Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Zapisy online

Zachęcamy do skorzystania z samodzielnej rejestracji na porady.

W celu ustalenia terminu porady zarejestruj się w Systemie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Alternatywne formy zapisu:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski
  data wytworzenia: 2023-01-02
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2023-01-02 07:43
 • zmodyfikował: Wojciech Bilski
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-30 10:41

Kto może skorzystać z Nieodpłatnej Pomocy Prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski
  data wytworzenia: 2023-01-02
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2023-01-02 07:45
 • zmodyfikował: Wojciech Bilski
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-30 10:38

Wzór oświadczenia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski
  data wytworzenia: 2023-01-02
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2023-01-02 07:55

Wyrażenie opinii na temat otrzymanej porady

Uprzejmie informujemy, że osoby korzystające z darmowej pomocy prawnej mają prawo do wyrażenia opinii na temat otrzymanej porady. Aby dokonać oceny trzeba wypełnić „część B” (należy poprosić o nią podczas otrzymywania porady od osoby udzielającej poracy) karty pomocy prawnej a następnie umieść w oznaczonej urnie lub przesłać na adres email: sekretariat@powiat-sepolno.pl.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski
  data wytworzenia: 2023-01-02
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2023-01-02 07:56

Pomoc dla osób prowadzących działalnośc gospodarczą

Z nieodpłatnej pomocy prawnej skierowanej mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Nieodpłatna pomoc prawna jest pomocą de minimis, w związku z czym podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 ). Przed udzieleniem porady prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc powinien wypełnić i dostarczyć „Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis”.  Poniżej wzór oświadczenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski
  data wytworzenia: 2023-01-02
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2023-01-02 07:58

Wzór oświadczenia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski
  data wytworzenia: 2023-01-02
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2023-01-02 07:59

Pomoc dla osób przebywających na kwarantannie

Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną, przebywające w kwarantannie lub izolacji mogą ją otrzymać  za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon oraz email). Na adres sekretariat@powiat-sepolno.pl należy przesłać skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia (wzór). Informacje szczegółowe tel. 52 388 13 05 lub 52 388 13 00.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski
  data wytworzenia: 2023-01-02
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2023-01-02 08:06

Wzór wniosku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski
  data wytworzenia: 2023-01-02
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2023-01-02 08:26

Karty informacyjne

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski
  data wytworzenia: 2023-01-10
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2023-01-11 08:42

Nieodpłatna mediacja

W Punktach usługi mediatora świadczą stali mediatorzy:

 • Punkt w Więcborku i Filia Punktu w Sośnie: Radca Prawny Marek Szczechowski
 • Punkt w Sępólnie Krajeńskim i Filia Punktu w Kamieniu Krajeńskim – Radca Prawny Ewa Zielińska-Gołuńska, adwokat Jakub Rudziński

Świadczenie nieodpłatnej mediacji jest możliwe po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem 52 388 13 00 (w godzinach pracy urzędu).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski
  data wytworzenia: 2023-01-02
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2023-01-02 08:45

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Mediacji w Sępólnie Krajeńskim

Inkubator Przedsiębiorczości

ul. Przemysłowa 7A, 89-400 Sępólno Krajeńskie

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 14:00 do 18:00 - Radca Prawny Grzegorz Szlezer

Wtorek: Nieczynne

Środa: 14:00 do 16:00 - Radca Prawny Ewa Szkulmowska

Środa: 16:00 do 18:00 - Adwokat Jakub Rudziński

Czwartek: 12:30 do 16:30 – Adwokat Magdalena Sucharska

Piątek: 12:30 do 16:30 - Adwokat Daniel Lakner

Usługi mediatora świadczą stali mediatorzy Radca Prawny Ewa Zielińska-Gołuńska, adwokat Jakub Rudziński po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem 52 388 13 00 (w godzinach pracy urzędu).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski
  data wytworzenia: 2023-01-02
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2023-01-02 08:52

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Mediacji w Kamieniu Krajeńskim

Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim

ul. Plac Odrodzenia 3

89-430 Kamień Krajeński

Godziny otwarcia:

