Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXVI/142/2008 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 29 grudnia 2008 r


w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli

Na podstawie art.17 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z póżn. zm. ) oraz § 44 ust. 3 i 4 Statutu Powiatu Sępoleńskiego ( Dziennik Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2002 r. Nr 75, poz. 1538 z póżn.zm)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje :

§ 1. Zatwierdzić roczny plan kontroli będący podstawą działania Komisji Rewizyjnej w 2009 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 44 ust. 3 i 4 Statutu Powiatu Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli, zatwierdzonego przez Radę Powiatu. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest przedstawić Radzie Powiatu projekt planu kontroli do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.
Stąd niniejszy projekt uchwały.

 

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu
Nr XXVI/142/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.


Plan kontroli Komisji Rewizyjnej
na rok 2009


Luty:
1. Kontrola realizacji wniosków Komisji i interpelacji składanych przez Radnych za 2008 r.
Marzec :
1. Kontrola kosztów centralnego ogrzewania ( rozliczenia) w jednostkach powiatowych za 2008 r.
Kwiecień:
1. Kontrola wykonania budżetu za 2008 rok,
2. Przygotowanie opinii w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2008,
3. Realizacja uchwał Zarządu i Rady Powiatu.
Maj:
1. Kontrola funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Więcborku.
Czerwiec:
1. Kontrola finansowa gospodarstwa pomocniczego przy ZSCKR w Sypniewie.
Sierpień:
1. Kontrola jednostek oświatowych w świetle realizacji inwestycji i remontów w latach 2008/2009 r.
Wrzesień:
1. Kontrola wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2009 roku
2. Przygotowanie sprawozdania z wykonania planu kontroli za I półrocze 2009 roku.
Październik:
1. Kontrola Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj. w kontekście utrzymania dróg powiatowych z uwzględnieniem wykorzystania zakupionego sprzętu, realizacja budżetu jednostki.
Listopad:
1. Kontrola Novum – Med Sp. z o. o. w kontekście wykorzystania środków z budżetu powiatu.
Grudzień:
1. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu kontroli za II półrocze 2009 roku
2. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.

 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-04-27 09:51
  • zmodyfikował: Andrzej Zająkała
    ostatnia modyfikacja: 2009-04-27 09:52

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36529
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-01-29 10:37
baner toplayer