Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej 2024 r.

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w zakresie  wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2024 r. 

Starosta Sępoleński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) do udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go na adres Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-40 Sępólno Krajeńskie, w terminie do dnia 8 lutego 2024 r. drogą pocztową lub złożenie w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej - II edycja

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w zakresie  wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2023 r. - II edycja.

Starosta Sępoleński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) do udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - II edycja. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go na adres Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-40 Sępólno Krajeńskie, w terminie do dnia 29 maja 2023 r. drogą pocztową lub złożenie w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w zakresie  wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2023 r.

Starosta Sępoleński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) do udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go na adres Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-40 Sępólno Krajeńskie, w terminie do dnia 15 marca 2023 r. drogą pocztową lub złożenie w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

Informacja o wynikach konsultacji Programu Współpracy (...) na 2023 rok

Od 9 do 18 listopada 2022 r. każdy uprawniony miał możliwość zgłoszenia uwag do „Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii od organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do przedmiotowego dokumentu.
  
Konsultacje przeprowadzone zostały w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii o konsultowanym akcie prawa na adres: Starostwo Powiatowe,  ul.  T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie lub elektronicznie na adres ro.szymanczak@powiat-sepolno.pl
 
Ogłoszenie o konsultacjach umieszczono:
1) na tablicy Ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Sępólnie Krajeńskim;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej;
3) na stronie internetowej.
 
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)  prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie powiatu sępoleńskiego.
 
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był pracownik na stanowisku ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych.
 
W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz z uwagami od podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych
  data wytworzenia: 2022-11-21
 • opublikował: Dorota Szymańczak
  data publikacji: 2022-11-21 14:15
 • zmodyfikował: Dorota Szymańczak
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-21 14:18

Konsultacje społeczne projektu "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023"

W imieniu Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim zapraszam do zgłaszania uwag/propozycji/opinii do projektu Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, o których mowa w przepisie art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.zm.)

Termin zgłaszania uwag/opinii do Projektu Programu: od 9 do 18 listopada 2022 r.

Wypełniony formularz  należy dostarczyć w jednym z poniższych trybów:

 • e-mailem na adres: ro.szymanczak@powiat-sepolno.pl
 • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11; 89-400 Sępólno Krajeńskie z dopiskiem: „Konsultacje społeczne programu współpracy na 2023 rok”;
 • osobiście do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11; 89-400 Sępólno Krajeńskie; I piętro.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych
  data wytworzenia: 2022-11-09
 • opublikował: Dorota Szymańczak
  data publikacji: 2022-11-09 12:43
 • zmodyfikował: Dorota Szymańczak
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-09 13:27

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w zakresie  wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 r.

Starosta Sępoleński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go na adres Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-40 Sępólno Krajeńskie, w terminie do dnia 20 stycznia 2022 r. drogą pocztową lub złożenie w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

formularz zgłoszenia kandydata:

drukuj (Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej)

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jak i kiedy stosować zapisy ustawy.

W kwietniu 2021 r. została znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która weszła w życie 13 lipca 2018 r. Organizacje pozarządowe, między innymi fundacje i stowarzyszenia, są obowiązane do stosowania powyższej ustawy, jeśli spełniają jedno z poniższych kryteriów:

1) przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność́ jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane,

2) prowadzą działalność w zakresie gier losowych w rozumieniu ustawy o grach hazardowych – taką grą losową jest na przykład popularna wśród organizacji pozarządowych charytatywna loteria fantowa,

3) prowadzą działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (zgodnie z definicją zawartą w ustawie o rachunkowości, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych to działalność gospodarcza wykonywana przez przedsiębiorców, nie dotyczy więc sytuacji, kiedy organizacja świadczy innym organizacjom takie wsparcie nieodpłatnie lub w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego), świadczą usługi tworzenia osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osoby prawnej, świadczą usługi polegające na zapewnieniu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osoby prawnej. 

Organizacje, które spełniają choć jeden z wyżej wymienionych warunków, są tym samym instytucjami obowiązanymi, muszą spełnić szereg określonych w ustawie obowiązków.

Lista obowiązków jest długa. Rozpoczyna się m.in. od obowiązku rozpoznania ryzyka prania pieniędzy. Należy stosować środki bezpieczeństwa finansowego (z art. 34 ustawy), do których należy m.in. zbieranie różnych danych o klientach, ich identyfikacja i weryfikacja tożsamości. Ustawa przewiduje możliwość stosowania uproszczonych środków bezpieczeństwa w przypadkach „w których ocena ryzyka (…), potwierdziła niższe ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu”, ale także środków „wzmożonych” w przypadkach wyższego ryzyka.

Instytucje obowiązane muszą mieć wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 50). Jednym z obowiązków jest też przeszkolenie pracowników „wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy” (art. 52 ustawy). Może to być zarówno szkolenie wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

Zupełnie nowym obowiązkiem jest obowiązek przygotowania procedur w zakresie whistleblowingu. Ustawa stanowi, że instytucje obowiązane, więc także NGO, muszą opracować procedury zgłaszania przez pracowników oraz inne osoby rzeczywistych oraz potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Procedury te muszą zapewniać osobom zgłaszającym anonimowość.

Kontrole spełniania powyższych obowiązków, może prowadzić bezpośrednio Generalny Inspektor Informacji Finansowej, a także właściwy urząd celno-skarbowy lub odpowiednio wojewoda lub starosta – na zasadach określonych w ustawie prawo o stowarzyszeniach lub właściwy minister lub starosta w przypadku fundacji - na zasadach określonych w ustawie o fundacjach.

Jeśli organizacja pożytku publicznego nie dopełni któregokolwiek z nałożonych na nią obowiązków podlega karze!

W zależności od skali naruszenia karą może być m.in.: publikacja informacji o instytucji obowiązanej oraz zakresie naruszenia przez nią przepisów w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu, nakaz zaprzestania podejmowania przez instytucję obowiązaną określonych czynności, zakaz pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym przez osobę odpowiedzialną za naruszenie przez instytucję obowiązaną przepisów ustawy przez okres nie dłuższy niż rok, jak również kara pieniężna. 

UWAGA!!! Jeśli Twoja organizacja: nie przyjmuje i nie dokonuje płatności w gotówce o wartości równiej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, nie prowadzi działalności w zakresie gier losowych i nie prowadzi działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych – nie jest ona instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy.

W celu potwierdzenia tego faktu, można m.in.:

1) dokonać stosownego zapisu w statucie organizacji,

2) wprowadzić odpowiednie regulacje w dokumentacji finansowo-księgowej, np. polityce rachunkowości,

3) złożyć organowi nadzoru stosowane oświadczenie, którego wzór dostępny jest poniżej.

O instytucjach obowiązanych w świetle znowelizowanej ustawy jak i o obowiązkach na nie nakładanych można szerzej przeczytać m.in. w poradnikach dostępnych poniżej:

Twoja organizacja ma siedzibę na terenie powiatu sępoleńskiego?

 Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń lub napisz!

Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim

tel. 52 388 13 40

e-mail: ro.szymanczak@powiat-sepolno.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych
  data wytworzenia: 2021-12-29
 • opublikował: Dorota Szymańczak
  data publikacji: 2021-12-29 12:45
 • zmodyfikował: Dorota Szymańczak
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-29 12:56

oświadczenie dla organizacji pozarządowych dot. płatności

Przypomnienie o rejestracji stowarzyszeń/fundacji w systemie CRBR

Przypominamy, że w dniu 31 października weszły w życie przepisy nakładające obowiązek organizacjom pozarządowym wpisanym do KRS zgłoszenia do bazy Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (w skrócie: CRBR)

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Krąg podmiotów zobowiązanych do zgłaszania beneficjentów rzeczywistych określa ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i aktualnie obejmuje spółki.

Od dnia 31 października br. weszły w życie przepisy, które rozszerzają ten katalog o spółki partnerskie, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółki europejskie, spółdzielnie, spółdzielnie europejskie, fundacje i stowarzyszenia, ale wyłącznie te, które podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS po 31 października 2021 r., tj. po dacie wejścia w życie ww. nowelizacji, zgłoszenia będzie trzeba dokonać w terminie 7 dni od dnia wpisu danego podmiotu do KRS. W takim samym terminie dokonuje się zgłoszenia każdej zmiany danych już zgłoszonych do Centralnego Rejestru Beneficjentów (zgłoszeniu podlega również zmiana samego beneficjenta rzeczywistego danej organizacji). Do biegu tych terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Podmioty już wpisane do KRS powinny dokonać zgłoszenia możliwe jak najszybciej, przy czym ostatecznym terminem jest 31 stycznia 2022 r.

Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu. Samo zgłoszenie jest bezpłatne, ale wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Zgłoszenia dokonuje się drogą elektroniczną na stronie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, klikając w kafelek „Utwórz zgłoszenie”.

Zgodnie z przepisami ustawy beneficjent rzeczywisty to każda osoba fizyczna sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, stowarzyszenia i fundacje będą zgłaszać następujące dane:

▪ nazwę (firmę),

▪ formę organizacyjną,

▪ siedzibę,

▪ numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,

▪ NIP, o ile został nadany.

Zgłaszane dane beneficjentów rzeczywistych to z kolei:

▪ imię i nazwisko,

▪ każde posiadane obywatelstwo,

▪ państwo zamieszkania,

▪ numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,

▪ informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Informacje, o których mowa powyżej są zgłaszane do Rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zmiany przekazanych informacji - w terminie 7 dni od ich zmiany.

