BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Wyszukiwarka

:
:

Menu główne

Menu główne

Nawigacja

Nawigacja    MENU PRZEDMIOTOWE > Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne >

Treść strony

Sępólno Krajeńskie dnia 15.04.2020 r.

 

Informacja

Dotyczy: udostępnienia informacji o objętych obowiązkiem zgłoszenia instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, wnoszenie uwag;

 

Podstawa prawna: art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.)

 

Zgodnie z w/cyt art. Organ ochrony środowiska udostępnia na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ten organ następujące informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia:

1) zgłoszenie, o którym mowa w art. 152 ust. 1 lub 6 pkt 2;

2) informacje, o których mowa w art. 152 ust. 6 pkt 1;

3) sprzeciw, o którym mowa w art. 152 ust. 4, a w przypadku jego braku zaświadczenie, o którym mowa w art. 152 ust. 4b;

4) uwagi, o których mowa w ust. 3, oraz odpowiedzi na wniesione uwagi, o których mowa w ust. 6.

2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia, przedłożenia informacji, wniesienia sprzeciwu, upływu terminu do wniesienia sprzeciwu, wydania zaświadczenia, wniesienia uwag oraz odpowiedzi na uwagi.

3.  Organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, o której mowa w ust. 1, może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia uwagi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 152 ust. 4a, wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność ich wniesienia.

4.  Uwagi, o których mowa w ust. 3, wnosi się w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

5.  Treść uwag wniesionych w terminie przekazywana jest niezwłocznie prowadzącemu instalację lub użytkownikowi urządzenia, którego uwagi dotyczą.

6.  Podmioty, o których mowa w ust. 5, mogą wnieść za pośrednictwem organu właściwego do przyjęcia uwag odpowiedź na wniesione uwagi w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

 

Sp. B.Wiśniewska

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2020-04-15
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2020-04-15 15:16

Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnych SEP0801A zlokalizowanej na działce nr 510 obręb Lutowo, w miejscowości Lutowo nr 61, 89-400 Sępólno Krajeńskie, gmina Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2020-04-15
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2020-04-15 15:18

Zgłoszenie zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnej 35861 (45411N!) GBY_WIECBORK_MICKIEWICZERA zlokalizowanej na działce nr 397/3 obręb Więcbork 4, ulica Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2020-05-05
 • opublikował: Małgorzata Szpojda
  data publikacji: 2020-05-05 13:44

Zgłoszenie zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnej wytwarzającej pola elektromagnetyczne nr BT44873 Lutowo, dz. nr.11 obręb Lutow, gmina Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2020-06-01
 • opublikował: Barbara Wiśniewska
  data publikacji: 2020-06-01 12:54
 • zmodyfikował: Barbara Wiśniewska
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-01 13:02

Zgłoszenie zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnej (45414N!) SYPNIEWO BD (GBY_WIECBORK_SYPNIEWO) zlokalizowanej w miejscowości Sypniewo na działce nr 278/1 obręb Sypniewo, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
 • opublikował: Małgorzata Szpojda
  data publikacji: 2020-05-05 13:50

Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnych SEP0201_B zlokalizowanej na działce nr 808 obręb Kamień Krajeński, 89-430 Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie

drukuj (Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnych SEP0201_B zlokalizowanej na działce nr 808 obręb Kamień Krajeński, 89-430 Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
 • opublikował: Małgorzata Szpojda
  data publikacji: 2020-05-11 13:17

Zgłoszenie zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnych nr (45421N!) zlokalizowanej na ul. Podgórnej 5, 89-430 Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2020-05-13
 • opublikował: Małgorzata Szpojda
  data publikacji: 2020-05-13 13:16

Zgłoszenie zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnej nr BT 43823_SITNO zlokalizowanej w miejscowości Sitno na dz.nr 123/1 obręb Sitno, gmina Sośno, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2020-06-01
 • opublikował: Barbara Wiśniewska
  data publikacji: 2020-06-01 13:07

Zgłoszenie zmiany danych instalacji radiokomunikacyjnych SEP0701_B zlokalizowanej na działce nr 278/55 obręb Sypniewo, 89-422 Sypniewo, gmina Więcbork, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Wiśniewska - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  data wytworzenia: 2020-06-01
 • opublikował: Barbara Wiśniewska
  data publikacji: 2020-06-01 15:14

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 13 00, fax. 52 388 13 03
sepolnopow@pro.onet.pl    www.bip.powiat-sepolno.pl
Licznik odwiedzin: 16722713
ostatnia aktualizacja: 2020-08-04 14:20
baner toplayer