Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała nr XXII/127/08
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 24 września 2008

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kamień Krajeński na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Na podstawie art.7a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5, art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. )

 


Uchwała Nr XXII/127/08
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 24 września 2008 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kamień Krajeński na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych.


Na podstawie art.7a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5, art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. )


Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Udzielić pomocy finansowej z budżetu Powiatu Sępoleńskiego Gminie Kamień Krajeński w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na likwidację skutków klęski żywiołowej ( gradobicia).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Burmistrz Kamienia Kraj. wystąpił w dniu 16 września 2008 r. z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na usuwanie skutków gradobicia, które miało miejsce na terenie tejże gminy w dniu 11 lipca 2008 r. W skutek opadów straty wystąpiły w 119 gospodarstwach, na obszarze 1182,04 ha. Gradobicie spowodowało dotkliwe straty w uprawach rolnych uniemożliwiając tym samym zbiór plonów upraw zbożowych. Wysokość szkód szacuje się na około 1 mln 165 tysięcy złotych.
Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego uchwałą Nr XXV/518/08 przyznał w.w gminie pomoc finansową w kwocie 75.000 zł.
W zaistniałej sytuacji Zarząd Powiatu udziela dotacji celowej Gminie Kamień Kraj. w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków strat w gospodarstwach poszkodowanych rolników.

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 1970-01-03 08:46
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-01-22 12:59

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36528
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-01-29 10:37
baner toplayer