Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Sekretarz Powiatu

 • 2019-01-10_podsumowanie projektu_006

SEKRETARZ  POWIATU
Anna Deja-Dobrowolska
  biuro nr 40a
tel. 52-388-13-12

 

Sekretarz powiatu wykonuje zadania Starosty w obszarze ogólnego Zarządzania, a w szczególności zapewnienia właściwej organizacji pracy starostwa.

 Do zadań sekretarza należy m.in.:

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa i właściwych warunków jego działania;
 2. zapewnienie przestrzegania prawa i właściwego stosowania przepisów prawa;
 3. organizacja działalności kontrolnej i dokonywanie ocen realizacji zaleceń pokontrolnych; 
 4. wykonywanie czynności w zakresie upoważnień i poleceń służbowych wydawanych przez Starostę;
 5. współdziałanie z Radą i jej komisjami w zakresie swojego działania;
 6. właściwa organizacja pracy, czuwanie nad terminowością i tokiem wykonywanych zadań  w Starostwie;
 7. czuwanie nad opracowywaniem projektów aktów wewnętrznych regulujących strukturę  i zasady działania Starostwa i jego komórek organizacyjnych;
 8. nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu;
 9. zapewnianie warunków materiałowo - technicznych dla działalności Starostwa;
 10. nadzorowanie procesu komputeryzacji, zakupów środków trwałych, remontów oraz gospodarki powierzchnią użytkową budynku - siedziby Starostwa;
 11. koordynacja redagowania Biuletynu Informacji Publicznej;
 12. przyjmowanie oświadczeń majątkowych od kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i pracowników Starostwa Powiatowego;
 13. nadzorowanie procesów wewnętrznych, organizacji pracy, prawidłowości czynności kancelaryjnych;
 14. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi;
 15. inicjowanie i koordynowanie prac związanych z opracowywaniem wewnętrznych regulacji organizacyjno-prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych Zarządu i Starosty dotyczących spraw organizacyjno-porządkowych oraz sprawowanie kontroli nad ich realizacją;
 16. zastępowanie Starosty w zakresie kierownictwa Starostwem w czasie nieobecności Starosty i Wicestarosty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Henryk Pawlina
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2010-08-10 10:09
 • zmodyfikował: Wojciech Bilski
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-08 08:23

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22614
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-08 08:26:33
baner toplayer