Krajeńskim

Porządek spotkania:

I część posiedzenia godz. 9:00

1. Omówienie procedury  zakładania niebieskiej karty oraz umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

II część posiedzenia godz. 10:30

1. Przyjęcie informacji na temat stanu sanitarnego Powiatu Sępoleńskiego za rok 2013.

2. Przyjęcie informacji na temat działalności organizacji i stowarzyszeń działających na terenie powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu za rok 2013 i bieżący.

3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

5. Zakończenie.

        Przewodnicząca Komisji

                                                                    Lucyna Suchomska

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Lucyna Suchomska
  data wytworzenia: 2014-06-02
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2014-06-02 13:32

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 21 maja (środa)  godz. 11 00 w biurze Rady Powiatu, pok. nr 62.

Porządek spotkania:

1. Przyjęcie sprawozdań z działalności Domów Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Rodzinnego Domu Dziecka oraz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

2. Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

5. Zakończenie.

                                                                                                Przewodnicząca Komisji

                                                                                    Lucyna Suchomska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Lucyna Suchomska
  data wytworzenia: 2014-05-14
 • opublikował: Małgorzata Mierzyńska
  data publikacji: 2014-05-15 08:24

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

  Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 23 kwietnia (środa)  godz. 9:00 w biurze Rady Powiatu, pok. nr 62.

 Porządek spotkania:

1. Przyjęcie sprawozdania wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
2. Ocena zasobów pomocy społecznej na terenie powiatu sępoleńskiego.
3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
5. Zakończenie.

        Przewodnicząca Komisji

                                                                    Lucyna Suchomska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Lucyna Suchomska
  data wytworzenia: 2014-04-16
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2014-04-17 08:18
 • zmodyfikował: Monika Wojtalewicz
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-17 08:31

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

   Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 19 marca (środa)  godz. 9 00 w biurze Rady Powiatu, pok. nr 62.

Porządek spotkania:

 1. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu (realizacja uchwał Zarządu Powiatu oraz wykonanie uchwał Rady Powiatu podjętych w 2013 roku).
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

        Przewodnicząca Komisji

                                                                    Lucyna Suchomska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Lucyna Suchomska
  data wytworzenia: 2014-03-12
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2014-03-13 12:23

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

          Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 19 lutego (środa)  godz. 9:00  w biurze Rady Powiatu, pok. nr 62.

Porządek spotkania:

 1. Informacja dotycząca działalności Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz aktywizacji bezrobotnych w 2013 roku.
 2. Szczegółowa analiza przeprowadzonych i opracowanych ankiet dotyczących uzależnień w szkołach ponadgimnazjalnych w naszym powiecie.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

                                                               Przewodnicząca Komisji

                                                                    Lucyna Suchomska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Lucyna Suchomska
  data wytworzenia: 2014-02-12
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2014-02-12 12:34

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

   Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 22 stycznia br. o godz. 13:00 (środa)  w biurze Rady Powiatu, pok. nr 62.

 Porządek spotkania:

 1. Ustalenie  planu pracy  Komisji  na rok 2014.  
 2. Przyjęcie  sprawozdania     Starosty     Sępoleńskiego    z   realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz     Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli.
 3. Informacja Starosty Sępoleńskiego dotycząca wykonania inwestycji na terenie szpitala powiatowego.
 4. Opiniowanie uchwał wg. właściwości.
 5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 6. Zakończenie.

                                                               Przewodnicząca Komisji

                                                                    Lucyna Suchomska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Lucyna Suchomska
  data wytworzenia: 2014-01-15
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2014-01-17 08:41

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

    Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 2 grudnia br. o godz. 830 (poniedziałek)  w biurze Rady Powiatu, pok. nr 62.

Porządek spotkania:

 1. Zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2014-2027
 2. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2014 r.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

                                                               Przewodnicząca Komisji

                                                                    Lucyna Suchomska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Lucyna Suchomska
  data wytworzenia: 2013-11-25
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-11-26 10:59

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

          Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 20 listopada   br. o godz. 9:00  (środa)  w biurze Rady Powiatu, pok. nr 62.

Porządek spotkania:

I część spotkania 9-10:15

 1.  Przyjęcie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
 2. Przyjęcie informacji o działalności związków i stowarzyszeń ,w których  uczestniczy Powiat Sępoleński.
 3.  Opiniowanie projektów uchwał na sesję

II część spotkania 10:30-Szpital Powiatowy sala nad kotłownią

 1. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Więcborku wraz z informacją dotyczącą inwestycji na terenie szpitala.
 2.  Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 3. Zakończenie.

                                                               Przewodnicząca Komisji

                                                                    Lucyna Suchomska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Lucyna Suchomska
  data wytworzenia: 2013-11-13
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-11-14 10:37

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

          Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 23 października  br. o godz. 9:00  (środa)  w biurze Rady Powiatu, pok. nr 62.

