Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała nr 31/138/08
Zarządu Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 08 października 2008 r.

w sprawie przyjęcia planu finansowo – rzeczowego przebudowy dróg powiatowych w latach 2009 – 2015.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 20 pkt.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§1.

Przyjąć plan finansowy przebudowy dróg powiatowych na lata 2009 - 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§2.

Podstawą ujęcia w planach finansowych konkretnych kwot są prognozy cen oraz wstępne deklaracje Wójta i Burmistrzów co do stopnia dofinansowania poszczególnych projektów.
§3.

Zakłada się umieszczanie poszczególnych projektów w kolejnych budżetach Powiatu Sępoleńskiego, przy czym kwoty mogą ulegać zmianie w zależności od zmienności cen oraz decyzji organów stanowiących gmin co do wielkości dofinansowania.
§4.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Sępólnie Krajeńskim.

Członkowie Zarządu:

1. ------------------------------------
(Henryk Pawlina)


2. -------------------------------------
(Jan Spirka)


3. -------------------------------------
(Jerzy Balcerowicz)

 

UZASADNIENIE


Wyraźnie mniejszy strumień pieniędzy z Unii Europejskiej na inwestycje na drogach powiatowych od wstępnych prognoz spowodował, iż koniecznym stało się opracowanie alternatywnego programu poprawy stanu dróg. Dlatego też w dniu 08 października 2008 roku Zarząd Powiatu w Sępólnie Kraj. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia założeń do programu przebudowy dróg powiatowych na lata 2009 – 2015 z udziałem środków unijnych i wkładu własnego poszczególnych gmin. W toku realizacji niniejszej uchwały odbyło się szereg konsultacji oraz spotkań z Wójtem oraz Burmistrzami gmin wchodzących w skład Powiatu Sępoleńskiego. W efekcie powstał plan finansowy zadań drogowych przewidzianych do realizacji na lata 2009-2015, który stanowi załączniki do niniejszej uchwały.
 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-03-06 08:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 43205
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-07-16 12:32:41
baner toplayer