Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Informacja geodezyjna

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Zygmunt - Lorbiecka- Dyrektor Wydziału Geodezji (...)
  data wytworzenia: 2020-07-06
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2020-07-06 11:53

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego [P;P1-P7]

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Solarek
  data wytworzenia: 2014-12-31
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-12-31 10:09
 • zmodyfikował: Wojciech Bilski
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-09 09:55

Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków EGiB

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Solarek
  data wytworzenia: 2014-12-31
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2014-12-31 10:05

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Rembelska
  data wytworzenia: 2014-09-03
 • opublikował: Małgorzata Mierzyńska
  data publikacji: 2014-09-03 12:31
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-15 12:14

KARTY INFORMACYJNE- SPRAWY ZAŁATWIANE W WYDZIALE

Wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Maluchnik
  data wytworzenia: 2022-12-01
 • opublikował: Łukasz Mruk
  data publikacji: 2022-12-02 09:20

Wyrażenie zgody na wykreślenie wierzytelności z działu IV księgi wieczystej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-06 08:08
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-06 08:21

Wydanie decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-06 08:07

Wywłaszczenie nieruchomości i ustalenie wysokości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-06 08:05

Wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu lub przekazaniu tego prawa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-06 08:04

Wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości skarbu państwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-06 08:03

Wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-06 08:01

Ustalenie i wypłata odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-06 08:00

Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-06 07:58

Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-05 15:07

Zmiana klasyfikacji gruntów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-05 15:16

Wydanie decyzji o nieodpłatnym przeniesienie prawa własności gruntu pod budynkiem z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-05 15:18

Wydanie decyzji o nieodpłatnym przeniesienie prawa własności gruntu pod budynkiem z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-05 15:21
 • zmodyfikował: Kamila Jabłońska
  ostatnia modyfikacja: 2012-06-05 15:22

Wydanie decyzji o oddanie nieruchomości w trwały zarząd

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
 • opublikował: Kamila Jabłońska
  data publikacji: 2012-06-05 15:29

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 39530
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-22 13:49:35
baner toplayer