Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Zaproszenie na Komisję Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budzetu i Finansów zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 22 lutego 2024 roku o godzinie 08.30  w biurze Rady Powiatu.

Porządek obrad:

 1. Informacja starosty na temat wywłaszczenia gruntów na drogi powiatowe: Więcbork - Nowy Dwór - Jerzmionki - stopień zaawansowania wywłaszczenia oraz poniesione i przewidywane koszty.
 2. Stopień zaawansowania prac w przewidzianych inwestycjach w roku 2024.
 3. Informacja  realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2023 roku.
 4. Opiiowanie projektów uchwał.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
  data wytworzenia: 2024-02-15
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2024-02-15 15:15

Zaproszenie na Komisję Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budzetu i Finansów zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 25 stycznia 2024 roku o godzinsie 11.00 w biurze Rady Powiatu.

Porządek spotkania:

 1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2024 rok.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów za 2023 rok.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
  data wytworzenia: 2024-01-19
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2024-01-19 13:34

Zaproszenie na Komisję Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji które  odbędzie   się   dnia  21 grudnia    (czwartek)  2023 r.   godz. 1130 w  biurze rady.

Porządek spotkania:

 1. Sprawozdanie z prac Komisji w roku 2023.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-12-14 10:34
 • zmodyfikował: Anna Kuchna
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-14 10:36

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji

Zapraszam na współne posiedzenie Komisji stałych, które odbędzie się 7 grudnia 2023 roku o godzinie 14.00. Posiedzenie odbędzie się na sali sesyjnej im. Lucjana Prądzyńskiego przy ul. Kościuszki 11 w Sępólnie Kraj.

Porządek spotkania:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu powiatu na 2024 rok.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-12-01 10:55

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczacy Komisji Budżetu i Finansów zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 23 listopada 2023 roku o godz. 09.00 w biurze Rady Powiatu.

Porządek spotkania:

 1. Sprawozdanie Zarzadu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim z wykonanych remontów dróg w roku 2023 oraz przygotowania do sezonu zimowego. Analiza stanu nawierzchni dróg powiatowych z uwzglednieniem najbardziej zniszczoncyh odcinków.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu.
 3. Realizacja wnisoku Komisji dotyczącego urealnienia stawek czynszu dzierżawego.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
  data wytworzenia: 2023-11-15
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-11-16 08:04

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

              Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji które  odbędzie   się   dnia  26 października  (czwartek)  2023 r.   godz. 1300 w  biurze rady w Sępólnie Krajeńskim ( pokój nr 62).

                  Porządek spotkania:

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2023 r.

1.      Zaopiniowanie uchwał w sprawach :  

a)     zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2023 rok,

b)     uchwalenia zmian  Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2028.

2.      Sprawy wniesione.

Zakończenie                          

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
  data wytworzenia: 2023-10-20
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-10-20 08:12

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budzetu i Finansów Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 28 września o godzinie 13.00 w biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
 2. Sprawy wniesione.
 3. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
  data wytworzenia: 2023-09-20
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-09-21 09:11

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budzetu i Finansów Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 12 września 2023 r. o godz. 15.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.

Porządek spotkania:

 1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2023 rok.
 2. Sprawy wniesione.
 3. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Balcer
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-09-07 14:33

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 24 sierpnia 2023 roku o godzinie 10.00 w biurze rady.

Porządek obrad:

 1. Informacja o poniesionych wydatkach w związku z przygotowaniem szkół do nowego roku szkolnego.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-08-21 15:01

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2023 o godzinie 09.00 w biurze Rady.

Porządek obrad:

 1. Analiza wtdatków powiatu zwiazanych z działalnoscią spólki Novum-Med w zakresie ochrony zdrowia i mieszkańców.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
  data wytworzenia: 2023-06-21
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-06-21 12:47

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Komisji Zdrowia

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Przwodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu, zapraszają na wspólne posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 25 maja 2023 r. godz. 08.00 na sali sesyjnej.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie sprawozdań z działalności PCPR, DPS-ów, CADDD i WTZ.
 2. Analiza kosztów działalności PCPR, Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wiecborku, WTZ i DPS-ów.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przew. Barbara Bury i Przew. Ireneusz Balcer
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-05-19 12:15

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budzetu i Finansw zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 27 kwietnia 2023 roku, o godz. 09.00 w biurze rady (pokój 62).

Porządek spotkania:

 1. Opiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy wniesione.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
  data wytworzenia: 2023-04-20
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-04-20 13:30

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji

Zapraszam na współne posiedzenie Komisji stałych, które odbędzie się dnia 18 kwietnia 2023 r., o godz. 14.00 (wtorek). Posiedzenie odbędzie sie na sali sesyjnej, ul. Kościuszki 11 w Sępólnie Kraj.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 2. Przyjecie Raportu o stanie powiatu.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
  data wytworzenia: 2023-04-12
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-04-13 08:30

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 30 marca 2023 roku o godz. 9.00 w biurze rady powiatu w Sępólnie Kraj.

Porządek spotkania:

 1. Informacja nt. harmonogramu poszczególnych inwestycji wraz z ostatecznym zakresem robót z Rządowego Programu Polski Ład.
 2. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 4. Przyjęcie informacji Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
 5. Sprawy wneisione.
 6. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-03-24 11:15

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędie się 23 lutego 2023 roku o godzinie 09.00 w biurze Rady Powiatu, pokój 62.

Porządek spotkania:

 1. Analiza kosztów montażu paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła w trzech domach dziecka podległych CADDD w Więcborku.
 2. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu w podjetych w roku 2022.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-02-16 08:55

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 26 stycznia 2023 roku o godz. 09.00 w biurze Rady.

Porządek spotkania:

 1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2023 rok.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2022.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-01-20 14:01

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 15 grudnia (czwartek) 2022 r. o godz. 9.00 w biurze rady powiatu.

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy wniesione.
 3. Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-12-08 15:08

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji stałych, które odbędzie się dnia 7 grudnia br. o godz. 15.00. Posiedzenie odbędzie się na sali sesyjnej im. L. Prądzyńskiego w Sępólnie Kraj., ul. Kościuszki 11.

Porządek spotkania:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia budżetu Powiatu na 2023 r.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-12-06 11:44
 • zmodyfikował: Anna Kuchna
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-06 11:45

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie siędnia 24 listopada 2022 roku (czwartek) o godzinie 09.00 w biurze Rady Powiatu.

Porządek obrad:

 1. Sprawozdanie Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj. z wykonanych remontów dróg w roku 2022 oraz przygotowania do sezonu zimowego. Analiza stanu nawierzchni dróg powiatowych z uwzględnieniem najbardziej zniszczonych odcinków.
 2. Zaopiniowanie uchwał na sesję Rady Powiatu.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Balcer
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-11-23 12:21

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji które  odbędzie   się   dnia 27 października (czwartek )  2022 r.   godz. 0900 w  biurze rady w Sępólnie Kraj. 

Porządek spotkania:

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2022.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

Krajeńsk

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-10-21 08:21

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji które  odbędzie   się   dnia 29 września (czwartek )  2022 r.   godz. 1200 w  biurze rady w Sępólnie Krajeńskim (pokój nr 62).

       Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego za I półrocze 2022 r.
 2. Zaopiniowanie pozostałych uchwał na sprawie : uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok; uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2028.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie                         

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-09-23 08:39

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji które  odbędzie   się   dnia 25 sierpnia  (czwartek )  2022 r.   godz. 0800 w  biurze rady w Sępólnie Krajeńskim  pokój nr 62).

      Porządek spotkania:

 1. Informacja o poniesionych wydatkach w związku z przygotowaniem szkół do nowego roku szkolnego.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-08-22 08:22

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 22 czerwca (środa) godz. 08.00 w biurze Rady Powiatu.

