Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała nr 22/110/08
Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 21 kwietnia 2008 -

uchylona Uchwałą Nr 43/181/2009 Zarządu Powiatu z dnia 6 kwietnia 2009 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz uchwały Nr IV/20/99 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ,uchwały Nr XVI/97/08 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku

 


Uchwała Nr 22/110/08
Zarząd Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 21 kwietnia 2008 roku

 


w sprawie


Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku

 


Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz uchwały Nr IV/20/99 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ,uchwały Nr XVI/97/08 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:


§1


Uchwala Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 

§2


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. §3
Traci moc uchwała Nr 49/114/05 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 roku.

 


Podpisy Członków Zarządu
1. Henryk Pawlina ......
2. Jan Spirka
3. Jerzy Balcerowicz

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 1970-01-03 08:46
  • zmodyfikował: Małgorzata Mierzyńska
    ostatnia modyfikacja: 2013-07-16 12:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21893
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-07-16 12:32
baner toplayer