Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

RAPORT O STANIE POWIATU za 2023 rok - udział mieszkańców

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 107) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i  strategii, uchwał rady powiatu.

 

W związku z art. 30a ust. 6 i ust. 7 w/w ustawy mieszkańcy powiatu mogą brać udział w debacie nad raportem. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos powinien zgłosić taki zamiar na piśmie (wzór wniosku poniżej). Pisemne zgłoszenie powinno być poparte podpisami co najmniej 150 osób. Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną do tut. Starostwa do 27 marca 2024 r. do godz. 15.00 na adres: sekretariat@powiat-sepolno.pl lub dostarczyć osobiście – po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym pod nr 52 388 13 00.

Raport o stanie powiatu za 2022 rok - udział mieszkańców

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1526 z późn.zm.) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i  strategii, uchwał rady powiatu.

W związku z art. 30a ust. 6 i ust. 7 w/w ustawy mieszkańcy powiatu mogą brać udział w debacie nad raportem. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos powinien zgłosić taki zamiar na piśmie (wzór wniosku poniżej). Pisemne zgłoszenie powinno być poparte podpisami co najmniej 150 osób. Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną do tut. Starostwa do 27 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00 na adres: sekretariat@powiat-sepolno.pl lub dostarczyć osobiście – po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym pod nr 52 388 13 00.

Raport o stanie powiatu za 2021 r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z przyjętym przez Radę Powiatu w Sępólnie Krajeńskim "Raportem o stanie powiatu sępoleńskiego za 2021 r.".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu
  data wytworzenia: 2022-04-29
 • opublikował: Dorota Szymańczak
  data publikacji: 2022-05-04 09:59
 • zmodyfikował: Dorota Szymańczak
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-04 10:04

Raport o stanie powiatu za 2021 rok - udział mieszkańców

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 528) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i  strategii, uchwał rady powiatu.

W związku z art. 30a ust. 6 i ust. 7 w/w ustawy mieszkańcy powiatu mogą brać udział w debacie nad raportem. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos powinien zgłosić taki zamiar na piśmie (wzór wniosku poniżej). Pisemne zgłoszenie powinno być poparte podpisami co najmniej 150 osób. Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną do tut. Starostwa do 28 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00 na adres: sekretariat@powiat-sepolno.pl lub osobiście – po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym pod nr 52 388 13 00.

RAPORT O STANIE POWIATU ZA 2020 ROK

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Szymańczak
  data wytworzenia: 2021-05-05
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2021-05-05 09:59

RAPORT O STANIE POWIATU ZA 2020 ROK – udział mieszkańców w debacie

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 920) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i  strategii, uchwał rady powiatu.

W związku z art. 30a ust. 6 i ust. 7 w/w ustawy mieszkańcy powiatu mogą brać udział w debacie nad raportem. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos powinien zgłosić taki zamiar na piśmie (wzór wniosku poniżej). Pisemne zgłoszenie powinno być poparte podpisami co najmniej 150 osób. Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną do tut. Starostwa do 29 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 na adres: sepolnopow@pro.onet.pl lub osobiście – po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym pod nr 52 388 13 00 (w związku ze sposobem przekazywania korespondencji w czasie zagrożenia epidemiologicznego).

Z uwagi na fakt, że 30 kwietnia br. Sesja Rady Powiatu odbywać się będzie w trybie zdalnym, mieszkaniec, który spełni wymogi uczestnictwa w debacie, zostanie telefonicznie powiadomiony o sposobie uczestnictwa w tym punkcie obrad.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Szymańczak
  data wytworzenia: 2021-04-19
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2021-04-19 11:15

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Szymańczak
  data wytworzenia: 2021-04-19
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2021-04-19 11:16

RAPORT O STANIE POWIATU ZA 2019 ROK – udział mieszkańców w debacie

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 511 z późn. zm.) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i  strategii, uchwał rady powiatu.

W związku z art. 30a ust. 6 i ust. 7 w/w ustawy mieszkańcy powiatu mogą brać udział w debacie nad raportem. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos powinien zgłosić taki zamiar na piśmie (wzór wniosku poniżej). Pisemne zgłoszenie powinno być poparte podpisami co najmniej 150 osób. Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną do tut. Starostwa do 28 maja 2020 r. do godz. 15.00 na adres: sepolnopow@pro.onet.pl lub osobiście – po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym pod nr 52 388 13 00 (w związku ze sposobem przekazywania korespondencji w czasie zagrożenia epidemiologicznego).

Z uwagi na fakt, że 29 maja br. Sesja Rady Powiatu odbywać się będzie w trybie zdalnym, mieszkaniec, który spełni wymogi uczestnictwa w debacie, zostanie telefonicznie powiadomiony o sposobie uczestnictwa w tym punkcie obrad.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych
  data wytworzenia: 2020-05-15
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2020-05-15 13:34

Raport o stanie powiatu za 2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych
  data wytworzenia: 2020-05-15
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2020-05-15 13:36
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-28 13:24

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych
  data wytworzenia: 2020-05-15
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2020-05-15 13:37

 

Metryka

 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2020-05-15 13:01

Raport o Stanie Powiatu Sępoleńskiego w 2018 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
  data wytworzenia: 2019-04-26
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2019-04-30 09:15

Raport o stanie powiatu

Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,   w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad raportem odbędzie w dniu 26 kwietnia br. podczas VIII sesji Rady Powiatu. Szczegółowe informacje nt. temat znajdują się w zakładce  Zaproszenia na sesje Rady Powiatu .

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Powiatu składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150  mieszkańców powiatu.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu sępoleńskiego

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Niepiekło - Theil - Kierownik Biura Rady Powiatu
  data wytworzenia: 2019-04-15
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2019-04-15 13:01

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Niepiekło - Theil - Kierownik Biura Rady Powiatu
  data wytworzenia: 2019-04-15
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2019-04-15 13:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26678
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-22 10:03:37
baner toplayer