Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała Nr 36 / 160 / 08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 12 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008
 

Uchwała nr 35/159/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 20 listopada 2008

w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie na terenie Powiatu Sępoleńskiego Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie

Uchwała  Nr 35/158/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 20 listopada 2008 roku


zmieniająca uchwałę Nr 32/143/08 z dnia 17 października 2008 roku w sprawie prze-znaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z ułam-kową częścią gruntu, w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.
 

Uchwała Nr 34 / 151 / 08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008
 

Uchwała Nr 33 / 145 / 08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj.z dnia 24 października 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008
 

Uchwała  Nr 32/143/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 17 października 2008 roku


w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z ułamkową częścią gruntu, w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.
 

Uchwała Nr 32/ 144 / 08 Zarządy Powiatu w Sępólnie Kr. z dnia 17 października 2008 r.
 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
 

Uchwała Nr 32 / 142 / 08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj.z dnia 17 października 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008
 

Uchwała nr 31/138/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 08 października 2008 r.
 

w sprawie przyjęcia planu finansowo – rzeczowego przebudowy dróg powiatowych
w latach 2009 – 2015.

Uchwała Nr 31 / 140 / 08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 08 października 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008
 

Uchwała Nr 30/132/08 Zarządu Powiatu w Sępolnie Kraj.  z dnia 16 września 2008 r.
w sprawie przekazania sieci kanalizacyjnej wraz z urządzeniami.
 

Uchwała Nr 30/133/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 16 września 2008 roku

 

w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania
projektu budżetu powiatu na 2009 rok, zasad, trybu i terminu opracowania
materiałów do projektu budżetu oraz wzorów materiałów planistycznych.
 

Uchwała  Nr 29/129/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 14 sierpnia 2008 r.

Uchwała nr 28/126/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 31 lipca 2008

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008

Uchwała nr 26/121/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 11 czerwca 2008

w sprawie: przyjęcia projektu „Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Powiatu Sępoleńskiego. Aktualizacja na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015”

Uchwała nr 25/118/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 30 maja 2008

w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim

Uchwała nr 24/117/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 19 maja 2008

w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/100/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 9 kwietnia 2008 r

Uchwała nr 23/115/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 9 maja 2008

w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie."

Uchwała nr 22/114/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 21 kwietnia 2008

w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sępolnie Kraj.

Uchwała nr 22/113/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 21 kwietnia 2008

powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu do składu komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia Skarbu Państwa przekazywanego na rzecz samorządu powiatowego

Uchwała nr 22/110/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 21 kwietnia 2008 -

uchylona Uchwałą Nr 43/181/2009 Zarządu Powiatu z dnia 6 kwietnia 2009 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku

Uchwała nr Uchwała Nr 22/109/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 21 kwietnia 2008

w sprawie powierzenia Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sępolnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku roli Beneficjenta w ramach Poddziałań

Uchwała nr Uchwała Nr 20/98/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 17 marca 2008

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za rok 2007.

Uchwała nr Uchwała Nr 18/93/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 20 lutego 2008 -

uchylona Uchwałą Nr 56/235/2009 Zarządu Powiatu z dnia 18 listopada 2009 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj

Uchwała nr Uchwała Nr 18/92/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 20 lutego 2008

w sprawie przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół - Centrum Edukacyjne w Więcborku

Uchwała nr Uchwała Nr 18 /91 /08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 20 lutego 2008

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008

 

Uchwała nr Uchwała Nr 18/87/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 20 lutego 2008

w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim

Uchwała nr Nr 18/86/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 20 lutego 2008 -

uchylona Uchwałą Nr 60/153/2012 Zarządu Powiatu z dnia 22 listopada 2012 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku

Uchwała nr 17/84/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 23 stycznia 2008

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dyżurów aptek na terenie gminy Sępólno Krajeńskie

Uchwała nr 16/82/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 23 stycznia 2008

w sprawie: szczegółowych wytycznych dotyczących zasad dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działań polegających na usuwaniu z terenu powiatu sępoleńskiego materiałów budowlanych zawierających azbest.

Metryka

  • opublikował: Łukasz Mruk
    data publikacji: 2010-07-19 10:32

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 46796
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-07-16 12:32:41
baner toplayer