Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała nr Uchwała Nr 22/109/08
Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 21 kwietnia 2008

w sprawie powierzenia Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sępolnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku roli Beneficjenta w ramach Poddziałań

na podstawie art.32 ustl i art.48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U.z 2001 r. ,Nr 142,poz.l592 z późn.zm.)

 


Uchwała Nr 22/109/08
Zarządu Powiatu Sępolenskiego
z dnia 21 kwietnia 2008r.

 

w sprawie powierzenia Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sępolnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku roli Beneficjenta w ramach Poddziałań:
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra
pomocy rodzime 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( POKL)
na podstawie art.32 ustl i art.48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U.z 2001 r. ,Nr 142,poz.l592 z późn.zm.)
Zarząd Powiatu uchwala co następuje:
 

§ 1


Powierza się Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sępolnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku pełnienie roli Beneficjenta w ramach Poddziałań:
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra
pomocy rodzinie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( POKL).
 

§2


Upoważnia się Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępolnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji ww Poddziałań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na terenie powiatu sępolenskiego określonego w szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, a w szczególności do:
- zatwierdzania, podpisywania i składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu,
- podpisywania umów dotyczących realizacji projektu i aneksów do tych umów,
- zatwierdzania, podpisywania i składania sprawozdań z realizacji projektów,
- zatwierdzania, podpisywania i składania wniosków o płatność,
- sprawdzania i autoryzacji faktur i not księgowych,
- kontroli i monitoringu przebiegu realizacji projektów.

§3


Zobowiązuje się Dyrektora Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku do bieżącego informowania Zarządu Powiatu w Sępolnie Krajeńskim o przebiegu realizacji prac.

§4

Wykonanie Uchwały zleca się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podpisy członków Zarządu
1. Henryk Pawlina
2. Jan Spirka....
3. Jerzy Balcerowicz

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 1970-01-03 08:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36519
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-07-16 12:32:41
baner toplayer