Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała nr 22/114/08
Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 21 kwietnia 2008

w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sępolnie Kraj.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.)

 

 

 


Uchwała Nr 22/114/08
Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 21 kwietnia 2008r.

 


w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Sępolnie Kraj.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§1

Udziela pełnomocnictwa Panu Arturowi Żychskiemu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Kraj.
1. do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu w zakresie działalności kierowanej
jednostki,
2. do zaciągania zobowiązań w imieniu Powiatu w ramach planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy,
3. do reprezentowania Powiatu przed sądami, organami administracji publicznej, organami
egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych
i egzekucyjnych związanych z działalnością Powiatowego Urzędu Pracy,
4. do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt 1-3 pracownikom Powiatowego, radcom prawnym lub adwokatom,
5. jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika powiatu (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej,
6. pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej niż przez czas pełnienia funkcji
Dyrektora Powiatowego

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu

1. Henryk Pawlina
2. Jan Spirka
3. Jerzy Balcerowicz

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 1970-01-03 08:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34335
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-07-16 12:32:41
baner toplayer