Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

 


U c h w a ł a Nr 32/143/08
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 17 października 2008 roku


w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z ułamkową częścią gruntu, w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i uchwały Nr XXVI/131/04 Ra-dy Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne ich najemcom (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 10, poz. 161 z późn. zm.)


Zarząd Powiatu
uchwała, co następuje :
§ 1

Sprzedać nieruchomości stanowiące lokale mieszkalne wraz z ułamkową częścią gruntu, w dro-dze bezprzetargowej, na rzecz niżej wymienionych najemców :
- lokal mieszkalny nr 1 znajdujący się na piętrze w budynku mieszkalnym położonym w Syp-niewie, przy ul. Parkowej nr 4 na rzecz Pana Mirosława Nickel, który zajmuje : lokal miesz-kalny o powierzchni 40,82 m², ½ udziału w korytarzu o powierzchni 3,41 m², dwa pomiesz-czenia gospodarcze o powierzchni 10,18 m² i o powierzchni 10,02 m² wraz z ułamkową 4423/19346 częścią gruntu z działki nr 278/39 o powierzchni 0,0587 ha, ułamkową częścią gruntu 2020/6817 z działki nr 278/53 o powierzchni 0,0501 ha oraz udział wynoszący 1/10 w działce nr 278/42 o powierzchni 0,0040 ha.
Wartość nieruchomości lokalowej wyceniona została na kwotę - 26.591,00 zł,

- lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się na piętrze w budynku mieszkalnym położonym w Syp-niewie, przy ul. Parkowej 4 na rzecz Pani Krystyny Smoguły, która zajmuje : lokal mieszkal-ny o powierzchni 47,35 m², ½ udziału w korytarzu o powierzchni 4,41 m², jedno pomiesz-czenie gospodarcze o powierzchni 8,97 m² wraz z ułamkową 5076/19346 częścią gruntu z działek nr 278/39 o powierzchni 0,0587 ha, ułamkową częścią gruntu 897/6817 z działki 278/51 o powierzchni 0,0501 ha, działkę nr 278/51 o powierzchni 0,0076 ha oraz udział wynoszący 1/10 w działce nr 278/42 o powierzchni 0,0040 ha.
Wartość nieruchomości lokalowej wyceniona została na kwotę - 33.304,00 zł,

- lokal mieszkalny nr 3 znajdujący się na piętrze w budynku mieszkalnym położonym w Syp-niewie, przy ul. Parkowej nr 4 na rzecz Pana Zygmunta Betańskiego, który zajmuje : lokal mieszkalny o powierzchni 41,90 m², ½ udziału w korytarzu o powierzchni 3,37 m² oraz dwa pomieszczenia gospodarcze o powierzchni 9,37 m² i o powierzchni 9,52 m² wraz z ułamko-wą 4527/19346 częścią gruntu z działki nr 278/39 o powierzchni 0,0587 ha, ułamkową czę-ścią gruntu 1889/6817 z działki nr 278/53 o powierzchni 0,0501 ha oraz udział wynoszący 1/10 w działce nr 278/42 o pow. 0,0040 ha.
Wartość nieruchomości lokalowej wyceniona została na kwotę - 27.006,00 zł,

- lokal mieszkalny nr 4 znajdujący się na parterze w budynku mieszkalnym położonym w Sypniewie przy ul. Parkowej nr 4 na rzecz Pani Janiny Klei, która zajmuje : lokal mieszkalny o powierzchni 49,83 m², ½ udziału w korytarzu o powierzchni 3,37 m², dwa pomieszczenia gospodarcze o powierzchni 9,89 m² i o powierzchni 10,22 m² wraz z ułamkową 5320/19346 częścią gruntu z działki nr 278/39 o powierzchni 0,0587 ha, ułamkową częścią gruntu 2011/6817 z działki nr 278/53 o powierzchni 0,0501 ha oraz udział wynoszący 1/10 w dział-ce nr 278/42 o pow. 0,0040 ha.
Wartość nieruchomości lokalowej, po korekcie wyceny wynosi - 31.731,00 zł,

- lokal mieszkalny nr 4 a znajdujący się na parterze w budynku mieszkalnym położonym w Sypniewie, przy ul. Parkowej nr 4 a na rzecz Pani Bogumiły Migawa, która zajmuje : lokal o powierzchni 80,29 m², dwie pomieszczenia o powierzchni 9,30 m² i o powierzchni 9,50 m² i garaż o powierzchni 18,32 m² wraz z działką nr 278/40 o powierzchni łącznej 0,0579 ha, działkę nr 278/43 o pow. 0,0049 ha oraz udział wynoszący 1/10 w działce nr 278/42 o po-wierzchni 0,0040 ha.
Wartość nieruchomości lokalowej wyceniona została na kwotę - 48.108,00 zł.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podpisy Członków Zarządu


1. Henryk Pawlina
2. Jan Spirka
3. Jerzy Balcerowicz
 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-03-10 09:28
  • zmodyfikował: Andrzej Zająkała
    ostatnia modyfikacja: 2009-03-10 09:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36535
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-07-16 12:32:41
baner toplayer