BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Wyszukiwarka

:
:

Menu główne

Menu główne

Nawigacja

Nawigacja    MENU PRZEDMIOTOWE > Aktualności >

Treść strony

Zawiadomienie

Na podstawie art. 24a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 193, poz. 1287z późn. zm.)    
                    
STAROSTA SĘPOLEŃSKI
zawiadamia

 

że, w dniach roboczych od 25 marca do 15 kwietnia 2015 r. w godzinach od 8:00 do 14:00,
w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki11, w pokoju nr 19 zostanie wyłożony do wglądu projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gmin : Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Sośno i Więcbork,
woj. kujawsko-pomorskie


W związku z powyższym informuję, że każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Czynności związane z wyłożeniem projektu operatu będą dokumentowane w formie protokołu. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania ,zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

« wstecz

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 52 388 13 00, fax. 52 388 13 03
sepolnopow@pro.onet.pl    www.bip.powiat-sepolno.pl
Licznik odwiedzin: 16393762
ostatnia aktualizacja: 2020-07-08 13:08
baner toplayer