Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała nr XXII/126/08
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 24 września 2008

ustalenia wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.

 

 

Uchwała Nr XXII/126/08
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 24 września 2008 r.

w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm. )

Rada Powiatu uchwala, co następuje :


§ 1

Dla potrzeb określenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie ustala się i zatwierdza wartość jednego punktu w kwocie: 3,50 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie od 1 października 2008 r.

 


Uzasadnienie

Akty prawne regulujące omawiane zagadnienie :
1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. )
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie
zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
( Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm. )

Definicja najniższego wynagrodzenia zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia
cytowanego wyżej :

Przez najniższe wynagrodzenie rozumie się najniższe wynagrodzenie zasadnicze, ustalone przez Radę Powiatu w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządzonej zgodnie z przepisami, o których mowa w rozporządzeniu .

Zasady ustalania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego
według zasad w/w rozporządzenia :
1) miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia oraz iloczynu liczby punków, ustalonych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania,

2) wartość jednego punktu ustala pracodawca w porozumieniu z Radą Powiatu, stosownie do możliwości finansowych,

3) wysokość miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego może być
wyższa lub niższa od ustalonych zgodnie z punktem 1, nie więcej jednak niż o 10 %.

Wartość za 1 punkt w kwocie 3,50 złotych spełniają wymogi prawa oraz mieszczą się w możliwościach finansowych Gospodarstwa Pomocniczego przy ZSCKR w Sypniewie, gwarantuje jego gospodarczą egzystencję na poziomie dotychczasowym.

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 1970-01-03 08:46
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-01-22 13:04

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36506
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-01-29 10:37
baner toplayer