Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

W celu ustalenia terminu porady istnieje możliwość rejestracji w systemie Nieodpłatej Pomocy Prawnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2020-12-31 12:45

Komunikat w sprawie działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Sępoleńskiego

Komunikat Starosty Sępoleńskiego z dnia 24 lutego 2021 r.

Powiat Sępoleński z dniem 1 marca 2021 r. przywraca do pracy stacjonarnej Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego.

Wszystkie porady będą udzielone wyłącznie po wcześniejszym zarejestrowaniu wizyty w systemie elektronicznym. Wizytę można umówić pod nr telefonu 52-388-13-05 lub 52-388-13-00 (Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim) lub poprzez stronę internetową np.ms.gov.pl

Porady prawne i obywatelskie będą udzielane z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności tzn. w pomieszczeniu może znajdować się tylko jedna osoba (poza osobą udzielającą porady) przy zachowaniu odległości min. 1,5 m. Osoba, której udzielana jest porada musi mieć założoną maseczkę ochronną i zdezynfekować ręce. W poczekalni przebywać może wyłącznie jedna osoba chyba że, jest to osoba niepełnosprawna, która wymaga pomocy i wsparcia opiekuna.

Porada może być udzielona wyłącznie osobie, która złoży osobie udzielającej porady oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej). 

Jednocześnie informuję, że z nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich mogą korzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej porady prawnej lub porady obywatelskiej.

W przypadku stwierdzenia przez osobę udzielającą porady widocznych objawów choroby – kaszel, katar prawnik może odmówić udzielenia porady.

Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną, przebywające w kwarantannie lub  izolacji mogą ją otrzymać  za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon oraz mail). Na adres sepolnopow@pro.onet.pl należy przesłać skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia (wzór). Informacje szczegółowe tel. 52 388 13 05 lub 52 388 13 00.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2021-02-24
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2021-02-24 11:50
 • zmodyfikował: Wojciech Bilski
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-26 12:33

Wzór wniosku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2020-12-31 11:29

W przypadku braku dostępu do Internetu przez osobę uprawnioną należy zadzwonić pod numer 52 388 13 00.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej skierowanej mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Nieodpłatna pomoc prawna jest pomocą de minimis, w związku z czym podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 ). Przed udzieleniem porady prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc powinien wypełnić i dostarczyć „Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis”.  Poniżej wzór oświadczenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2020-12-31 11:30

Wzór oświadczenia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2020-12-31 11:38

Uprzejmie informujemy, że osoby korzystające z darmowej pomocy prawnej mają prawo do wyrażenia opinii na temat otrzymanej porady. Aby dokonać oceny trzeba wypełnić „część B” karty pomocy prawnej a następnie umieść w oznaczonej urnie lub przesłać na adres email: sekretariat@powiat-sepolno.pl. Poniżej wzór „część B” karty pomocy prawnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2020-12-31 11:41
 • zmodyfikował: Wojciech Bilski
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-19 10:58

Nieodpłatna mediacja

W Punktach usługi mediatora świadczą stali mediatorzy:

 • Punkt w Więcborku i Filia Punktu w Sośnie: radca prawny Karol Czerkawski (Organizacja Pozarządowa Civitas)
 • Punkt w Sępólnie Krajeńskim i Filia Punktu w Kamieniu Krajeńskim – adwokat Anna Krawczyk, adwokat Jakub Rudziński

Świadczenie nieodpłatnej mediacji jest możliwe po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem 52 388 13 00 (w godzinach pracy urzędu).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2020-12-31 11:48
 • zmodyfikował: Wojciech Bilski
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-19 10:57

Wzory oświadczeń

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2020-12-31 12:19

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa z terenu powiatu sępoleńskiego w 2021 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2021-01-04
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2021-01-04 09:47

Lista Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Poradnictwa Obywatelskiego

 • Lista Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Poradnictwa Obywatelskiego
  Lista Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Poradnictwa Obywatelskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2020-12-31 11:51
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Sępólnie Krajeńskim
  Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Sępólnie Krajeńskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2020-12-31 11:53

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Sępólnie Krajeńskim

Inkubator Przedsiębiorczości

ul. Przemysłowa 7A, 89-400 Sępólno Krajeńskie

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 14:00 do 18:00 - Radca Prawny Grzegorz Szlezer

Wtorek: Nieczynne

Środa: 14:00 do 18:00 - Adwokat Jakub Rudziński

Czwartek: 12:30 do 16:30 – Adwokat Magdalena Sucharska

Piątek: 12:30 do 16:30 - Radca Prawny Ewa Zielińska-Gołuńska

Usługi mediatora świadczą stali mediatorzy adwokat Anna Krawczyk, adwokat Jakub Rudziński po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem 52 388 13 00 (w godzinach pracy urzędu).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2020-12-31 12:21
 • zmodyfikował: Wojciech Bilski
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-02 08:07
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kamieniu Krajeńskim
  Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kamieniu Krajeńskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2020-12-31 12:02

