Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr 47/200/09 ZARZĄDU POWIATU W SĘPOLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 17 czerwca 2009 rokuw sprawie przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz załącznika Nr 11 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" do Uchwały Nr XXVI/141/08 Rady Powiatu w Sępolnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2008 r.
Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Przyznać dotacje ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wnioskodawców realizujących zadania związane z gospodarką wodną oraz zagospodarowaniem i ochroną terenów zielonych.


§ 2

Wykaz podmiotów, którym przyznaje się w/w. dotacje stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Sępolnie Krajeńskim.
 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Henryk Pawlina
2. Jan Spirka
3. Jerzy Balcerowicz

Uzasadnienie


Niniejsza Uchwała jest konsekwencją Uchwały Rady Powiatu w Sępolnie Krajeńskim Nr XXVI/141/08 z dnia 29 grudnia 2008 r., która to w załączniku Nr 11 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" zabezpiecza środki finansowe na realizację zadań z zakresu zagospodarowania terenów zielonych oraz gospodarki wodnej.
Środki finansowe z PFOŚiGW trafią do Podmiotów, którzy w terminie do 30 kwietnia br. przedłożyli wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. Środki te trafią do Gminnych Spółek Wodnych z terenu powiatu sępoleńskiego oraz 3 szkół powiatowych.
 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-08-11 15:21

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24197
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-03-21 12:38
baner toplayer