Porządek spotkania:

 1. Analiza wydatków powiatu związanych z działanością spółki Novum-Med w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców.
 2. Sprawozdanie Zarządu Powiatu na temat ponoszonych kosztów wynajmu pomieszczeń dla instytucji powiatowych oraz wielkość pustostanów w budynkach powiatowych z wyszczególnieniem rozliczenia funkcjonowania kompleksu w Więcborku przy ulicy 600-lecia.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesje.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-06-15 13:14

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie siędnia 23 maja 2022 r. o godz. 11.00 w biurze Rady Powiatu.

Porządek spotkania:

 1. Analiza kosztów dzialalności PCPR, Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z siedzibą w Więcborku, Warsztatów Terapii Zajęciowei i Domó Pomocy Społecznej.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.
 3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie WPF na lata 2022 - 2028.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Wolne wnioski.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-05-18 09:23

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

              Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji które  odbędzie   się   dnia 28 kwietnia  (czwartek)  2022 r.   godz. 0800 w  biurze rady w Sępólnie Krajeńskim ( pokój nr 62).

Porządek spotkania:

 1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 2. Przyjęcie raportu o stanie powiatu.
 3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2022r.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie

                          

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-04-20 14:21

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

                   Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej i Komisji Budżetu i Finansów , zaprasza na wspólne  posiedzenia Komisji  , które odbędzie   się   dnia 24 marca br.   godz. 0830  (czwartek) . Posiedzenie będzie miało częściowo charakter wyjazdowy , druga i trzecia cześć odbędzie się na sali sesyjnej im. L .Prądzyńskiego przy ul. Kościuszki 11 w Sępólnie Kraj . 

                         Porządek spotkania:

                         I część godz. 8.30 w CADDD w Więcborku przy Al.600-lecia 9 w Więcborku

 1. Analiza kompleksu budynków przy Alei 600 lecia w Więcborku.  Inwentaryzacja i potencjał pod kątem przygotowania dokumentacji w zakresie adaptacji , przebudowy na potrzeby jednostek powiatowych związanych z działalnością społeczną oraz  na rzecz osób niepełnosprawnych.
 2. Zaopiniowanie uchwał w sprawach.

II część godz. 10.00  na sali sesyjnej im. L .Prądzyńskiego w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim.

 1. c) przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2022 roku,
 2. d) wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia na rzecz rozwoju „Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2021-2027”,
 3. e) uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok,
 4. f) uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2028.
 5. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021.

III część godz. 11.00- tylko Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej i  zaproszeni goście  na sali sesyjnej im. L .Prądzyńskiego w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim

 1. Informacja w zakresie  realizacji  zadań  przez  Państwową Powiatową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną oraz  Komendę Powiatową Policji.
 2. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.

6. Zakończenie.                                    

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Bury i Ireneusz Balcer
  data wytworzenia: 2022-03-17
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-03-17 14:38

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji które  odbędzie   się   dnia 24 lutego (czwartek)  2022 r.   godz. 10.00.  Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na platformie Microsoft TEAMS.

Porządek spotkania:

 1. Analiza oraz koszty utworzenia oddziału przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – Dyrekcja SOS-W.
 2. Zaopiniowanie pozostałych uchwał na sesję: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sępoleńskiego oraz zezwolenie na odstąpienie od obowiązku zastosowania drogi przetargowej; uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2022 rok
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie

                          

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-02-21 08:29

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 19 stycznia 2022 r. o godz. 13.30 w trybie zdalnym.

Porządek spotkania:

 1. Ustalenie planu pracy komisji na 2022 r.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów za 2021 rok.
 3. Zaopiniowanie pozostałych uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2022-01-13 13:04
 • zmodyfikował: Anna Kuchna
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-13 14:25

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

              Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji które  odbędzie   się   dnia 16 grudnia  (czwartek)  2021 r.   godz. 0900

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na platformie Microsoft TEAMS.

Porządek spotkania:

 1. Sprawozdania Komisji Budżetu i Finansów za 12 miesięcy 2021 roku
 2. Zaopiniowanie pozostałych uchwał na sesję: zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat na 2022 rok za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu; wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat Sępoleński umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej; wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim; zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2021; uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie

                          

Metryka

 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-12-14 11:27

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

                Przewodniczący Rady Powiatu, zaprasza na wspólne  posiedzenia Komisji stałych , które odbędzie   się   dnia 2 grudnia br.   o godz. 1100  (czwartek) . Posiedzenie odbędzie się na sali sesyjnej im. L. Prądzyńskiego 11a, ul. T. Kościuszki 11 w Sępólnie Kraj. W związku z dynamiczną sytuacją pandemiczną wspólne posiedzenie może  mieć charakter zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na platformie Microsoft TEAMS bądź hybrydowy. O formie posiedzenia zostaniecie Państwo poinformowani przed posiedzeniem.

      Porządek spotkania:                

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2022 r.
 3. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
 4. Zakończenie.                                    

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
  data wytworzenia: 2021-11-25
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-11-25 13:39

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji które  odbędzie   się  dnia 25 listopada (czwartek)  2021 r.   godz. 1200 w  sali sesyjnej im. L. Prądzyńskiego 11a przy ul. T. Kościuszki 11w Sępólnie Krajeńskim .

Porządek spotkania:

 1. Sprawozdanie Zarządu Drogowego w Sępólnie Kr. z wykonanych remontów dróg w roku 2020 i pierwszym półroczu 2021 r. Analiza stanu nawierzchni dróg powiatowych z uwzględnieniem najbardziej zniszczonych odcinków.
 2. Zaopiniowanie  uchwał na sesję: - w sprawie ustalenia opłat na 2021 rok za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, - uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok, - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-11-19 10:31

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza posiedzenie Komisji które  odbędzie   się   dnia 28 października  (czwartek)  2021 r.   godz. 1230 w  biurze rady w Sępólnie Krajeńskim ( pokój nr 62).

Porządek spotkania:

 1. Analiza kosztów funkcjonowania L O w Sępólnie i L O w Więcborku w związku z naborem w roku szkolnym 2021/2022. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2021 r.
 2. Zaopiniowanie pozostałych uchwał na sesję: uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
  data wytworzenia: 2021-10-22
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-10-22 09:54

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza posiedzenie Komisji które  odbędzie   się   dnia 23 września   (czwartek)  2021 r.   godz. 1330 w  biurze rady w Sępólnie Krajeńskim ( pokój nr 62).

       Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego za I półrocze 2021 r.
 2. Zaopiniowanie pozostałych uchwał na sesję:
 3. zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2021,
 4. uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.
 5. Sprawy wniesione
 6. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-09-16 08:24

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

  Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza posiedzenie Komisji które  odbędzie   się   dnia 26 sierpnia  (czwartek)  2021 r.   godz. 830 w  biurze rady w Sępólnie Krajeńskim ( pokój nr 62).

       Porządek spotkania:

 1. Informacja o poniesionych wydatkach w związku z przygotowaniem szkół do nowego roku szkolnego.
 2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2021 r. oraz pozostałych uchwał.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
  data wytworzenia: 2021-08-19
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-08-19 13:29

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza posiedzenie Komisji które  odbędzie   się   dnia 23 czerwca (środa)  2021 r.   godz. 800 w sali sesyjnej 11A im. L. Prądzyńskiego w Sępólnie Krajeńskim

      Porządek spotkania:

 1. Analiza wydatków powiatu związanych z działalnością spółki Novum-Med w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców.
 2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2021 r. i pozostałych uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-06-16 13:02

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu zaprasza na posiedzenie Komisji, ktróre odbędzie się dnia 27 maja 2021 r. o godz. 13.00 w trybie zdalnym.