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kamieniu Krajeńskim

Urząd Gminy Kamień Krajeński

ul. Plac Odrodzenia 3

89-430 Kamień Krajeński

Godziny otwarcia:

Czynne w każdy wtorek od godziny 12:00 do 16:00, porad prawnych udziela Adwokat Anna Krawczyk

Usługi mediatora świadczą stali mediatorzy adwokat Anna Krawczyk, adwokat Jakub Rudziński po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem 52 388 13 00 (w godzinach pracy urzędu).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2020-12-31 12:05
 • zmodyfikował: Wojciech Bilski
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-19 10:57
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Poradnictwa Obywatelskiego w Więcborku
  Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Poradnictwa Obywatelskiego w Więcborku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2020-12-31 12:09

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Poradnictwa Obywatelskiego w Więcborku

Siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku

ul. Mickiewicza 22a, 89-410 Więcbork

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 14:00 do 18:00 - Radca Prawny Marek Szczechowski (pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie)

Wtorek: NIECZYNNE

Środa: 13:00 do 17:00 - adwokat Anna Krawczyk (pomoc prawna)

Czwartek: 8:00 do 12:00 Magister Prawa Marcin Kamiński (poradnictwo obywatelskie)

Piątek: 8:00 do 12:00 - adwokat Anna Krawczyk (pomoc prawna)

Usługi mediatora świadczy stały mediator Marek Szczechowski po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem 52 388 13 00 (w godzinach pracy urzędu).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2020-12-31 12:13
 • zmodyfikował: Wojciech Bilski
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-19 10:52
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Poradnictwa Obywatelskiego w Sośnie
  Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Poradnictwa Obywatelskiego w Sośnie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2020-12-31 12:10

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Poradnictwa Obywatelskiego w Sośnie

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie

ul. Parkowa 4, 89-412 Sośno

Godziny otwarcia:

Czynne w każdy wtorek od godziny 12:00 do 16:00, porad prawnych oraz poradnictwa obywatelskiego udziela Radca Prawny Przemysław Przybylski.

Usługi mediatora świadczy stały mediator Marek Szczechowski po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem 52 388 13 00 (w godzinach pracy urzędu).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski
  data wytworzenia: 2020-12-31
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2020-12-31 12:11
 • zmodyfikował: Wojciech Bilski
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-19 10:53

 

Zarządzenie Nr 35/2020 Starosty Sępoleńskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2020-12-30
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2020-12-30 14:37

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWATEGO KONKURSU OFERT

na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą

 „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sępoleńskiego w 2021 r.”.

Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim informuje, iż w dniu 30 listopada 2020 r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sępoleńskiego w 2021 r.”.

Realizator zadania:

Fundacja „Civitas” z siedzibą w Nakle Nad Notecią 

Kwota dotacji: 64.020,00 zł

 

Dziękujemy za złożenie ofert i wzięcie udziału w konkursie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2020-12-01
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2020-12-01 10:04

Uchwała Nr 42/132/2020 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2020 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Iwona Sikorska, Katarzyna Kolasa, Tomasz Fifielski
  data wytworzenia: 2020-11-30
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2020-12-01 09:47

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone

w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sępoleńskiego w 2021 r.”

Starosta Sępoleński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sępoleńskiego w 2021 r.”

W skład komisji konkursowej opiniującej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie biorących udział w konkursie.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-40 Sępólno Krajeńskie, w terminie do dnia 30 października 2020 r. drogą pocztową lub złożenie w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2020-10-23
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2020-10-23 14:09

Uchwała Nr 38/119/2020 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 października 2020 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Iwona Sikorska, Katarzyna Kolasa, Tomasz Fifielski
  data wytworzenia: 2020-10-23
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2020-10-23 13:09

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - dalej RODO, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starosta Sępoleński ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, sekretariat@powiat-sepolno.pl, tel. (52) 388-13-00.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: Anna Kuchna, adres e_mail: iod@powiat-sepolno.pl

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja statutowych i ustawowych zadań Powiatu Sępoleńskiego. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, a także w ramach sprawowania władzy publicznej.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Na jej podstawie przetwarzane są dane podawane przez Pana/Panią dobrowolnie np. numer telefonu celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku,
 • wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa - art. 6 ust. 1 lit . c RODO,
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora - art. 6 ust. 1 lit . e RODO

5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa, w tym przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

 • żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
 • sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku udzielenia Administratorowi zgody na przetwarzanie danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niedopełnienia będzie brak możliwości realizacji sprawy.

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2018-05-23
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2018-05-23 11:40
 • zmodyfikował: Wojciech Bilski
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-08 12:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8965
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-03 07:39:49
baner toplayer