Kary za niedopełnienie obowiązków

Zgodnie znowelizowanymi przepisami podmioty, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji, o których mowa w art. 59, w terminie wskazanym w ustawie lub podały informacje niezgodne ze stanem faktycznym, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 mln zł oraz do 50 tys. zł kary dla beneficjenta rzeczywistego, który nie dostarczył organizacji wymaganych informacji lub podał nieprawdziwe.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych
  data wytworzenia: 2021-12-29
 • opublikował: Dorota Szymańczak
  data publikacji: 2021-12-29 12:31

Nowy obowiązek dla stowarzyszeń rejestrowych, fundacji i spółdzielni!

W kwietniu 2021 r. parlament znowelizował Ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Największą zmianą z punktu widzenia organizacji pozarządowych jest ujęcie ich w katalogi podmiotów zobowiązanych do zgłaszania swoich beneficjentów rzeczywistych. Obowiązek ten od 31 października 2021 r. będzie dotyczył wszystkich – poza stowarzyszeniami zwykłymi – organizacji.

Kary przewidziane za niezgłoszenie w terminie beneficjentów do Rejestru, a także za podanie nieprawidłowych danych mogą być dla NGO gigantyczne. Ustawa przewiduje nawet 1 milion złotych kary dla organizacji, i nawet do 50 tys. zł kary dla beneficjenta rzeczywistego, który nie dostarczył organizacji wymaganych informacji lub podał nieprawdziwe.

Więcej informacji w ustawie oraz na stronie: https://publicystyka.ngo.pl/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-nowe-obowiazki-ngo-od-pazdziernika

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Powiatu - Anna Deja - Dobrowolska
  data wytworzenia: 2021-10-12
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2021-10-12 15:51

Informacja o wynikach konsultacji Programu Współpracy (...) na 2022 rok

28 września 2021 r. Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim ogłosił rozpoczęcie konsultacji „ Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii od organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do przedmiotowego dokumentu.
  
Konsultacje przeprowadzone zostały w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii o konsultowanym akcie prawa na adres: Starostwo Powiatowe,  ul.  T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie lub elektronicznie na adres ro.szymanczak@powiat-sepolno.pl , w terminie od 28 września 2021 r. do 5 października 2021 r.
 
Ogłoszenie o konsultacjach umieszczono:
1) na tablicy Ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Sępólnie Krajeńskim;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej;
3) na stronie internetowej.
 
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)  prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie powiatu sępoleńskiego.
 
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był pracownik na stanowisku ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych.
 
W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz z uwagami od podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych
  data wytworzenia: 2021-10-06
 • opublikował: Dorota Szymańczak
  data publikacji: 2021-10-07 13:16

Konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

W imieniu Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim zapraszam do zgłaszania uwag/propozycji/opinii do Projektu Programu współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, o których mowa w przepisie art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.)

Termin zgłaszania uwag/opinii do Projektu Programu: od 28 września 2021 r. do 05 października 2021 r.

Wypełniony formularz  należy dostarczyć w jednym z poniższych trybów:

 • e-mailem na adres: ro.szymanczak@powiat-sepolno.pl
 • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11; 89-400 Sępólno Krajeńskie z dopiskiem: „Konsultacje społeczne programu współpracy na 2022 rok”;
 • osobiście do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11; 89-400 Sępólno Krajeńskie; I piętro.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych
  data wytworzenia: 2021-09-27
 • opublikował: Dorota Szymańczak
  data publikacji: 2021-09-27 10:35

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty - Stowarzyszenie "ZIELONA KRAJNA" - po terminie

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W imieniu Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim informuję, że Stowarzyszenie „ZIELONA KRAJNA"  złożyło w dniu 27 sierpnia 2021 r. ofertę na realizację zadania publicznego.
Tytuł zadania publicznego:  „XIII Krajeński  Rajd Samochodowy".
W terminie 7 dni od publikacji niniejszego ogłoszenia  każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres ro.szymanczak@powiat-sepolno.pl lub przekazując do Sekretariatu  Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim na adres: ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie. I piętro, pokój 38.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dorota Szymańczak - Stanowisko ds. opracowywania i koordynowania projektów unijnych
  data wytworzenia: 2021-08-27
 • opublikował: Dorota Szymańczak
  data publikacji: 2021-08-27 14:21
 • zmodyfikował: Dorota Szymańczak
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-27 10:49

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w zakresie  wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2021 r. - po terminie

Starosta Sępoleński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 
W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go na adres Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-40 Sępólno Krajeńskie, w terminie do dnia 27 lipca 2021 r. drogą pocztową lub złożenie w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje.
W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

formularz zgłoszenia kandydata

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty - po terminie

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Miejski Ludowy Klub Sportowy "Krajna"  złożył w dniu 04 marca 2019 r. ofertę na realizację zadania publicznego.
Tytuł zadania publicznego:  „Organizacja III Grand Prix Polski Żaków i Żaczek w tenisie stołowym."
W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ofert każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres kamila.jablonska@powiat-sepolno.pl lub przekazując do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim na adres: ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pok. 47 na I piętrze.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...)
  data wytworzenia: 2019-03-07
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2019-03-07 13:06
 • zmodyfikował: Dorota Szymańczak
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-27 14:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: MLKS Krajna
  data wytworzenia: 2019-03-07
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2019-03-07 13:03

Uchwała Nr 5/21/2019 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2019 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Katarzyna Kolasa, Iwona Sikorska, Tomasz Fifielski
  data wytworzenia: 2019-02-25
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2019-03-08 13:26

Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert - po terminie

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w zakresie  wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Starosta Sępoleński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) do udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 
W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie.
Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go na adres Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-40 Sępólno Krajeńskie, w terminie do dnia 12 lutego 2019 r. drogą pocztową lub złożenie w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje.
W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (...)
  data wytworzenia: 2019-02-05
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2019-02-05 08:27
 • zmodyfikował: Dorota Szymańczak
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-27 14:12

formularz zgłoszenia kandydata

Uchwała Nr 3/17/2019 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2019 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Katarzyna Kolasa, Iwona Sikorska, Tomasz Fifielski
  data wytworzenia: 2019-01-25
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2019-01-25 13:18

Ogłoszenie

o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone

w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sępoleńskiego w 2019 r.”

Starosta Sępoleński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sępoleńskiego w 2019 r.”.

W skład komisji konkursowej opiniującej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie biorących udział w konkursie.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-40 Sępólno Krajeńskie, w terminie do dnia 26 października 2018 r. drogą pocztową lub złożenie w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Powiatu - Anna Deja - Dobrowolska
  data wytworzenia: 2018-10-23
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2018-10-23 09:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Powiatu - Anna Deja - Dobrowolska
  data wytworzenia: 2018-10-23
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2018-10-23 10:18

Uchwała Nr 94/232/2018 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 czerwca 2018 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Katarzyna Kolasa
  data wytworzenia: 2018-06-22
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2018-06-22 14:36

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty - po terminie

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Miejski Ludowy Klub Sportowy "Krajna"  złożył w dniu 13 czerwca 2018 r. ofertę na realizację zadania publicznego.

Tytuł zadania publicznego:  „Organizacja jubileuszu obchodów 80-lecia klubu"


W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ofert każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres kamila.jablonska@powiat-sepolno.pl lub przekazując do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim na adres: ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pok. 40a na I piętrze.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2018-06-13
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2018-06-13 09:41
 • zmodyfikował: Dorota Szymańczak
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-27 14:12

Oferta realizacji zadania publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: MLKS Krajna
  data wytworzenia: 2018-06-13
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2018-06-13 09:42

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica oraz Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Inicjuj z FIO na start”.

Jest to kontynuacja programu grantowego realizowanego od 2014 roku. W ramach „Inicjuj z  FIO na start” przewidywane są dwa konkursy: 2018 i 2019.

W ramach projektu przyznawane będą mikrodotacje do wysokości 5 000 zł.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć:
- grupy nieformalne na realizację projektów w sferze pożytku publicznego
- młode organizacje na działania w sferze pożytku publicznego lub na wzmocnienie organizacji np. sprzęt

O mikrodotacje ubiegać się będą mogły:
•    młode organizacje, wpisane do KRS lub innego rejestru (Rejestr Starosty) nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku z rocznym budżetem nie przekraczającym 25 tys. zł.
•    grupy nieformalne - min. 3 osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferach pożytku publicznego, grupy nienormlane mają dwie drogi wystąpienia o grant:
- wspólnie z patronem lub
- samodzielnie
•     grupy samopomocowe dobrowolne zespoły osób których aktywnie działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia ich członków 

Ogłoszenie konkursu i nabór wniosków planowane jest od  22.06.2018-13.07.2018.


Dokumentacja konkursowa dostępną będzie na stronie internetowej www.trgp.org.pl

Spotkanie informacyjno-promocyjne dla powiatu sępoleńskiego odbędzie się dnia 18.06.2018 (poniedziałek),

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, sala nr 11A, godz. 10:00.