Porządek spotkania:

 1. Analiza kosztów działanosci PCPR, CADdD z siedzibą w Więcborku, Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie, WTZ w Sępólnie Kraj.  i Domów Pomocy Społecznej.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-05-20 08:11

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji które  odbędzie   się  

dnia 29 kwietnia  2021 r.   godz. 1300 w trybie zdalnym.

      Porządek spotkania:

 1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 2. Przyjęcie raportu o stanie powiatu.
 3. Zaopiniowanie uchwały w sprawach: udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim, zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok, udzielenia dla Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim absolutorium za 2020 rok,  uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.              

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-04-22 09:56

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza posiedzenie Komisji które  odbędzie   się   dnia 25 marca 2021 r.   godz. 0900 w trybie zdalnym.

 Porządek spotkania:

 1. Analiza zadań oraz zasad udzielania dofinansowań osobom niepełnosprawnym , na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz  ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2021 .
 2. Zaopiniowanie uchwały w sprawach: zwiększenia zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pn. "Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie"; ustalenia zasad udzielania dofinansowań osobom niepełnosprawnym oraz uprawnionym podmiotom ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2021r; określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz  ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2021; uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.              

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Balcer
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-03-19 09:56

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza posiedzenie Komisji które  odbędzie   się   dnia 25 lutego 2021 r.   godz. 0800 w trybie zdalnym.

Porządek spotkania:

 1. Informacja Zarządu Powiatu odnośnie otrzymanego wsparcia finansowego i poniesionych kosztach w roku 2021 w związku z przeciwdziałaniem pandemii COVID - 19.
 2. Zaopiniowanie uchwał na sesję: uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
  data wytworzenia: 2021-02-18
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-02-19 11:30

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza posiedzenie Komisji które  odbędzie   się   dnia 28 stycznia 2021 r.   godz. 1000 w trybie zdalnym.

   Porządek spotkania:

 1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2021 rok.
 2. Informacja o wielkości wsparcia finansowego dla podmiotów gospodarczych i społecznych w związku z COVID-19 w roku 2020 – PUP w Sępólnie Kr.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum 3” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych; wyodrębnienia z budżetu Powiatu Sępoleńskiego, środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli; uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok; zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego.
 4. Sprawy wniesione.

      5. Zakończenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Balcer
  data wytworzenia: 2021-01-21
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-01-21 14:23

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 16 grudnia 2020 roku  w trybie zdalnym. 

Porządek spotkania:

 1. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów za 12 miesięcy 2020 r.
 2. Zaopiniowanie uchwał w sprawach: zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat na 2021 rok za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokosci kosztów przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu; zmiany uchwały dotyczącej okreslenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2020;  uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 r.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

   

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
  data wytworzenia: 2020-12-08
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-12-09 08:47

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji

Przewodniczący Rady Powiatu zaprasza na wspólne posiedzenie Komisji stałych, które odbędzie się dnia 2 grudnia br. godz. 10.00 (środa). Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Porzadek spotkania:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2021 r.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
  data wytworzenia: 2020-11-25
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-11-25 10:22
 • zmodyfikował: Anna Kuchna
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-25 10:38

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie siędnia 26 listopada 2020 roku o godz. 14.15 w trybie zdalnym.

Porządek spotkania:

 1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia opłat na 2021 rok za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
  data wytworzenia: 2020-11-18
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-11-19 09:52

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 29 października 2020 r. o godz. 14.15 w trybie zdalnym.

Porządek spotkania:

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2020.
 2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2020 r.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabiltacji Osób Niepełnosprawncyh dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2020.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
  data wytworzenia: 2020-10-19
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-10-22 10:21

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie sie dnia 24 września 2020 r. o godz. 09.00. w trybie zdalnym.

Porządek spotkania:

 1. Sprawozdanie Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj. z wykonanych remontów dróg w roku 2019 i pierwszym półroczu 2020 r. Analiza stanu nawierzchni z uwzględnieniem najbardziej zniszczonych odcinków.
 2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 r.
 3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
  data wytworzenia: 2020-09-16
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-09-16 14:44

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza posiedzenie Komisji które  odbędzie   się  

dnia 18 września 2020 r.   godz. 1500  w trybie zdalnym.

         Porządek spotkania:

 1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Sępoleńskim i Powiatem Nakielskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

      2. Zakończenie.                                   

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Balcer
  data wytworzenia: 2020-09-15
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-09-15 09:51

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budzetu i Finansów Rady Powiatu, zaprasa na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 27 sierpnia 2020 r. o godz. 9.00.

Porządek spotkania:

 1. Informacja o poniesionych wydatkach w zwiazku z przygotowaniem szkół do nowego roku szkolnego.
 2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2020 r.
 3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozyt Finansowej Powiatu Sępoleńskiego.
 4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań, na ktore przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaiemwysokości tych środków na rok 2020.
 5. Sprawy wniesione.
 6. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
  data wytworzenia: 2020-08-20
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-08-24 11:40

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza posiedzenie Komisji, które  odbędzie się

  dnia 24 czerwca  2020 r.   godz. 1130  w biurze Rady Powiatu

      Porządek spotkania:

 1. Analiza wydatków powiatu związanych z działalnością spółki Novum-Med w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców.
 2. Zaopiniowanie uchwał w sprawach:

- uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok

-   zaciągnięcia kredytu długoterminowego

- wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego NOVUM-MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w  Więcborku  prowadzącą  Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego  NZOZ w Więcborku

- zmiany uchwały w sprawie utworzenia mieszkań chronionych oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt   w mieszkaniach  chronionych

     3. Sprawy wniesione.

      4.  Zakończenie.                                   

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
  data wytworzenia: 2020-06-18
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-06-18 10:36

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

     Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza posiedzenie Komisji które  odbędzie   się   trybie zdalnym  dnia 28 maja  2020 r.   godz. 1300  w biurze Rady.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie raportu o stanie powiatu.
 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu.
 4. Analiza kosztów działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, DPS, WTZ Centrum Administracyjnego DDD z siedzibą w Więcborku i  Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie.
 5. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

a)wyodrębnienia z budżetu Powiatu Sępoleńskiego środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

b)uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok,

c) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych  i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

6.  Sprawy wniesione ,wolne wnioski.

7.  Zakończenie.                                    

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
  data wytworzenia: 2020-05-21
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-05-21 09:57

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na wspólne posiedzenie Komisji z Komisja zdrowia i Pomocy Społecznej , które  odbędzie   się   trybie zdalnym  dnia 20 kwietnia  2020 r.   godz. 1300  w biurze Rady.

Porządek spotkania:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie  przyjęcia programu postępowania naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2020 – 2022.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  ustalenia zasad udzielania dofinansowań osobom niepełnosprawnym oraz  uprawnionym podmiotom ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 r.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz  ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2020 r.

       4.  Sprawy wniesione ,wolne wnioski.

       5.  Zakończenie.                                    

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
  data wytworzenia: 2020-04-17
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-04-17 12:48

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

         Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia  27 marca  2020 r.(piątek )   godz. 13.30 w  na sali sesyjnej.

       Porządek spotkania:

 1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 r.
 2. Sprawy wniesione.
 3. Zakończenie.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

         Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia  21 lutego   2020 r.(piątek )   godz. 11.30 w  biurze rady .

       Porządek spotkania:

 1. Analiza kosztów działalności internatu przy CKZiU w Więcborku
 2. Zaopiniowanie pozostałych uchwał na sesję. 
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-02-14 13:15

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

         Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia  30 stycznia  2020 r.(czwartek)   godz. 11.00 w  biurze rady .

