Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dokumenty w formie elektronicznej można złożyć za pośrednictwem:

 1. Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.
  Identyfikator URI: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/SEPOLNOSP
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP): /SEPOLNOSP/skrytka

  UWAGA:
  W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego, uwierzytelnionego konta na ePUAP.
  Szczegółowe informacje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc.

 2. Poczty elektronicznej: sekretariat@powiat-sepolno.pl
  UWAGA:
  Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej podmiotu publicznego traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego lub w art. 168 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokument elektroniczny powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do przesłania:
  1. pocztą elektroniczną wynosi 30 MB;
  2. Poprzez platformę ePUAP 500 MB;
 3. Akceptowalne formaty załączników to: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml.
 4. Dokumenty lub nośniki danych zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Bilski
  data wytworzenia: 2024-01-24
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2024-01-24 12:58

Ankieta Monitorująca Poziom Satysfakcji Klienta - informacje ogólne

Oddajemy do Państwa dyspozycji procedury w formie elektronicznych kart usług, zgodnie z którymi nasz urząd załatwia poszczególne rodzaje spraw oraz elektroniczne formularze na platformie ePUAP, za pomocą których możecie Państwo załatwić sprawę w naszym urzędzie.

Elektroniczne karty usług i elektroniczne formularze powstały w ramach Projektu pn. „Profesjonalizm Urzędów = Satysfakcja Powiatu Sępoleńskiego” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytet V Dobre Rządzenie, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Jeśli będziecie Państwo zainteresowani podzieleniem się z nami swoimi uwagami, sugestiami, propozycjami, dokonać oceny wówczas zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety. Państwa opinie służyć będą podniesieniu jakości świadczonych usług i pozwolą nam stale doskonalić jakość pracy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Logonet Sp. z o.o.
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-10-10 12:38
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-10-19 11:31

Ankieta Monitorująca Poziom Satysfakcji Klienta

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Logonet Sp. z o.o.
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-10-10 12:36

Ankieta Monitorująca Poziom Satysfakcji Klienta - aktywny pdf

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Logonet Sp. z o.o.
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-10-15 08:23

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14308
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-01-25 08:52:00
baner toplayer