Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała nr 22/113/08
Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 21 kwietnia 2008

powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu do składu komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia Skarbu Państwa przekazywanego na rzecz samorządu powiatowego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. z 1999 r. Nr 13, poz. 114)

 


Uchwała Nr 22/113/08
Zarządu Powiatu w Sępolnie Krajeńskim
z dnia 21 kwietnia 2008 roku

 


w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu do składu komisji przeprowadza­jącej inwentaryzację mienia Skarbu Państwa przekazywanego na rzecz samo­rządu powiatowego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Pań­stwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. z 1999 r. Nr 13, poz. 114)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje

§ 1


1. Powołuje do składu osobowego komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia Skarbu Pań­stwa przekazywanego na rzecz Powiatu Sępoleńskiego : - Pana Jana Spirkę - Wicestarostę Sępoleńskiego,Pana Jerzego Balcerowicza - Członka Zarządu Powiatu.
 

§2

Traci moc uchwała Nr 7/12/99 Zarządu Powiatu w Sępolnie Krajeńskim z dnia 27 kwietnia 1999 roku.
 

§3

Wykonanie uchwały powierza Przewodniczącemu Zarządu.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu

1. Henryk Pawlina
2. Jan Spirka
3. Jerzy Balcerowicz

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 1970-01-03 08:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36525
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-07-16 12:32:41
baner toplayer