                   Porządek spotkania:

 1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2020 rok.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów na 2019 rok.
 3. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję:

- wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sępoleńskiego oraz zezwolenia na odstąpienie od obowiązku zastosowania drogi przetargowej.,

- zwiększenia zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pn.:”Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie”, ”, 

       4. Sprawy wniesione.

        5. Zakończenie.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Balcer
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-01-22 14:23

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Rady Powiatu, zaprasza na wspólne posiedzenie Komisji stałych, które odbędzie się dnia 20 stycznia 2020 r. godz. 15.30 (poniedziałek) w sali L. Prądzyńskiego w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Jubileuszu 100-lecia utworzenia Powiatu Sępoleńskiego.

2. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

3. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2020-01-14 08:05

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

         Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia  28 listopada  2019 r.(czwartek)   godz. 12.00 w  biurze rady .

 Porządek spotkania:

1. Zaopiniowanie Uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały dot. określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób          Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2019,

b) ustalenia opłat na 2020 rok za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,

c) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sępoleńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sępoleński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

d) wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat Sępoleński umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej

e) uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 r.

2. Sprawy wniesione.

3. Zakończenie.

 

                                  

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Balcer
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-12-13 08:53

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

              Przewodniczący Rady Powiatu, zaprasza na wspólne  posiedzenia Komisji stałych , które  odbędzie   się   dnia 5 grudnia (czwartek)  2019 r.   godz. 1200  w biurze Rady

                   Porządek spotkania:

                  

                   I część godz. 12.00

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r.
 2. .Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

                  II część spotkania 14.30

      3. Przedstawienie opinii do projektu budżetu i WPF poszczególnych komisji. 

      4. Sformułowanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu

      5. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.

      6. Zakończenie.                                    

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-11-26 14:48

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

  

Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenia Komisji, które  odbędzie   się   dnia  24 października  2019 r.(czwartek)   godz. 8.30 w  biurze rady .

   Porządek spotkania:

       1.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2018 r.

       2.Zaopiniowanie uchwał w sprawach:

 1. uchwalenia zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego,
 2. uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 r.
 1. Sprawy wniesione.
 2. Zakończenie.

 

 

     

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-10-18 10:52

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

              Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 26 września 2019 r. (czwartek) o godz. 12.00 w biurze rady.

Porządek spotkania:

1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sęp0leńskiego za I półrocze 2019 r.

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawach:

a) zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2019

b) uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sępoleńskiego

c) uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 r.

3. Sprawy wniesione.

4. Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-09-19 14:21

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 29 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godz. 9.00 w biurze rady.

 

Porządek spotkania:

 1. Informacja o poniesionych wydatkach w związku z przygotowaniem szkół do nowego roku szkolnego.
 2. Zaopiniowanie uchwały w sprawach:
 3. przyjęcia regulaminu udzielenia dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych, dla których powiat sępoleński jest organem prowadzącym oraz ustalenia planu dofinansowania form sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli wraz z określeniem maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w 2019 r.
  1. wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Sępoleńskim i Powiatem Człuchowskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-08-26 09:43

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Rady Powiatu, zaprasza na wspólne  posiedzenia Komisji Infrastruktury i Gospodarki z Komisja Budżetu i Finansów , które odbędzie się dnia 07.08.2019 r. ( środa)  o godz. 15.00 na sali im. L. Prądzyńskiego  w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach :

a) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sępoleńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat sępoleński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

b) wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat Sępoleński umowy o oświadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej,

c) uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego  na 2019 r. ,

d) uchwalania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego.

2. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.

3. Zakończenie.                                    

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
  data wytworzenia: 2019-07-31
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2019-08-01 11:30

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

         Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia

 27 czerwca  2019 r.(czwartek)   godz. 9.00 w  biurze rady .

                   Porządek spotkania:

                                      

 1. Analiza wydatków powiatu związanych z działalnością spółki Novum-Med w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców.
 2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2019r. i pozostałych uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.                                                         

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-06-19 14:33

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

         Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia  23 maja  2019 r.(czwartek)   godz. 9.00 w  biurze rady .

                   Porządek spotkania:

                                      

 1. Analiza kosztów działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów dziecka i Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję:

a)   zwiększenia zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pn: „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie”,

b)   zwiększenia zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pn: „Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie”,

 1. Sprawy wniesione.

        4.    Zakończenie.                                                        

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-05-16 09:50

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia  25 kwietnia 2019 r. (czwartek)   godz. 9:00 w  biurze rady.

Porządek spotkania:                  

 1. Przyjęcie Raportu o stanie Powiatu Sępoleńskiego w 2018 r.
 2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.                                                         

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
  data wytworzenia: 2019-04-16
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2019-04-16 10:35

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Rady Powiatu, zaprasza na wspólne posiedzenia Komisji stałych , które odbędzie się dnia 27 lutego 2019 r. godz. 15.00 (środa) w sali im. L. Prądzyńskiego w Sępólnie Krajeńskim.


Porządek spotkania:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu postępowania naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2019-2021
2. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
3. Zakończenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-02-26 10:20

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

         Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia  21 lutego 2019 r.(czwartek)   godz. 11.00 w  biurze rady .

                   Porządek spotkania:

                                      

 1. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy dotycząca wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na aktywizację bezrobotnych w roku 2018.
 2. Sprawy wniesione.

4.    Zakończenie.                                                        

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Balcer
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-02-20 14:16

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

         Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia  21 lutego 2019 r.(czwartek)   godz. 11.00 w  biurze rady .

                   Porządek spotkania:

                                      

 1. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy dotycząca wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na aktywizację bezrobotnych w roku 2018.
 2. Sprawy wniesione.

       4. Zakończenie.                                                        

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Balcer
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-02-13 12:49

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

         Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia  25 stycznia  2019 r.(piątek )   godz. 08.00 w  biurze rady .

                   Porządek spotkania:

                                      

 

 1.  Przedstawienie Informacji   Starosty     Sępoleńskiego    z   działalności Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zatwierdzenia planu Komisji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim  na 2019 r.,
 2. delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego.             

 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

 4.  Zakończenie.                                                        

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Balcer
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2019-01-16 13:38

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

              Przewodniczący Rady Powiatu, zaprasza na wspólne  posiedzenia Komisji stałych , które  odbędzie   się   dnia 12 grudnia 2018 r.   godz. 1400  (środa) w sali im. L. Prądzyńskiego  w Sępólnie Krajeńskim.

                   Porządek spotkania:

                  

                   I część godz. 14.00

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r.
 2. .Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027.

II część spotkania

 1.  Przedstawienie opinii do projektu budżetu i WPF poszczególnych komisji. 

4. Sformułowanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu

5. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.

6. Zakończenie.                                    

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-12-12 07:55

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

         Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia  3 grudnia  2018r.(poniedziałek )   godz. 09.00 w  biurze rady .

                   Porządek spotkania:

                                      

 

 1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
 2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego,
 3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
 4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 5. Zaopiniowanie pozostałych uchwał.                                                              
 6. Sprawy wniesione.
 7. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Balcer
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-11-28 12:32
 • zmodyfikował: Anna Kuchna
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-28 12:39

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

         Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia  16 listopada  2018r.(piątek )   godz. 13.00 w  biurze rady .

                   Porządek spotkania:

                                      

 1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2018,
 2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego,
 4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.                                                                   
 5. Sprawy wniesione.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-11-13 14:39

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

         Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia  17 października 2018r.(środa)   godz. 14.00 w  gabinecie Starosty. .

