BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Wyszukiwarka

:
:

Menu główne

Menu główne

Nawigacja

Nawigacja    MENU PRZEDMIOTOWE > Sprawy do załatwienia i druki do pobrania > Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości >

Treść strony

Informacja geodezyjna

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zygmunt - Lorbiecka- Dyrektor Wydziału Geodezji (...)
  data wytworzenia: 2020-07-06
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2020-07-06 11:53

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego [P;P1-P8]

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Solarek
  data wytworzenia: 2014-12-31
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-12-31 10:09
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-19 09:24

Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków EGiB

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Solarek
  data wytworzenia: 2014-12-31
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-12-31 10:05

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Rembelska
  data wytworzenia: 2014-09-03
 • opublikował: Małgorzata Mierzyńska
  data publikacji: 2014-09-03 12:31
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-15 12:14

KARTY INFORMACYJNE- SPRAWY ZAŁATWIANE W WYDZIALE

Wyrażenie zgody na wykreślenie wierzytelności z działu IV księgi wieczystej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2012.06.06
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-06 08:08
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-06 08:21

Wydanie decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2012.06.06
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-06 08:07

Wywłaszczenie nieruchomości i ustalenie wysokości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2012.06.06
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-06 08:05

Wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu lub przekazaniu tego prawa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2012.06.06
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-06 08:04

Wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości skarbu państwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2012.06.06
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-06 08:03

Wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2012.06.06
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-06 08:01

Ustalenie i wypłata odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2012.06.06
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-06 08:00

Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2012.06.06
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-06 07:58

Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2012.06.05
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-05 15:07

Zmiana klasyfikacji gruntów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2012.06.05
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-05 15:16

Wydanie decyzji o nieodpłatnym przeniesienie prawa własności gruntu pod budynkiem z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2012.06.05
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-05 15:18

Wydanie decyzji o nieodpłatnym przeniesienie prawa własności gruntu pod budynkiem z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2012.06.05
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-05 15:21
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-05 15:22

Wydanie decyzji o oddanie nieruchomości w trwały zarząd

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
  data wytworzenia: 2012.06.05
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-05 15:29

drukuj całą stronę

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 13 00, fax. 52 388 13 03
sepolnopow@pro.onet.pl    www.bip.powiat-sepolno.pl
Licznik odwiedzin: 16460303
ostatnia aktualizacja: 2020-07-13 14:45
baner toplayer