Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała nr 24/117/08
Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 19 maja 2008

w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/100/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 9 kwietnia 2008 r

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 406 ust. 1 pkt 6 i art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)

 

Uchwała Nr 24/117/08
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 19 maja 2008 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 21/100/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 9 kwietnia 2008 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 406 ust. 1 pkt 6 i art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 21/100/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj., z dnia 9 kwietnia 2008 r., w sprawie przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podmiotom dokonującym wymiany pokryć dachowych zawierających azbest w 2008 r. wprowadza się zmiany w § 1 który, otrzymuje brzmienie:

„ § 1 ”
1. Przyznać dotację z środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podmiotom dokonującym wymiany pokryć dachowych zawierających azbest w 2008 r. Wykaz podmiotów, którym przyznaje się w/w dotacje stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Nie uzupełnienie wniosku w określonym terminie przez dotowanego skutkuje jego odrzuceniem a tym samym dotację przyznaje się kolejnym podmiotom z listy rezerwowej według załącznika.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie Zarządu Powiatu:

1. Henryk Pawlina
2. Jan Spirka
Jerzy Balcerowicz

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 1970-01-03 08:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34333
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-07-16 12:32:41
baner toplayer