                   Porządek spotkania:

                                      

 

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2017.
 2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2018r.i pozostałych uchwał na sesję.
 3. Przygotowanie sprawozdania Komisji Budżetu i Finansów za 10 miesięcy 2018 roku.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-10-12 12:15

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

         Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 27 września 2018r. czwartek)   godz. 14.00 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

                   Porządek spotkania:

                                      

 

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego za I półrocze 2018r.
 2. Zaopiniowanie pozostałych uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-09-21 08:42

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

         Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 29 sierpnia 2018r. (środa)   godz. 14.00 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

                   Porządek spotkania:

                                      

 

 1. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych w zakresie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.
 2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2018r.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-08-22 13:54

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 30 lipca 2018r. (poniedziałek) godz. 09:00 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
Porządek spotkania:

 1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2018r.
 2. Sprawy wniesione.
 3. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński
  data wytworzenia: 2018-07-24
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2018-07-24 13:01

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

         Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 28 czerwca 2018r. (czwartek)   godz. 14.00 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

                   Porządek spotkania:

       1. Analiza wydatków powiatu związanych z działalnością spółki Novum-Med w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców.

       2.Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2018r. i pozostałych uchwał na sesję.

      3.Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

      4. Sprawy wniesione.

       5.Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-06-21 15:08

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

         Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 24. maja 2018r. (czwartek)   godz. 14.00 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

                   Porządek spotkania:

 1. Analiza kosztów działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów dziecka i Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione.

                    4. Zakończenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-05-24 12:38

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

         Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 26 kwietnia 2018r. (czwartek)   godz. 14.00 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

                   Porządek spotkania:

 1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu.
 3. Zaopiniowanie pozostałych uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-04-27 08:27

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

         Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 22 marca 2018r. (czwartek)   godz. 14.00 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

                   Porządek spotkania:

 

 1. Informacja w zakresie realizacji zadań przez Państwową Powiatową Straż Pożarną, OSP oraz Komendę Powiatową Policji.
 2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2018r. i pozostałych uchwał na sesję.
 3. Zaopiniowanie pozostałych uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-03-12 14:28

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 25 stycznia 2017 r. (czwartek) godz. 13.30 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

Porządek spotkania:

1. Przyjęcie informacji Starosty Sępoleńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

2. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2018 r.

3. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję.

4. Sprawy wniesione.

5. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-01-22 14:04

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się

dnia 27 grudnia 2017 r. godz. 14.00 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

 

Porządek spotkania:

1. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów za rok 2017.

2. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję.

3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

4 Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2018-01-22 13:57

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

         Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia  4 grudnia 2017 r. (poniedziałek)   godz. 15.00 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

                   Porządek spotkania:

 

 1. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję.
 2. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

                      

                                                                                                                  Przewodniczący  Komisji

 

                                                                                                                         Piotr Kamiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2017-11-30 09:43

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

        Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 13 grudnia 2017 r.   godz. 1400  (środa) w sali im. L. Prądzyńskiego  w Sępólnie Krajeńskim.

                   Porządek spotkania:

                    I część godz. 14.00

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
 2. .Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027.

                   II część spotkania

 1.  Przedstawienie opinii do projektu budżetu i WPF poszczególnych komisji. 

       4. Sformułowanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu

       5. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.

       6. Zakończenie.                                    

                                                                                                                  Przewodniczący  Komisji

 

                                                                                                                            Piotr Kamiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2017-11-27 08:48

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

         Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia  23. listopada 2017 r. (czwartek)   godz. 13 30w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

                   Porządek spotkania:

 1. Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych w zakresie sportu, turystyki i organizacji pozarządowych.
 2. Informacja o realizacji Strategii Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj. w zakresie wykorzystania środków budżetowych na inwestycje drogowe.
 4. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję.
 5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

                                                                                                                   Przewodniczący  Komisji 

 

                                                                                                                          Piotr Kamiński

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2017-11-17 07:55

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 26. października 2017 r. (czwartek)   godz. 1400w  sali im. L. Prądzyńskiego 11A

                   Porządek spotkania:

 

 1. Monitoring sytuacji finansowej w szkołach będących pod nadzorem Powiatu.
 2. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie                      

                                                                                                                               Przewodniczący  Komisji

 

                                                                                                                                     Piotr Kamiński

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2017-10-19 10:54

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

 

                       Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 28.września  2017 r. (czwartek)   godz. 1400 w  biurze Rady Powiatu w Sępólno Kraj.

                   Porządek spotkania:

 

1.       Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego w I półroczu 2017r.

2.       Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję.

3.       Sprawy wniesione, wolne wnioski.

4.         Zakończenie                       

                                                                                                                              Przewodniczący  Komisji

 

                                                                                                                                        Piotr Kamiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2017-09-19 13:22
 • zmodyfikował: Anna Kuchna
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-19 15:39

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się  dnia 24 sierpnia 2017 r. (czwartek)   godz. 14: 00 w  biurze Rady Powiatu w , Sępólno Kraj.

Porządek spotkania:

 1. Informacja na temat wykorzystania środków finansowych w zakresie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.
 2. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 4. Zakończenie                      

Przewodniczący  Komisji

Piotr Kamiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński
  data wytworzenia: 2017-08-18
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2017-08-18 12:34

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

           Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 21 czerwca 2017 r. (środa) godz. 14:00 w biurze Rady Powiatu w , Sępólno Kraj.


Porządek spotkania:
1. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego. Analiza wydatków powiatu związanych z działalnością spółki Novum-Med w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców.
2. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję.
3. Sprawy wniesione, wolne wnioski
4. Zakończenie


Przewodniczący Komisji
Piotr Kamiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński
  data wytworzenia: 2017-06-13
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2017-06-16 09:07

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

                       Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 27 kwietnia  2017 r. (czwartek)   godz. 1330 w  biurze rady.

 Porządek spotkania:

 1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu.
 3. Przyjęcie informacji na temat kosztów zimowego utrzymania dróg.
 4. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję.
 5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 6. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję.
 7. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 8. Zakończenie                      

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Piotr Kamiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński
  data wytworzenia: 2017-04-19
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2017-04-21 08:59

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

                       Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 30 marca  2017 r.   godz. 1330 w biurze Rady Powiatu.

 Porządek spotkania:

 1. Informacja w zakresie realizacji zadań przez Państwową Powiatową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną oraz Komendę Powiatową Policji.
 2. Informacja na temat działalności organizacji i stowarzyszeń w roku 2016.
 3. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

                                         Przewodniczący  Komisji

                                                                          Piotr Kamiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński
  data wytworzenia: 2017-03-21
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2017-03-22 08:49

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

        Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 23 lutego 2017 r.   godz. 1330 w biurze Rady Powiatu.

Porządek spotkania:

 1. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji na rynku pracy z uwzględnieniem zatrudnienia obcokrajowców na terenie powiatu sępoleńskiego.
 2. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowej Rady Zatrudnienia.
 3. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Piotr Kamiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński
  data wytworzenia: 2017-02-15
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2017-02-16 10:32

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

     Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 26 stycznia 2017 r. godz. 13:30 w biurze Rady Powiatu.
Porządek spotkania:
1. Przyjęcie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii o zagrożeniach występujących na terenie powiatu sępoleńskiego.
2. Omówienie i zaopiniowanie uchwał w sprawie zmian organizacji szkół.
3. Ustalenie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2017 rok.
4. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję.
5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
6. Zakończenie.


Przewodniczący Komisji
Piotr Kamiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński
  data wytworzenia: 2017-01-19
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2017-01-19 13:20

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

         Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 5 grudnia 2016 r.   godz. 1400  (poniedziałek) w sali im. L. Prądzyńskiego  w Sępólnie Krajeńskim.

  Porządek spotkania:           

  I część godz. 14.00

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r.
 2. .Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.

II część spotkania

 1. Przedstawienie opinii do projektu budżetu i WPF poszczególnych komisji.

4. Sformułowanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu

5. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.