Zgłoszenia przyjmowane będą pod adresem trgp@trgp.org.pl lub faksem (56) 687-39-09

Więcej informacji pod numerem telefonu 726-088-405

Serdecznie zapraszamy!
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica
  data wytworzenia: 2018-06-11
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2018-06-11 13:59

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do ofert

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do ofert złożonych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy „GROM” Więcbork  złożył w dniu 29 maja 2018 r. ofertę na realizację zadania publicznego.

Tytuł zadania publicznego:  „Organizacja imprez towarzyszących w ramach obchodów 35-lecia sekcji podnoszenia ciężarów MGLKS GROM Więcbork”


W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ofert każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres kamila.jablonska@powiat-sepolno.pl lub przekazując do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim na adres: ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pok. 40a na I piętrze.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2018-06-05
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2018-06-05 09:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: MGLKS GROM Więcbork
  data wytworzenia: 2018-05-29
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2018-06-05 09:27

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do ofert

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do ofert złożonych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie „Ze Zbożem za Pan Brat”  złożyła w dniu 10 maja 2018 r. oferty na realizację zadań publicznych.

Tytuł zadania publicznego:  „III Integracyjna Rowerowa Gra Terenowa”

Tytuł zadania publicznego:  „Potyczki sąsiedzkie na sportowo i wesoło”

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ofert każdy może zgłosić do nich uwagi, przesyłając je na adres kamila.jablonska@powiat-sepolno.pl lub przekazując do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim na adres: ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pok. 40a na I piętrze.

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2018-05-10
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2018-05-10 12:53
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-10 13:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stowarzyszenie Ze Zbożem Za Pan Brat
  data wytworzenia: 2018-05-10
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2018-05-10 12:33

Zapraszamy do udziału w pracach komisji opiniującej

Starosta Sępoleński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa (konkurs nr 1), wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (konkurs nr 2) oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkurs nr 3) w 2018 roku

W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursach.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji opiniującej i przesłanie go na adres Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-40 Sępólno Krajeńskie, w terminie do dnia 08 lutego 2018 r. drogą pocztową lub złożenie w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2018-01-31
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2018-02-06 12:42

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji opiniującej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2018-01-31
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2018-02-06 12:40

Uchwała Nr 82/207/2018 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 12 stycznia 2018 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Danuta Zalewska, Katarzyna Kolasa, Kazimierz Fiałkowski
  data wytworzenia: 2018-01-12
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2018-01-15 12:47

Konsultacje społeczne programu współpracy na 2018 rok

 

Na ostatnim posiedzeniu, Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził projekt Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

W/w dokument w kształcie załączonym poniżej będzie podlegał konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Sępoleńskiego do składania swoich uwag do konsultowanego dokumentu do dnia 23 października 2017 roku na adres mailowy:kamila.jablonska@powiat-sepolno.pl   

 

W załączeniu projekt Programu Współpracy (…)  na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2017-10-03
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-10-03 14:35

Program współpracy (...) na 2018 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Danuta Zalewska, Katarzyna Kolasa, Kazimierz Fiałkowski
  data wytworzenia: 2017-09-21
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-10-03 14:37

Uchwała Nr 68/174/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 03 lipca 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Danuta Zalewska, Katarzyna Kolasa, Kazimierz Fiałkowski
  data wytworzenia: 2017-07-03
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-07-04 13:22

Komisja Opiniująca jednomyślna!

Dziś rano w biurze rady odbyło się posiedzenie Komisji Opiniującej oferty w otwartym konkursie nr 4 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Kwota pozostała do rozdysponowania w konkursie nr 4 to 1.600,00 zł. W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęły dwie oferty. Komisja rekomenduje do dofinansowania następujące projekty:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana

kwota dofinansowania

1.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Sępólnie Krajeńskim

Turniej o tytuł Króla Żniwnego 24.09.2017r.

1.000,00

 

1.000,00

2.

Stowarzyszenie Liga Powiatowa – Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego

„Powiatowa Liga Piłki Nożnej w rundzie jesiennej 2017r.;

600,00

 

 

600,00

RAZEM:

1.600,00

Ostateczną decyzję podejmie na najbliższym posiedzeniu zarząd powiatu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2017-06-20
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-07-04 13:12
 • -
 • -
 • -
 • -

Poszukujemy osób do pracy w komisji opiniującej

Ogłoszenie o naborze na członków komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (konkurs nr 4) w 2017 roku

Starosta Sępoleński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) do udziału w pracach komisji opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na wspieranie i upowszechnianie  kultury fizycznej (konkurs nr 4) w 2017 roku

W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursach.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji opiniującej i przesłanie go na adres Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-40 Sępólno Krajeńskie, w terminie do dnia 6 czerwca 2017 r. drogą pocztową lub złożenie w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-05-31 12:55

Karta zgłoszeniowa

Uchwała Nr 64/159/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 maja 2017 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Sępoleńskiego w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Danuta Zalewska, Katarzyna Kolasa, Kazimierz Fiałkowski
  data wytworzenia: 2017-05-18
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-05-18 14:30

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Miejsko - Gminny Ludowy Klub Sportowy "Grom" Więcbork złożył w dniu 09 maja 2017 r. ofertę na realizację zadania publicznego.

Tytuł zadania publicznego: „Organizacja imprez towarzyszących w ramach obchodów 60-lecia MGLKS GROM Więcbork”

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres kamila.jablonska@powiat-sepolno.pl lub przekazując do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim na adres: ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pok. 40a na I piętrze.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2017-05-17
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-05-17 07:50

Oferta uproszczona MGLKS Grom Więcbork

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Prezes GROM-u - Sylwester Trzósło
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-05-17 07:50

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ochotnicza Straż Pożarna w Sępólnie Krajeńskim złożyła w dniu 08 maja 2017 r. ofertę na realizację zadania publicznego.

Tytuł zadania publicznego: „Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek ochotniczych straży pożarnych Powiatu Sępoleńskiego”

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres kamila.jablonska@powiat-sepolno.pl lub przekazując do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim na adres: ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pok. 40a na I piętrze.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2017-05-09
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2017-05-09 11:26
 • zmodyfikował: Wojciech Bilski
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-09 11:40

Metryka

 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2017-05-09 11:26

62 posiedzenie Zarządu Powiatu

23 marca 2017 roku do południa w gabinecie Starosty odbyło się 62 posiedzenie Zarządu Powiatu. Zarząd pracował zgodnie z planowanym porządkiem obrad. 


Zarząd jednogłośnie 4 głosami „za” podjął uchwały w sprawach:
1) uchwała Nr 62/146/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za 2016 rok;
2)  uchwała Nr 62/147/2017 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  w 2017 roku;


Następnie rozpatrzył pismo Pana Tomasza B. i zajął stanowisko w sprawie wniosku Zarządu Spółki NOVUM-MED. ad. postępowania ze sprzętem medycznym.


Na koniec zarząd przyjął informację w sprawie planowanych inwestycji na drogach krajowych przebiegających przez teren powiatu sępoleńskiego i zatwierdził materiały i projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu.

W obradach oprócz członków zarządu udział wzięli:

Sekretarz Powiatu - Anna Deja - Dobrowolska;

Skarbnik Powiatu - Władysław Rembelski;

oraz Ewa Zygmunt - Lorbiecka - Dyrektor Wydziału Geodezji (...);

Zarząd jednogłośnie 4 głosami "za" przychyla się do opinii Komisji Opiniującej i przyznaje dofinansowanie, zgodnie z rekomendacją komisji.

Otwarty Konkurs ofert nr 1/2017

Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana

kwota dofinansowania

1.

Polski Związek Wędkarski; Koło terenowe nr 121 w Sępólnie Krajeńskim

„XVI Powiatowe Zawody Spinningowe Zakładów Pracy”

500,00

400,00

2.

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Razem od Nowa”

„Pieszo i rowerem – odkrywamy ciekawe miejsca na Krajnie”

4.525,00

1.000,00

3.

Stowarzyszenie „Kierunek Więcbork”

„II festiwal piosenki turystycznej dla osób niepełnosprawnych  - Więcbork 2017”

3.600,00

oferta odrzucona

z powodów formalnych

4.

Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat”

„Rekreacyjnie po sąsiedzku”

1.840,00

1.000,00

5.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wielowicz

 

II Integracyjna Rowerowa Gra Terenowa

 „Poznaj swój region”

1.850,00

1.000,00

RAZEM

3.400,00

 

Otwarty Konkurs ofert nr 2/2017

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana

kwota dofinansowania

1.

GKS „Fuks” Wielowicz

„Wsparcie rozgrywek jedynej w Powiecie Sępoleńskim drużyny

III Ligii Kobiet w 2017 roku”

1.995,00

600,00

2.

Stowarzyszenie Miłośników Psów - Dog Zone

„Pierwszy Krajeński bieg na 6 łap”

250,00

250,00

3.

Stowarzyszenie

„Dorośli – Dzieciom”

„Nie ma cwaniaka, który

nie wygra w Zbijaka

1.415,00

500,00

4.

Stowarzyszenie Jeździeckie Ziemi Krajeńskiej

„Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez możliwość obejrzenia pokazów i zawodów jeździeckich  - I zawodów regionalnych w skokach przez przeszkody”.

3.700,00

1.000,00

5.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy ZSCKR

w Sypniewie

III Ogólnopolski bieg dookoła Wilczych Jarów

1.570,00

700,00

6.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy ZSCKR

w Sypniewie

III Ogólnopolski Bieg Żurawia

700,00

 

nie przyznano dotacji

Komisja nie rekomendowała Zarządowi oferty do dofinasowania z powodu braku środków finansowych

7.

