Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała Nr 32 / 142 / 08
Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 17 października 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

W załączniku nr 1 i 2 do uchwały Nr XIV/80/07 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2007 oraz w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr 16/81/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 09 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Sępoleńskiego, zmienioną uchwałą Rady Powiatu Nr XV/87/08 z dnia 30 stycznia 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 18/91/08 z dnia 20 lutego 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/ 103/08 z dnia 19 marca 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/107/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/ 108/08 z dnia 28 maja 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XX/115/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 27/124/08 z dnia 30 czerwca 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 28/126/08 z dnia 31 lipca 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/ 124/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/ 128/08 z dnia 24 września 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 31/140/08 z dnia 08 października 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dochody budżetowe powiatu w wysokości 36.139.309,00 zł
w tym:
Dochody majątkowe 1.655.309,00 zł
Dochody bieżące 34.484.000,00 zł
Pozostają bez zmian.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 39.694.809,00 zł
Zwiększa się o kwotę 182.549,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 182.549,00 zł
Wydatki po zmianach 39.694.809,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.

 

§ 3

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.


§ 5

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

Podpisy członków Zarządu:
1. Henryk Pawlina .......................................
2. Jan Spirka .......................................
3. Jerzy Balcerowicz .......................................

 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art.179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. Dz. U. Nr 249 poz. 1104 z 2005 r. o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie zmian budżetu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.
             Na podstawie w/w uprawnienia Pani Skarbnik, wniosła pod obrady Zarządu i uzasadniła konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2008 r. w związku z otrzymaniem od kierowników jednostek wniosków o zmiany w budżecie.
 
Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :
 
1.      Dział 750- Administracja publiczna
Rozdział 75020- Starostwo powiatowe- zwiększa się o kwotę 43.000,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 20.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 23.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 43.000,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług remontowych, z tytułu opłat zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu opłat czynszowych o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu różnych opłat i składek o kwotę 6.000,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu szkolenia pracowników o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 5.000,00 zł. 
2.      Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.
Rozdział 75411- Komenda powiatowa PSP- zwiększa się o kwotę 29.478,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń o kwotę 1,549,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 9,262,00 zł, z tytułu zakupu sprzętu i uzbrojenia o kwotę 5.000,00zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 7.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne o kwotę 1.100,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 1.067,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 1.500,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 29.478,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń o kwotę 11.868,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 3.500,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu zakupu dostępu do sieci Internet o kwotę 500,00 zł, z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne o kwotę 1.100,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 800,00 zł.  
3.      Dział 801- Oświata i wychowanie.
Rozdział 80102- szkoły podstawowe specjalne- zwiększa się o kwotę 3.600,00 zł z tytułu zakupu materiałów oraz zmniejsza się o kwotę 3.600,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 2.000,00 zł, tytułu szkoleń pracowników o kwotę 600,00 zł, z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 400,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 600,00 zł.
Rozdział 80130-Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 98.500,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 80.000,00 zł, z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 6.000,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 2.500,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 98.500,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 91.000,00 zł, z tytułu wydatków osobowych o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu różnych opłat i składek o kwotę 500,00 zł . Zmiany te dotyczą ZS CE Więcbork.
Rozdział 80148- Stołówki szkolne- zwiększa się o kwotę 2.400,00 zł, w tym: z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 760,00 zł ( ZS CE Więcbork), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 40,00 zł (ZS CE Więcbork), z tytułu zakupu środków żywności o kwotę 1.600,00 zł ( ZS Nr 2 Sępólno Kr.) oraz zmniejsza się o kwotę 2.400,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń o kwotę 800,00 zł, ( ZS CE Więcbork), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.600,00 zł ( ZS Nr 2 Sępólno Kr.).
 
 
4.      Dział 852- Pomoc społeczna
Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo wychowawcze- zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł z tytułu zakupu leków oraz zmniejsza o kwotę 2.500,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń o kwotę 614,00 zł, z tytułu szkoleń dla pracowników o kwotę 1.886,00 zł
Rozdział 85295- Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 600,00zł z tytułu wynagrodzeń oraz zmniejsza się o kwotę 600,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych. Zmiany dotyczą POWW Więcbork.
5.      Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne- zwiększa się o kwotę 2.200,00 zł z tytułu zakupu energii oraz zmniejsza się o kwotę 2.200,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych. Zmiany dotyczą ZS CE Więcbork.
Rozdział 85417- Szkolne schroniska młodzieżowe- zwiększa się o kwotę 271,00 zł z tytułu zakupu materiałów oraz zmniejsza się o kwotę 271,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych. 
 
 
Ogółem wydatki pozostają bez zmian w wysokości 39.694.809,00zł
Zarząd po wnikliwej analizie uznał zmiany w budżecie Powiatu Sępoleńskiego jako uzasadnione po zaakceptowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów.
 
 
                                                           
Podpisy członków Zarządu:

 

1.      Henryk Pawlina .............................

2.      Jan Spirka ....................................

3.      Jerzy Balcerowicz .......................

 

 
     

 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-03-06 14:31
  • zmodyfikował: Andrzej Zająkała
    ostatnia modyfikacja: 2009-03-06 14:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 33525
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-07-16 12:32:41
baner toplayer