6. Zakończenie.                                    

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Piotr Kamiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński
  data wytworzenia: 2016-11-28
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-11-29 14:24

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

     Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 24 listopada  2016 r.   godz. 1400 w biurze Rady Powiatu.

Porządek spotkania:

 1. Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych w zakresie sportu, turystyki i organizacji pozarządowych.

 2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2016r.

 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

 4. Sprawy wniesione.

 5. Zakończenie

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Piotr Kamiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński
  data wytworzenia: 2016-11-16
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-11-18 07:34

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

  Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 27 października 2016 r. godz. 1300 w biurze Rady Powiatu.


Porządek spotkania:
1. Analiza planów budżetowych na 2017 r.
2. Analiza sprawozdania z działalności Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj. w zakresie wykorzystania środków budżetowych na inwestycje drogowe.
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2016r.
4. Sprawy wniesione.
5. Zakończenie

 


Przewodniczący Komisji
Piotr Kamiński
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński
  data wytworzenia: 2016-10-20
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-10-20 10:18

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

  Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 29 września  2016 r.   godz. 1300 w biurze Rady Powiatu.

 Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego za I półrocze 2016r.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie

 

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Piotr Kamiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński
  data wytworzenia: 2016-08-17
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-09-20 09:34

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

         Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 25 sierpnia  2016 r.   godz. 1400 w biurze Rady Powiatu.

  Porządek spotkania:

 1. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych w zakresie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego. Podsumowanie 2-letniej pracy ekipy remontowej.                                    
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
 3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2016r.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Piotr Kamiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński
  data wytworzenia: 2016-08-17
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-08-19 11:27

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

       Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 22 lipca 2016 r. godz. 14:00 w biurze Rady Powiatu.


Porządek spotkania:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2016r.
3. Sprawy wniesione.

Przewodniczący Komisji
Piotr Kamiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński
  data wytworzenia: 2016-07-18
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-07-19 11:18

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

  Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 16 czerwca  2016 r.   godz. 1300 w biurze Rady Powiatu.

 Porządek spotkania:

 1. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych i  stowarzyszeń działających na terenie powiatu za rok 2015 i bieżący.
 2. Analiza wydatków powiatu związanych z działalnością spółki Novum-Med w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców.
 3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2016r.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie

        

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Piotr Kamiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński
  data wytworzenia: 2016-06-09
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-06-10 08:04

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

         Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 23 maja 2016 r.   godz. 1300 w sali sesyjnej im. L. Prądzyńskiego.

Porządek spotkania:

 1. Koncepcja przekształcenia placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu sępoleńskiego.
 2. Analiza kosztów działalności domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów dziecka, PCPR i Warsztatu Terapii Zajęciowej.
 3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2016r.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie                           

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Piotr Kamiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-05-16 12:36

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

  Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 28 kwietnia 2016 r.   godz. 1300 w biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:

 1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu.
 3. Przyjęcie informacji na temat kosztów zimowego utrzymania dróg.
 4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2016r.
 5. Sprawy wniesione.
 6. Zakończenie.

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Piotr Kamiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński
  data wytworzenia: 2016-04-20
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-04-21 11:10

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

  Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 24 marca 2016 r.   godz. 1300 w biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:

 1. Informacja w zakresie realizacji zadań przez Państwową Powiatową Straż Pożarną.
 2. Informacja na temat funkcjonowania Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.
 3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2016r.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Piotr Kamiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński
  data wytworzenia: 2016-03-16
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-03-18 07:54

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

     Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 25 lutego 2016 r.   godz. 1300 w biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

 Porządek spotkania:

 1. Informacja dotycząca działalności Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w 2015 roku.
 2. Omówienie i zaopiniowanie uchwał w sprawie zmian w organizacji szkół.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
 5. Zakończenie.

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Piotr Kamiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński
  data wytworzenia: 2016-02-15
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-02-19 09:39

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

        Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 28 stycznia 2016 r. godz. 13:00 w biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.


Porządek spotkania:
1. Sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2015.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 rok.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
5. Zakończenie.


Przewodniczący Komisji


Piotr Kamiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński
  data wytworzenia: 2016-01-19
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2016-01-22 09:37

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 28 grudnia  2015 r.   godz. 1300 w biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:

 1. Zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu .

2. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetu na 2016 r.

3. Przygotowanie sprawozdania  z działalności Komisji za 2015 rok.

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.

5. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

6. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.

7. Zakończenie.

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Piotr Kamiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński
  data wytworzenia: 2015-12-15
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-12-22 07:36

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

  Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 26 listopada 2015 r. godz. 13:00 w biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.


Porządek spotkania:
1. Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych w zakresie sportu, turystyki, promocji i organizacji pozarządowych.
2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
3. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
4. Zakończenie.


Przewodniczący Komisji
Piotr Kamiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński
  data wytworzenia: 2015-11-19
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-11-23 11:33

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

 Komisja Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 29 października 2015 r.   godz. 1300 w biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

  Porządek spotkania:

    1. Informacja o realizacji budżetu i zadań oświatowych za rok szkolny 2014-2015.

    2. Analiza wykorzystania środków budżetowych na inwestycje drogowe za 2014 rok.

3. Realizacja wspólnych przedsięwzięć powiatu i gmin w zakresie robót drogowych.

4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

6. Zakończenie.

             Przewodniczący  Komisji

                                                                          Piotr Kamiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Piotr Kamiński
  data wytworzenia: 2015-10-21
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-10-22 12:10

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

  Komisja Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które  odbędzie   się   dnia 24 września 2015 r.   godz. 1300 w biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2015 roku.

2. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.

3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

4. Zakończenie.

             Przewodniczący  Komisji

                                                                        Piotr Kamiński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Pzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Piotr Kamiński
  data wytworzenia: 2015-09-14
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-09-14 14:08

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

        Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 27 sierpnia godz. 13:00 w biurze rady w Sępólnie Krajeńskim.


Porządek spotkania:
1. Analiza wydatków związanych z działalnością szpitala powiatowego.
2. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych w zakresie oświaty za I półrocze 2015 roku.
3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
4. Sprawy wniesione ,wolne wnioski.
5. Zakończenie.

 

    Przewodnicząca Komisji

                                                                             Zofia Krzemińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2015-08-13
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-08-20 09:12

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

          Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które    odbędzie     się      dnia     29 czerwca (poniedziałek  )   o   godz. 13 00    w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

1. Informacja o wykorzystaniu  środków finansowych przeznaczonych na działalność organizacji pozarządowych i stowarzyszeń za 2014 rok.

2. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych w zakresie gospodarki leśnej.

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2015 roku.

4. Sprawy wniesione.    

5. Zakończenie

                        

                                                                     Przewodnicząca Komisji

                                                                             Zofia Krzemińska


 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2015-06-22
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-06-24 10:55

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

    Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które  odbędzie  siędnia  28 maja (czwartek )   o   godz .13 00    w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

 1. Analiza planowanych wydatków pomocy społecznej realizowanych przez PCPR oraz planu potrzeb.
 2. Analiza wydatków z realizacji zadań PZdsON.
 3. Analiza wydatków domów pomocy, placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka.
 4. Nakłady na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.
 6. Sprawy wniesione.

                                                                                                                                                                                                                                      Przewodnicząca Komisji

                                                                             Zofia Krzemińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2015-05-22
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-05-22 10:41

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

      Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które  odbędzie  się      dnia  23 kwietnia (czwartek )   o   godz .13 00    w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym.
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
3. Przyjęcie informacji na temat kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych.
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2015 roku.
5. Sprawy wniesione.
6. Zakończenie.