Porządek spotkania:

I część spotkania 9-1015

 1.  Informacja na temat podejmowania działań w zakresie rozwiązywania problemów  uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem szkół.

II część spotkania 1020

 1. Współpraca Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Ośrodkami Pomocy Społecznej w powiecie sępoleńskim.
 2.  Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3.  Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

                                                               Przewodnicząca Komisji

                                                                    Lucyna Suchomska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Lucyna Suchomska
  data wytworzenia: 2013-10-14
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-10-15 12:49

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie się dnia 18 września   br. o godz. 900  (środa)  w biurze Rady Powiatu, pok. nr 62.

Porządek spotkania:

 1. Informacja na temat prowadzenia profilaktyki i edukacji w zakresie uzależnień w powiecie sępoleńskim ze szczególnym uwzględnieniem szkół.
 2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w I półroczu 2013 r. 
 3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał Rady Powiatu przyjętych w I półroczu 2013 roku.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 6. Zakończenie.

                                                               Przewodnicząca Komisji

                                                                                   Lucyna Suchomska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Lucyna Suchomska
  data wytworzenia: 2013-09-10
 • opublikował: Małgorzata Mierzyńska
  data publikacji: 2013-09-12 13:02

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

     Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 21 sierpnia  br. o godz. 900  (środa)  w biurze Rady Powiatu, pok. nr 62.

Porządek spotkania:

 1. Informacja o przygotowaniu szkół powiatowych do nowego roku szkolnego.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

                                                               Przewodnicząca Komisji

                                                                    Lucyna Suchomska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Lucyna Suchomska
  data wytworzenia: 2013-08-13
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-08-14 14:47

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

     Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia  19 czerwca  br. o godz. 9:00  (środa)  w biurze Rady Powiatu, pok. nr 62.

Porządek spotkania:

I część spotkania godz. 9:00-10:30

 1. Program Ochrony Środowiska z Planem Gospodarowania Odpadami   Powiatu Sępoleńskiego ze szczególnym uwzględnieniem odpadów   medycznych.
 2. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska z okres 2011-2012.
 3. Stan sanitarny powiatu sępoleńskiego za rok 2012.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

II część spotkania godz. 10:30

 1. Analiza ekonomiczna domów pomocy społecznej.
 2. Sprawy wniesione w olne wnioski.
 3. Zakończenie.

Przewodnicząca Komisji

 Lucyna Suchomska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Lucyna Suchomska
  data wytworzenia: 2013-06-12
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-06-12 11:15

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

          Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia  22 maja  br. o godz. 9:00  (środa)  w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i Młodzieży ul. Dworcowa 1, 89-430 Kamień Krajeński.

Porządek spotkania:

 1. Sprawozdanie z działalności Domów Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Rodzinnego Domu Dziecka  oraz Centrum Administracyjnego Placówek   Opiekuńczo – Wychowawczych.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

 

Przewodnicząca Komisji

Lucyna Suchomska

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Lucyna Suchomska
  data wytworzenia: 2013-05-15
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-05-15 11:18

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

        Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia  17 kwietnia  br. o godz. 9:00  (środa)  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. 

  Porządek spotkania:

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej na terenie powiatu sępoleńskiego.
 2. Szczegółowa analiza ekonomiczna funkcjonowania pomocy społecznej w powiecie za 2012 r.
 3. Informacja na temat funkcjonowania opieki paliatywnej i długoterminowej w powiecie sępoleńskim.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 5. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem finansowym.

 

Przewodnicząca Komisji

Lucyna Suchomska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Lucyna Suchomska
  data wytworzenia: 2013-04-09
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-04-09 13:09

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

        Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie   się   dnia  20 marca br. o godz. 9:00  (środa)  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. 

Porządek spotkania:

 1. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w 2012 roku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Lucyna Suchomska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Lucyna Suchomska
  data wytworzenia: 2013-03-13
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-03-13 13:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-13 13:20

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

Komisja  Zdrowia i Pomocy  Społecznej Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 20 lutego br. o godz. 9:00 (środa) w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:

 1. Informacja dotycząca działalności Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w 2012 roku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji

Lucyna Suchomska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Lucyna Suchomska
  data wytworzenia: 2013-02-13
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-02-13 14:44
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-13 15:23

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

         Komisja   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia  23 stycznia br. o godz. 9:00  (środa)  w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

Porządek spotkania:

 1. Ustalenie planu pracy komisji na 2013 rok.
 2. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z realizacji Powiatowego Programu  
 3. Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli.
 4. Informacja Starosty Sępoleńskiego dotycząca wykonania inwestycji na terenie szpitala powiatowego.
 5. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 6. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.

                                                     Przewodnicząca Komisji

                                                                      Lucyna Suchomska

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Lucyna Suchomska
  data wytworzenia: 2013-01-16
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-01-16 11:23
 • zmodyfikował: Monika Wojtalewicz
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-16 11:29

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13763
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-17 13:07:03
baner toplayer