Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Informacja o pomiarach promieniowania elektromagnetycznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2024-01-18
 • opublikował: Barbara Wiśniewska
  data publikacji: 2024-01-18 11:18

Sępólno Krajeńskie dnia 15.04.2020 r.

 

Informacja

Dotyczy: udostępnienia informacji o objętych obowiązkiem zgłoszenia instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, wnoszenie uwag;

 

Podstawa prawna: art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.)

 

Zgodnie z w/cyt art. Organ ochrony środowiska udostępnia na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ten organ następujące informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia:

1) zgłoszenie, o którym mowa w art. 152 ust. 1 lub 6 pkt 2;

2) informacje, o których mowa w art. 152 ust. 6 pkt 1;

3) sprzeciw, o którym mowa w art. 152 ust. 4, a w przypadku jego braku zaświadczenie, o którym mowa w art. 152 ust. 4b;

4) uwagi, o których mowa w ust. 3, oraz odpowiedzi na wniesione uwagi, o których mowa w ust. 6.

2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia, przedłożenia informacji, wniesienia sprzeciwu, upływu terminu do wniesienia sprzeciwu, wydania zaświadczenia, wniesienia uwag oraz odpowiedzi na uwagi.

3.  Organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, o której mowa w ust. 1, może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia uwagi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 152 ust. 4a, wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność ich wniesienia.

4.  Uwagi, o których mowa w ust. 3, wnosi się w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

5.  Treść uwag wniesionych w terminie przekazywana jest niezwłocznie prowadzącemu instalację lub użytkownikowi urządzenia, którego uwagi dotyczą.

6.  Podmioty, o których mowa w ust. 5, mogą wnieść za pośrednictwem organu właściwego do przyjęcia uwag odpowiedź na wniesione uwagi w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

 

Sp. B.Wiśniewska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2020-04-15
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2020-04-15 15:16

Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnych SEP0801A zlokalizowanej na działce nr 510 obręb Lutowo, w miejscowości Lutowo nr 61, 89-400 Sępólno Krajeńskie, gmina Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2020-04-15
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2020-04-15 15:18

Zgłoszenie zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnej 35861 (45411N!) GBY_WIECBORK_MICKIEWICZERA zlokalizowanej na działce nr 397/3 obręb Więcbork 4, ulica Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2020-05-22
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2020-05-22 10:43
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2024-03-01
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2024-03-01 14:32

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2020-05-05
 • opublikował: Małgorzata Szpojda
  data publikacji: 2020-05-05 13:44

Zgłoszenie zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnej wytwarzającej pola elektromagnetyczne nr BT44873 Lutowo, dz. nr.11 obręb Lutow, gmina Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2024-03-01
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2024-03-01 14:34
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2024-03-01
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2024-03-01 14:34
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2024-03-01
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2024-03-01 14:34
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2024-03-01
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2024-03-01 14:34

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2020-06-01
 • opublikował: Barbara Wiśniewska
  data publikacji: 2020-06-01 12:54
 • zmodyfikował: Barbara Wiśniewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-01 13:02

Zgłoszenie zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnej (45414N!) SYPNIEWO BD (GBY_WIECBORK_SYPNIEWO) zlokalizowanej w miejscowości Sypniewo na działce nr 278/1 obręb Sypniewo, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2020-05-22
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2020-05-22 10:42
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2024-03-01
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2024-03-01 14:35

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
 • opublikował: Małgorzata Szpojda
  data publikacji: 2020-05-05 13:50

Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnych SEP0201_B zlokalizowanej na działce nr 808 obręb Kamień Krajeński, 89-430 Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2020-06-01
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2020-06-01 13:14
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2024-03-04
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2024-03-04 15:33

drukuj (Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnych SEP0201_B zlokalizowanej na działce nr 808 obręb Kamień Krajeński, 89-430 Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
 • opublikował: Małgorzata Szpojda
  data publikacji: 2020-05-11 13:17

Zgłoszenie zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnych nr (45421N!) zlokalizowanej na ul. Podgórnej 5, 89-430 Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2020-06-01
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2020-06-01 13:12
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2024-03-01
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2024-03-01 14:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2020-05-13
 • opublikował: Małgorzata Szpojda
  data publikacji: 2020-05-13 13:16

