Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXV/138/2008 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 26 listopada 2008 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008.


Na podstawie art.35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz.92).


Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXIII/131/08 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 29 października 2008r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego na rok 2008 § 1 otrzymuje brzmienie:
㤠1
Zatwierdza się plan wydatków na 2008 rok ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.223.864,00 złotych
w tym: - rehabilitacja zawodowa 110.337,80 złotych,
- rehabilitacja społeczna 1.113.526,20 złotych
zgodnie z załącznikiem do uchwały.”

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art.35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych rada powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane powiatowi przez Prezesa Zarządu PFRON według algorytmu na dany rok kalendarzowy.
W związku z występującymi potrzebami dokonano przeniesień środków miedzy zadaniami w ramach limitu otrzymanego z PFRON przez powiat sępoleński na realizację w 2008 roku zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2008r., Nr 14, poz. 92), realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kr. oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku.
Ponadto powołując się na pismo Nr BON-II-074-24-JSS/08 z dn. 01.10.2008r. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej podpisane przez Sekretarza Stanu Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych- Jarosława Dudę, PCPR w Więcborku wystąpiło do Wydziału Finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie z zapytaniem, czy w świetle obowiązującego prawa, w związku z otrzymaniem przez samorząd powiatowy dodatkowych środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, istnieje możliwość zwiększenia obowiązującego limitu środków PFRON dla powiatu sępoleńskiego w wysokości 402.420 zł na dofinansowanie działalności WTZ w 2008 roku.
Uwzględniając możliwości prawne i finansowe, w związku z posiadaniem dodatkowych środków w 2008 roku zwiększono limit środków PFRON na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sępólnie Kr. w 2008 r. o kwotę 30.000 zł.
Przyjęcie niniejszej uchwały rady powiatu jest w pełni zasadne.
 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2009-04-27 09:04
  • zmodyfikował: Andrzej Zająkała
    ostatnia modyfikacja: 2009-04-27 09:04

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36480
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-01-29 10:37
baner toplayer