Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Postanowienie Nr 1332/06

Postanowienie Nr 1332/06

Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych na obszarze objętym właściwością Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 17 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. -Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawy (M.P. Nr 61, poz. 641), po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na 12 listopada 2006 r.

postanawiam, co następuje:

§1

1. Powołać Wojewódzką Komisję Wyborczą z siedzibą w Toruniu.
2. Skład komisji określa załącznik Nr 1.

§2

1. Powołać Powiatowe Komisje Wyborcze z siedzibami w Bydgoszczy, Inowrocławiu,
Mogilnie, Nakle n/Notecią, Sępolnie Krajeńskim, Świeciu, Tucholi i Żninie.
2. Składy komisji określają załączniki od Nr 2 do Nr 9.

§3

1. Powołać Miej ską Komisj ę Wyborczą w Bydgoszczy dla wyboru Rady Miej skiej
w Bydgoszczy - mieście na prawach powiatu.
2. Skład komisji określa załącznik Nr 10.

§4

1. Powołać gminne/miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach/miastach położonych
na terenie jednostek, o których mowa w § 2 ust. 1.
2. Składy komisji określają załączniki od Nr 11 do Nr 63.

§5

1. Skład Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu podać do publicznej wiadomości
poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim, a także w urzędach,
w których mają siedziby wszystkie powiatowe komisje wyborcze i gminne/miejskie komisje
wyborcze na terenie województwa kujawsko - pomorskiego
2. Składy Powiatowych Komisji Wyborczych, o których mowa w § 2 podać do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie w urzędach, w których mają siedziby powiatowe komisje
wyborcze oraz w urzędach gmin/miast położonych na obszarze danej powiatowej komisji
wyborczej.
3. Składy komisji, o których mowa w § 3 i § 4 podać do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie w urzędzie gminy/miasta stanowiącym siedzibę danej komisji.
4. Składy wyżej wymienionych komisji wyborczych zawiesić na stronach internetowych
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy oraz w Biuletynach Informacji Publicznej organów
zapewniających obsługę administracyjną danej terytorialnej komisji wyborczej.

§6

Wykonanie postanowienia powierzyć Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

§7

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 1970-01-03 08:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6323
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-08-03 14:12
baner toplayer