Stowarzyszenie Liga Powiatowa – Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego

Funkcjonowanie Powiatowej Ligii Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego w 2017 roku;

5.000,00

1.200,00

8.

Stowarzyszenie

„Jesteśmy tacy sami”

Spartakiada III

1.103,00

500,00

9.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie

„Turniej Strzelecki z okazji XV rocznicy reaktywacji KBS Sępólno Kraj. i XXII zjazdu delegatów

KBS RP”

2.000,00

1.500,00

10.

Polski Związek Wędkarski; Koło terenowe nr 121 w Sępólnie Krajeńskim

XVI Powiatowe Zawody Karpiowe

500,00

350,00

11.

Stowarzyszenie Klub Morsa „Kormorany”

„Morsowanie czas zacząć”

1.210,00

400,00

12.

Szkolny Klub Sportowy „Uczniak”

„Sprawni – Bezpieczni”

5.600,00

500,00

13.

Stowarzyszenie

 „Ze Zbożem Za Pan Brat”

„Być w formie”

5.625,00

 

nie przyznano dotacji

Komisja nie rekomendowała Zarządowi oferty do dofinasowania z powodu braku środków finansowych

14.

Stowarzyszenie „Kierunek – Więcbork”

„368 Maraton”

2.000,00

oferta odrzucona

z powodów formalnych

15.

Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy „Grom”

„Organizacja imprez towarzyszących w ramach obchodów 60-lecia MGLKS Grom Więcbork”

2.000,00

oferta odrzucona

z powodów formalnych

16

Miejski Ludowy Klub Sportowy „Krajna”

„II Regaty Biały Żagiel Starosty Sępoleńskiego”

4.102,00

1.500,00

RAZEM

9.000,00

 

 

 

 

 

Otwarty Konkurs ofert nr 3/2017

Wspieranie i upowszechnianie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana

kwota dofinansowania

1.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wielowicz

 

„Zachować tradycje, czyli warsztaty zapomnianych umiejętności twórczych”

1.830,00

500,00

2.

Stowarzyszenie „Pomóż sobie pomagając innym”

„Sztuka ludowa na Krajnie”

2.000,00

500,00

3.

Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

w Więcborku

„XXII wieczór seniora i 45-lecie Oddziału PZERiI w Więcborku”

2.000,00

500,00

4.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie

Upowszechnianie kultury poprzez organizację festynu z okazji XV rocznicy reaktywacji KBS w Sępólnie Kraj. oraz XXII Zjazdu KBS RP

2.000,00

500,00

RAZEM

2.000,00

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2017-03-23
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-03-23 14:39
 • -
 • -
 • -
 • -

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2017-03-23
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-03-23 14:39

Posiedzenie Komisji Opiniującej

Dnia 22 marca od 9:00 do 13:00 w biurze rady odbyło się posiedzenie Komisji Opiniującej oferty  w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa (konkurs nr 1), wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (konkurs nr 2) oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (konkurs nr 3) w 2017 roku.

 

W obradach zgodnie z uchwałą zarządu udział wzięli:

Andrzej Marach – Wicestarosta;

Dorota Witkowska – Przewodnicząca Komisji Edukacji (…)

Władysław Rembelski – Skarbnik;

Lidia Sokulska – Tłok – Inspektor Wydziału Edukacji (…)

Monika Wojtalewicz – Inspektor Wydziału Organizacyjnego (…)

Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (…) – wykluczona z opiniowania ofert złożonych w konkursie nr 2;

Na konkursy złożono łącznie 25 ofert. Na wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa (konkurs nr 1) – 5 ofert, na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (konkurs nr 2)  - 16 ofert oraz  na wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (konkurs nr 3) – 4 oferty.

Po szczegółowej formalnej i merytorycznej ocenie wniosków, komisja zarekomendowała zarządowi do dofinansowania 20 ofert, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Kwotę pozostałą 6.400,00 komisja proponuje przeznaczyć w ciągu roku na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

 Zestawienie ofert na Konkurs nr 1/2017:

Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

rekomendowana

kwota dofinansowania

1.

Polski Związek Wędkarski; Koło terenowe nr 121 w Sępólnie Krajeńskim

 

„XVI Powiatowe Zawody Spinningowe Zakładów Pracy”

500,00

400,00

2.

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Razem od Nowa”

„Pieszo i rowerem – odkrywamy ciekawe miejsca na Krajnie”

4.525,00

1.000,00

3.

Stowarzyszenie „Kierunek Więcbork”

„II festiwal piosenki turystycznej dla osób niepełnosprawnych  - Więcbork 2017”

3.600,00

 

oferta odrzucona

z powodów formalnych

4.

Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat”

„Rekreacyjnie po sąsiedzku”

1.840,00

1.000,00

5.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wielowicz

 

II Integracyjna Rowerowa Gra Terenowa „Poznaj swój region”

1.850,00

1.000,00

RAZEM:

3.400,00

 

Zestawienie ofert na Konkurs nr 2/2017:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

rekomendowana

kwota dofinansowania

1.

GKS „Fuks” Wielowicz

„Wsparcie rozgrywek jedynej w Powiecie Sępoleńskim drużyny III Ligii Kobiet w 2017 roku”

1.995,00

600,00

2.

Stowarzyszenie Miłośników Psów - Dog Zone

„Pierwszy Krajeński bieg na 6 łap”

250,00

250,00

3.

Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom”

„Nie ma cwaniaka, który nie wygra w Zbijaka

1.415,00

 

500,00

4.

Stowarzyszenie Jeździeckie Ziemi Krajeńskiej

„Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez możliwość obejrzenia pokazów i zawodów jeździeckich  - I zawodów regionalnych w skokach przez przeszkody”.

3.700,00

1.000,00

5.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy ZSCKR w Sypniewie

III Ogólnopolski bieg dookoła Wilczych Jarów

1.570,00

700,00

6.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy ZSCKR w Sypniewie

III Ogólnopolski Bieg Żurawia

700,00

 

Komisja nie rekomendowała Zarządowi oferty do dofinasowania z powodu braku środków finansowych

7.

Stowarzyszenie Liga Powiatowa – Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego

Funkcjonowanie Powiatowej Ligii Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego w 2017 roku;

5.000,00

1.200,00

8.

Stowarzyszenie „Jesteśmy tacy sami”

Spartakiada III

1.103,00

500,00

9.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie

„Turniej Strzelecki z okazji XV rocznicy reaktywacji KBS Sępólno Kraj. i XXII zjazdu delegatów KBS RP”

2.000,00

1.500,00

10.

Polski Związek Wędkarski; Koło terenowe nr 121 w Sępólnie Krajeńskim

 

XVI Powiatowe Zawody Karpiowe

500,00

350,00

11.

Stowarzyszenie Klub Morsa „Kormorany”

„Morsowanie czas zacząć”

1.210,00

400,00

12.

Szkolny Klub Sportowy „Uczniak”

„Sprawni – Bezpieczni”

5.600,00

500,00

13.

Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat”

„Być w formie”

5.625,00

 

Komisja nie rekomendowała Zarządowi oferty do dofinasowania z powodu braku środków finansowych

14.

Stowarzyszenie „Kierunek – Więcbork”

„368 Maraton”

2.000,00

oferta odrzucona

z powodów formalnych

15.

Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy „Grom”

 

„Organizacja imprez towarzyszących w ramach obchodów 60-lecia MGLKS Grom Więcbork”

2.000,00

oferta odrzucona

z powodów formalnych

16

Miejski Ludowy Klub Sportowy „Krajna”

„II Regaty Biały Żagiel Starosty Sępoleńskiego”

4.102,00

1.500,00

RAZEM:

9.000,00

 

 

 

Zestawienie ofert na Konkurs nr 3/2017:

Wspieranie i upowszechnianie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

rekomendowana

kwota dofinansowania

1.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wielowicz

 

„Zachować tradycje, czyli warsztaty zapomnianych umiejętności twórczych”

1.830,00

500,00

2.

Stowarzyszenie „Pomóż sobie pomagając innym”

„Sztuka ludowa na Krajnie”

2.000,00

500,00

3.

Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Więcborku

„XXII wieczór seniora i 45-lecie Oddziału PZERiI w Więcborku”

2.000,00

500,00

4.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie

Upowszechnianie kultury poprzez organizację festynu z okazji XV rocznicy reaktywacji KBS w Sępólnie Kraj. oraz XXII Zjazdu KBS RP

2.000,00

500,00

RAZEM:

2.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Komisja Opiniująca w składzie: Przewodniczący - Andrzej Marach, Dorota Witkowska, Władysław Rembelski, Lidia Sokulska-Tłok, Monika Wojtalewicz, Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2017-03-23
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-03-23 13:55
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-23 13:56
 • -
 • -
 • -

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2017-03-23
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-03-23 13:55

Poszukujemy osób do pracy w komisji opiniującej

Ogłoszenie o naborze na członków komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa (konkurs nr 1), wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (konkurs nr 2) oraz wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkurs nr 3) 
w 2017 roku

Starosta Sępoleński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) do udziału w pracach komisji opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa (konkurs nr 1), wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (konkurs nr 2) oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (konkurs nr 3) w 2017 roku

W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursach.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji opiniującej i przesłanie go na adres Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-40 Sępólno Krajeńskie, w terminie do dnia 16 lutego 2017 r. drogą pocztową lub złożenie w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński
  data wytworzenia: 2017-02-13
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-02-13 11:49
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-13 11:49

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI OPINIUJĄCEJ

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sępoleńskim w 2017 roku  

Starosta Sępoleński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) do udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sępoleńskim w 2017 roku.