Czynne w każdy wtorek od godziny 12:00 do 16:00, porad prawnych udziela Radca Prawny Ewa Zielińska-Gołuńska

Usługi mediatora świadczą stali mediatorzy Radca Prawny Ewa Zielińska-Gołuńska, adwokat Jakub Rudziński po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem 52 388 13 00 (w godzinach pracy urzędu).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski
  data wytworzenia: 2023-01-02
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2023-01-02 08:53

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Poradnictwa Obywatelskiego oraz Mediacji w Więcborku

Siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku

ul. Mickiewicza 22a, 89-410 Więcbork

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 14:00 do 18:00 - Magister Prawa Marcin Kamiński (poradnictwo obywatelskie)

Wtorek: NIECZYNNE

Środa: 13:00 do 17:00 - adwokat Anna Krawczyk-Woźniak (pomoc prawna)

Czwartek: 8:00 do 12:00 Magister Prawa Marcin Kamiński (poradnictwo obywatelskie)

Piątek: 8:00 do 12:00 - adwokat Anna Krawczyk-Woźniak (pomoc prawna)

Usługi mediatora świadczy stały mediator Marek Szczechowski po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem 52 388 13 00 (w godzinach pracy urzędu).

Lokalizacja

Specjalizacja dyżurów

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Więcbork

prawo rodzinne

nieczynne

dyżur skierowany dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, doświadczających problemów przemocy i dyskryminacji

brak specjalizacji dyżuru

prawo karne

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski
  data wytworzenia: 2023-01-02
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2023-01-02 08:54
 • zmodyfikował: Wojciech Bilski
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-30 10:37

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Poradnictwa Obywatelskiego oraz Mediacji w Sośnie

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnie

ul. Parkowa 4, 89-412 Sośno

Godziny otwarcia:

Czynne w każdy wtorek od godziny 12:00 do 16:00, porad prawnych oraz poradnictwa obywatelskiego udziela Radca Prawny Przemysław Przybylski.

Usługi mediatora świadczy stały mediator Marek Szczechowski po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem 52 388 13 00 (w godzinach pracy urzędu).

Lokalizacja

Specjalizacja dyżurów

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sośno

nieczynne

pomoc społeczna

nieczynne

nieczynne

nieczynne

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski
  data wytworzenia: 2023-01-02
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2023-01-02 09:33

Inforgrafika

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski
  data wytworzenia: 2023-01-02
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2023-01-02 09:35

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa z terenu powiatu sępoleńskiego w 2023 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski
  data wytworzenia: 2023-01-02
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2023-01-12 09:14

 

Metryka

 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2022-10-06 08:00

Zarządzenie Nr 34/2022 Starosty Sępoleńskiego z dnia 27 grudnia 2022 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych
  data wytworzenia: 2022-12-27
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2022-12-28 13:36

Uchwała Nr 89/269/2022 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 listopada 2022 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Iwona Sikorska, Katarzyna Kolasa, Tomasz Fifielski
  data wytworzenia: 2022-11-18
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2022-11-21 11:03

Uchwała Nr 89/266/2022 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 15 listopada 2022 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Iwona Sikorska, Katarzyna Kolasa, Tomasz Fifielski
  data wytworzenia: 2022-11-15
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2022-11-15 12:58

Uchwała Nr 88/264/2022 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 21 października 2022 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Iwona Sikorska, Tomasz Fifielski
  data wytworzenia: 2022-10-21
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2022-10-21 13:44

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone

w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sępoleńskiego w 2023 r.”

Starosta Sępoleński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sępoleńskiego w 2023 r.”

W skład komisji konkursowej opiniującej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-40 Sępólno Krajeńskie, w terminie do dnia 14 października 2022 r. drogą pocztową lub złożenie w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Sępoleński - Andrzej Marach
  data wytworzenia: 2022-10-05
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2022-10-06 08:00

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński
  data wytworzenia: 2022-10-05
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2022-10-06 08:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1094
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-01-03 10:09:59
baner toplayer