Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała nr XX/109/08
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 25 czerwca 2008

uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Powiatu Sępoleńskiego. Aktualizacja na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 13 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr XX /109 /08
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 25 czerwca 2008 roku

 

w sprawie: uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki
Odpadami Powiatu Sępoleńskiego. Aktualizacja na lata 2008-2011 z
perspektywą na lata 2012-2015”.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 13 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.).

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Uchwalić „Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Powiatu Sępoleńskiego. Aktualizacja na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015”, stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE


Art. 17, ust. 1 oraz art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), oraz art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) nakładają na Zarząd Powiatu obowiązek sporządzenia nie rzadziej niż co 4 lata aktualizacji powiatowego Programu ochrony środowiska oraz planu gospodarki odpadami.
Opracowany „Program Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Powiatu Sępoleńskiego. Aktualizacja na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015” stanowi podstawę działań Samorządu Powiatu Sępoleńskiego w zakresie realizacji polityki ekologicznej państwa, tworzenia innych programów branżowych oraz formułowania wytycznych dla aktualizacji gminnych Programów ochrony środowiska. Program zakłada realizację poszczególnych zadań na lata 2008 – 2011. Przyjęto w nim, także działania na kolejny przedział czasowy 2012- 2015 r. jako średniookresowy czas realizacji zadań.
Nadrzędnym celem każdego „Planu gospodarki odpadami” jest wprowadzanie nowoczesnych metod w sferze techniki, ekonomii i zarządzania - z perspektywą rozwiązań długofalowych, skutkujących redukcją ilości powstających odpadów oraz ich zagospodarowaniem w sposób spełniający wymagania ochrony środowiska.
Stąd niniejszy projekt uchwały.

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 1970-01-03 08:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 45223
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-01-29 10:37
baner toplayer