Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała Nr 33 / 145 / 08
Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 24 października 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

W załączniku nr 1 i 2 do uchwały Nr XIV/80/07 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2007 oraz w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr 16/81/08 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 09 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Sępoleńskiego, zmienioną uchwałą Rady Powiatu Nr XV/87/08 z dnia 30 stycznia 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 18/91/08 z dnia 20 lutego 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/ 103/08 z dnia 19 marca 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/107/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/ 108/08 z dnia 28 maja 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XX/115/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 27/124/08 z dnia 30 czerwca 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 28/126/08 z dnia 31 lipca 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/ 124/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/ 128/08 z dnia 24 września 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 31/140/08 z dnia 08 października 2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 32/142/08 z dnia 17 października 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:


§ 1

Dochody budżetowe powiatu w wysokości 36.139.309,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 50.847,00 zł
Dochody po zmianach 36.088.462,00 zł
w tym:
Dochody majątkowe 1.655.309,00 zł
Dochody bieżące 34.433.153,00 zł
Zgodnie z załącznikiem 1,1a

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 39.694.809,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 50.847,00 zł
Wydatki po zmianach 39.643.962,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.


§ 4

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

Podpisy członków Zarządu:
1. Henryk Pawlina .......................................
2. Jan Spirka .......................................
3. Jerzy Balcerowicz .......................................
 

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art.179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. Dz. U. Nr 249 poz. 1104 z 2005 r. o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie zmian budżetu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.

W uchwale Zarządu Powiatu Nr 31/ 140 /08 z dnia 8 października 2008 roku Zarząd Powiatu przyjął do budżetu dotację rozwojową dla Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku na dofinansowanie projektu „ Wsparcie plus aktywność równa się sukces”.
Zarząd Powiatu przyjmując dotację rozwojową przekroczył swoje kompetencje (dotacja rozwojowa nie jest dotacją celową). Stąd uchwała zmieniająca budżet Powiatu Sępoleńskiego. Dotacja ta będzie przyjęta na najbliższej sesji Rady Powiatu.

 


Podpisy członków Zarządu:
1. Henryk Pawlina .......................................
2. Jan Spirka .......................................
3. Jerzy Balcerowicz .......................................

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-03-06 13:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 47743
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-07-16 12:32:41
baner toplayer