BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Wyszukiwarka

:
:

Menu główne

Menu główne

Nawigacja

Nawigacja    ARCHIWUM > Uchwały Rady Powiatu >

Treść strony

Uchwała Nr VI/33/03 z dnia 12 marca 2003 roku

Uchwała Nr VI/33/03 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie dokonania wpisu w Księdze Pamiątkowej Zasłużonych dla Powiatu Sępoleńskiego Na podstawie art. 4 ust.

Uchwała Nr VI/32/03 z dnia 12 marca 2003 roku

Uchwała Nr VI/32/03 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

Uchwała Nr VI/31/03 z dnia 12 marca 2003 roku

Uchwała Nr VI/31/03 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

Uchwała Nr VI/30/03 z dnia 12 marca 2003 roku

Uchwała Nr VI/30/03 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art.12 pkt 5 i 8 lit. „c” i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) .

 

Uchwała Nr V/28/03 z dnia 29 stycznia 2003 r

Uchwała Nr V/28/03 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 29 stycznia 2003 r.

Uchwała Nr V/27/03 z dnia 29 stycznia 2003 roku

Uchwała Nr V/27/03 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu.

Uchwała Nr V/26/03 z dnia 29 stycznia 2003 roku

Uchwała Nr V/26/03 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Na podstawie art. 17 ust.

Uchwała Nr V/25/03 z dnia 29 stycznia 2003 roku


Uchwała Nr V/25/03 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 29 stycznia 2003 roku.

Uchwała Nr V/24/03 z dnia 29 stycznia 2003 roku

Uchwała Nr V/24/03 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie nadania nowego aktu założycielskiego szkoły publicznej.

Uchwała Nr V/23/03 z dnia 29 stycznia 2003 roku

Uchwała Nr V/23/03 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

Uchwała Nr IV/22/02 z dnia 30 grudnia 2002 r.

Uchwała Nr IV/22/02 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 30 grudnia 2002 r.

Uchwała Nr IV/21/02 z dnia 30 grudnia 2002 r.

Uchwała Nr IV/21/02 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2002 Na podstawie art. 12 pkt.

Uchwała Nr IV/20/02 z dnia 30 grudnia 2002 r.

Uchwała Nr IV/20/02 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: wynagrodzenia Starosty Sępoleńskiego. Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 r.

Uchwała Nr IV/19/02 z dnia 30 grudnia 2002 r.

Uchwała Nr IV/19/02 Rady Powiatu Sępoleńskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2003 Na podstawie art.12 pkt. 5, 8, 9 oraz art.

Uchwała Nr III/18/02 z dnia 18 grudnia 2002 r.

Uchwała Nr III/18/02 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 18 grudnia 2002 r.

Uchwała Nr III/17/02 z dnia 18 grudnia 2002 roku

Uchwała Nr III/17/02 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie delegowania radnych do składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego

Uchwała Nr III/ 16 /02 z dnia 18 grudnia 2002 roku

Uchwała Nr III/ 16 /02 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Na podstawie art.17, ust.ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz § 51, ust. 2 i § 56 Statutu Powiatu Sępoleńskiego ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2002 roku Nr 75, poz. 1538).
 

Uchwała Nr III/ 15 /02 z dnia 18 grudnia 2002 roku

Uchwała Nr III/ 15 /02 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

Uchwała Nr III/ 14 /02 z dnia 18 grudnia 2002 roku

Uchwała Nr III/ 14 /02 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie wyboru członka Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

Uchwała Nr III/ 13 /02 z dnia 18 grudnia 2002 roku

Uchwała Nr III/ 13 /02 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 44 ust. 2 Statutu Powiatu Sępoleńskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2002 roku Nr 75, poz. 1538).

Uchwała Nr III/ 12 /02 z dnia 18 grudnia 2002 roku

Uchwała Nr III/ 12 /02 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj.

Uchwała Nr III/ 11 /02 z dnia 18 grudnia 2002 roku

Uchwała Nr III/ 11 /02 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Sępoleńskiego Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 61 ust. 2 Statutu Powiatu Sępoleńskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2002 roku Nr 75, poz. 1538)

Uchwała Nr III/ 10 /02 z dnia 18 grudnia 2002 roku

Uchwała Nr III/ 10 /02 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.

Uchwała Nr II / 8 / 02 z dnia 27 listopada 2002 roku

Uchwała Nr II / 8 / 02 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

Uchwała Nr II / 7/ 02 z dnia 27 listopada 2002 roku

Uchwała Nr II / 7/ 02 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie powołania stałej Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 51 ust. 1 Statutu Powiatu Sępoleńskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2002 roku Nr 75, poz. 1538)

Uchwała Nr II / 6 / 02 z dnia 27 listopada 2002 roku

Uchwała Nr II / 6 / 02 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

Uchwała Nr II / 5 / 02 z dnia 27 listopada 2002 roku

Uchwała Nr II / 5 / 02 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu i Finansów Na podstawie art.

Uchwała Nr II/4/02 z dnia 27 listopada 2002 roku

Uchwała Nr II/4/02 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm. ).

Uchwała Nr I/ 3 /02 z dnia 19 listopada 2002 roku

Uchwała Nr I/ 3 /02 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Starosty Sępoleńskiego Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

Uchwała Nr I/2/02 z dnia 19 listopada 2002 roku

Uchwała Nr I/ 2 /02 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Sępoleńskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2002 roku Nr 75, poz. 1538).

Uchwała Nr I/1/02 z dnia 19 listopada 2002 roku

Uchwała Nr I/ 1 /02 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
 

« poprzednia strona

drukuj całą stronę

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 13 00, fax. 52 388 13 03
sepolnopow@pro.onet.pl    www.bip.powiat-sepolno.pl
Licznik odwiedzin: 16713325
ostatnia aktualizacja: 2020-08-04 08:02
baner toplayer