Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała nr XXI/120/08
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 29 sierpnia 2008

w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz §2 pkt. 2 i §3 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz. 1222 z późn.zm.)

 


Uchwała Nr XXI/120/08
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 29 sierpnia 2008 r.

 

w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.


Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz §2 pkt. 2 i §3 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz. 1222 z późn.zm.)


Rada Powiatu uchwala , co następuje:

§ 1

Dla potrzeb określenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ustala wartość najniższego wynagrodzenia w wysokości 1000 zł i zatwierdza wartość jednego punktu w kwocie 4,50 zł.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r.

UZASADNIENIE

 

Akty prawne regulujące omawiane zagadnienie :
Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. ) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.).


Definicja najniższego wynagrodzenia zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia cytowanego wyżej:
Przez najniższe wynagrodzenie rozumie się najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone przez radę powiatu w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządzonej według zasad, o których mowa w rozporządzeniu.

Zasady ustalania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego według zasad w/w rozporządzenia :
1/ miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia oraz iloczynu liczby punków, ustalonych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania

2/ wartość jednego punktu ustala pracodawca w porozumieniu z radą powiatu - stosownie do możliwości finansowych,

3/ wysokość miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego może być wyższa lub niższa od ustalonych zgodnie z punktem 1, nie więcej jednak niż o 10 %.


Mając na uwadze dostosowanie wysokości wynagrodzenia pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku do nowej tabeli wynagradzania w oparciu o system punktowy, niezbędna jest zmiana miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego, które będzie wynosiło 1000,00 zł.

Proponowane wielkości wynagrodzenia, zgodne z aktualną strukturą zatrudnienia i wynagrodzeń w PCPR zostaną uwzględnione w planie finansowo-rzeczowym na 2008 r.
Stąd niniejszy projekt uchwały.

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 1970-01-03 08:46

Pobierz pliki

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 1970-01-03 08:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36479
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-01-29 10:37
baner toplayer