W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie.


Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go na adres Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-40 Sępólno Krajeńskie, w terminie do dnia 4 listopada 2016 r. drogą pocztową lub złożenie w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje.


W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2016-10-18
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2016-10-18 14:40

Kolejne dotacje z FIO w Powiecie Sępoleńskim

Stowarzyszenie na rzecz osób ze spektrum autyzmu „NIEBIESKO MI” z siedzibą w Sępólnie Kr. przy ul. Jeziornej 6 otrzymało dofinansowanie w wysokości 5000zł w ramach projektu: „Razem możemy więcej” wspieranego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  w ramach projektu ,,Inicjuj z FIO”.

Za pozyskane środki zakupiono laptopa, urządzenie wielofunkcyjne, materiały edukacyjno-informacyjne dotyczące autyzmu, specjalistyczny program edukacyjny ”Z Tosią przez pory roku”, kolorowy dziecięcy dywan oraz materiały biurowe.

Zakupiony sprzęt ułatwił prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia, jak również okazał  się przydatny w  rozpowszechnieniu informacji na temat naszych działań oraz w trakcie prowadzonych imprez czy zebrań. Sprzęt, program i materiały edukacyjne są wykorzystywane  w trakcie zajęć terapeutycznych z dziećmi.

Dzięki uzyskanemu wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskichw ramach projektu ,,Inicjuj z FIO”, sponsorom,  pomocy zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w Więcborku oraz PZW w Bydgoszczy, który bezpłatnie udostępnił Stanicę Wędkarską  w Więcborku 19.06.2016r.   udało nam się zorganizować Piknik Rodzinny dla członków Stowarzyszenia.

Zapewniliśmy sporo atrakcji dzieciom i dorosłym m.in.  bańki mydlane, konkursy, spotkanie z Mikim - pieskiem terapeutą, kolorowanki, zabawa przy muzyce i z chustą animacyjną, balonowe stworki. Na stołach gościły owoce, warzywa , słodycze, domowe ciasto , frytki, naleśniki i potrawy z grilla – każdy coś dla siebie znalazł. Furorę zrobiła wata cukrowa i maszyna do popcornu.
Obecni byli prawie wszyscy członkowie Stowarzyszenia i ich rodziny – prawie 60 osób!

Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały upominek (m.in. słodycze, sok, mus, pisaki, długopis,  zeszyt, notes z podkładką, brelok)

A teraz przygotowujemy się do następnej imprezy..

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stowarzyszenie „Niebiesko Mi”
  data wytworzenia: 2016-10-18
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2016-10-18 08:02
 • zmodyfikował: Wojciech Bilski
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-18 10:54
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stowarzyszenie „Niebiesko Mi”
  data wytworzenia: 2016-10-18
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2016-10-18 07:57
 • zmodyfikował: Wojciech Bilski
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-18 08:44

Finał projektu „Inicjuj z FIO”

W tym roku kolejny raz udało nam się pozyskać środki na zakup sprzętu w celu doposażenia naszego Stowarzyszenia ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Inicjuj z FIO”.

Założenia naszego projektu pn.: „Działając wspólnie poszerzamy horyzonty”, pozwoliły zakupić sprzęt nagłaśniający wraz ze stojakami i mikrofonami oraz laptopa z oprogramowaniem.
Wyposażenie to znacznie ułatwi nam realizację założonych przedsięwzięć i organizację imprez dla lokalnego społeczeństwanie tylko. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stowarzyszenie Ze Zbożem Za Pan Brat
  data wytworzenia: 2016-07-29
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2016-07-29 12:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-29 13:16
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stowarzyszenie Ze Zbożem Za Pan Brat
  data wytworzenia: 2016-07-29
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2016-07-29 12:01

Kolejny projekt dofinansowany z FIO bis

Grupa samopomocowa z Więcborka od 1 maja 2017r. realizowała  projekt „Razem nam  bliżej!”, który był dofinansowany przez FIO bis.

Głównym celem była integracja, aktywizacja społeczna i poprawa funkcjonowania rodziny poprzez poznanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz  wspólny rodzinny wyjazd na spotkanie z historią.

W ramach realizacji zadania odbyły się marsze Nordic Walking pod okiem instruktora, wyjazd rodzinny do Zamku Krzyżackiego w Malborku, dzieci brały udział w programie profilaktycznym „Nasze spotkania”, aby nauczyć się rozumienia siebie i innych oraz zachowań asertywnych. A na zakończenie projektu 24 czerwca 2017r. odbyło się ognisko,  rodzinne zawody sportowe oraz każda rodzina zaprezentowała plakat „Moja rodzina”.

Każdy uczestnik miał okazję uczestniczyć w różnych ciekawych formach aktywności ruchowej, a co za tym idzie nauczył się spędzać czas wolny z bliskimi. 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: nadesłane - grupa samopomocowa z Więcborka
  data wytworzenia: 2017-06-26
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-07-04 13:12

Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze

Dnia 24 czerwca br. na stadionie Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego. Zawody rozpoczęto uroczystym otwarciem.

Władze samorządowe powiatu reprezentowali:

Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart;

Starosta Sępoleński – Jarosław Tadych;

Wicestarosta – Andrzej Marach;

Skarbnik Powiatu – Władysław Rembelski.

Zawdy rozpoczęły się po 9:00 rano i trwały do 13:00.

Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:

 

Konkurencje OSP Mężczyźni:

1 miejsce – OSP Zakrzewek

2 miejsce – OSP Sypniewo

3 miejsce – OSP Suchorączek

4 miejsce – OSP Orzełek

5 miejsce – OSP Toninek

6 miejsce – OSP Kamień Krajeński

7 miejsce – OSP Rogalin

8 miejsce – OSP Wałdowo

9 miejsce – OSP Lutowo

 

 

Konkurencje OSP Kobiety:

1 miejsce – KDP (Kobiece Drużyny Pożarnicze) Sitno

2 miejsce – KDP (Kobiece Drużyny Pożarnicze) Toninek

3 miejsce – KDP (Kobiece Drużyny Pożarnicze) Sypniewo

4 miejsce – KDP (Kobiece Drużyny Pożarnicze) Wałdowo

 

Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych:

Chłopcy

1 miejsce – OSP Sitno 1

2 miejsce – OSP Sypniewo

3 miejsce – OSP Wałdowo

4 miejsce – OSP Sitno 2

5 miejsce – OSP Lubcza

 

Dziewczęta

1 miejsce – OSP Wałdowo

 

Zawody zakończyły się ok. 14:00 uroczystym wręczeniem pucharów, medali, dyplomów

i wspólną grochówką dla wszystkich uczestników zawodów.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska na podstawie informacji od J. Biskupskiego
  data wytworzenia: 2017-06-26
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-07-04 13:12

Piknik - Niebiesko mi

Stowarzyszenie na rzecz osób ze spektrum autyzmu "NIEBIESKO MI"

kolejny raz otrzymało dofinansowanie

w ramach projektu "Inicjuj z FIO bis" Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Nasz projekt „Poznaj niebieski świat” został pozytywnie oceniony i na konto Stowarzyszenia w tym roku wpłynęło aż 4700,00zł.

Za pozyskane pieniądze zostały zakupione m.in. specjalistyczne programy terapeutyczne dla dzieci z autyzmem oraz do prowadzenia zajęć logopedycznych, radioodtwarzacz CD/MP3, książki, gry i materiały edukacyjne oraz sprzęty do animacji zabaw (tunel, chusta, wytwornica baniek mydlanych, laser, karaoke, jeżyki rehabilitacyjne).

Zakupiony sprzęt został już wykorzystany w trakcie II Pikniku Rodzinnego członków naszego Stowarzyszenia, który odbył się w Suchorączku 18.06.2017r. Był grill, bańki mydlane, malowanie twarzy, balonowe stworki, zabawy z animatorem, wata cukrowa, popcorn, domowe wypieki. Kolejną atrakcją imprezy były zwierzaki Państwa Fryziak z Suchorączka. Alpaki Mieszko i Kokolino rozkochały w sobie nie tylko dzieci, koza Miecia była idealną partnerką do spacerów a kucyk Klara udowodniła, że jest najwspanialszym wierzchowcem.

Impreza nie udałaby się gdyby nie pomoc wspaniałych ludzi z Świetlicy Środowiskowej w Więcborku: Pani Ani, Pani Justyny , Pani Madzi i Pana Macieja. Cudne zdjęcia zawdzięczamy Panu Pawłowi Węgrzynowi. Plac zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Suchorączku został udostępniony na czas imprezy przez Sołtysa Pana Piotra Koselczuka za co jeszcze raz bardzo dziękujemy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stowarzyszenie "Niebiesko Mi"
  data wytworzenia: 2017-06-26
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-07-04 13:12
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stowarzyszenie "Niebiesko Mi"
  data wytworzenia: 2017-06-26
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-07-04 13:12

Pierwszy Krajeński bieg na 6 łap

Metryka

 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-07-04 13:12
 • -

Konkurs Centrum Dla Rodziny.