                                                                                                                                                                                           Przewodnicząca Komisji

                                                                             Zofia Krzemińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2015-04-14
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-04-14 12:03

Posiedzenie stałych komisji Rady Powiatu

   Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenia komisji :Komisji   Zdrowia  i Pomocy  Społecznej  Rady Powiatu, Komisji Edukacji, Kultury, Komisji Infrastruktury i Gospodarki, Komisji Budżetu i Finansów  które  odbędzie   się   dnia 13 marca  ( piątek ) o godz. 1400 w sali sesyjnej 11 aim. L. Prądzyńskiego w Sępólnie Kraj.

 Porządek spotkania:

 1. Zaopiniowanie Programu Postępowania Naprawczego dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2015-2017
 2. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Chart
  data wytworzenia: 2015-03-10
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-03-11 12:36

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

      Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które  odbędzie  się      dnia     26 lutego (czwartek )   o   godz .13 00    w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

 1. Realizacja dochodów i wydatków w zadaniach Powiatowego Urzędu Pracy.                               
 2. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji projektów finansowanych ze   środków UE i środków zewnętrznych.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

                                              Przewodnicząca Komisji

                                                                             Zofia Krzemińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2015-02-16
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-02-20 08:55

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

     Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które odbędzie się dnia 29 stycznia  (czwartek)  o godz. 13:00 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
 

W porządku posiedzenia przewiduje się:

1. Przyjęcie sprawozdania Starosty Sępoleńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa Obywateli  i Porządku Publicznego.

2. Opracowanie i przyjęcie planu pracy komisji.

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Powiatu.

4. Sprawy wniesione.

5. Zakończenie.

                                              Przewodnicząca Komisji

                                                                             Zofia Krzemińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2015-01-21
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2015-01-23 09:45

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

    Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które odbędzie się dnia 11 grudnia (czwartek)  o godz. 9:00 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

I część godz.  900

 1. Zaopiniowanie  projektu  budżetu Powiatu na 2015 r.
 2. Zatwierdzenie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2015-2027.
 3. Sprawy wniesione , wolne wnioski

II część godz. 1100

 1. Spotkanie z Przewodniczącymi Komisji Stałych Rady Powiatu w sprawie wniosków do budżetu.
 2. Zakończenie.

                                              Przewodnicząca Komisji

                                                                             Zofia Krzemińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Zofia Krzemińska
  data wytworzenia: 2014-12-03
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2014-12-09 09:07

 

IV KADENCJA


 

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które odbędzie się dnia 28 października (wtorek )  o godz . 1300 w pokoju nr 62 biura Rady Powiatu.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

 1. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych na realizację inwestycji w zakresie oświaty w roku 2014.
 2. Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie zmian w budżecie roku 2014.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji

                                                                           Kazimierz Fiałkowski

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które odbędzie się dnia 28 października (wtorek )  o godz . 1300 w pokoju nr 62 biura Rady Powiatu.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

 1. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych na realizację inwestycji w zakresie oświaty w roku 2014.
 2. Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie zmian w budżecie roku 2014.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji

                                                                           Kazimierz Fiałkowski

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które odbędzie się dnia 28 października (wtorek )  o godz . 1300 w pokoju nr 62 biura Rady Powiatu.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

 1. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych na realizację inwestycji w zakresie oświaty w roku 2014.
 2. Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie zmian w budżecie roku 2014.
 3. Sprawy wniesione.
 4. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji

                                                                           Kazimierz Fiałkowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Kazimierz Fiałkowski
  data wytworzenia: 2014-10-23
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2014-10-30 10:37
 • zmodyfikował: Monika Wojtalewicz
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-26 14:25

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które odbędzie się dnia 23 września (wtorek )  o godz . 1200 w pokoju nr 62 biura Rady Powiatu.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

 1. Informacja o zabezpieczeniu środków  finansowych na akcję zimową dróg powiatowych.
 2.  Przyjęcie informacji o wykorzystaniu budżetu w I półroczu za rok 2014.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały o zmianę budżetu w roku 2014.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji

                                                                           Kazimierz Fiałkowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Kazimierz Fiałkowski
  data wytworzenia: 2014-09-15
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2014-09-16 10:20

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  która odbędzie się   dnia  26 sierpnia 2014 r. (wtorek )  o godz . 12:30  w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

 1. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych za rok 2014 w zakresie oświaty za I półrocze.
 2. Informacja o realizacji inwestycji drogowych przez Zarząd Drogowy w Sępólnie Kraj.
 3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie za rok 2014.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

                                              Przewodniczący Komisji

                                                                           Kazimierz Fiałkowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Kazimierz Fiałkowski
  data wytworzenia: 2014-08-19
 • opublikował: Krystian Pyrc
  data publikacji: 2014-08-19 19:00

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

    Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które odbędzie się dnia  24 czerwca (wtorek )   o godz. 12:00  w sali im. L. Prądzyńskiego nr 11A w Sępólnie Krajeńskim.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

 1. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych przeznaczonych w budżecie w roku 2014 na działalność organizacji i stowarzyszeń oraz kultury fizycznej i sportu.
 2. Zaopiniowanie uchwał na sesję.
 3. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych w zakresie gospodarki leśnej.
 4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2014.
 5. Sprawy wniesione.
 6. Zakończenie.

                                              Przewodniczący Komisji

                                                                           Kazimierz Fiałkowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Kazimierz Fiałkowski
  data wytworzenia: 2014-06-13
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2014-06-17 07:44

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które odbędzie się   dnia 27 maja 2014 r. (wtorek )  o godz . 13 00 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

1. Informacja o wykorzystaniu środków  finansowych za 4 miesiące roku 2014 w szeroko pojętej działalności PCPR.
2. Zaopiniowanie uchwał na sesję.
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie roku 2014.
4. Sprawy wniesione.
5. Zakończenie.

                                              Przewodniczący Komisji

                                                                           Kazimierz Fiałkowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Kazimierz Fiałkowski
  data wytworzenia: 2014-05-19
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2014-05-19 13:18

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

 

   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które odbędzie się   dnia 29 kwietnia 2014 r. (wtorek) o godzinie 12:00 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

 1. Zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.
 3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie roku 2014.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                           Kazimierz Fiałkowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Kazimierz Fiałkowski
  data wytworzenia: 2014-04-22
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2014-04-23 07:43

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które odbędzie się   dnia 25 marca 2014 r. (wtorek) o godzinie 13:00 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

 1. Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych za rok 2013 i I kwartał roku 2014 przez Państwowa Powiatową Straż Pożarną
 2. Zaopiniowanie uchwał na sesję.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2014.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                           Kazimierz Fiałkowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Kazimierz Fiałkowski
  data wytworzenia: 2014-03-18
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2014-03-18 11:41

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które odbędzie się   dnia 25 lutego 2014 r. (wtorek) o godzinie 13:00 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

 1. Zaopiniowanie uchwał oświatowych związanych ze zmianami w budżecie.
 2. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych za 2013 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  zmian w budżecie na roku 2014.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                           Kazimierz Fiałkowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Kazimierz Fiałkowski
  data wytworzenia: 2014-02-18
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2014-02-19 08:19

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które odbędzie się   dnia 28 stycznia 2014 r. (wtorek) o godzinie 12:00 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

 1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji.
 2. Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie  budżetu Powiat na 2014 r.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2014-2027.
 4. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych na realizacje inwestycji szpitala powiatowego za rok 2013.
 5. Sprawy wniesione.
 6. Zakończenie.

