Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała nr XXI /116/08
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 29 sierpnia 2008

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Sępoleński umowy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (powiatami i gminami) w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2008/2009” oraz wyrażenia zgody na pełnienie przez Powiat Toruński funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 oraz art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z późn. zm.)


UCHWAŁA Nr XXI /116/08
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 sierpnia 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Sępoleński umowy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (powiatami i gminami) w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2008/2009” oraz wyrażenia zgody na pełnienie przez Powiat Toruński funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 oraz art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z późn. zm.)

Rada Powiatu Sępoleńskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na zawarcie przez Powiat Sępoleński umowy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (powiatami i gminami) w sprawie przystąpienia i realizacji projektu podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, wdrażanego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2008/2009”, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2


Wyraża się zgodę na pełnienie przez Powiat Toruński w latach 2008/2009 funkcji koordynatora zadań wynikających z Umowy, o której mowa w § 1.

§ 3


Wyraża się zgodę na wniesienie w gotówce własnego udziału finansowego w wysokości i na rachunek bankowy wskazany w umowach finansowych.

§ 4


Projekt umowy, o której mowa w § 2, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 5


Wyraża się wolę dalszej współpracy partnerskiej pomiędzy samorządami, przy realizowaniu projektów dofinansowywanych z funduszy UE.

§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sępoleńskiego.

§ 7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


UZASADNIENIE

 


Uchwałę podjęto w wyniku realizowania przez Powiat Sępoleński projektu wdrażanego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2008/2009”, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków jednostek samorządu terytorialnego. Przystąpienie do programu wymaga zgody Rady Powiatu.

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 1970-01-03 08:46

Pobierz pliki

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 1970-01-03 08:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 42726
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-01-29 10:37
baner toplayer