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” wraz ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni ogłasza konkurs na najlepsze projekty w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół zadań związanych z rodziną, macierzyństwem i rodzicielstwem o charakterze dobra wspólnego.

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z ogłoszeniem i załączonymi dokumentami konkursowymi!

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTOWANIA SIĘ W SPRAWIE KONKURSU:

Infolinia pod nr infolinii 784 878 240. Infolinia jest czynna we wtorek w godzinach 8.00-11.00 oraz w czwartek 12.00-15.00.

Poczta elektroniczna: email: ngo@dzialamyrazem.pl lub dorośli-dzieciom@wp.pl

Ogłoszenie Konkursu Mikrograntów Centrum Dla Rodziny nr 1/CDR/2017
na realizację zadań w roku 2017

I. Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie 147 ofert (w tym 45 dla grup nieformalnych) i zlecenie do realizacji zadań w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół zadań związanych z rodziną, macierzyństwem i rodzicielstwem o charakterze dobra wspólnego, grupom nieformalnym oraz organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w rozumieniu art.3 ust. 3 UDPPW.

II. Opis zadania:

 1. Rodzaj zadania:

Wspieranie w formie Mikrograntów działań i inicjatyw na rzecz aktywności, wspierania rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa

 1. Tytuł zadania wraz z wysokością środków przeznaczonych na jego realizację:

Łączna kwota środków finansowych, która pozostaje do rozdysponowania w ramach Konkursu Mikrograntów pn. „Centrum Dla Rodziny” w 2017 roku  wynosi 735 000 tysięcy złotych (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy), przy czym jednostkowa kwota dofinansowania Mikrograntu nie może przekraczać kwoty 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych).

 1. Termin realizacji zadań.
 2. W ramach Konkursu Mikrograntów zorganizowanego w 2017 roku, najwcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji Mikrograntu to 04.2017 r. pod warunkiem otrzymania pozytywnej informacji o dofinansowaniu.
 3. Realizacja Mikrograntów musi zakończyć się najpóźniej do dnia 10.2017 r.
 4. Minimalny czas realizacji Mikrograntu to nie mniej niż 90 dni.
 5. Nieprzekraczalny termin rozliczenia Mikrograntu to 21 dni od zakończenia realizacji Mikrograntu.

III. Podmioty uprawnione do składania ofert:

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są prowadzące statutową działalność w dziedzinie objętej konkursem.

 1. Organizacje pozarządowe i inne podmioty w rozumieniu art.3 ust. 3 UDPPW,
 2. Grupy nieformalne tj. grupy co najmniej trzech pełnoletnich osób fizycznych realizujących inicjatywę oddolną na podstawie umowy o utworzeniu grupy nieformalnej. W skład grupy nieformalnej nie mogą wchodzić członkowie zarządu organizacji pozarządowej będącej Patronem grupy nieformalnej. Grupa nieformalna występuje pod obligatoryjnym patronatem organizacji pozarządowej, która prowadzi działalność statutową w obszarze wspierania macierzyństwa, rodzicielstwa i rodziny.

IV. Kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę.

Prowadzenie statutowej działalności w dziedzinie objętej konkursem tj. wspaeranie działań na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa i rodziny.

UWAGA: JEDEN PODMIOT MOŻE ZŁOŻYĆ 2 OFERTY W KONKURSIE, OFERTY TE MUSZĄ BYĆ RÓŻNE TEMATYCZNIE

V. Wymagane dokumenty.

 1. Oferta

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty według wzoru zastosowanego w generatorze ofert www.witkac.pl.

Po kliknięciu w powyższy link zostaniecie Państwo przekierowani na stronę www.witkac.pl, na ekranie komputera pojawi się okno logowania. Jeżeli posiadacie Państwo konto w systemie wystarczy się zalogować i nastąpi automatyczne przekierowanie do ogłoszonego konkursu. W przypadku kiedy nie posiadacie Państwo konta w systemie należy się zarejestrować. Po rejestracji proponujemy ponownie kliknąć w powyższy link i zalogować się. Po zalogowaniu zostaniecie Państwo przekierowani automatycznie do ogłoszonego konkursu.

Przez prawidłowo wypełnioną ofertę rozumie się wypełnienie druku oferty przy wykorzystaniu Generatora Ofert i Sprawozdań www.witkac.plWypełnienie oferty w Generatorze gwarantuje, że dochowane zostaną najważniejsze przesłanki prawidłowego złożenia oferty, tj. wypełnienie w sposób czytelny wszystkich punktów zawartych w druku oferty (w przypadku, gdy punkt zawarty w druku oferty nie dotyczy oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”).

Wypełnienie oferty w Generatorze kończy się utworzeniem pliku PDF z przypisaną „sumą kontrolną”.

 1. ZAŁĄCZNIKI składane na etapie aplikowania:

Kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji w przypadku, gdy Oferent nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w szczególności:

 • wypis z Rejestru Starostwa,
 • zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora o reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych lub dekret powołujący kościelną osobę prawną w przypadku kościelnych osób prawnych:,
 • kopia umowy lub statut spółki w przypadku gdy Oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

UWAGA:

 • podmioty podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego nie załączają odpisu z KRS.

VI. Koszty kwalifikowane możliwe do dofinansowania:

Koszty kwalifikowane to koszty:

 • niezbędne dla realizacji projektu, tj. są spójne z zaplanowanymi działaniami,
 • racjonalne i efektywne, skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe,
 • faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu tj.: nie wcześniej niż od dnia 20.04.2017 r., a nie później niż do dnia 31 października 2017 r.,
 • udokumentowane np. potwierdzone fakturą, rachunkiem, przewidziane w budżecie Mikrograntu zgodnie z Polityką Rachunkowości organizacji,
 • zaplanowane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, jak również w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
 • poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Środki finansowe w ramach Mikrograntu mogą być przeznaczone na następujące kategorie kosztów kwalifikowalnych:

A. koszty merytoryczne tj. koszty związane bezpośrednio z realizacją Mikrograntu m.in.:

 • koszty osobowe – np. wynagrodzenia wychowawców, specjalistów, trenerów, animatorów, i inne wynikające ze specyfiki konkretnego mikrograntu,
 • koszty związane z odbiorcami Mikrograntu, np. zakup materiałów, wynajem sali, zakup żywności, catering, koszty podróży, i inne wynikające ze specyfiki konkretnego mikrograntu,
 • koszty działań informacyjno-promocyjnych np. plakaty, ulotki, ogłoszenia.

B. koszty obsługi Mikrograntu (max 10% dotacji), m.in.:

 • koszty związane z kadrą projektu – np. koordynator/ka, księgowy/a,
 • koszty związane z opłatami np. za telefon, faks, pocztę, czynsz.

Bezwzględnie zakazane jest podwójne finansowanie wydatków w ramach realizowanego Mikrograntu tj. całkowite lub częściowe zrefundowanie danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (zarówno krajowych jak i wspólnotowych).

Wymagany jest  wkład własny w wysokości co najmniej 10% wartości Mikrograntu.

Przez wkład własny należy rozumieć środki finansowe i/lub wkład niefinansowy w postaci wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków, świadczeń wolontariuszy, oszacowany na podstawie wyceny rynkowej ich pracy.

Proponowana wycena pracy wolontariusza to:

 • 30 zł za godzinę prostej pracy wolontariusza,
 • 100 zł za godzinę specjalistycznej pracy wolontariusza (np. porada prawna, psychologiczna),

Suma kwoty Mikrograntu oraz kwoty stanowiącej wkład własny, stanowi łączną wartość Projektu.

UWAGA:

Maksymalna wnioskowana kwota Mikrograntu przez podmioty uprawnione wynosi 5 000,00 zł.

Kwota przyznanej dotacji może być niższa od w/w.

VII. Kryteria merytoryczne stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

KRYTERIA MERYTORYCZNE Ocena maksymalna
czy cele statutowe organizacji pozarządowej, Patrona grupy nieformalnej oraz grupy nieformalnej są zgodne z celami konkursu (działalność na rzecz rodziny, rodzicielstwa, macierzyństwa)

TAK – 5

NIE – 0

trafność diagnozy potrzeb rodziny w społeczności 10
adekwatność podejścia w planowaniu Mikrograntu zakładającego wspólne działania rodzin i lokalnej społeczności 5
stopień zaangażowania rodzin i lokalnej społeczności w realizację Mikrograntu (w tym współpraca z lokalnymi partnerami) 5
komunikacja i promocja Mikrograntu 5
pożyteczność Mikrograntu 10
możliwość kontynuacji działań 5
realność pozyskania wkładu własnego 5
klarowność przedstawionego budżetu i jego adekwatność do proponowanego Mikrograntu 10

UWAGA:

Dodatkowe kryteria strategiczne – oferta może uzyskać dodatkowe 5 pkt. do oceny merytorycznej jeśli na etapie pisania projektu zostanie on skonsultowany z ekspertami CDR. Konsultacja może się odbyć mailowo, podczas osobistego spotkania lub podczas realizowanych szkoleń/warsztatów. Konsultacja musi być przeprowadzona minimum 72 godz. przed złożeniem wniosku w systemie i obowiązkowo potwierdzona pisemnie (lista obecności, mail, etc.).

Aby oferta Mikrograntu była poprawna merytorycznie i mogła uzyskać kryterium strategiczne musi otrzymać od każdego Oceniającego minimum 60% punktów za każdy punkt we wniosku podlegający ocenie.