                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                           Kazimierz Fiałkowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Kazimierz Fiałkowski
  data wytworzenia: 2014-01-21
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2014-01-27 10:13

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które odbędzie się   dnia  17 grudnia 2013 r. (wtorek) o godzinie 12:00 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia przewiduje się:
I część godz.  1200

 1. Zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2014.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetu na rok 2014.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2013.
 4. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

II część godz. 1300

 1. Spotkanie z Przewodniczącymi Komisji Stałych Rady Powiatu w sprawie wniosków do budżetu.
 2. Zakończenie.

                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                           Kazimierz Fiałkowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Kazimierz Fiałkowski
  data wytworzenia: 2013-12-11
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-12-12 13:17

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

   Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu, które    odbędzie się      dnia     4 grudnia   2013 r.  (środa )   o   godz . 10:00    w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

I część godz.  1000

 1. Zaopiniowanie  projektu  budżetu Powiatu na 2014 r.
 2. Zatwierdzenie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2014-2027.
 3. Sprawy wniesione , wolne wnioski.

II część godz. 1200

 1. Spotkanie z Przewodniczącymi Komisji Stałych Rady Powiatu w sprawie wniosków do budżetu.
 2. Zakończenie.                                               

                                              Przewodniczący Komisji

                                                                           Kazimierz Fiałkowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Kazimierz Fiałkowski
  data wytworzenia: 2013-11-26
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-11-26 12:31
 • zmodyfikował: Monika Wojtalewicz
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-12 13:06

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

      Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które odbędzie się   dnia 25 listopada 2013 r. (poniedziałek) o godzinie 14:30 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

 1. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych na realizację inwestycji „Szpital Powiatowy”.
 2. Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych w zakresie kultury fizycznej, sportu, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.
 3. Zmiany w budżecie na rok 2013.
 4. Zaopiniowanie uchwał na sesję.
 5. Sprawy wniesione.
 6. Zakończenie.

 

                                              Przewodniczący Komisji

                                                                           Kazimierz Fiałkowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Kazimierz Fiałkowski
  data wytworzenia: 2013-11-15
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-11-18 12:30

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które odbędzie się   dnia   29 października 2013 r. (wtorek) o godzinie 13:00 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

 1. Informacja o dochodach uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie powiatu.
 2. Informacja o zabezpieczeniu środków  finansowych na akcje zimową dróg powiatowych.
 3. Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych na zakup sprzętu dla Zarządu Drogowego.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały o zmianie budżetu na rok 2013.
 5. Sprawy wniesione.
 6. Zakończenie.

                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                           Kazimierz Fiałkowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Kazimierz Fiałkowski
  data wytworzenia: 2013-10-22
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-10-22 13:23

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu, które odbędzie się dnia 24 września 2013 r. (wtorek) o godz. 13:00 w biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

 1. Przyjęcie  informacji o  wykonaniu budżetu w I półroczu 2013 roku.
 2. Informacja o wydatkach związanych z obsługą długu publicznego za 2013 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały o zmianie budżetu w 2013 r.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji

Kazimierz Fiałkowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Kazimierz Fiałkowski
  data wytworzenia: 2013-09-17
 • opublikował: Małgorzata Mierzyńska
  data publikacji: 2013-09-17 13:32

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

        Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które odbędzie się   dnia 27 sierpnia 2013 r.  (wtorek )  o godz. 13:00 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

 1. Informacja o wydatkach budżetowych w zakresie zadań oświatowych za okres siedmiu miesięcy 2013 roku.
 2. Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych na inwestycje drogowe za rok 2013. 
 3. Zaopiniowanie uchwały o  zmianie budżetu za rok 2013.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

 

                                              Przewodniczący Komisji

                                                                           Kazimierz Fiałkowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Kazimierz Fiałkowski
  data wytworzenia: 2013-08-20
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-08-20 14:11

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

        Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które odbędzie się   dnia  25 czerwca  2013 r.  (wtorek ) o godz. 13:00 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

 1. Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych w zakresie gospodarki leśnej, prac geodezyjnych za rok 2013.
 2. Zaopiniowanie uchwał na sesję.
 3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2013.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

                                              Przewodniczący Komisji

                                                                           Kazimierz Fiałkowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Kazimierz Fiałkowski
  data wytworzenia: 2013-06-18
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-06-18 14:43

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

        Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które odbędzie się   dnia 28 maja 2013 r.  (wtorek )  o godz. 10:00 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

 1. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2013.
 2. Zaopiniowanie uchwał na sesję.
 3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie roku 2013.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

                                              Przewodniczący Komisji

                                                           Kazimierz Fiałkowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Kazimierz Fiałkowski
  data wytworzenia: 2013-05-15
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-05-21 12:55

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

          Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które odbędzie się   dnia 23 kwietnia 2013 r.  (wtorek )  o godz . 13 00 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

  

W porządku posiedzenia przewiduje się:

 1. Informacja o realizacji roszczeń skierowanych przez powiat  wobec ubezpieczycieli
 2. Zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2012 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej
 3. Zaopiniowanie uchwał na sesję.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji

                                                            Kazimierz Fiałkowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Kazimierz Fiałkowski
  data wytworzenia: 2013-04-15
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-04-16 07:26
 • zmodyfikował: Monika Wojtalewicz
  ostatnia modyfikacja: 2013-04-18 07:47

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

          Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które odbędzie się  dnia 26 marca  2013 r.  (wtorek )  o godz . 13:00 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

 1. Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych w zakresie akcji zimowej 2012-2013.
 2. Zaopiniowanie uchwał na sesję.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2013.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Komisji

                                                            Kazimierz Fiałkowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Kazimierz Fiałkowski
  data wytworzenia: 2013-03-19
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-03-20 12:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-20 12:59

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

         Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów   Rady    Powiatu,  które odbędzie się   dnia 26 lutego  2013 r.  (wtorek )  o godz. 13:00 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

 1. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych za 2012 rok.
 2. Zaopiniowanie uchwał na sesję.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmian w budżecie na roku 2013.
 4. Sprawy wniesione.
 5. Zakończenie.

                                              Przewodniczący Komisji

                                                                           Kazimierz Fiałkowski

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Kazimierz Fiałkowski
  data wytworzenia: 2013-02-19
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-02-20 08:06
 • zmodyfikował: Monika Wojtalewicz
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-20 13:06

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów  Rady Powiatu,  które odbędzie się   dnia   29 stycznia  2013 r.  (wtorek )  o godz . 13:00 w  biurze Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

W porządku posiedzenia przewiduje się:

 1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy komisji.
 2. Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych na działalność w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 3. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych na realizację inwestycji szpitala powiatowego w roku 2012.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2013.
 5. Sprawy wniesione.
 6. Zakończenie.

 

                                              Przewodniczący Komisji

                                                                           Kazimierz Fiałkowski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Kazimierz Fiałkowski
  data wytworzenia: 2013-01-22
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-01-22 11:29

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i  Finansów   Rady Powiatu, zaprasza posiedzenie Komisji które  odbędzie   się   dnia 28 stycznia 2021 r.   godz. 1000 w trybie zdalnym.

Porządek spotkania:

 1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2021 rok.
 2. Informacja o wielkości wsparcia finansowego dla podmiotów gospodarczych i społecznych w związku z COVID-19 w roku 2020 – PUP w Sępólnie Kr.
 3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję:

         a) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum 3” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

         b) wyodrębnienia z budżetu Powiatu Sępoleńskiego, środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

         c) uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok,

         d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego

        4. Sprawy wniesione

        5. Zakończenie.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
  data wytworzenia: 2021-01-21
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2021-01-21 14:16

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu, zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 28 września 2023 roku o godz. 13.00 w biurze rady w Sępólnie Kraj.

Porządek spotkania:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
 2. Sprawy wniesione.
 3. Zakończenie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Ireneusz Balcer
  data wytworzenia: 2023-09-20
 • opublikował: Anna Kuchna
  data publikacji: 2023-09-21 09:09

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 27530
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-15 15:15:26
baner toplayer