BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Wyszukiwarka

:

Menu główne

Menu główne

Nawigacja

Nawigacja    NASZ POWIAT > Członkostwo w związkach i stowarzyszeniach >

Treść strony

 • drzewo

Stowarzyszenie „Salutaris”

To zrzeszenie kujawsko-pomorskich samorządów, które dysponuje Funduszem Solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych lub katastrofami. Cel działalności organizacji, to wzajemna pomoc w likwidowaniu skutków zdarzeń kryzysowych, które zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi albo znacząco wpływają na pogorszenie warunków bytowych mieszkańców.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starostwo Powiatowe
  data wytworzenia: 2018-09-04
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2018-09-04 12:35

STOWARZYSZENIE LGD "NASZA KRAJNA"

Zadaniem stowarzyszenia "Nasza Krajna"  jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także tworzenie możliwości do aktywizowania działań społeczności lokalnej w dążeniu do poprawy jakości życia.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starostwo Powiatowe
  data wytworzenia: 2013-03-15
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-03-22 07:53

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH

Związek Powiatów Polskich zrzesza 315 powiatów.

Celem stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, dążenie do społeczno - gospodarczego rozwoju, a przede wszystkim chroni wspólne interesy powiatów.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starostwo Powiatowe
  data wytworzenia: 2013-03-15
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-03-22 07:55

BANK ŻYWNOŚCI W CHOJNICACH

Zadaniem Banku Żywności jest łagodzenie skutków ubóstwa, poprzez realizację działań mających na celu przeciwdziałanie niedożywieniu, a w szczególności zwiększenie dostępu do żywności poprzez organizowanie zbiórek żywności dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.
 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starostwo Powiatowe
  data wytworzenia: 2013-02-25
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-02-25 09:02

ZWIĄZEK POWIATÓW
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO

Powiat Sępoleński przystąpił do Związku Powiatów Woj. Kujawsko - Pomorskiego

Celem Związku jest:
- tworzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz pozyskiwanie danych ewidencji budynków i lokali,
- przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do numerycznej obiektowej mapy zasadniczej,
- założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
- informatyzacja zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnienie ich poprzez portal internetowy uprawnionym podmiotom.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starostwo Powiatowe
  data wytworzenia: 2013-03-15
 • opublikował: Monika Wojtalewicz
  data publikacji: 2013-03-25 08:29

drukuj całą stronę

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 13 00, fax. 52 388 13 03
sepolnopow@pro.onet.pl    www.bip.powiat-sepolno.pl
Licznik odwiedzin: 16210591
ostatnia aktualizacja: 2020-06-05 14:22
baner toplayer