OFERTA MOŻE UZYSKAĆ RAZEM 65 PKT. W TRAKCIE OCENY MERYTORYCZNEJ.

Środki finansowe to środki będące w dyspozycji podmiotu realizującego zadanie i przez niego bezpośrednio wydatkowane. Dokumentowanie poniesionych przez podmiot wydatków następuje w formie dowodów księgowych na niego wystawionych. Potwierdzeniem prawidłowo zrealizowanego zadania pod względem finansowym jest odpowiednio prowadzona rachunkowość.

Wkład osobowy – wsparcie osobowe (praca społeczna członków, świadczenia wolontariuszy) wniesione przez dotowany podmiot w realizowane zadanie niepowodujące faktycznego wydatku pieniężnego. Wartość wkładu osobowego powinna zostać oszacowana w kosztorysie. Podmiot składający ofertę powinien przedstawić sposób wyceny według stawek rynkowych pracy wolontariuszy i członków.

Stawki obowiązujące w przedmiotowym konkursie (wycena pracy wolontariuszy i członków) określone są w następujący sposób:

 • w przypadku prac administracyjnych i pomocniczych: do 30,00 zł/godz.
 • w przypadku prac ekspertów i specjalistów: do 100,00 zł/godz.

NIE DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚCI WYCENY WKŁADU RZECZOWEGO W OFERCIE

Rekomendowane jednostki miar stosowane w kosztorysie: godzina, miesiąc, umowa, sztuka, dzieło, usługa, kilometr (dla usług transportowych), komplet.

Obszary merytoryczne, które muszą być brane pod szczególną uwagę w Ofercie, to w szczególności kryteria oceniające czy dany wniosek posiada cechy konstruktywnych projektów wspierających rodzinę, macierzyństwo, rodzicielstwo.

Do cech konstruktywnych projektów wspierających rodzinę, macierzyństwo i rodzicielstwo zaliczamy działania, które:

 • wzmacniają więzi rodzinne,
 • Integrują rodzinę ze środowiskiem lokalnym, ze społecznością lokalną,
 • wspierają rodzinę w wychowywaniu dzieci,
 • wprowadzaniu w świat wartości takich jak odpowiedzialność, szacunek, uczciwość, miłość, zdrowie, stawianie granic,
 • wprowadzają innowacyjne metody spędzania czasu wolnego z rodziną,
 • wspierają macierzyństwo – przygotowują rodziny do bycia rodzicami,
 • upowszechniają nowoczesne metody opieki nad dzieckiem,
 • rozwijają umiejętności w zakresie wspierania rozwoju dzieci (od tworzenia kreatywnych zabawek, rozwojowej przestrzeni do zabaw stymulujących rozwój  dzieci),
 • służą wymianie doświadczeń i tworzeniu grup dyskusyjnych, samorozwojowych,
 • wzmacniają rodzinę w realizacji założonych celów  (np. coaching, tutoring  rodzicielski),
 • wzmacniają więzi międzypokoleniowe w rodzinie,
 • wzmacniają rodzinę w kryzysowych sytuacjach,
 • tworzą przestrzeń publiczną sprzyjającą rodzinie,
 • promują wartości rodzinne w środowisku lokalnym,
 • wspierają rodziny dotknięte niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą i
 • obejmują minimum 8 rodzin.

VIII. Postępowanie konkursowe prowadzone jest zgodnie z:

Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817);

IX. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Rozpatrywane są wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu. Należy wypełnić każdy punkt zawarty w druku oferty. W przypadku, gdy punkt zawarty w druku oferty nie dotyczy oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wskazanej w ofercie. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
 3. Dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty wybrane zostaną w postępowaniu konkursowym.
 4. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana istnieje możliwość negocjacji harmonogramu i/lub kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania i/lub opisu poszczególnych działań przed zawarciem umowy.
 5. Podmiot, któremu przyznano dotację w wysokości niższej niż wnioskowana w ofercie zobowiązany jest do złożenia przed zawarciem umowy:
 • zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania, w przypadku zmiany zakresu rzeczowego realizowanego zadania,
 • zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 • zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, w przypadku zmiany zakresu rzeczowego realizowanego zadania.
 1. Uruchomienie środków z dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Oferentem a podmiotem, którego oferta została wybrana do dofinansowania. Dotacja przelewana jest na konto podmiotu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, na co należy zwrócić uwagę przy przygotowywaniu kalkulacji przewidywanych kosztów.
 2. W przypadku rezygnacji podmiotu z przyznanej dotacji Oferent ma możliwość przeznaczenia niewykorzystanych środków na inne spełniające wymogi oferty złożone w ramach ogłoszonych zadań.

X. Termin i tryb wyboru oferty.

 1. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zadań nie dłużej niż do 31.08.2017 r.
 2. Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym przez Operatora a pod względem merytorycznym przez dwóch Ekspertów – dotyczy ofert spełniających wymogi formalne. Jeżeli różnica w ocenie pomiędzy Oceniającymi przekroczy 30% oferta Mikrograntu będzie podlegać dodatkowej Ocenie przez trzeciego Oceniającego.
 3. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Operator.
 4. Do postanowień Operatora w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 5. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej www.dzialamyrazem.pl oraz mailowo – na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie Mikrograntu.

Z podmiotami, których oferty zostały wybrane do dofinansowania Operator skontaktuje się telefonicznie lub za pomocą e-maila, w celu ustalenia terminu podpisania umowy.

 1. Oferent może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

XI. Warunki realizacji zadania.

 1. Realizacja zadania wyłonionego w konkursie następuje po zawarciu umowy z podmiotem, który złożył ofertę na jego realizację. Umowa pod rygorem nieważności wymaga zachowania formy pisemnej.
 2. Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest:

a) złożenie zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania, w przypadku zmiany zakresu rzeczowego realizowanego zadania,

b) złożenie zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, w przypadku przyznania dotacji w wysokości mniejszej niż wnioskowana w ofercie,

c) złożenie zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, w przypadku zmiany zakresu rzeczowego realizowanego zadania,

d) akceptacja przez strony postanowień umowy.

 1. Po zakończeniu realizacji zadania w nieprzekraczalnym terminie 21 dni podmiot realizujący zlecone zadanie publiczne zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
 2. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy.
 3. Podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany powiadomić Oferenta o każdym zdarzeniu mającym wpływ na termin lub zakres realizacji zadania.

XII. Miejsce i termin składania ofert.

 1. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą Generatora Ofert i Sprawozdań w terminie od 15 marca 2017 r.
 2. Podmioty, których oferty zostały wybrane do dofinansowania zobowiązani są do wygenerowania w systemie oferty, wydrukowania jej, podpisania i złożenia (osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera) w Siedzibie Oferenta (ul. Wojskowa 6/B7, 60-792 Poznań) w terminie uzgodnionym z Operatorem.
 3. Błędy formalne powodujące odrzucenie oferty:

a) oferta złożona po terminie wskazanym tj. po 31.08.2017 r.

b) złożenie oferty przez podmiot (-ty) nieuprawniony(-e),

c) oferta złożona tylko w wersji papierowej bez złożenia w generatorze ofert,

d) oferta złożona w wersji papierowej z sumą kontrolną inną niż złożoną w generatorze ofert

 1. Oferty złożone z zachowaniem terminu, ale:

a) niepodpisane przez upoważnione osoby,

b) niezawierające wymaganych załączników/dokumentów,

c) zawierające inne braki formalne

będą mogły być uzupełnione w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania przez oferenta wezwania do uzupełnienia. Oferent podaje w wezwaniu stwierdzone braki formalne. Wezwania będą dokonywane w formie pisemnej lub elektronicznej lub faksem.

Za potwierdzenie dostarczenia wezwania uznaje się:

 • potwierdzenie otrzymania przesyłki listowej wysłanej na adres wskazany przez podmiot w ofercie (przesyłka listowa przesłana na adres wskazany przez oferenta, niepodjęta w terminie przez podmiot składający ofertę będzie uważana za przesyłkę doręczoną)

lub

 • potwierdzenie wysłania wiadomości e-mail na adres skrzynki wskazany przez podmiot w ofercie
 1. Oferty nieuzupełnione pod względem formalnym nie będą rozpatrywane.
 2. Szczegółowych informacji udzielają:
 • Konsultant pod nr infolinii 784 878 240. Infolinia jest czynna we wtorek w godzinach 8.00-11.00 oraz w czwartek 12.00-15.00.
 • drogą e-mailową na ngo@dzialamyrazem.pl lub dorośli-dzieciom@wp.pl

UWAGA!!!

Szanowni Państwo, przed przystąpieniem do wypełniania oferty w Generatorze Wniosków proszę sprawdzić czy Wasza organizacja posiada zapisy w statucie o prowadzeniu przez organizację działań na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa, rodziny. Aplikować w konkursie mogą tylko organizacje, które mają takie zapisy w swoich dokumentach. Dotyczy to również organizacji patronackich oraz grup nieformalnych.

Treść otwartego konkursu ofert ogłoszono na stronie internetowej Operatora www.dzialamyrazem.pl w zakładce dotyczącej konkursu.

Spis załączników do regulaminu konkursu:

 • Karta Oceny Merytorycznej,
 • Wzór Porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich,
 • Cechy konstruktywnych projektów wspierających rodzinę, macierzyństwo i rodzicielstwo.

