Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Procedura postępowania w sprawach skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków następuje zgodnie z następującymi przepisami:

 • Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 roku, Nr 5, poz. 46).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, pocztą elektroniczną poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej e-PUAP, a także ustnie do protokołu. Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego, pod rygorem pozostawienia ich bez rozpoznania w przypadku braku tych danych.

 

SKARGI I WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 • pisemnie na adres:

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie

 • faksem na numer 52 388-13-03,
 • ustnie do protokołu, pisemnie do dziennika podawczego w sekretariacie Starostwa Powiatowego:

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim

 1. T. Kościuszki 11
  89-400 Sępólno Krajeńskie

Sekretariat Starostwa Powiatowego jest czynny codziennie w godzinach:

poniedziałki - od 7:30  do 15:30

wtorki - od 7:30  do 16:00

środy - od 7:30  do 15:30

czwartki - od 7:30  do 15:30

piątki - od 7:30  do 15:00

Ze względu na obowiązujący w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim czas pracy i system ochrony urzędu uprzejmie prosimy osoby zainteresowane osobistym złożeniem skargi do dziennika podawczego w Sekretariacie Starostwa po godzinach pracy Starostwa o kontakt telefoniczny przynajmniej jeden dzień przed planowanym przybyciem tel. 52-388-13-00.

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@powiat-sepolno.pl
 • poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej e-PUAP

 

Interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego przyjmowani są przez Starostę Sępoleńskiego, Wicestarostę Sępoleńskiego, Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu oraz Dyrektorów Wydziałów we wtorki w godzinach 7:30 - 16:00.

W przypadku, gdy wtorek przypada w dzień ustawowo wolny od pracy interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Istnieje możliwość wcześniejszego ustalenia terminu i godziny spotkania dogodnego dla klienta drogą telefoniczną lub osobiście poprzez sekretariat Starostwa Powiatowego (tel. 52 388 13 00).

Pozostali pracownicy Starostwa Powiatowego przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Starostwa.

Pracownik przyjmujący obywateli w ramach skarg i wniosków sporządza protokół przyjęcia zawierający:

 • datę przyjęcia,
 • imię i nazwisko oraz adres składającego skargę lub wniosek,
 • zwięzłe określenie sprawy,
 • imię i nazwisko przyjmującego,
 • podpis składającego.

Rejestr skarg i wniosków prowadzi Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

Informacja

Informację można uzyskać pod następującymi numerami telefonów: 52 388-13-00 (sekretariat) i 52 388-13-12 (Sekretarz Powiatu).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sekretarz Powiatu - Anna Deja - Dobrowolska
  data wytworzenia: 2021-05-20
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2021-05-20 11:37
 • zmodyfikował: Wojciech Bilski
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-21 07:35

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4941
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-21 07:35:20
baner toplayer