Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała nr XXI/121/08
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 29 sierpnia 2008

ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Więcborku.

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.)

 

Uchwała Nr XXI/121/08
Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 sierpnia 2008

 

w sprawie ustalenia wartości najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Więcborku.


Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.)


Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Dla potrzeb określenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Więcborku ustala wartość najniższego wynagrodzenia w wysokości 1000 zł. i zatwierdza wartość jednego punktu w kwocie 5,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

Uzasadnienie


Akty prawne regulujące omawiane zagadnienie:

Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.)Ustawa z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 roku nr 200, poz. 1679 z późn. zm.)

Definicja najniższego wynagrodzenia zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia cytowanego wyżej:
Przez najniższe wynagrodzenie zasadnicze rozumie się wynagrodzenie zasadnicze, ustalone odpowiednio przez radę gminy, radę powiatu lub sejmik województwa, w I kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego sporządzonej zgodnie z § 3 pkt 1 ust. 3-5.

Zasady ustalania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego według zasad w/w rozporządzenia:

Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia oraz iloczynu liczby punktów, ustalonych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania.Wartość jednego punktu ustala pracodawca w porozumieniu z Radą Powiatu – stosownie do możliwości finansowych.Wysokość miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego może być wyższa lub niższa od ustalonych zgodnie z punktem 1, nie więcej jednak niż o 10%.

Mając na uwadze dostosowanie wysokości wynagrodzenia pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Więcborku do nowej tabeli wynagradzania w oparciu o system punktowy, jak również do ustawy z dnia 10 października 2002 r.o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, niezbędna jest zamiana miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego, które będzie wynosiło 1000,00 zł.

Proponowane wielkości wynagrodzenia, zgodne z aktualną strukturą zatrudnienia i wynagrodzeń w POWW, zostaną uwzględnione w planie finansowo- rzeczowym na 2008 r.
Stąd niniejszy projekt uchwały.

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 1970-01-03 08:46

Pobierz pliki

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 1970-01-03 08:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 45221
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-01-29 10:37
baner toplayer