Zgłoszenie zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnej nr BT 43823_SITNO zlokalizowanej w miejscowości Sitno na dz.nr 123/1 obręb Sitno, gmina Sośno, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2024-03-01
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2024-03-01 14:38
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2024-03-01
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2024-03-01 14:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2020-06-01
 • opublikował: Barbara Wiśniewska
  data publikacji: 2020-06-01 13:07

Zgłoszenie zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnych SEP0701_B zlokalizowanej na działce nr 278/55 obręb Sypniewo, 89-422 Sypniewo, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2020-06-01
 • opublikował: Barbara Wiśniewska
  data publikacji: 2020-06-01 15:14

Zgłoszenie zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnej wytwarzającej pola elektromagnetyczne nr SEP0002_A Sępólno Kraj., ul Hallera 8, gmina Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2024-03-04
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2024-03-04 15:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2020-08-12
 • opublikował: Barbara Wiśniewska
  data publikacji: 2020-08-12 08:51

Zgłoszenie zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnej wytwarzającej pola elektromagnetyczne nr SEP0801_A Sępólno Kraj., Lutowo 61, działka nr 510, gmina Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2024-03-04
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2024-03-04 15:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2020-08-12
 • opublikował: Barbara Wiśniewska
  data publikacji: 2020-08-12 08:57
 • zmodyfikował: Barbara Wiśniewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 09:05

Zgłoszenie zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnej 35853 (N!45402) GBY_SEPOLNOKR_HALLERA 89-400 Sępólno Kraj., powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2024-03-01
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2024-03-01 14:44

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2020-08-19
 • opublikował: Barbara Wiśniewska
  data publikacji: 2020-08-19 15:22

Zgłoszenie zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnych SEP0201_B zlokalizowanej na działce nr 808 obręb Kamień Krajeński, 89-430 Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2024-03-04
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2024-03-04 15:37

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2020-09-01
 • opublikował: Barbara Wiśniewska
  data publikacji: 2020-09-01 09:34

Zgłoszenie zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnej wytwarzającej pola elektromagnetyczne nr BT42533 Wałdowo, dz. nr.10/2 obręb Wałdowo, gmina Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2024-03-01
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2024-03-01 14:42

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2020-10-21
 • opublikował: Barbara Wiśniewska
  data publikacji: 2020-10-21 10:28

Zgłoszenie zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnej 35851 (N!45401) GBY_SEPOLNOKR_KOŚCIUSZKI15, 89-400 Sępólno Kraj., powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2024-03-01
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2024-03-01 16:38

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2020-11-06
 • opublikował: Barbara Wiśniewska
  data publikacji: 2020-11-06 09:54
 • zmodyfikował: Barbara Wiśniewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-06 09:55

Zgłoszenie zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnej wytwarzającej pola elektromagnetyczne nr SEP0001A Sępólno Kraj., ul. Przemysłowa, działka nr 124/3, gmina Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2024-03-01
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2024-03-01 16:33

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
 • opublikował: Barbara Wiśniewska
  data publikacji: 2020-12-16 09:43

Zgłoszenie zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnej wytwarzającej pola elektromagnetyczne nr SEP0301A Wielowiczek dz. nr 15/7, gmina Sośno, powiat sępoleński

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2024-03-01
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2024-03-01 16:14

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2020-12-28
 • opublikował: Barbara Wiśniewska
  data publikacji: 2020-12-28 12:17

Zgłoszenie zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnej wytwarzającej pola elektromagnetyczne nr BT44123_Sępólno_Krajeńskie, dz. nr.106 obręb Sępólno Kraj., gmina Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2021-03-30
 • opublikował: Barbara Wiśniewska
  data publikacji: 2021-03-30 14:16
 • zmodyfikował: Barbara Wiśniewska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 14:16

Zgłoszenie zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnej wytwarzającej pola elektromagnetyczne nr BT42537 SEPOLNO KOSCIUSZKI, dz. nr.11/3 obręb 2 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 15, gmina Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2021-05-05
 • opublikował: Barbara Wiśniewska
  data publikacji: 2021-05-05 09:56

Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnych SEP0901A zlokalizowanej na działce nr 54 obręb Niechorz, 89-400 Sępólno Krajeńskie, gmina Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2024-03-01
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2024-03-01 15:59

Metryka

 • opublikował: Barbara Wiśniewska
  data publikacji: 2021-05-11 11:29

Zgłoszenie zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnej wytwarzającej pola elektromagnetyczne nr SEP0301A Wielowiczek dz. nr 15/7 obręb Wielowiczek, gmina Sośno, powiat sępoleński

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2024-03-01
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2024-03-01 16:18

Metryka

 • opublikował: Barbara Wiśniewska
  data publikacji: 2021-05-11 11:41

Zgłoszenie zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnej (45414N!) SYPNIEWO BD (GBY_WIECBORK_SYPNIEWO) zlokalizowanej w miejscowości Sypniewo na działce nr 278/1 obręb Sypniewo, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2024-03-01
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2024-03-01 15:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2022-02-04
 • opublikował: Barbara Wiśniewska
  data publikacji: 2022-02-04 11:32

Zgłoszenie zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnej (45412N!) WIECBORK (GBY_WIECBORK_GDANSKA17) zlokalizowanej w miejscowości Więcbork, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2024-03-01
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2024-03-01 16:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
 • opublikował: Barbara Wiśniewska
  data publikacji: 2022-02-04 11:36

Zgłoszenie zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnej 35721(45422N!) GBY_KAMIENKRAJENS zlokalizowanej w miejscowości Orzełek na działce nr 502/3 obręb Orzełek, gmina Kamień Krajeński, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie

Metryka

 • opublikował: Barbara Wiśniewska
  data publikacji: 2022-06-27 08:35

Zgłoszenie zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnych BT43823 Sitno zlokalizowanej na działce nr 123/1 obręb Sitno, gmina Sośno, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2024-03-01
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2024-03-01 15:35

Metryka

 • opublikował: Barbara Wiśniewska
  data publikacji: 2023-02-22 14:52

Zgłoszenie zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnej 35757 (45415N!) GBY_WIECBORK_SYPNIEWOBD zlokalizowanej w miejscowości Sypniewo, dz nr 9/4

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2024-03-04
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2024-03-04 09:06

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2024-03-04
 • opublikował: Barbara Wiśniewska
  data publikacji: 2024-03-04 09:03

Zgłoszenie zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnej BT44296_SYPNIEWO zlokalizowanej w miejscowości Sypniewo, dz nr 278/62

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2024-03-07
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2024-03-07 14:04
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2024-03-07
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2024-03-07 14:04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2024-03-07
 • opublikował: Barbara Wiśniewska
  data publikacji: 2024-03-07 14:02

Zgłoszenie zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnych nr 3221(45421N!) zlokalizowanej na ul. Podgórnej 5, 89-430 Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2024-04-19
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2024-04-19 09:50
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2024-04-19
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2024-04-19 09:50

Metryka

 • opublikował: Barbara Wiśniewska
  data publikacji: 2024-04-19 09:48

Zgłoszenie zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnej 35851 (45401N!) GBY_SEPOLNOKR_KOŚCIUSZKI15, 89-400 Sępólno Kraj., powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2024-04-19
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2024-04-19 09:57
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2024-04-19
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2024-04-19 09:57

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2024-04-19
 • opublikował: Barbara Wiśniewska
  data publikacji: 2024-04-19 09:56

Zgłoszenie zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnej BT44874 SOŚNO zlokalizowanej na działce nr 211 obręb Sośno, gmina Sośno, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2024-05-06
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2024-05-06 09:31
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2024-05-06
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2024-05-06 09:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2024-05-06
 • opublikował: Barbara Wiśniewska
  data publikacji: 2024-05-06 09:30

Zgłoszenie zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnej 3265 (45412N!) zlokalizowanej na ul. Gdańskiej 17, 89-410 Więcbork, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2024-05-09
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2024-05-09 11:22
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
   data wytworzenia: 2024-05-09
  • opublikował: Barbara Wiśniewska
   data publikacji: 2024-05-09 11:22

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2024-05-09
 • opublikował: Barbara Wiśniewska
  data publikacji: 2024-05-09 11:21

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9097
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-09 11:22:55
baner toplayer