Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Zaproszenie do składania ofert w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych - II edycja

Zgodnie z podjętą 12 maja Uchwałą nr 99/301/2023 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim, zapraszam do składania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu:

1.  wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa,

2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

3. wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Szczegółowe zasady konkursów znajdują się z zamieszczonym poniżej załączniku do uchwały.

Oferty należy składać na załączonym poniżej druku – wypełnionym zgodnie ze szczegółową instrukcją.

Oferty przyjmujemy do 5 czerwca 2023 r.

Metryka

 • opublikował: Dorota Szymańczak
  data publikacji: 2023-05-12 10:05

Zaproszenie do składania ofert w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych

Zgodnie z podjętą 20 lutego 2023 r. Uchwałą nr 96/291/2023 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim, zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert  na wsparcie zadań w zakresie:

 1. wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa,
 2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 3. wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Warunki konkursu określa załącznik do uchwały (do wglądu poniżej).

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2023 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu
  data wytworzenia: 2023-02-20
 • opublikował: Dorota Szymańczak
  data publikacji: 2023-02-21 08:48
 • zmodyfikował: Dorota Szymańczak
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-21 08:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu
  data wytworzenia: 2023-02-20
 • opublikował: Dorota Szymańczak
  data publikacji: 2023-02-21 08:44

Uchwała Nr 88/264/2022 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 21 października 2022 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w osobach: Starosta Sępoleński - Jarosław Tadych, Wicestarosta - Andrzej Marach, Iwona Sikorska, Tomasz Fifielski
  data wytworzenia: 2022-10-21
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2022-10-21 13:44

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone

w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sępoleńskiego w 2023 r.”

Starosta Sępoleński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu sępoleńskiego w 2023 r.”

W skład komisji konkursowej opiniującej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11, 89-40 Sępólno Krajeńskie, w terminie do dnia 14 października 2022 r. drogą pocztową lub złożenie w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Sępoleński - Andrzej Marach
  data wytworzenia: 2022-10-05
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2022-10-06 08:08

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Marach - Wicestarosta Sępoleński
  data wytworzenia: 2022-10-05
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2022-10-06 08:08

Uchwała Nr 96/291/2023 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 20 lutego 2023 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w osobach: Wicestarosta - Andrzej Marach, Iwona Sikorska, Katarzyna Kolasa, Tomasz Fifielski
  data wytworzenia: 2023-02-20
 • opublikował: Wojciech Bilski
  data publikacji: 2023-02-21 09:32

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2752
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-12 10:05:41
baner toplayer