Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała nr XXI/119/08
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 29 sierpnia 2008

w sprawie : upoważnienia Zarządu Powiatu Sępoleńskiego do przejęcia nieruchomości gruntowej zabudowanej na cele publiczne

Na podstawie art. 12 pkt 8, lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z póżn. zm. ) oraz art. 6 pkt 6 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)

 

Uchwała Nr XXI/119/08
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 sierpnia 2008 roku

 

w sprawie : upoważnienia Zarządu Powiatu Sępoleńskiego do przejęcia
nieruchomości gruntowej zabudowanej na cele publiczne

 

Na podstawie art. 12 pkt 8, lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z póżn. zm. ) oraz art. 6 pkt 6 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)

Rada Powiatu upoważnia

§ 1


Zarząd Powiatu do przejęcia na majątek Powiatu Sępoleńskiego, w formie darowizny na cel publiczny nieruchomości położonej w Małej Cerkwicy, po byłej szkole podstawowej, stanowiącej działki nr: 367/2 - 0,29 ha, 367/3 – 1,00 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej nr 15167 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sępólnie Kraj. .

§ 2

Wykonanie uchwały zleca Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE


Burmistrz Kamienia Kraj. wystąpił z propozycją przekazania nieruchomości zabudowanej ( obiekty byłej Szkoły Podstawowej w Małej Cerkwicy ) na cele publiczne tj. na filię Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Więcborku. Komisja powołana do tego celu uznała, że obiekt ten , po dokonaniu modernizacji będzie spełniał oczekiwania w tym zakresie.
Rada Miejska w Kamieniu Kraj. poinformowała, że na najbliższej sesji podejmie uchwałę w sprawie przekazania darowizny w.w nieruchomości na powyższy cel.
Stąd niniejszy projekt uchwały.
 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 1970-01-03 08:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36481
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-01-29 10:37
baner toplayer