Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała Nr VII/46/03 z dnia 16 kwietnia 2003 r.

BiP w JST - Powiat Sępólno
Uchwała Nr VII/46/03
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 16 kwietnia 2003 r.


w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2003


Na podstawie art. 12 pkt. 5,6,8,9, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) i art. 109, art. 116 ust.1,2,3 i 4, 5 art. 118, art. 124 ust.1,2 i 3, art. 128 ust. 2 pkt. 1 i 2 w związku z art. 124. Ust. 2 pkt. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 , z późn. zm.)


Rada Powiatu
uchwala, co następuje :


§ 1


W załączniku nr 1 i nr 2 do uchwały Nr IV/21/02 Rady Powiatu Sępoleńskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego oraz w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr 2/3/03 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Sępoleńskiego, uchwały Rady Powiatu Nr V/29/03 z dnia 29 stycznia 2003 r., uchwały Rady Powiatu Nr VI/41/03 z dnia 12 marca 2003 r. oraz uchwały Zarządu Powiatu Nr 5/16/03 z dnia 28 marca 2003 r. zmieniającej budżet wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 będącymi załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Starostwie i Urzędach Gmin.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art.119. ustawy z dnia 26 listopada 1999 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie zmian budżetu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.
Na podstawie w/wym. uprawnienia Pani Skarbnik, wniosła pod obrady Zarządu i uzasadniła konieczność dokonania zmian z budżecie Powiatu na 2003 r.
Po stronie dochodów wprowadza się zmiany będące konsekwencją otrzymanej decyzji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.-3011/20/2003 zwiększającą dotacje w dziale 853- opieka społeczna, rozdział 85333- powiatowy urząd pracy o kwotę 36.300,00 zł oraz w tym samym dziale, rozdział 85324 –PFRON zwiększenie budżetu o 2% odpis na obsługę f-szu o kwotę 580,00 zł. W rozdziale 85395- pozostała działalność zwiększa się środki o kwotę 5.700,00 zł na mocy porozumienia z AWRSP na program Junior. W dziale 854 – edukacyjna pomoc wychowawcza, rozdział 85406 – poradnia psychologiczno- pedagogiczna zwiększa się dochody o kwotę 1.900,00 zł z tytułu zwrotu zasiłku na zagospodarowanie pracownika PPP. W dziale 754 – bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się dochody z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 230,00 zł. Ogółem kwota zwiększająca dochody 44.710,00 zł do ogólnej 22.344.224,00 zł.
Po stronie wydatków dokonuje się zmian będących konsekwencją uzyskanych dochodów w przyporządkowaniu zgodnym ze źródłem powstania lub decyzji UW, ponadto dokonuje się zmian we wcześniej ustalonych limitach wydatków na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych.
W dziale 853- opieka społeczna, rozdział 85302 – domy pomocy społecznej ( DPS Kamień- dla chorych somatycznie), w dziele 801- oświata i wychowanie, rozdział 80130- szkoły zawodowe ( ZS CKR Sypniewo) oraz *%$- edukacyjna pomoc wychowawcza, rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne ( ZS CKR Sypniewo) a także w dziale 710 – działalność usługowa, rozdział 71015- PINB.
W dziale 754 – bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się wydatki o kwotę 230,00 zł.
Ogółem kwota zwiększająca wydatki 44.710,00 zł do kwoty wydatków 23.108.724,00 zł.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Administrator
  • opublikował: Kamila Jabłońska
    data publikacji: 1970-01-03 08:38

Pobierz Pliki

Metryka

  • opublikował: Kamila Jabłońska
    data publikacji: 1970-01-03 08:38

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 62605
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-02-13 14:23:08
baner toplayer