Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr 32/ 144 / 08
Zarządy Powiatu w Sępólnie Kr.

z dnia 17 października 2008 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego

Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Zaciągnąć kredyt krótkoterminowy w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego roku 2008.

§ 2

Spłata kredytu nastąpi do dnia 22 grudnia 2008 roku.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 30/138/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 16 września 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Podpisy członków Zarządu:
1. Henryk Pawlina ..............................
2. Jan Spirka .......................................
3. Jerzy Balcerowicz ...........................

 

 

 

UZASADNIENIE

Rada Powiatu uchwałą Nr XIV/08/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku uchwaliła budżet Powiatu Sępoleńskiego na 2008 rok.
W § 10 w/wym. uchwały Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do zaciągnięcia w roku budżetowym 2008 krótkoterminowego kredytu do wysokości 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetowego.

 

 

 


Podpisy członków Zarządu:
4. Henryk Pawlina ..............................
5. Jan Spirka .......................................
6. Jerzy Balcerowicz ...........................

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-03-06 14:59
  • zmodyfikował: Andrzej Zająkała
    ostatnia modyfikacja: 2009-03-10 09:40

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36527
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-07-16 12:32:41
baner toplayer