Spis załączników do regulaminu oceny ofert:

 • Deklaracja poufności i bezstronności
 • Karta Oceny Merytorycznej

UWAGA!

Regulamin konkursu wraz załącznikami, wzór wniosku grupy nieformalnej, wzór wniosku organizacji pozarządowej, regulamin oceny ofert wraz z załącznikami oraz logotypy do pobrania ze strony: 

http://dzialamyrazem.pl/konkurs-centrum-dla-rodziny/

Posiedzenie Komisji Opiniującej

Dnia 22 marca od 9:00 do 13:00 w biurze rady odbyło się posiedzenie Komisji Opiniującej oferty  w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa (konkurs nr 1), wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (konkurs nr 2) oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (konkurs nr 3) w 2017 roku.

 

W obradach zgodnie z uchwałą zarządu udział wzięli:

Andrzej Marach – Wicestarosta;

Dorota Witkowska – Przewodnicząca Komisji Edukacji (…)

Władysław Rembelski – Skarbnik;

Lidia Sokulska – Tłok – Inspektor Wydziału Edukacji (…)

Monika Wojtalewicz – Inspektor Wydziału Organizacyjnego (…)

Kamila Jabłońska - Inspektor Wydziału Organizacyjnego (…) – wykluczona z opiniowania ofert złożonych w konkursie nr 2;

Na konkursy złożono łącznie 25 ofert. Na wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa (konkurs nr 1) – 5 ofert, na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (konkurs nr 2)  - 16 ofert oraz  na wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (konkurs nr 3) – 4 oferty.

Po szczegółowej formalnej i merytorycznej ocenie wniosków, komisja zarekomendowała zarządowi do dofinansowania 20 ofert, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Kwotę pozostałą 6.400,00 komisja proponuje przeznaczyć w ciągu roku na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

 Zestawienie ofert na Konkurs nr 1/2017:

Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

rekomendowana

kwota dofinansowania

1.

Polski Związek Wędkarski; Koło terenowe nr 121 w Sępólnie Krajeńskim

 

„XVI Powiatowe Zawody Spinningowe Zakładów Pracy”

500,00

400,00

2.

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Razem od Nowa”

„Pieszo i rowerem – odkrywamy ciekawe miejsca na Krajnie”

4.525,00

1.000,00

3.

Stowarzyszenie „Kierunek Więcbork”

„II festiwal piosenki turystycznej dla osób niepełnosprawnych  - Więcbork 2017”

3.600,00

 

oferta odrzucona

z powodów formalnych

4.

Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat”

„Rekreacyjnie po sąsiedzku”

1.840,00

1.000,00

5.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wielowicz

 

II Integracyjna Rowerowa Gra Terenowa „Poznaj swój region”

1.850,00

1.000,00

RAZEM:

3.400,00

 

Zestawienie ofert na Konkurs nr 2/2017:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

rekomendowana

kwota dofinansowania

1.

GKS „Fuks” Wielowicz

„Wsparcie rozgrywek jedynej w Powiecie Sępoleńskim drużyny III Ligii Kobiet w 2017 roku”

1.995,00

600,00

2.

Stowarzyszenie Miłośników Psów - Dog Zone

„Pierwszy Krajeński bieg na 6 łap”

250,00

250,00

3.

Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom”

„Nie ma cwaniaka, który nie wygra w Zbijaka

1.415,00

 

500,00

4.

Stowarzyszenie Jeździeckie Ziemi Krajeńskiej

„Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez możliwość obejrzenia pokazów i zawodów jeździeckich  - I zawodów regionalnych w skokach przez przeszkody”.

3.700,00

1.000,00

5.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy ZSCKR w Sypniewie

III Ogólnopolski bieg dookoła Wilczych Jarów

1.570,00

700,00

6.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych przy ZSCKR w Sypniewie

III Ogólnopolski Bieg Żurawia

700,00

 

Komisja nie rekomendowała Zarządowi oferty do dofinasowania z powodu braku środków finansowych

7.

Stowarzyszenie Liga Powiatowa – Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego

Funkcjonowanie Powiatowej Ligii Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego w 2017 roku;

5.000,00

1.200,00

8.

Stowarzyszenie „Jesteśmy tacy sami”

Spartakiada III

1.103,00

500,00

9.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie

„Turniej Strzelecki z okazji XV rocznicy reaktywacji KBS Sępólno Kraj. i XXII zjazdu delegatów KBS RP”

2.000,00

1.500,00

10.

Polski Związek Wędkarski; Koło terenowe nr 121 w Sępólnie Krajeńskim

 

XVI Powiatowe Zawody Karpiowe

500,00

350,00

11.

Stowarzyszenie Klub Morsa „Kormorany”

„Morsowanie czas zacząć”

1.210,00

400,00

12.

Szkolny Klub Sportowy „Uczniak”

„Sprawni – Bezpieczni”

5.600,00

500,00

13.

Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat”

„Być w formie”

5.625,00

 

Komisja nie rekomendowała Zarządowi oferty do dofinasowania z powodu braku środków finansowych

14.

Stowarzyszenie „Kierunek – Więcbork”

„368 Maraton”

2.000,00

oferta odrzucona

z powodów formalnych

15.

Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy „Grom”

 

„Organizacja imprez towarzyszących w ramach obchodów 60-lecia MGLKS Grom Więcbork”

2.000,00

oferta odrzucona

z powodów formalnych

16

Miejski Ludowy Klub Sportowy „Krajna”

„II Regaty Biały Żagiel Starosty Sępoleńskiego”

4.102,00

1.500,00

RAZEM:

9.000,00

 

 

 

Zestawienie ofert na Konkurs nr 3/2017:

Wspieranie i upowszechnianie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

Nr oferty

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

rekomendowana

kwota dofinansowania

1.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wielowicz

 

„Zachować tradycje, czyli warsztaty zapomnianych umiejętności twórczych”

1.830,00

500,00

2.

Stowarzyszenie „Pomóż sobie pomagając innym”

„Sztuka ludowa na Krajnie”

2.000,00

500,00

3.

Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Więcborku

„XXII wieczór seniora i 45-lecie Oddziału PZERiI w Więcborku”

2.000,00

500,00

4.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie

Upowszechnianie kultury poprzez organizację festynu z okazji XV rocznicy reaktywacji KBS w Sępólnie Kraj. oraz XXII Zjazdu KBS RP

2.000,00

500,00

RAZEM:

2.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Komisja Opiniująca w składzie: Przewodniczący - Andrzej Marach, Dorota Witkowska, Władysław Rembelski, Lidia Sokulska-Tłok, Monika Wojtalewicz, Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2017-03-23
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-07-04 13:12
 • -
 • -
 • -

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2017-03-23
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-07-04 13:12

Spotkanie informacyjne w ramach projektu „Działamy Razem dla Rodziny”

Dnia 13 marca br. na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim odbyło się spotkanie informacyjne w ramach projektu „Działamy Razem dla Rodziny”. Operatorem projektu jest Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom”. W ramach projektu będzie można uzyskać dotacje (mikrogranty) do 5 tyś zł. na zadania skierowane do rodzin. W spotkaniu zorganizowanym przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim uczestniczyło 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Szczegółową informację nt. projektu przedstawiła zebranym Danuta Daszkiewicz – Stowarzyszenie Dorośli – Dzieciom. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2017-03-15
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-07-04 13:12
 • IMG_9441.JPG
 • IMG_9427.JPG
 • IMG_9435.JPG
 • IMG_9440.JPG

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2017-03-13
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-07-04 13:12

Warsztaty "Inicjuj z FIO - bis"

1 marca 2017 roku na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyły się warsztaty szkoleniowe na mikrodotacje - „Inicjuj z FIO bis”. Pani Anna Szatkowska – przedstawiciel operatora projektu z Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica zaprezentowała regulamin projektu i omówiła punkty wniosku o mikrodotacje – do 5 tyś zł. Wszystkich przybyłych przywitał Wicestarosta Sępoleński - Andrzej Marach, który życzył obecnym uzyskania jak największej liczby mikrodotacji. W spotkaniu uczestniczyło ok. 30 przedstawicieli stowarzyszeń, klubów sportowych, stowarzyszeń zwykłych i grup nieformalnych. Była to jedna z wyższych frekwencji na szkoleniu w województwie, co świadczy o bardzo dużej aktywności w powiecie trzeciego sektora. Powiat Sępoleński w ramach współpracy udostępnił nieodpłatnie salę i promował szkolenie. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-07-04 13:12
 • IMG_9300.JPG
 • IMG_9301.JPG
 • IMG_9304.JPG
 • IMG_9307.JPG
 • IMG_9308.JPG
 • IMG_9312.JPG
 • IMG_9313.JPG
 • IMG_9316.JPG
 • IMG_9317.JPG
 • IMG_9319.JPG
 • IMG_9320.JPG
 • IMG_9321.JPG
 • IMG_9323.JPG
 • IMG_9324.JPG
 • IMG_9325.JPG
 • IMG_9327.JPG
 • IMG_9329.JPG
 • IMG_9330.JPG
 • IMG_9332.JPG
 • IMG_9336.JPG
 • IMG_9337.JPG

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Jabłońska
  data wytworzenia: 2017-03-01
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2017-07-04 13:12

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 37168
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-05 10:03:24
baner toplayer