Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

STAROSTA
Jarosław Tadych
pokój nr 37
tel. 52-388-13-00
fax. 52-388-13-03

 

Do  zakresu  zadań  i  kompetencji  Starosty  jako Kierownika Starostwa należy:

1. Organizowanie pracy Starostwa.

2. Podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań.

3. Upoważnianie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych  w  indywidualnych  sprawach  z  zakresu  administracji publicznej.

4. Realizacja polityki personalnej w Starostwie.

5.  Wykonywanie  uprawnienia  zwierzchnika  służbowego  wobec  pracowników Starostwa z zakresu  prawa pracy.

6.  Wykonywanie  innych  zadań  zastrzeżonych  dla  Starosty  ustawami, uchwałami  Rady  i  Zarządu    oraz  wynikających  z  postanowień  Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.

7.  Starosta Sępoleński sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Starostwa:

1) Wydziałem Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich;

a) Biurem Rady Powiatu;

2) Wydziałem Finansów;

3) Wydziałem Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska;

4) Wydziałem Komunikacji i Dróg;

5) Stanowiskiem Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych;

6) Pionem Ochrony Informacji Niejawnych;

7) Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów;

8) Stanowiskiem opracowywania i koordynowania projektów unijnych;

9) Inspektorem Ochrony Danych;

10) Radcą Prawnym;

11) Audytorem Wewnętrznym;

12) Stanowiskiem ds. kadr.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Stefania Warylak
  • opublikował: Kamila Jabłońska
    data publikacji: 2010-08-10 09:54
  • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
    ostatnia modyfikacja: 2020-08-06 08:31

sekretariat tel.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 35060
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-20 09:07:22
baner toplayer