Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Informacja

Starosta Sępoleński informuje, że w dniu 9 lutego 2018 roku w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalu przy ul. Przemysłowej 7A w Sępólnie Krajeńskim dyżur pełnić będzie w ramach zastępstwa Radca Prawny Pan Grzegorz Szlezer.

Za utrudnienia przepraszamy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2018-02-08
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2018-02-08 13:51

Zarządzenie Nr 33/2017 Starosty Sępoleńskiego z dnia 03 listopada 2017 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2017-11-03
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-11-07 08:51
 • -
 • -

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski
   data wytworzenia: 2018-01-02
  • opublikował: Wojciech Bilski
   data publikacji: 2018-01-02 09:03

Ogłoszenie Starosty Sępoleńskiego w sprawie wyznaczenia punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna

Starosta Sępoleński informuje, że Powiat Sępoleński w porozumieniu z Gminami otwiera Filie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Sośnie i w Kamieniu Krajeńskim. Zmiany w funkcjonowaniu punktów nastąpią od dnia 1 marca 2016 roku.

Radcy prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbą Radców Prawnych udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalu przy ul. Przemysłowej 7A w Sępólnie Krajeńskim, zgodnie z harmonogramem:

Poniedziałek:  14:00 - 18:00

Wtorek:          14:00 - 18:00      pierwszy wtorek miesiąca NIECZYNNE

Środa:            14:00 - 18:00

Czwartek:       14:00 - 18:00

Piątek:           14:00 - 18:00

Filia w Kamieniu Krajeńskim

Od 1 marca 2016 r. porady udzielane będą w pierwszy wtorek miesiąca w Filii Punktu w Kamieniu Krajeńskim w lokalu przy ul.  Plac Odrodzenia 3, zgodnie z harmonogramem:

Wtorek:                   od godz. 14:00 do godz. 18:00

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt nie będzie czynny.

Organizacja pozarządowa– Fundacja „CIVITAS” z siedzibą w Nakle nad Notecią zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej realizuje w lokalu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku przy ul. Mickiewicza 22a, zgodnie z harmonogramem:

Poniedziałek:     14:00 - 18:00

Wtorek:             14:00 - 18:00     pierwszy wtorek miesiąca NIECZYNNE

Środa                13:00 - 17:00

Czwartek:            8:00 - 12:00

Piątek:               14:00 - 18:00

Filia w Sosnie

Od 1 marca 2016 r. porady udzielane będą w pierwszy wtorek miesiąca w Filii Punktu w Sośnie w lokalu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie przy ul. Parkowej 4, zgodnie z harmonogramem:

Wtorek                  od godz. 14:00 do godz. 18:00

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt nie będzie czynny.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystian Pyrc
  data wytworzenia: 2016-02-23
 • opublikował: Krystian Pyrc
  data publikacji: 2016-02-23 13:39

Ruszyły Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Sępólnie i Więcborku

W poniedziałek 4 stycznia br. w Sępólnie Krajeńskim oraz w Więcborku ruszyły punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

W Sępólnie Krajeńskim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonuje w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Przemysłowej 7A i obsługuje go Okręgowa Rada Radców Prawnych z Bydgoszczy. Wczoraj uroczystego otwarcia punktu dokonali: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego - Waldemar Stupałkowski oraz Radca Prawny - Grzegorz Szlezer.

Natomiast w Więcborku punkt obsługuje Fundacja Civitas, która wygrała otwarty konkurs ofert. Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową, z którą Starostwo podpisło stosowną umowę i funkcjonuje przy ul. Mickiewicza 22a w Więcborku (budynek MOPS)".

W Więcborku uroczystego otwarcia punktu dokonali: Wicestarosta Sępoleński - Andrzej Marach, Burmistrz Więcborka - Waldemar Kuszewski oraz Radca Prawny - Jerzy Podmokły.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystian Pyrc
  data wytworzenia: 2016-01-05
 • opublikował: Krystian Pyrc
  data publikacji: 2016-01-05 10:39
 • zmodyfikował: Wojciech Bilski
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-10 08:16

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Sępólnie

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystian Pyrc
  data wytworzenia: 2016-01-04
 • opublikował: Krystian Pyrc
  data publikacji: 2016-01-05 10:41

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Więcborku

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magda Starzecka
  data wytworzenia: 2016-01-04
 • opublikował: Krystian Pyrc
  data publikacji: 2016-01-05 10:43

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM - ZMIANA ADRESU

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255),  od dnia 1 stycznia na terenie powiatu sępoleńskiego powstaną dwa punkty, które świadczyć będą nieodpłatną pomoc prawną w lokalach udostępnionych przez gminy.

Na terenie powiatu sępoleńskiego funkcjonować będą 2 punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną:

w Sępólnie Krajeńskim nie w budynku Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Jeziornej 6 (poziom O biuro nr 5) nowy adres: w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Przemysłowej 7A zgodnie z harmonogramem:

                Poniedziałek      od godz. 14.00 do 18.00

                Wtorek             od godz. 14.00 do 18.00

                Środa               od godz. 14.00 do 18.00

                Czwartek          od godz. 14.00 do 18.00

                Piątek               od godz. 14.00 do 18.00

w Więcborku, przy ul. Mickiewicza 22a zgodnie z harmonogramem:

    Poniedziałek:      od godz.14.00 do 18.00

    Wtorek:             od godz.14.00 do 18.00

    Środa:               od godz. 13.00 do 17.00

    Czwartek:          od godz.  8.00 do 12.00

    Piątek:               od godz. 14.00 do 18.00

Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie zapewniony od stycznia 2016 r.

Spoty informacyjne

Spot informacyjny nr 1 (kliknij, aby obejrzeć).

Spot informacyjny nr 2 (kliknij, aby obejrzeć).

Spot informacyjny nr 3 (kliknij, aby obejrzeć).

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 1. młodzież do 26. roku życia,
 2. osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
 3. osoby, które ukończyły 65. lat,
 4. osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 5. kombatanci,
 6. weterani,
 7. zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 8. kobiety w ciąży.

Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia

Jakie dokumenty należy przedłożyć w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej?

Udając się po pomoc należy przygotować:

 1. dokument stwierdzający tożsamość;
 2. w przypadku osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ważną Kartę Dużej Rodziny;
 3. zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4. ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 5. dokument potwierdzający ciążę.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

Osoba, chcąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie poproszona o złożenie jednego lub kilku oświadczeń.

Wzory oświadczeń

 • -

Ogłoszenie Starosty Sępoleńskiego w sprawie wyznaczenia punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna w 2017 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2016-10-18
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2016-10-18 13:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7544
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-01-02 09:53:46
baner toplayer